Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6961 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/101/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6960 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu.
2019 6959 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2019 6262 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6261 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Dąbrowskiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 6260 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2019 6259 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6258 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum Nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6257 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2019 6256 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2019 6255 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6254 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6253 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6252 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Dąbrowski.
2019 6251 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6250 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 882 2019-01-30 Uchwała Uchwała Nr III/38/2019 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego
2019 868 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr II/35/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 r.
2018 9191 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/29/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2019.
2018 9190 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 9189 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/30/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
2018 7805 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2018 r.
2018 7223 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/371/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 7222 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXV/367/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 3850 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/346/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2018 3263 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/335/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2018 3262 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 3261 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/337/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2018 2258 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/313/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 1839 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/323/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1838 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/320/2018 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 9020 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/299/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzezonym, obowiązujących w 2018 r.
2017 8579 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/291/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 8578 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/300/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.
2017 8577 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX/301/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2018.
2017 7512 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXVII/282/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 7136 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/294/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2017 7135 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/296/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
2017 7134 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/297/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 7133 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
2017 7132 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2017 6690 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/280/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 5254 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXVI/266/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.
2017 5026 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/273/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania przez Powiat Dąbrowski stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczęszczających do szkół zawodowych w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0230/16 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 4971 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXVI/272/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2017.
2017 3963 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/254/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 3620 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 2614 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/245/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/284/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 2613 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/244/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
2017 2612 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/246/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego
2017 2611 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 2610 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 marca 2017 r. W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 1587 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/237/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 1586 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/235/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok
2017 996 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/222/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 995 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/219/2017 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dabrowskiego na 2017 rok
2017 673 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/212/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. na 2017 rok
2017 489 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok
2016 7661 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Dąbrowskiego
2016 7451 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/204/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2016 7450 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/209/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2017 r.
2016 7449 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/205/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 7448 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok
2016 7447 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2017.
2016 7446 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/203/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 7445 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 6494 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr X/105/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie likwidacji Internatu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej, mającego siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33.
2016 6493 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. o zmianie uchwały Nr XXVII/340/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 6043 2016-10-28 Uchwała Uchwała Nr XLVI/347/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2016 5976 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brniu.
2016 5495 2016-09-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5146 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5145 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XVIII/182/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 4377 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/174/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.
2016 3547 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 726 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7857 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2016 r.
2015 7231 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2016.
2015 4080 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr IX/94/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015.
2015 3670 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2015 3230 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu dąbrowskiego.
2015 82 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2014 7148 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu dąbrowskiego na rok 2015.
2014 6688 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/387/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2014 6076 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/388/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2015 r.
2014 6044 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/386/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 5696 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr NR XXX/380/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2014 4926 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/378/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2014 4925 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/377/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 3250 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 3148 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2014 2364 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/340/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2014r. o zmianie uchwały Nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2363 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/327/2014 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 7937 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/317/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2013 r.
2013 7936 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/314/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2013 7935 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/315/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”
2013 7826 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/313/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2014.
2013 5532 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/293/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2013 5531 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/295/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Dąbrowski oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5530 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/298/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2013 4529 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/284/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4520 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/285/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 4510 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Dąbrowski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 4509 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
2013 2891 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/257/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.
2013 2890 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/254/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 2827 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/243/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2013 2826 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/258/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i nadania mu statutu
2013 2825 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/256/2013 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Szczucinie i nadania mu statutu
2013 674 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujacych w 2013 r.
2012 7555 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/215/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”
2012 7538 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVII/217/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2012 7537 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XVII/212/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2013.
2012 6407 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Dąbrowskiemu i podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 4635 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 3043 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy i nadania Statutu Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2977 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2628 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Szczucinie.
2012 2629 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2630 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2625 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2626 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/155/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2627 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brniu.
2012 2634 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Szczucinie
2012 2635 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 2636 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczucinie.
2012 2631 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczucinie.
2012 2632 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2633 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brniu.
2012 1667 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/128/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 1666 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1468 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/138/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2011 6411 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012.
2011 6412 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski.
2011 6413 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”
2011 5731 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2011 5732 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego
2011 5386 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie uzupełniania etatu przez nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Brniu w Szkole Podstawowej w Oleśnie
2011 4798 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej.
2011 3766 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/67/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Szczucinie.
2011 1734 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2010 r.
2011 1491 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 986 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 815 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 518 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 1063 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 298/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2009r.
2010 868 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/290/2009 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok