Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 219

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6861 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 6657 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej powiatowej dotychczasowego ciągu ulicy Krakowskiej w Babicach i Wygiełzowie – były odcinek DW 780
2019 6330 2019-09-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2019 6284 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie.
2019 6283 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6282 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
2019 6281 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 6280 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zawodowym i w systemie kształcenia na odległość.
2019 6279 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 5130 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2019 5129 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 4322 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 4321 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr X/57/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 3872 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XIII/56/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28.10.2015 w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
2019 3871 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 2693 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 2010 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
2019 2009 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. – „Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski”
2019 2008 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 1522 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 1013 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2019 r.
2019 600 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2019.
2019 599 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 8322 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 7697 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LII/303/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 7493 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/301/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2018 7492 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/300/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 7491 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LI/297/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2018 6453 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/295/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.
2018 6452 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/294/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2018 6451 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr L/292/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 5816 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/286/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 4747 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/275/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 4222 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zawodowym i w systemie kształcenia na odległość.
2018 4221 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/266/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 3481 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLV/262/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 2821 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/259/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 2820 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV/256/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniach chronionych
2018 1729 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/250/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania Technikum w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski, imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2018 1730 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 1728 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/245/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 982 2018-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2018 936 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/245/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 935 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/244/2018 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2018 r.
2018 449 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2018
2018 448 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XL/235/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 8145 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/233/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 8144 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/228/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek oraz ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
2017 6790 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/216/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 6789 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną.
2017 6788 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2017 6787 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/217/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2017 6786 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6785 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/221/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6784 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6783 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVIII/279/2010 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego
2017 6782 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w szkołę policealną
2017 6112 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2017 6095 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/206/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 5528 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2017 5527 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/201/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 4437 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/192/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu chrzanowskiego na 2017 r.
2017 3899 2017-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/181/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 3221 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/178/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017r. o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
2017 3220 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie
2017 3219 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/175/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/165/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 3218 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/174/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 2423 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2017 2422 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 2421 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/165/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 2360 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oswiatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
2017 1489 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/158/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 815 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIX/153/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2017 r.
2017 149 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2017.
2017 148 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/144/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2017 21 2017-01-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2016 7208 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 6163 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Chrzanowskiego.
2016 6162 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2016 6161 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 5663 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 5080 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 4352 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi publicznej powiatowej dotychczasowego ciągu DP 1018K
2016 4039 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 4038 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2016 3328 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 2854 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/100/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 2278 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 1007 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2016 r.
2016 159 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie : ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.
2016 160 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2016 161 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2016
2015 7196 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 7195 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/74/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 6370 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/65/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie.
2015 6369 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski
2015 6368 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2015 6367 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/62/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Chrzanowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 6366 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/61/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie : przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Chrzanowskiego
2015 6365 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2015 6364 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 6363 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
2015 5862 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 5861 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 5137 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015r.
2015 5136 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 5135 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2015 roku.
2015 4009 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/42/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2015 roku.
2015 4008 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/41/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 3440 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski.
2015 3439 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 2868 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XL/238/2009 RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski
2015 2867 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/31/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 1386 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.
2015 536 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2015.
2015 535 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2015.
2015 331 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 7262 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 6107 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/320/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 5664 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/317/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2014 5663 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr LII/316/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 4829 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/309/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 3474 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/306/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 3078 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie podziału Powiatu Chrzanowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
2014 3077 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 3076 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/295/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości lub w części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2014 2664 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2663 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2600 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2014 2599 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2014.
2014 2598 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 r.
2014 2597 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIIIi/290/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/289/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014r.
2014 1445 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie
2014 1046 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2014 rok
2014 1045 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 rok
2014 659 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2014
2013 7097 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/265/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 6650 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2013 6649 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 5869 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 5342 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 5341 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/239/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
2013 4901 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 rok
2013 4530 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych przez Powiat Chrzanowski w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
2013 4443 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie; wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013r.
2013 3860 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 3186 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 r.
2013 2894 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 2835 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2013 2834 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2013 2149 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2013 roku
2013 2046 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały NR XIII/86/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.
2013 2045 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym
2013 1436 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2013 1215 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013.
2013 988 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2013
2013 987 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2013 94 2013-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVIII/203/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Chrzanowskiego.
2012 7276 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 6635 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2012 5907 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 5901 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XXIII/144/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Chrzanowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 5052 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie:wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 4974 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Chrzanowie
2012 4607 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 4167 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 3124 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.
2012 2610 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2012 2609 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych w Chrzanowie.
2012 2504 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 2465 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 2291 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012
2012 1657 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 864 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 474 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012.
2012 473 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r.
2012 415 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012
2012 87 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 6434 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Chrzanowskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych
2011 6315 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie:wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 6156 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
2011 6157 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: utworzenia szkoły pod nazwą „II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie” w ramach Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz nadania statutu.
2011 5428 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie: wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 5026 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 4670 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Chrzanowski
2011 4264 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 4154 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Chrzanowski
2011 3977 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 3978 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia szkoły pod nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Chrzanowie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie oraz nadania statutu.
2011 2496 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 2497 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
2011 2156 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011r.
2011 2157 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
2011 1537 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budzetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 1549 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie
2011 971 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/214/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
2011 847 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Chrzanowskiego na 2011 rok nr IV/21/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 814 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2011 r.
2011 207 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2011.
2011 88 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 5260 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Chrzanowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
2010 5018 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 5019 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr L/288/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 4625 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych;
2010 4626 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia Programu stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego
2010 4384 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 4046 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLVIII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3794 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 3331 2010-09-03 Aneks Aneks nr 2/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr WP-SO/RI-3450-37/209 zawartego w dniu 21 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chrzanów przez Powiat Chrzanowski realizacji zadnia dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadloklanym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2010 2982 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010r.
2010 2225 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010r.
2010 1966 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 1782 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2010 1227 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 982 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego
2010 706 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.
2010 313 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Chrzanowskiego
2010 314 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany załącznika nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego
2010 90 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/238/2009 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski