Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 226

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6489 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania
2019 6488 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2019 6487 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
2019 6486 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 6485 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2019 5773 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 5302 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2019 5301 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4104 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 4103 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/65/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4102 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4101 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Szczurowej
2019 4100 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4099 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/61/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4098 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/60/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2019 4097 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/59/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2019 4096 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/58/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Bohaterów Westerplatte wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2019 4095 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Józefa Piłsudskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2019 4094 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr V/56/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2019 2488 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
2019 2487 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2019 1333 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu im. św. Jana Pawła II w Brzesku
2019 1332 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/27/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2019 1331 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/24/2019 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2019
2018 8803 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 8802 2018-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 8707 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr ii/19/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2018 7754 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7058 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2019
2018 7057 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2018 7056 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/324/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 7055 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/323/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7054 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/322/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2018 6392 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/313/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 5009 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
2018 5008 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze
2018 5007 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 5006 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2018 4210 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/290/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu im. św. Jana Pawła II w Brzesku
2018 4119 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/295/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 3556 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2018 3498 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/282/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 2044 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 1148 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania statutu
2018 1147 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/2018 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2018
2018 793 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 9319 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2017 9318 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/264/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2017 9317 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do ich udzielania
2017 8247 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2018
2017 8246 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 7856 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/256/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania statutu
2017 7855 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2017 7039 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/252/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2017 6979 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 6978 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2017 5715 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/235/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 5714 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXV/232/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 5705 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/244/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5704 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/243/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5703 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/242/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej
2017 5702 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/241/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół w Szczurowej
2017 5701 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2017 5700 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/239/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
2017 5699 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół w Szczurowej
2017 5698 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
2017 5697 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
2017 5696 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/231/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz nadania statutu
2017 5695 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/230/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Brzesku
2017 4652 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/219/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 4364 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/223/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej
2017 4362 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad dotyczących ustalania minimalnej stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
2017 4361 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/224/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Brzeskiego
2017 4360 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 2483 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2017 2482 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok
2017 2359 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 774 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2017 757 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 756 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2017 755 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX/175/2017 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2017
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 7471 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku
2016 7470 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2016 7251 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2016 7250 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2016 7249 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/164/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2017
2016 7248 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII/163/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 6114 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2016 6113 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 6112 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2016 5147 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 5130 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku oraz zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku
2016 3863 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/133/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Brzesku
2016 3862 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku
2016 3861 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 3828 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2016 3827 2016-06-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2016 3824 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańców ulicy Armii Andersa w Brzesku
2016 3138 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2016 3137 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 2225 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013 r.
2016 2224 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 969 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. wyłączenia Publicznego Gimnazjum z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze
2016 968 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 967 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2016 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2016 668 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2016
2016 533 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr X/91/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 7398 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2015 7397 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2016
2015 7396 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 7161 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2015 6649 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Brzeskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami.
2015 6648 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2015 6647 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5389 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5388 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2015 3928 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2015 3927 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 3926 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3216 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3063 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 3062 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr III/23/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2015
2015 3051 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V /45 /2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2015 1637 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 63 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 21 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2015 22 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 6447 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/347/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 6446 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/350/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2015 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 5981 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/334/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 5564 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/344/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 5372 2014-09-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2014 4107 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2014 3915 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 3914 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 3072 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2014 2763 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2014 2762 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 2761 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/301/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 2471 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2014 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2014
2014 1295 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 7681 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2013 7680 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 6504 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2014 na terenie Powiatu Brzeskiego
2013 6503 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2013 6502 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 5633 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Brzesku
2013 5632 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 5610 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 5601 2013-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 4862 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 4360 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2013 4320 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Powiatu Brzeskiego
2013 4229 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku
2013 3736 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Brzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 3735 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 3726 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2013 2569 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku
2013 2568 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 1401 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2013
2013 1220 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2013 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku
2013 179 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2013 57 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 6786 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2012 6624 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/202/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 5690 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 5498 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2013 na terenie Powiatu Brzeskiego
2012 4710 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2012 4709 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Brzeskiego
2012 4467 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 4428 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/192/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2012 3928 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 3813 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 3178 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2012 2759 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2012 2758 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2012 2757 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu dla Domu Dziecka w Jasieniu
2012 2651 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 1913 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 1601 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 676 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Powiat Brzeski
2012 635 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2012
2012 32 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 6625 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 6626 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2012 na terenie Powiatu Brzeskiego
2011 6627 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 5144 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4297 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4298 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 3570 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania gminnym spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2011 3571 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów
2011 3271 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII / 63 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Brzeski dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 2878 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 r.
2011 2880 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 2881 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 2708 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania gminnym spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2011 2709 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VII / 64 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2011 1748 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i trybu ich udzielania
2011 677 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2011 560 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Brzesku
2011 274 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 5192 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/364/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzeskiego
2010 4904 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2011 na terenie Powiatu Brzeskiego
2010 4792 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/366/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Brzeskiego
2010 4731 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/369/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4121 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVIII/356/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 4081 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/365/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3359 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zasad pracy szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkolnego schroniska młodzieżowego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2010 3352 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzeskiego
2010 3358 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
2010 3351 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 3353 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Starostwa Powiatowego w Brzesku
2010 3356 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Jasieniu
2010 3357 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku
2010 3354 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku
2010 3355 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
2010 2456 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/330/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 1524 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zasad pracy szkół ponadgimnazjalnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkolnego schroniska młodzieżowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski
2010 1523 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1526 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/325/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzeskiego
2010 1525 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół i placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Brzeskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 1379 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 818 2010-04-06 Budżet Budżet nr XXXIII/292/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2010 rok
2010 819 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 620 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/278/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2010 na terenie Powiatu Brzeskiego