Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 385

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7058 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Targowica „MÓJ RYNEK” przy ulicy Grabina w Zakliczynie.
2019 7057 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 6289 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Zakliczyn.
2019 6288 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27  grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 5954 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2019 5953 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 5952 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27  grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 5104 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019
2019 5056 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5055 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89//2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
2019 5054 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2019 4387 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zakliczynie, ul. Jagiellońska 25, poprzez przeniesienie jego siedziby.
2019 4386 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 3225 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3224 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 2694 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na 2019 rok.
2019 1924 2019-03-08 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2019 r.
2019 1908 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 1035 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 1034 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/44//2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1033 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 198 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr V/38/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2019.
2019 197 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr V/34/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28  grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 9090 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2018 9089 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2018 9088 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Zakliczyn.
2018 9087 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 9086 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Zakliczyn do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 8251 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 8250 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 8249 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Zakliczynie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2018 8248 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw.
2018 8247 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Miasto Zakliczyn.
2018 8246 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8245 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 8244 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 8087 2018-12-03 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 7458 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/445/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska Targowica " MÓJ RYNEK” przy ulicy Grabina w Zakliczynie
2018 7183 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/442/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 6724 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIII/441/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zakliczyn
2018 6639 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/435/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących zmian w statucie jednostki pomocniczej Miasto Zakliczyn oraz zmian w statutach sołectw Gminy Zakliczyn.
2018 6638 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/433/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 6640 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/436/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zakliczyn.
2018 6642 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/438/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2018 6641 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/437/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Zakliczynie i ustalenia statutu.
2018 5818 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LII/431/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5817 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 5687 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LI/423/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 5634 2018-08-14 Uchwała Uchwała Nr LI/428/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn
2018 5633 2018-08-14 Uchwała Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn
2018 5455 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 4679 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 3885 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zakliczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3884 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zakliczyn .
2018 3883 2018-05-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 3530 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/402/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w prawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 3529 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 3528 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 2667 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/2019 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 2666 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.
2018 2665 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2664 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 2663 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 2578 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zakliczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1757 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1756 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1755 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/376/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2018 1754 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakliczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1753 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2018 r.
2018 1752 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28  grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 1090 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1089 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 1088 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2018 1087 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/358/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „ Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn”.
2018 1086 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2018.
2018 436 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 435 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Podstrefy Zakliczyn Krakowskiego Parku Technologicznego.
2018 434 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2018 433 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/354/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zakliczyn, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 432 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2018
2017 8903 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2017 8902 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2017 8901 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 8900 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2017 7916 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 7755 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/335 /2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Filipowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Filipowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach.
2017 7754 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/334/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gwoźdźcu wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu.
2017 7753 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/333/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Paleśnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Paleśnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Paleśnicy.
2017 7752 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/332/ /2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach.
2017 7751 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lanckorońskich w Zakliczynie, z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Charzewicach.
2017 7750 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/330/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 7749 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/338/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 7748 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 7747 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7746 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/319/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7745 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 7744 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/316/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2017 7743 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 7036 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie prawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
2017 7035 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 7034 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 6094 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 5604 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn „Filipowice -złoża”
2017 5581 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 5025 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zakliczynie.
2017 5024 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dopuszczenia możliwości zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5023 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 4326 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad zbywania i dzierżawy nieruchomości w obrębie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2017 4325 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 3931 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 3525 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 2970 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXII/256/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 2033 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/249/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1975 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2017 r.
2017 1974 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/251/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2017 1973 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2017 1972 2017-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1300 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2017 1299 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1058 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30  grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2017 1057 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przedszkoli i szkół - jednostek organizacyjnych Gminy Zakliczyn przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2017 1056 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2017 622 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2017 292 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2017 291 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2017.
2016 7895 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/221/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2016 7894 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7893 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 6903 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/213/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2016 6902 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2016 6901 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6900 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.
2016 6899 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 6768 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 6399 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie.
2016 6398 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2016 6397 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 6396 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 5793 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2016 5792 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 5265 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 5159 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów z Gminy Zakliczyn.
2016 4595 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4594 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4593 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 4592 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn
2016 4591 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/181/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 4590 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016.
2016 4416 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 3387 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn ROZTOKA III
2016 3386 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 2938 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 2937 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 2039 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2016 r.
2016 2038 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 2037 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy
2016 2036 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie
2016 2035 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1444 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1443 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w sprawie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 -2020.
2016 1057 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2016 766 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2016
2016 729 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2016 728 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2016 727 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/120/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2016 665 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2016 283 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2016 220 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 8380 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie.
2015 8379 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8065 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7639 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn.
2015 7638 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 7637 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7636 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7635 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7634 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016.
2015 6665 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 6567 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakliczyn.
2015 6566 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2015 5841 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 5603 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
2015 5592 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2015 5090 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 4844 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie w sprawie zmiany w statucie Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie
2015 4843 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2016-2021 oraz uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
2015 4842 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 4282 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 4209 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3433 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 3394 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie.
2015 2980 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2015r. zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 2976 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 2147 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1367 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2015 1366 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2015 r.
2015 1365 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2015 1364 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 lutego 2015r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2015 948 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2015
2015 357 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2015 263 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2015 124 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn
2015 123 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/14//2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7268 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 7209 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 7208 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 7063 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/451/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 6721 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania statutów sołectwom.
2014 6720 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/453/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 6719 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/452/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6718 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/456/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Miasto Zakliczyn.
2014 6717 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/454/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2014 6710 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/443/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 6064 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 6063 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/448/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5631 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/439/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5630 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5570 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 5186 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLII/419/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 5179 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XL/394/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014.
2014 4526 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 4268 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/427/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania i dzierżawy nieruchomości w obrębie Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
2014 4267 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/426/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w statucie Gminy.
2014 4266 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/425/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej miasto Zakliczyn oraz projektów statutów sołectw Gminy Zakliczyn.
2014 4246 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 3696 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2014 3266 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/408/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3265 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/403/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustanowienia, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 r „ Gminny program pomocy w zakresie dożywiania w gminie Zakliczyn na lata 2014- 2020„.
2014 2946 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2014
2014 2221 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
2014 2220 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków
2014 2219 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/389/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn
2014 1934 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2014 1116 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/376/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakliczyn
2014 474 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020
2014 406 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn
2014 400 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/361/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Gminę Zakliczyn.
2014 399 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/358/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7693 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7692 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 7691 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 7690 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/345/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7689 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/343/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 6573 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6561 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/342/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 6560 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/341/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6559 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 6558 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/339/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6557 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6556 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6555 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2013 6554 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 6553 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6552 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 6551 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 5861 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 5457 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5456 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 4879 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 4399 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 4070 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2013 4049 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2013 3648 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 3588 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3587 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 3102 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013.
2013 3076 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2013 r.
2013 3075 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2013 3074 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2213 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 2212 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn
2013 2138 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2013
2013 1950 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1069 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zakliczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1066 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1065 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1064 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 1063 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1062 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2013
2013 997 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez Urząd Miejski w Zakliczynie.
2013 996 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakliczyn.
2013 995 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2013 242 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 7270 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 6561 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6560 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 6559 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/218/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.
2012 6467 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 6466 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5831 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakliczyn.
2012 5830 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2012 5829 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2012 5375 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na  rok 2012.
2012 5369 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału gminy Zakliczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 5107 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/207/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.
2012 5106 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn
2012 5105 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakliczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakliczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4693 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 4645 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn.
2012 4644 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/204/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakliczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4112 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 3204 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla podmiotów  publicznych i niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zakliczyn przez inne niż Gmina Zakliczyn osoby prawne i osoby fizyczne.
2012 2917 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia  19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na  rok 2012.
2012 2057 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska w Zakliczynie
2012 2056 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakliczyn w 2012 rok
2012 2055 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego we Wróblowicach
2012 2054 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Wróblowicach
2012 1782 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 1497 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2012.
2012 1220 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zakliczyn na rok 2012
2012 1075 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we Wróblowicach.
2012 1074 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 735 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 431 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 192 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2012 106 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/137/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 6429 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 6092 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 6091 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6093 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Zakliczyn.
2011 6095 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010 r., w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 6094 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn, gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 554/1
2011 5782 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2011 5506 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5507 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5504 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 5505 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 5510 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Zakliczyn.
2011 5511 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 5508 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5509 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 4750 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 4179 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/101/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 4180 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2011 3673 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 3674 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie" na "Zakład Usług Komunalnych w Zakliczynie" oraz nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych.
2011 3542 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2011 3543 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 3043 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 2520 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 2521 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/76/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 20 maja 2011r.
2011 2168 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zakliczyn przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 2088 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzierżaninach.
2011 1939 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 1940 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1294 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
2011 1293 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011.
2011 1295 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1297 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/56/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2011 1296 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.
2011 1136 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przejęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2011
2011 1077 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie oraz nadania statutu.
2011 602 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2011 425 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie i nadanie statutu Zakliczyńskiemu Centrum Kultury.
2011 426 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczynie.
2011 203 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 204 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, obliczaną w odniesieniu do kosztów utworzenia miejsc pracy.
2010 4778 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/372/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zakliczyn przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2010 4777 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/368/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 4779 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/373/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2010 4781 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/375/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 4780 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/374/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/99 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2010 4418 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zakliczyn na lata 2011 – 2014.
2010 4414 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4413 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dni 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010
2010 4415 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie.
2010 4417 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 4416 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2010 3895 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 3674 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2010 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zakliczyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 3592 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 3187 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLI/344/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzew uznanych za pomnik przyrody nr 173, rosnących na działce nr ew. 214 w miejscowości Zdonia, Gmina Zakliczyn.
2010 3015 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 2252 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/339/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy zakliczyn na rok 2010
2010 2128 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.
2010 2129 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Zakliczyn.
2010 2008 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i wypłacania dodatków socjalnych nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Zakliczyn.
2010 1588 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 1501 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
2010 1224 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 1019 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zakliczyn w latach 2010-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Zakliczyn.
2010 876 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 23 lutego 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010.
2010 871 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/312/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2010
2010 87 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/09 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Zakliczyn na 2009 r.