Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 486

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7130 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/149/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5882 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/128/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXX/365/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ponoszonych przez Gminę Wieliczka
2019 5881 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/127/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Iskry w Mietniowie
2019 5880 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/126/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
2019 5879 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/125/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Szarka w Grabiu
2019 5878 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/124/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
2019 5877 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/123/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
2019 5876 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
2019 5875 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2019 5874 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/120/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXII/303/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2019 5873 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka
2019 5872 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/118/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5871 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/117/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce, ul. Kościuszki 51
2019 5870 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka
2019 5848 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego
2019 5847 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5724 2019-08-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 5011 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 4651 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów przedszkolnych
2019 4650 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 4646 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 438/2 w miejscowości Janowice, Gmina Wieliczka
2019 4645 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4644 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4643 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2019 4642 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4641 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2019 4640 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4625 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce
2019 3527 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołectw
2019 3526 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian statutów osiedli
2019 2372 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 2371 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 2045 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1873 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczka
2019 1872 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 1871 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka
2019 1870 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce os. Bogucice
2019 1869 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Śledziejowicach
2019 1868 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Małej Wsi
2019 1867 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lednicy Górnej
2019 1866 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kokotowie
2019 1865 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Dobranowicach
2019 1864 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 1863 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2019
2019 1646 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka
2019 122 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIELICZKA NA ROK 2019
2019 121 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 9043 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2018 9042 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2018 9041 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 7986 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/699/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7985 2018-11-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/694/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 7984 2018-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Wieliczka
2018 7428 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LV/681/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7151 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LV/676/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 6998 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr LV/678/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Wieliczka
2018 6245 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/664/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2018 6244 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr LIV/663/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2018 6210 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/671/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6209 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/670/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2018 6208 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/669/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
2018 6207 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/666/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka
2018 6206 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/665/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Wieliczce
2018 6205 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/658/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 6200 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIV/668/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 6199 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LIV/667/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wieliczce oraz nadania statutu
2018 5681 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/631/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o
2018 5483 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5482 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2018 5481 2018-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2018 5480 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/636/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
2018 5479 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/635/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieliczka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieliczka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5478 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/633/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2018 5477 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr LIII/628/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 4428 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/620/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2018 4427 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/618/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Golkowicach
2018 4426 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/617/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce
2018 4425 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr LII/615/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 4106 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/608/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wieliczka
2018 4105 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/607/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej II stopnia w Wieliczce
2018 4104 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LI/604/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3823 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/602/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3789 2018-05-17 Uchwała Uchwała Nr XLIX/599/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3287 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/597/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3286 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/596/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3285 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/583/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2018 3284 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/582/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Śledziejowicach
2018 3283 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/581/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Małej Wsi
2018 3282 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/580/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lednicy Górnej
2018 3281 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/579/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kokotowie
2018 3280 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/578/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Brzegach
2018 3279 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/577/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wieliczce os. Bogucice
2018 3278 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/575/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 3277 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/573/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 1594 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/566/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2018
2018 787 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/552/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 9123 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/547/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla bezdomnych
2017 9122 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/546/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieliczce
2017 9121 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka
2017 9120 2017-12-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLV/538/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. Gminy Wieliczka na rok 2018
2017 9007 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/535/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 8938 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/525/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 8862 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/526/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 7776 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/501/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”
2017 7775 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/500/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2017 7774 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2017 7625 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 7624 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/497/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7623 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/495/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 7584 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/489/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2017 7583 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/516/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Podstolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Kingi w Podstolicach
2017 7582 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/514/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
2017 7581 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach
2017 7580 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/512/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie
2017 7579 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/509/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Golkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Golkowicach
2017 7578 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/508/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Byszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Byszycach
2017 7577 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/507/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
2017 7576 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/506/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce
2017 7575 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/505/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce
2017 7560 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/518/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Sierczy
2017 7559 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/517/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciborsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Raciborsku
2017 7558 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/511/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Szarka w Grabiu
2017 7557 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/510/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
2017 7521 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/521/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich
2017 7520 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/520/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
2017 7519 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/519/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kapitan AK Jadwigi Beaupré w Sygneczowie
2017 7518 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIII/515/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Iskry w Mietniowie
2017 6869 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/488/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Wieliczka instrumentem płatniczym
2017 6868 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/487/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 6218 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/481/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 5640 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/471/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczka
2017 5639 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/470/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieliczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 5638 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 5000 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/449/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi nr 560945K, położonej na działce nr 1457/1/A w Węgrzcach Wielkich poprzez wyłączenie z użytkowania
2017 4999 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi nr 560941K, położonej na działkach nr 1189/1 i 1189/2 w Węgrzcach Wielkich poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 4998 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
2017 4997 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/444/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka
2017 4996 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/443/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 4637 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/440/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert i kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2017 4420 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/437/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 3666 2017-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXV/428/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 3229 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/425/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Wieliczka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
2017 2719 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/414/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2718 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – ul. Akacjowej
2017 2717 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/402/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 2678 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2587 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/406/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka
2017 2344 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 2343 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka
2017 2262 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/422/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2017 1635 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/392/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 1634 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/390/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 1600 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/394/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2017 961 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017
2017 952 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/385/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce
2017 951 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/376/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7997 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/365/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ponoszonych przez Gminę Wieliczka
2016 7996 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/362/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 7995 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2017
2016 7994 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/367/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 7993 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wieliczka"
2016 7818 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/350/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7817 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 7816 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 7387 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/343/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 7386 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/349/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 7385 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/348/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2016 7384 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/339/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 7383 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/338/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7382 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 7381 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/335/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7380 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/334/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7379 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 6596 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 6541 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/328/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych w Wieliczce
2016 6540 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie nadania nazw rondom
2016 6373 2016-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”
2016 6329 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/316/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2016 6328 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/315/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 5861 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/310/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 5862 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r. o zmianie uchwały ustalającej strefę płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 5406 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXIV/303/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 5346 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/308/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały XII/163/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2016 5345 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparia - dziennym domu pomocy
2016 5344 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/306/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 4747 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/275/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Wieliczka obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
2016 4746 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3796 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2016 3795 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3794 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/273/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2016 3793 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/272/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3792 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3791 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XX/262/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 3191 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2931 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”
2016 2711 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2467 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/240/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2466 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/239/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2465 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/238/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka
2016 2464 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/237/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2016 2463 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/236/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 2462 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 2243 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce
2016 2242 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/216/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. o zmianie uchwały ustalającej strefę płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 2241 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/215/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 1411 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XV/205/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1410 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 1383 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XV/206/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Mietniowskiej
2016 1188 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/193/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 1000 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/192/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2016 71 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/182/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2016 70 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. Gminy Wieliczka na rok 2016
2016 69 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/174/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 8138 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/166/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieliczka” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych na terenie Gminy Wieliczka
2015 8137 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w całości lub części w ramach realizacji zadań własnych gminy - pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 8136 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/161/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 8135 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/156/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 8091 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XII/167/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka -obszar „A"
2015 7666 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XII/160/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7366 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/163/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2015 7355 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 7354 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 7353 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2015 7352 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7351 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2015 7350 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XII/157/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7075 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XI/144/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 6691 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/147/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2015 5985 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2015 5984 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/112/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar "A"
2015 5955 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 5954 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/107/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 5795 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/122/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5794 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/121/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5793 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5792 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, prywatnej
2015 5791 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4726 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 4104 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2015 4103 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2015 4102 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Grajowie
2015 4101 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2015 4100 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty
2015 4099 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Wieliczka w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4098 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2015 4097 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 3060 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 3017 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2307 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2285 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2227 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2015
2015 2197 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/53/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2099 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2015 1035 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2015 1034 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2015 248 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2015 4 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2015
2014 7152 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 grudnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 6151 2014-11-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/650/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 5969 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/639/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 5835 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/644/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Solarskiego
2014 5834 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/643/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 5833 2014-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/641/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2014 4932 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/624/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 4933 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/637/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4532 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Wieliczka w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4465 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 4429 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „D”
2014 4033 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/600/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2014 3730 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/597/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 3729 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/614/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2014 3724 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/588/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 3723 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/599/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2014 3722 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/618/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw i osiedli w Gminie Wieliczka
2014 3720 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/598/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2014 2853 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2844 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2842 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2841 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XLI/546/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 2190 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1954 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/566/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 1422 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/556/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwałydotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1421 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/555/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2014 1248 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliczka na rok 2014
2014 1247 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/527/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2014 919 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/549/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania
2014 194 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce
2013 7727 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/71/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wieliczka
2013 7726 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/300/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2013 7725 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/360/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
2013 7724 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/320/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków
2013 7723 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/95/2007 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wieliczka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7722 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/190/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Wieliczki
2013 7721 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaliczenie planowanych dróg serwisowych w miejscowościach Sułków, Zabawa i Wieliczka przy drodze krajowej A4 do kategorii dróg gminnych
2013 7720 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/384/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 7719 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7718 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieliczka
2013 7716 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieliczka
2013 7715 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VIII/61/2003 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek
2013 7714 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 7713 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2013 7709 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/524/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. o zmianie uchwały Nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce zmienionej uchwałą Nr XXII/315/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2013 7708 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/522/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 7707 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 7706 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/78/99 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Wieliczka
2013 7705 2013-12-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/334/2001 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalania dla terenu Gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 7669 2013-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/303/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej
2013 7062 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/495/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7061 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/496/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2013 6602 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/477/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu poniesionych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
2013 6601 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 6599 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/492/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2013 6598 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/491/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2013 6597 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/478/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/744/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieliczka oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2013 6596 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/475/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2013 5326 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/457/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 4832 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/442/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 4846 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/455/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 4431 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliczka
2013 4430 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/443/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2013 4429 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/435/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D", w zakresie zmiany przeznaczenia działek nr 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 91, 92, 93 i części działki nr 17 położonych w Kokotowie oraz działek nr 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 położonych w Brzegach
2013 4428 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/434/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2013 3739 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmianie uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 3690 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/430/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 3390 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/425/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 3063 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/408/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 2694 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/415/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2675 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/414/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2013
2013 2193 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliczka
2013 2192 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/402/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliczka
2013 2191 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2013 2177 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/405/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2176 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/404/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2175 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/403/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2174 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2173 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 8 marca 2013r. w sprawie podziału obszaru Gminy Wieliczka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2013 1585 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/391/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1184 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/385/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1132 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/386/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 897 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 372 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „D”,  w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 4/4  położonej w Kokotowie
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/366/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar A
2012 7705 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2012 7387 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 6788 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/353/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie miasta i gminy Wieliczka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 6787 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/350/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Wieliczce
2012 6703 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/351/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Wieliczce
2012 6272 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/332/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 6271 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6270 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6269 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/323/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 6241 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/333/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 6240 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013
2012 6239 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 5674 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/317/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5673 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/315/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2012 5558 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/321/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5505 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/316/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5331 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 5330 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 5332 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/306/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania
2012 5334 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/304/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 5333 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/305/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym wyłączeniem jej z użytkowania
2012 4649 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/299/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 4208 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 3326 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 3304 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 3265 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XIX/284/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 2405 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 2266 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/253/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2265 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/252/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliczka na rok 2012
2012 1656 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2012 506 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/207/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok
2011 7224 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/203/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 6428 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/195/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2011 6384 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6385 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/192/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012
2011 6386 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/193/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5767 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5636 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 5502 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wieliczka
2011 5503 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/155/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej zaliczonej do kategorii dróg gminnych
2011 5463 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2004 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.10.2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 5328 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/141/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 5329 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/153/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2011 5330 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/183/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 3926 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 3855 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr VII/99/100 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 3345 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nazwy „Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce”
2011 3344 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II
2011 3343 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Wieliczka za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 3348 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2011 3347 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
2011 3346 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/85/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka
2011 3235 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej
2011 2910 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 2753 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”, obejmującego działki położone w miejscowości Kokotów, gmina Wieliczka, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 581/5 i 581/6
2011 2754 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” obejmującego działkę położoną w Lednicy Górnej, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/3
2011 2755 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C”, obejmującego działkę położoną w miejscowości Raciborsko, gmina Wieliczka, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 245
2011 2745 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 2707 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar „A” w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka.
2011 2289 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/178/2008 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wieliczka pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2011 2288 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2291 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/67/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2011 2290 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/750/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2011 355 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę NR XLVI/750/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2011 333 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/27/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Wieliczka dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 334 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień Gminy Wieliczka dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 335 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce
2011 128 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2011
2011 123 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2011 124 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2010 6063 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6064 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/301/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 6065 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5524 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/749/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieliczce
2010 5523 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/746/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
2010 5522 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/744/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wieliczka oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 5525 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/750/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2010 5505 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/763/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „A”
2010 5527 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/762/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5526 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/761/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5183 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/731/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Siercza
2010 5184 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/732/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Strumiany
2010 5182 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/730/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Rożnowa
2010 5180 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/728/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Podstolice
2010 5181 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/729/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Raciborsko
2010 5188 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/736/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzce Wielkie
2010 5189 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/737/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Zabawa
2010 5187 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/735/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Śledziejowice
2010 5185 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/733/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Sułków
2010 5186 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/734/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Sygneczów
2010 5159 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/708/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Zdrojowe
2010 5158 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/707/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Zadory
2010 5157 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/706/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Śródmieście
2010 5160 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/709/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Brzegi
2010 5163 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/712/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Czarnochowice
2010 5162 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/711/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Chorągwica
2010 5161 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/710/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Byszyce
2010 5152 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/701/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego
2010 5151 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/700/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Bogucice
2010 5150 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/698/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Wieliczka
2010 5153 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/702/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Krzyszkowice
2010 5156 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, Wincentego Pola
2010 5155 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/704/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Ogrodowe
2010 5154 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/703/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu Osiedla Lekarka
2010 5164 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/713/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Dobranowice
2010 5174 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/723/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Wielkie
2010 5173 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/722/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Koźmice Małe
2010 5172 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/721/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Kokotów
2010 5175 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/724/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Lednica Górna
2010 5178 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/727/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Pawlikowice
2010 5177 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/726/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Mietniów
2010 5176 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/725/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Mała Wieś
2010 5167 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/716/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grabie
2010 5166 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/715/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Gorzków
2010 5165 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/714/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Golkowice
2010 5168 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/717/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grabówki
2010 5171 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/720/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Janowice
2010 5170 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/719/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Jankówka
2010 5169 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/718/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie statutu sołectwa Grajów
2010 5101 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 4961 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/699/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, chorągwi i pieczęci Miasta i Gminy Wieliczka
2010 4728 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLV/697/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 4610 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/693/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 4335 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/676/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
2010 3910 2010-10-07 uchwala Uchwała nr XLIV/672/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 3239 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/657/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie szczególnego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 3240 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/668/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 3093 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/670/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2654 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2655 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLII/669/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka
2010 2383 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/633/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
2010 2376 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/624/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2273 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/636/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wieliczka na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Wieliczce, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2198 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/621/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce.
2010 2058 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/513/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2009
2010 2059 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/559/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2060 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/571/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2062 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XL/607/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 2061 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/595/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010
2010 1780 2010-05-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 1375 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/606/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Wieliczka
2010 728 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII//563/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
2010 430 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/560/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce Nr XXII/303/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej.