Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 368

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6585 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 września 2019 r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6584 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2019 6583 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 5679 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wadowicach wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
2019 5678 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wadowice
2019 5677 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice.
2019 5676 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 5675 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4634 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2019 4633 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4632 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2019 4631 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach
2019 4630 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich realizowanych przez operatora na terenie Gminy Wadowice.
2019 4629 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 4010 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2019 4009 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2019 4008 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2019 4007 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wadowice
2019 4006 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów.
2019 4005 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 3448 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na osiedla i sołectwa
2019 3447 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2019 roku
2019 3446 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w Kleczy Dolnej
2019 3445 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2019 Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 roku
2019 3444 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kleczy Dolnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej z siedzibą w Kleczy Dolnej 221
2019 1180 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjnego w Stanisławiu Górnym.
2019 1179 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2019 NR V/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 23 stycznia 2019 roku
2019 1178 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8894 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8893 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8892 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego pt. „Posiłek dla dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2019-2023”
2018 8891 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2018 8890 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2019.
2018 8889 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice na lata 2019-2023.
2018 8888 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 8619 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 8618 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: w sprawie zmian w Uchwale w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
2018 8617 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice.
2018 8616 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wadowice
2018 8514 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7818 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr LVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 7021 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/443/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki w załączniku do Uchwały Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wadowice
2018 7020 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/439/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 6073 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/438/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 6072 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LVI/437/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5686 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/433/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice
2018 5685 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/432/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5684 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wadowice.
2018 5683 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/427/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się na terenie gminy Wadowice
2018 5682 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LV/424/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5324 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/420/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Wadowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 5323 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/419/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 5322 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/416/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wadowice na lata 2018 - 2032”
2018 5321 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/407/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 4066 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/403/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4065 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/401/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2018 4064 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/400/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg
2018 4063 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3631 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr L/396/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki – etap A
2018 3537 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/395/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3536 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/394/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Wadowicach
2018 3535 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/393/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10.05.2017r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2018 3534 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/388/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego (Obywatelskiego) w Gminie Wadowice
2018 3533 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr L/384/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3001 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3000 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 2999 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przyznawanego przez Gminę Wadowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3.
2018 2998 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2018 roku
2018 2997 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 2996 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/358/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1773 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2018 Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2017 9214 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/350/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2017 9213 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/349/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2017 roku
2017 9212 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9211 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2018 NR XLV/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 20 grudnia 2017 ROKU
2017 9210 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/345/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2018.
2017 9209 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/342/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 8313 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/339/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 8312 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/334/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8311 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/332/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 7343 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/326/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka
2017 7265 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: „WADOWICKIE CENTRUM KULTURY”
2017 7264 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2017 7263 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/322/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 6125 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
2017 6124 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/318/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wadowicach
2017 6123 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2017 6122 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2017 6121 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania
2017 6120 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/310/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wadowice instrumentem płatniczym
2017 6119 2017-10-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/306/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 5077 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XL/286/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: zainicjowania powstania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wadowice
2017 5054 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w Wadowicach
2017 5013 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/302/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 9 w Wadowicach.
2017 5012 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/301/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 8 w Wadowicach.
2017 5011 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 7 w Wadowicach.
2017 5010 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/299/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 6 w Wadowicach.
2017 5009 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 5 w Wadowicach.
2017 5008 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/297/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 4 w Wadowicach.
2017 5007 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 3 w Wadowicach.
2017 5006 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 w Wadowicach.
2017 5005 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Wadowicach.
2017 5004 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/292/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla XX-lecia Polski Ludowej w Wadowicach
2017 5003 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 4929 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia zadania własnego Gminy Tomice z zakresu dróg gminnych
2017 4900 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Wadowice
2017 4899 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXII/316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wadowice w ramach pomocy de minimis
2017 4898 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 3636 2017-05-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów
2017 3629 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
2017 3628 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 3627 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wadowice
2017 3626 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 3625 2017-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 2027 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/252/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice"
2017 1999 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Wadowice, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2017 1998 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2017 1997 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: likwidacji Przedszkola Publicznego w Choczni.
2017 1996 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/254/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1995 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2017 roku
2017 1994 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice
2017 1993 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 1992 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
2017 1991 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: powołania do życia gminnej rady seniorów
2017 1990 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2017 1247 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wadowice.
2017 1246 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2017 1245 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
2017 1244 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1243 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2017 Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016 roku
2017 217 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych.
2017 216 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/227/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 215 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/224/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2017 NR XXX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU
2017 214 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/223/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2017.
2017 213 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7844 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7116 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.
2016 7115 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/217/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2016 7114 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/214/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2016 7113 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/213/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2016 7112 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7111 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6452 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 6451 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6216 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5984 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 5983 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3962 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3961 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2016 3960 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 3460 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice
2016 3459 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2016 3458 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2016 3457 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice
2016 3129 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Wadowice
2016 3128 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu Parku Miejskiego przy Al. Wolności w Wadowicach
2016 3127 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z parkingów ogólnodostępnych, niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie miasta Wadowice.
2016 3126 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z Dworca Autobusowego w Wadowicach.
2016 3125 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2016-2019
2016 3124 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2685 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2016 roku
2016 2627 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2564 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1688 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1687 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2016 Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1686 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 1685 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
2016 1684 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2016 1683 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Wadowice, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
2016 647 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2016 NR ...../..../2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA ............ 2015 ROKU
2016 561 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2016 560 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2016 559 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 558 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2016
2016 557 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8218 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 8129 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.
2015 8128 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach.
2015 8127 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 8126 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8125 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6805 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 6804 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6271 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zawadka
2015 6270 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka
2015 6269 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stanisław Górny
2015 6268 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Roków
2015 6267 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Sołectwa Ponikiew Chobot
2015 6266 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ponikiew
2015 6265 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecza Górna
2015 6264 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecza Dolna
2015 6263 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaczyna
2015 6262 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszowice Zbywaczówka
2015 6261 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaroszowice
2015 6260 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gorzeń Górny
2015 6259 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gorzeń Dolny
2015 6258 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chocznia
2015 6257 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Barwałd Dolny
2015 6256 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Babica
2015 6218 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5062 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5061 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach NR XVIII/161/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodziny wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE.
2015 5060 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych.
2015 5059 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2015 5058 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany terminu wejścia w życie Uchwały nr X/64/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2015 4714 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 roku.
2015 4713 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4712 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2015 4711 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2014-2020"
2015 4710 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3678 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 3677 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”, dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Wadowice.
2015 3676 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3675 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3674 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3673 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 3659 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice"
2015 3658 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wadowice na lata 2014 - 2032”
2015 3657 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławiu Górnym
2015 2190 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2189 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2015 r.
2015 2188 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2015 Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 463 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wadowice
2015 462 2015-01-28 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na lata 2015 – 2020
2015 426 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wadowicach w okręgu wyborczym nr 10, wyznaczonych na dzień 1 marca 2015 roku na dzień.
2015 425 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2015 424 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2015 423 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2015 NR III/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU
2015 422 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2015
2014 6898 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/319/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2014 6897 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wadowice w ramach pomocy de minimis
2014 6896 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 5207 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/309/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu technicznego w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVI/142/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 5206 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/308/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wadowice odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5205 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 1 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3778 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/299/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 3777 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/298/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2014 3776 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3775 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/287/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach
2014 3306 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3305 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2014 Nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 2928 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia nagród naukowych Rady Miejskiej w Wadowicach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wadowice
2014 2507 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1801 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia)
2014 1800 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2002 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2014 1799 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2014 roku
2014 1798 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe z pomocy społecznej
2014 1797 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Wadowice na 2014 rok
2014 1796 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1795 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1794 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2014 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 212 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2014 175 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE NA ROK 2014 NR XXVI/241/2013 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH Z DNIA 18 grudnia 2013 ROKU
2013 7942 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2013 7918 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice w latach 2014-2018 "
2013 7917 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7916 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały
2013 7915 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2013 7914 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2014
2013 5834 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Wadowic i Rady Miejskiej w Wadowicach przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 27 października 2013 roku
2013 5673 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 5672 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVIII/161/2012 z dnia 12.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
2013 5671 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr X/85/2011 z 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 5670 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 5669 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminów targowisk gminnych w Wadowicach
2013 5668 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyłączenia działek ozn. nr 738/17, 738/18, 738/19, 738/20, 738/21, 738/22 w Gorzeniu Dolnym, z kategorii dróg publicznych.
2013 5667 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 5025 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 4647 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Wadowice
2013 4646 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/206/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Wadowice
2013 4645 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: wyłączenia działek ozn. nr 3219/3 i 2886/7 w Wadowicach, z kategorii dróg publicznych.
2013 4540 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2013 4539 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach
2013 3697 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26.02.2013 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tekstu jednolitego uchwały nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach.
2013 3585 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych szkołom i placówkom publicznym, prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji
2013 3584 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób prowadzących działalność charytatywną.
2013 2156 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2013 Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012 roku.
2013 2028 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2013 2027 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku
2013 2026 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Wadowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wadowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 2025 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej i niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2013 2024 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr X/85/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1995 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1994 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1993 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1992 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2013 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 780 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 397 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice na rok 2013
2013 389 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic.
2013 388 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice  pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE
2013 314 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice
2013 313 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Wadowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 312 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2013
2012 7155 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 6998 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: "WADOWICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA".
2012 6997 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach
2012 6830 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: nadania statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą: "WADOWICKIE CENTRUM KULTURY".
2012 6829 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 6828 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5514 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wadowice
2012 5515 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 5129 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Jaroszowicach
2012 5128 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 5079 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wadowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3136 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2637 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Wadowice
2012 2614 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2613 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2012 roku
2012 2532 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 2401 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach pomiędzy ul. Szpitalną, ul. Karmelicką i ul. Słowackiego
2012 1391 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wadowice.
2012 1390 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice
2012 1221 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XII/104/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 1077 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/12/2006 RM w Wadowicach z dnia 28.12.2006 r. w sprawie dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 518 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2002 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach
2012 517 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2012
2012 422 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Wadowice na rok 2012
2012 281 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 6711 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6710 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6709 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 6712 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 6715 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 27 przy ul. Batorego w Wadowicach, stanowiących własność Gminy Wadowice.
2011 6714 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 6713 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 5265 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
2011 5266 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wadowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 5005 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4178 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 3671 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3535 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2011 3041 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 3042 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2087 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 1934 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Ponikwi
2011 1933 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół w Ponikwi
2011 1932 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach NR XXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1935 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: zlikwidowania Gimnazjum w Ponikwi.
2011 1938 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
2011 1937 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wadowice przedszkoli publicznych
2011 1936 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: stopniowego zlikwidowania Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wadowicach
2011 982 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 983 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach NR XXXV/297/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 601 2011-02-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice na rok 2011
2011 294 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 295 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 201 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/4/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 202 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/6/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2011
2010 5287 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci w roku 2010
2010 5288 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Wadowice, przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2011.
2010 4623 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4624 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4143 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XXXVII/309/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 9 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 4062 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVI/308/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programów współpracy Gminy Wadowice z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 3701 2010-09-23 uchwala Uchwała nr XXXVI/305/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. w sprawie: stałych obwodów głosowania
2010 3702 2010-09-23 uchwala Uchwała nr XXXVI/307/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3183 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2980 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2105 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2106 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1449 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 maja 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1017 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 1018 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniąca Uchwałę Nr XXV/220/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 572 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 465 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 321 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wadowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 125 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2010
2010 86 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie : zmian uchwały budżetowej na 2009r.