Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 721

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6775 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz nadania mu statutu
2019 6774 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie
2019 6773 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 6763 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Tarnowie
2019 6762 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
2019 6749 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/176/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem lokali dla przedsiębiorców i ustalenia zasad kształtowania czynszu
2019 6679 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, obejmujący teren pomiędzy drogą krajową nr 94, wschodnią i południową granicą miasta oraz ulicą Tuchowską
2019 6678 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, wyznaczonego ulicami: Stanisława Kassali, Ogrodową i Świętej Katarzyny oraz projektowanym wałem rzeki Biała
2019 5857 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XV/166/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 5628 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 5627 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania
2019 5626 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2019 5443 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Klikowskiej i Ścieżki
2019 5442 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5245 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2019 5211 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5210 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 5209 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 5208 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 5207 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 5206 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 5205 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 4693 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie
2019 4692 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Policealnego Zawodowego Studium Plastycznego w Tarnowie i zmiany nazwy Liceum Plastycznego w Tarnowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie oraz zmian w aktach założycielskich.
2019 4691 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2019 4690 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 11 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 11 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4689 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 4688 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/136/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 4687 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2019 4686 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 4685 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2019 4684 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2019 4683 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4682 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2019 4681 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4680 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2019 4679 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie w czteroletnie XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie
2019 4678 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie
2019 4677 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2019 4676 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/124/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
2019 4675 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2019 4674 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2019 4673 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2019 4672 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2019 4671 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2019 4670 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2019 4669 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
2019 4668 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2019 4667 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie
2019 4666 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
2019 4665 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
2019 4664 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
2019 4663 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
2019 4662 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych
2019 4661 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4660 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 3979 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 3896 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 3895 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2019 3894 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 3893 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów
2019 3154 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów
2019 3153 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2019 roku
2019 3152 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2019 3151 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2019 3150 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – lipy drobnolistnej zlokalizowanej przy ul. H. Marusarz w Tarnowie
2019 3149 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 2770 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania lub wykorzystaniem odnawialnego źródła energii
2019 2570 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 2252 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2241 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2213 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 1231 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz zmian w statucie
2019 1230 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa
2019 1229 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania
2019 1228 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego przy ul. Do Huty
2019 1227 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
2019 1046 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2019
2018 9035 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 8676 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
2018 8675 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8674 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 8673 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 8672 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 7971 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/635/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów na osiedlu Westerplatte w Tarnowie”
2018 7970 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/634/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2018 7969 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LXIII/632/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 7519 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/617/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Mroźnej i Sadowej
2018 7518 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LXI/616/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 7316 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/628/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Tarnowa.
2018 7315 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/627/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 7314 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/626/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2018 7313 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/625/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2018 7312 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/623/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 7311 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/620/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2018 7310 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/619/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2018 7309 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LXI/618/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie
2018 6437 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/606/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 6436 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/611/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2018 6435 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/614/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Tarnowie
2018 6434 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LX/610/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych
2018 5778 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr LIX/604/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5442 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LVII/587/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 5441 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 5347 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr LVIII/598/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Likwidacja niskosprawnych źródeł ogrzewania w Tarnowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5170 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/592/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. T. Kościuszki w Tarnowie.
2018 5169 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/590/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5168 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/589/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2018 5167 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVII/588/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5166 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr LVI/582/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 4488 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr LII/567/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej
2018 4218 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uznania terenu położonego w Tarnowie za park gminny pod nazwą "Park Niepodległości Miasta Tarnowa im. Romana Księcia Sanguszki powstańca 1831 roku Sybiraka"
2018 4144 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/578/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną.
2018 4143 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/577/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 4142 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/576/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2018 4141 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu
2018 4140 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/571/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 3794 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/566/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie.
2018 3793 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/564/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Akademia aktywności" w Tarnowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2018 3792 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LII/560/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 3113 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2018 3112 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2018 roku
2018 3111 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr L/546/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 2829 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr L/554/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2635 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr L/553/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2370 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/548/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz nadania mu statutu
2018 1966 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2018
2018 1968 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/540/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018 - 2022
2018 1967 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX/537/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018
2018 1917 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/529/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2018 1916 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/528/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie
2018 1915 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/535/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2018 1914 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLIX/534/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 536 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/513/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie przy ul. Czystej
2018 535 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVII/508/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2018 395 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/518/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i placowi w mieście Tarnowie
2018 394 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/517/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 393 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLVII/514/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 8809 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/496/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie
2017 8727 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/506/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2017 8726 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/505/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2017 8725 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/503/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielskim
2017 8724 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/502/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Tarnowski Rower Miejski w Tarnowie
2017 8723 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/501/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody-dębu czerwonego zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Tarnowie
2017 8722 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/500/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2017 8721 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/499/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Szpitalnej 11 w Tarnowie
2017 8720 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/494/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2017 8719 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/487/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 8638 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/498/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7106 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/483/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7105 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/482/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2017 7104 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/481/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7103 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2017 7102 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/479/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7101 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/478/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7100 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/477/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2017 7099 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/476/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2017 7098 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/475/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie
2017 7097 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/474/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2017 7096 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/473/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2017 7095 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/472/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7094 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/471/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7093 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/470/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie
2017 7092 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/469/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie
2017 7091 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/468/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
2017 7090 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/467/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie
2017 7089 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/466/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2017 7088 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/465/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Tarnowie w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2017 7087 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/464/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
2017 7086 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/463/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie
2017 7085 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/462/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie
2017 7084 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/461/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2017 7083 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/460/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie
2017 7082 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/459/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w ośmioletnią Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
2017 7081 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/458/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2017 7080 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/457/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie
2017 7079 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/456/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
2017 7078 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/455/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Generała Józefa Bema w Tarnowie
2017 7077 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/454/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie
2017 7076 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/453/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną Nr 11  im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie
2017 7075 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/452/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie
2017 7074 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/451/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie
2017 7073 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie
2017 7072 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/449/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
2017 7071 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/448/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie
2017 7070 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/447/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie
2017 7069 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/440/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 7068 2017-11-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/438/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 6367 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/437/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie
2017 6366 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6365 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/434/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 „Zielone”
2017 6364 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/433/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2017 6363 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina w Tarnowie
2017 6362 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina w Tarnowie
2017 6361 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2017 6360 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/429/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazw nieruchomościom w mieście Tarnowie
2017 6359 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części placu w mieście Tarnowie
2017 6358 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/427/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2017 6357 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/426/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Tarnowie
2017 6356 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/424/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2017 6355 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2017 6354 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/414/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
2017 6353 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/413/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie
2017 6352 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/411/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 21 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 5131 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XLI/399/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok
2017 5051 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 5050 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania imienia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie
2017 5049 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Tarnowie
2017 5048 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2017 5047 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/401/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2017 5046 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLI/395/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 5045 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2017 4843 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XL/392/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Starodąbrowskiej i ulicy Wiesława Wody w mieście Tarnowie
2017 3991 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/391/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tarnowie
2017 3990 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XL/387/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 3565 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2017 3564 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/375/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 3125 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/377/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” oraz nadania mu statutu
2017 2946 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 2945 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 2944 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/370/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia do publicznych placówek oświatowo – wychowawczych,dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 2943 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2017 roku
2017 2701 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 2700 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1875 2017-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/352/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 1835 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 1834 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2017 1833 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2017 1832 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/355/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 959 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/346/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2017 958 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017
2017 944 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/348/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Szczęśliwej w Tarnowie
2017 943 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/347/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Szczęśliwej w Tarnowie
2017 831 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2017 683 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2017
2017 671 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/333/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie na terenie parku podworskiego
2017 496 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 495 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody- jesionu wyniosłego
2017 451 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2017 450 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/330/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 7988 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII/321/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną
2016 7822 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 7801 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXII/316/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2016 7565 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/320/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2016 7564 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/317/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7563 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/315/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 7562 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/314/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Miasta Tarnowa przez podmioty inne niż organy Gminy Miasta Tarnowa i miejskie jednostki organizacyjne oraz trybu udzielania zgody na używanie herbu
2016 7561 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/309/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2016 7560 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/307/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 7559 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2016 7558 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 7557 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2016 6665 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2016 6662 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 6576 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla nieruchomości zajętych na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, położonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 6565 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Wiśniowej i Kalinowej – „Krzyż - Zachód I”
2016 5402 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/284/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Bajkowej i Czereśniowej – „Krzyż - Północ”
2016 5401 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/281/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami
2016 5367 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVII/280/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 8 września 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 4740 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych
2016 4488 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie Mościcach w rejonie ulic: Zbylitowskiej, Chemicznej, Azotowej oraz linii kolejowej Kraków – Przemyśl
2016 4487 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/272/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu
2016 4486 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXV/271/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 4440 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/276/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w Tarnowie
2016 4439 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi gminnej i zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2016 4438 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/270/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 4437 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXV/269/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 3618 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/259/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 3602 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2016 3601 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV/264/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2016 2982 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2016 2981 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 2925 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2016 2409 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/243/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2016 2408 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/242/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2016 2407 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 2406 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2016 roku
2016 1843 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Technikum Nr 11 w Tarnowie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie
2016 1742 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/234/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2016 1741 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 1740 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1739 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2016 1738 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 1140 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XX/214/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2016
2016 1132 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/192/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2016
2016 996 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 995 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/215/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2016 615 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa wyznaczonego al. Jana Pawła II, ul. Nowodąbrowską i autostradą A4 – „Krzyż Wschód – I”
2016 540 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 539 2016-01-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/197/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 480 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2016 479 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2016 478 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/206/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2016 477 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/205/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2016 476 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2016 475 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/195/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2016 474 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/193/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 7892 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/183/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2015 7891 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7782 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/181/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty
2015 7781 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/180/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 7780 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 7779 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży
2015 7778 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 7777 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2015 6531 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/159/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej
2015 6530 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XV/157/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
2015 6412 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone"
2015 6411 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/161/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2015 6410 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa
2015 6409 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2015 6408 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 5444 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5443 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 5442 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej Nr 1346K położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 5441 2015-09-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4962 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4563 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4495 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4494 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 4493 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4492 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4491 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 4490 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2015 4489 2015-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2015 4479 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/124/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ulic Mościckiego, Równej i Siewnej
2015 4478 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią
2015 4477 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2015 4476 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 4463 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4462 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4454 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 3856 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 3792 2015-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach programu osłonowego pn. „Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek” ”
2015 3050 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2015 2978 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 2977 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015
2015 2692 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Błonie, ronda Niepodległości i ul. Nowodąbrowskiej
2015 2691 2015-05-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa do roku 2019”
2015 2670 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa „Targowiska Miejskie”
2015 2669 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/85/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2015 2668 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 2667 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia strefy cen obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2015 2666 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielskim
2015 2665 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2664 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 2663 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie na terenie parku podworskiego
2015 2662 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Dworcowej w Tarnowie na terenie Plant Kolejowych
2015 2432 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA TARNOWA NA ROK 2015
2015 2429 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2015 1621 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa „Targowiska Miejskie”
2015 1609 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii Dąbrowskiej
2015 1608 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów
2015 1607 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1606 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2015 1605 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2015 1551 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury, a także szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania
2015 1550 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1549 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2015 roku
2015 1548 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2015 808 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 10 w Tarnowie
2015 807 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2015 752 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 11 w Tarnowie
2015 751 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 9 w Tarnowie
2015 750 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 8 w Tarnowie
2015 749 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 7 w Tarnowie
2015 748 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie
2015 747 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 4 w Tarnowie
2015 746 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie
2015 745 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 1 w Tarnowie
2015 744 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie oraz zmian w akcie założycielski
2015 671 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2015 670 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
2015 669 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanym do tego celu samochodem, współfinansowanych przez Gminę Miasta Tarnowa
2015 302 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2014 7061 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr LIX/711/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 7037 2014-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2014 6893 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr LIX/712/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2014 6645 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/731/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2014 6644 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/730/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 6643 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/726/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa
2014 6642 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/725/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 6641 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/723/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2014 6640 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/713/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzytania z tych obiektów
2014 6639 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIX/706/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
2014 6598 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/728/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tarnowie
2014 6597 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr LIX/727/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Pszennej w Tarnowie
2014 5374 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/697/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 5373 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/694/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Tarnowa z powierzonym zadaniem organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumień między gminami
2014 5203 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/704/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5202 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/703/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Pierwszy dzwonek”
2014 5201 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2014 4719 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LII/668/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 4223 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz ulic: Mościckiego, Rolniczej i Jastruna
2014 4222 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LIII/671/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4218 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/656/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4217 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4213 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/621/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 4210 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/607/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2014
2014 3905 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/680/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3892 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną
2014 3891 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/675/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
2014 3890 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/676/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tarnowa lub jej jednostkom podległym
2014 3889 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/682/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2014 3888 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/683/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2014 3887 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/688/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach
2014 3886 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/687/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3875 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/677/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
2014 3874 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/679/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
2014 3873 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LIII/678/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie
2014 3652 2014-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2014 3336 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2014 3217 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/659/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2014 3210 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LI/665/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 22 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2014 3130 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/642/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki
2014 2416 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2415 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo- wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2014 2414 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/639/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. J. Kochanowskiego w Tarnowie
2014 2413 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/638/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 14 im. S. Jaracza w Tarnowie
2014 2412 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie
2014 2411 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/636/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie
2014 2410 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa oraz określenia granic ich obwodów
2014 2409 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/634/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
2014 2293 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2292 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zwolnienia od opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych
2014 2291 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Tarnowie
2014 2290 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2014 roku
2014 2289 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/624/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
2014 2288 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/623/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2287 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/622/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa
2014 1013 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/614/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1012 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/611/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2014 1011 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/610/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową
2014 1010 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/576/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2014 611 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/594/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2014
2014 149 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/601/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 148 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/600/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2014 147 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/596/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 7562 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/590/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią.
2013 7561 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/584/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tarnowa "Targowiska Miejskie".
2013 7560 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/583/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Tarnowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7553 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/581/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie miasta Tarnowa
2013 7552 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/580/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2013 7551 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/579/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
2013 7550 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną
2013 6588 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/563/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę ustalającą opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa
2013 6587 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 6586 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/557/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa
2013 6440 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/573/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Osiedla Dąbrówka” w Tarnowie
2013 6054 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/554/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 7 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 5718 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/546/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 5717 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/541/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom i rondu w mieście Tarnowie
2013 5716 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/540/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 5642 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 5641 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/552/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Lwowska, Okrężna, Rzędzińska
2013 5640 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/551/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa „CZYSTA II” w rejonie ulic Mościckiego i Czystej
2013 4803 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/523/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 4317 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/513/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 4276 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/533/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Miasta Tarnowa
2013 4275 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa
2013 4274 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/525/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania
2013 4273 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/521/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa
2013 4064 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 3934 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie w jednostkę budżetową pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny oraz upoważnienia dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 3919 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/515/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono
2013 3686 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/504/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tarnowa
2013 3685 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 3684 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/483/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 7 w Tarnowie
2013 2915 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/492/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2914 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 2881 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/479/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Zwisłockiego w Tarnowie oraz rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Tarnowie, utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, a także likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Tarnowie, XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Tarnowie i włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Tarnowie do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2013 2723 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/487/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tarnowie
2013 2722 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/481/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyłączenia XIX Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie i likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
2013 2721 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/471/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Tarnowskiemu Centrum Kultury
2013 2667 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/484/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie utworzenia Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie
2013 2666 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/482/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie i włączenia VI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i Szkoły Policealnej Nr 1 w Tarnowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie
2013 2665 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/480/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2013 2664 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 2663 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/470/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Biuru Wystaw Artystycznych w Tarnowie
2013 2525 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/476/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone"
2013 2524 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/475/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa
2013 1499 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2013
2013 1498 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2013
2013 1386 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/465/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie połączenia Filii Nr 2 oraz Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie oraz nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie
2013 1385 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/457/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 6 w Tarnowie
2013 1384 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/454/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Tarnowie
2013 1345 2013-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa
2013 1344 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/462/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2013 1343 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/460/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 1342 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/456/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Tarnowie
2013 1341 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/455/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Tarnowie
2013 757 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/430/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012
2013 539 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/438/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
2013 348 2013-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
2013 347 2013-01-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
2013 346 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/435/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w akcie założycielskim Przedszkola Publicznego nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie
2013 345 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/427/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Tarnowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 344 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/426/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2013 - 2017
2012 7619 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/428/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2012 7346 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/392/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Tarnowa na rok 2012