Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 275

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6896 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 6269 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 6268 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA, przyjętego Uchwałą Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego poz. 7898 z 10 grudnia 2015 r.)
2019 6043 2019-08-28 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw mostom na potoku Grajcarek.
2019 5573 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/52/2019 w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 5572 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 5571 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 4971 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2019 4617 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 4616 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/19 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r.
2019 4615 2019-06-19 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
2019 2579 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
2019 2578 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom jednego oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy, powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum.
2019 1655 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 1654 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 1653 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
2019 1652 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Szczawnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2019 1258 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1257 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2019 – 2023
2019 1256 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019
2019 692 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr V/19/2019 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2019
2018 9212 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
2018 8837 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 8836 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 8835 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23  grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2018 8834 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 8833 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 7968 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania", przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2018 7967 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/385/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 7966 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7965 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/388/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2018 7964 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/389/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 7963 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVI/390/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek – wiąz polny
2018 7642 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 6893 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 6776 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XXII/159/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1 lipca 2016 roku poz. 3685)
2018 6775 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny
2018 6626 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 5866 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
2018 5440 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 5439 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/356/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 5438 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LI/355/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2018 5073 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/351/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 4658 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 3984 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/323/2018 z 28 lutego 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3983 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/341/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 3982 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/339/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku: pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.
2018 3821 2018-05-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 3717 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
2018 3306 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz.950)
2018 2555 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/331/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 2520 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Szczawnica.
2018 2125 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 242/4 obręb 003 Jaworki
2018 2124 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki
2018 1709 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/324/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica.
2018 1708 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/323/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1707 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 1197 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018
2018 1196 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/314/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Osiedla XX-lecia w Szczawnicy
2018 743 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/300/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2018
2018 184 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/305/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 183 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/303/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011 r.
2018 76 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/292/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania”, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy
2018 4 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLI/291/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
2017 9253 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/299/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 9252 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2017 9251 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/297/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.
2017 9250 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i  sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2017 8658 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 3”, przyjętego uchwałą nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 2017 r., poz. 4027)
2017 8268 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.
2017 8267 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 7447 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 7445 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 5303 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 4400 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017.
2017 4027 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz.950)
2017 3491 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 3335 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2017 2329 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/316/09 z dnia 11 września 2009 r.
2017 2328 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Szczawnica.
2017 2327 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica.
2017 2326 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/237/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 1690 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2017
2017 1097 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/225/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 1096 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2017
2017 1095 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
2017 472 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXVII/199/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
2017 471 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 7556 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 7555 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7554 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7553 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7552 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 7551 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
2016 7550 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
2016 7549 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6833 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 6315 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 5584 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szczawnicy.
2016 5583 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016.
2016 5077 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie w obrocie nazwy Miasta i Gminy Szczawnica
2016 5002 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
2016 5001 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016.
2016 5000 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4999 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 4998 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 3942 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 3867 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/161/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy
2016 3866 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Szczawnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3865 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1522/4 obr. 1 przy ulicy Jana Wiktora
2016 3864 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
2016 3700 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/152/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie MGOPS w Szczawnicy
2016 3699 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie MGOPS w Szczawnicy
2016 3596 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 2934 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 2894 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XVIII/123/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2016 2126 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/260/09 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szczawnica.
2016 2125 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 1804 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r.
2016 1338 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2016
2016 1337 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczawnica
2016 714 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2016 713 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2016
2015 8513 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
2015 8512 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
2015 8511 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
2015 8510 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 7900 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 7899 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7898 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA będącego w części: 1. zmianą mpzp Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem o przylegle tereny zainwestowane, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. MałopolskiegoNr 289, poz.3146 z 2004 r.), 2. zmianą Planu nr 1 – rejon Góry Jarmuta, przyjętego Uchwałą Nr 249/XXXV/97 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 24 marca 1997 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Nowosądeckiego Nr 19/97, poz.69 z 1997 r.).
2015 7815 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7814 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2015 7813 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.
2015 7812 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7811 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2015 6465 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 6464 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2015 6463 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2015 5927 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 5845 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/07 Rady Miasta Szczawnica z dnia 21 maja 2007 r.
2015 3935 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek 2015 ".
2015 3934 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 3390 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 2442 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 2437 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015
2015 2433 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 2210 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2015 1228 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1227 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1226 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków energetycznych.
2015 1054 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015.
2015 1051 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2015
2015 1050 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2015 728 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1740/11, część działek Nr 1739, 1740/10, 708/49 obr. 1 przy ulicy Zawodzie
2015 727 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XLV/283/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. (Dz.U.Woj. Małopolskiego z dnia 6 lutego 2014 r. poz. 769)
2015 726 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Szczawnica
2014 6319 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/343/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 5308 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 5296 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/335/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek ".
2014 4207 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LII/334/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 4206 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LII/331/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek - sosna wejmutka.
2014 3576 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/326/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miasta i Gminy Szczawnica z tytułu zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokali stanowiących własność MiG osobom bedącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
2014 3575 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/325/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty zadłużenia wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy z tytułu opłat za dostarczoną wodę osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2014 3574 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/315/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 3223 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr L/303/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 3222 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr L/308/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego
2014 3221 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014 Nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2013 r
2014 3133 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2014
2014 2432 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
2014 2431 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
2014 2430 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/296/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 539 obr. 1 przy ul. Pienińskiej
2014 1674 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA ROK 2014
2014 1428 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
2014 770 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 769 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 869/21, 869/22, 844/8 obr. 1 przy ul. Skotnickiej
2014 120 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 RadyMiejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 7150 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2013 – 2017
2013 7149 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 6511 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 6123 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 5967 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 RadyMiejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 5966 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Pomnik Przyrody drzewo gatunek – sosna wejmutka
2013 5965 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy.
2013 5277 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r
2013 4874 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013
2013 4705 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 4127/1 obr. 1 przy ul. Aleja Parkowa
2013 4704 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1282 obr. 1 przy ul. Park Dolny
2013 4703 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1234 obr. 1 przy ul. Park Dolny
2013 4666 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 3844, 3845, 3846, 3847 obr. 1 przy ul. Pod Sadami
2013 4665 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1009 obr. 1 przy ul. Aleja Parkowa
2013 4664 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I”.
2013 3110 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 roku
2013 2796 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1791 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy , za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1790 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1789 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2013 1788 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013 Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012 r
2013 1275 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1274 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1273 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 1272 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 1271 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1270 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Szczawnica – część działek Nr 5454, 5455 obr. 1 przy ul. Połoniny
2013 1269 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
2013 952 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2013
2013 789 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
2013 754 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 7646 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7645 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 7041 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 6905 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6904 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5696 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 5695 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4662 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4407 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2012 3892 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 3831 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2012
2012 3233 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 3018 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
2012 3011 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne działajace na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2012 2816 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2012 2694 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2012
2012 2477 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2012 1339 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012 Nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
2012 1139 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
2012 1036 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 972 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2012
2011 7329 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli, ustalania wysokości oraz warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”.
2011 7330 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7369 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 grudnia 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 6606 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych.
2011 6607 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6605 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny.
2011 6603 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny.
2011 6604 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 6611 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6612 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 6610 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6608 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 6609 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2011 5594 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - działka Nr 5385 obr. 1
2011 5595 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 4526 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 15 września 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011.
2011 4327 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 3408 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 3287 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/38/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
2011 3288 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
2011 3210 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011
2011 2411 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 2073 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 18 kwietnia 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 oraz zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2011.
2011 779 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 642 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/13/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 lutego 2011r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2011 Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010 roku
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 5634 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/450/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5635 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/453/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 listopada 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 5567 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/435/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczawnicy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy
2010 5568 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/436/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 2011 r. jednostki budżetowej – Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy oraz nadania jej Statutu.
2010 5367 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 5368 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4230 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/417/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Szczawnica oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4231 2010-10-26 uchwala Uchwała nr LIII/425/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXXV/261/09 z dnia 26 marca 2009 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 3960 2010-10-11 uchwala Uchwała nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 3879 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LI\406\2010 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 czerwca 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 3483 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/410/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XLI/316/09 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu nadawania Tablic Szalayowskich".
2010 3484 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LII/411/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 czerwca 2010r. zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 1569 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr L/401/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
2010 1570 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
2010 973 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010
2010 974 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie :zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 975 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian W Uchwale Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 lutego 2010 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 977 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 marca 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2010 Nr XLVI/374/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010
2010 976 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/2010 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Szczawnica na rok 2010