Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 336

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1132 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2019 623 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019
2019 622 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018
2018 8506 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 8505 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2018 8504 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.
2018 8503 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 7232 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
2018 7231 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sucha Beskidzka.
2018 7230 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 7229 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLV/362/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 7228 2018-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2018 6811 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/359/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: regulaminu korzystania z parku wchodzącego w skład Zespołu Zamkowo - Parkowego w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
2018 6810 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6809 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/355/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 6165 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sucha Beskidzka
2018 6164 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2018 6163 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/348/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6162 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/346/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018
2018 6161 2018-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie opłaty targowej
2018 5660 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/344/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018
2018 5577 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów.
2018 5304 2018-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2018 5139 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/341/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym dla których właściwą miejscowo jest Gmina Sucha Beskidzka.
2018 5138 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia.
2018 5137 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzanie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Sucha Beskidzka
2018 5136 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w opłacie targowej.
2018 5135 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy „29 Stycznia”.
2018 5134 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 4316 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka.
2018 4315 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XL/ 329 /2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 3869 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zaliczenia drogi ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2018 3868 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sucha Beskidzka.
2018 3867 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2018 3866 2018-05-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 3137 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3060 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2018 3059 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sucha Beskidzka.
2018 3058 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sucha Beskidzka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3057 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2018 roku.
2018 3056 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 3055 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 1627 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2018 1626 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 310 / 2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Górskiej w Suchej Beskidzkiej.
2018 1625 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2018.
2018 1624 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.
2018 779 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2018
2018 778 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/288/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2018 322 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 321 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2018 320 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2018 319 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Sucha Beskidzka.
2017 8863 2017-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2017 8732 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 283 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Sucha Beskidzka.
2017 8731 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
2017 8730 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 8729 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 7411 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Podksięże
2017 7410 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Polnej w Suchej Beskidzkiej
2017 7409 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Role
2017 7408 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Zasypnica
2017 7407 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka
2017 7406 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 6476 2017-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej
2017 6351 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/264/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2017 6340 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/266/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu.
2017 6339 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 6338 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2017 6337 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 5606 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/ 255 / 2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 5605 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/252/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 4787 2017-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2017 4653 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: opłaty targowej.
2017 4641 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 4640 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/ 246 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 4639 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sucha Beskidzka instrumentem płatniczym.
2017 4638 2017-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie : zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.
2017 3945 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/239/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2017 3944 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/237/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 3913 2017-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 3009 2017-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2017 2818 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2017 roku.
2017 2817 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/227/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2017 2816 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017.
2017 2693 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1689 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 1688 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/ 217 /2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 1687 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2017 1686 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1186 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2017
2017 1185 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
2017 522 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka
2017 521 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 520 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/199/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2017
2017 519 2017-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 7647 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka.
2016 7149 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/ 191 /2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 7148 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka.
2016 7147 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka.
2016 6184 2016-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sucha Beskidzka
2016 6132 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 184 /2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 6131 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 5522 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 5521 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie utworzenia „Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji” w Suchej Beskidzkiej
2016 5520 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2016 5519 2016-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5518 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Turystyczna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 5517 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej
2016 5035 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016.
2016 4270 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2016
2016 4269 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych
2016 3630 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 3572 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 2973 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 2972 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2016 2713 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2016 roku.
2016 2586 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2016
2016 2585 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2584 2016-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2016 2583 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej
2016 1679 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1678 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1042 2016-02-09 Uchwała Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha beskidzka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 1015 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 1014 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 677 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2016
2016 676 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015
2016 614 2016-01-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka w zakresie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2016 396 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8433 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015
2015 8188 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 8187 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8186 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości
2015 6661 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Sucha Beskidzka.
2015 6660 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
2015 6117 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 5790 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/100/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 5789 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 5788 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr X/97/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2015 5310 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5309 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5308 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5307 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
2015 5293 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 5292 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 89 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 5291 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr IX/ 87 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 4523 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2015 4522 2015-07-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
2015 4228 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/ 76 /2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/348/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2015 4227 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 4226 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sucha Beskidzka ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
2015 4225 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2015 4224 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4223 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla logopedów w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2015 3484 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 3483 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
2015 2875 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 2874 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy mostowi nad rzeką Skawa znajdującego się w Gminie Sucha Beskidzka.
2015 2136 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 2135 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2015 2134 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2133 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2015 2132 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2015 2131 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2130 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2015 roku.
2015 1288 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 1287 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2015.
2015 1286 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Sucha Beskidzka na stałe obwody głosowania.
2015 1285 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 851 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2018
2015 220 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/ 16 /2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2015.
2015 219 2015-01-14 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2014 6460 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2014 6459 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/362/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2014 6458 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2014 5522 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/351/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 5521 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/349/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014.
2014 5123 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 5122 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 5121 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/340/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie: nazewnictwa ulic położonych na terenie miasta Sucha Beskidzka w rejonie ulicy Błądzonka
2014 5120 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/338/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Batalionów Chłopskich oraz Błądzonka w Suchej Beskidzkiej
2014 5105 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLVI/339/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Przemysłowej oraz Aleksandra Starzeńskiego w Suchej Beskidzkiej
2014 5020 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 5019 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia dworca, którego właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka udostępnianego dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z dworca
2014 5018 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 4108 2014-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 3879 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 3878 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3877 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2014 3876 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 3109 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów w Suchej Beskidzkiej
2014 3108 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 3107 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
2014 2748 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2747 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2746 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/ 294 /2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2014
2014 2362 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2361 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2014 roku
2014 1779 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2014
2014 1695 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1694 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2014 1677 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2014 899 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 898 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 852 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2014 851 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/289/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 850 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 836 2014-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka
2014 231 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2013 7858 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 7512 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2013 7511 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 6510 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2013 6509 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i nadania mu Statutu.
2013 6508 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy, nadania imienia i nadania statutu biblioteki.
2013 6507 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 6026 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 6025 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminu targowisk w Suchej Beskidzkiej.
2013 6024 2013-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2013 5315 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 5308 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2013 4970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 4711 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2013 4699 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 4571 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2013 4551 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wskazania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
2013 3458 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013.
2013 3457 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Sucha Beskidzka.
2013 3456 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej.
2013 3117 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 2813 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz sezonowego lodowiska „Biały Orlik” w Suchej Beskidzkiej.
2013 2677 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2013 roku
2013 2390 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2013
2013 2389 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2388 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2387 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2013 1383 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 197 /2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: podziału Gminy Sucha Beskidzka na stałe obwody głosowania.
2013 1340 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 198 / 2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2013 1339 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 196 / 2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
2013 851 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2013 759 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2013.
2013 521 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego.
2013 520 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
2013 483 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2013 45 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2012 7806 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7805 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2012 7804 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sucha Beskidzka.
2012 7762 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7761 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7337 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012 r.
2012 6935 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej
2012 6818 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w I półroczu 2013 r.
2012 6282 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sucha Beskidzka.
2012 6127 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 6126 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Sucha Beskidzka na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej.
2012 6125 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2012 6124 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.
2012 6123 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
2012 6122 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 4968 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 4533 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2012 4532 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXIX/263/05 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Administracji Szkół”.
2012 4498 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2012 4497 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2012 4472 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 4309 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu niestrzeżonego stanowiącego własność Gminy Sucha Beskidzka, zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną przy Rynku w Suchej Beskidzkiej i sposobu pobierania opłat za parkowanie na nim pojazdów
2012 4334 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Sucha Beskidzka z dniem 1 września 2012 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej
2012 3906 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 3905 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej i nadania jej statutu.
2012 3829 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2012 3727 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 3653 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 3400 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.
2012 2640 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 2212 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sucha Beskidzka
2012 2115 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2012 roku.
2012 2114 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2012 2113 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 1678 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012
2012 1006 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2012.
2012 545 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka  - dla działki ewidencyjnej nr 9789.
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2011.
2011 6932 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustanowienia i określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
2011 6933 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
2011 6934 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6548 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sucha Beskidzka.
2011 6549 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
2011 5673 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5672 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.
2011 5674 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2011 5676 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5675 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 5091 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.
2011 4872 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4873 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 rok.
2011 4237 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 4238 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2011.
2011 4239 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3532 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 51 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Sucha Beskidzka.
2011 3533 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 52 /2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 2230 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 2229 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 marca 2009 roku dotyczącej regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2011 2228 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
2011 2233 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok.
2011 2232 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2231 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2011 rok.
2011 1758 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 961 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne.
2011 776 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Sucha Beskidzka na rok 2011.
2011 739 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej określenia warunków finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 740 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 669 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 670 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 259 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2010.
2010 6084 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5207 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
2010 5208 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
2010 5209 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sucha Beskidzka i jej jednostkom podległym.
2010 3861 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/275/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 3860 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/271/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3859 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.
2010 3481 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XL/263/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 3482 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLII/268/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.
2010 2799 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 2028 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
2010 1936 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wymiaru godzin pracy dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.
2010 1726 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Sucha Beskidzka.
2010 1568 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1265 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 498 2010-03-15 Budżet Budżet nr XXXVI/240/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 276 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/238/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2009 r.
2010 4673 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów.
2010 4672 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości.
2010 4675 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 rok.
2010 4674 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego Gminy Sucha Beskidzka w ramach inicjatywy lokalnej.