Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 515

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7133 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/194/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 7132 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/199/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY STARY SĄCZ –WIEŚ SKRUDZINA”
2019 6169 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/192/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 6077 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr XII/183/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2019 6076 2019-08-30 Uchwała Uchwała Nr XII/182/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 6050 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XII/180/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku.
2019 5655 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr X/161/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 5604 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2019 5603 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/167/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie pomnika przyrody "Aleja sosen czarnych".
2019 5602 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr X/162/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 4970 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych.
2019 4924 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mostki”
2019 4923 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gołkowice Dolne"
2019 4922 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/141/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody ożywionej
2019 4921 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/140/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych w Gminie Stary Sącz
2019 4920 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/139/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. zamieniająca uchwałę w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Stary Sącz
2019 4919 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/129/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 3797 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/122/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Starego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2019 3796 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3795 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/120/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3794 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/119/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 2637 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku
2019 2478 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/108/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2019 r.
2019 2477 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy drobnolistnej „KINGA” o obwodzie 520 cm – pomnika przyrody ożywionej.
2019 2476 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz.
2019 2475 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/105/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2473 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny zaproszonych do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz.
2019 2472 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/102/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2019/2020.
2019 2471 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/101/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 2046 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr V/81/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2019 rok Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 1982 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/87/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 1981 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/86/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2019".
2019 1980 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stary Sącz.
2019 705 2019-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”
2019 682 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2019 rok
2019 681 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2019 650 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/56/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Górne
2019 649 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Dolne
2019 648 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń
2019 647 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń – Praczka
2019 646 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice
2019 645 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ w Starym Sączu
2019 644 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lipie w Starym Sączu
2019 482 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/73/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2019 481 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/69/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2019 480 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.
2019 479 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/66/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”.
2019 478 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/65/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Krogulecka.
2019 477 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/64/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrudzina.
2019 476 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysietnica.
2019 475 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/62/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popowice.
2019 474 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/61/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myślec.
2019 473 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/60/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna.
2019 472 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/59/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Niżna.
2019 471 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/58/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostki.
2019 470 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/57/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie.
2019 469 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice Dolne.
2019 468 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód w Starym Sączu.
2019 467 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tysiąclecie w Starym Sączu.
2019 466 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście w Starym Saczu.
2019 465 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczne w Starym Sączu.
2019 464 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe w Starym Sączu.
2019 463 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cyganowice w Starym Sączu.
2018 8832 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 8738 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8737 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
2018 8736 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Stary Sącz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 7293 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/837/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7”
2018 7292 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/836/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice Dolne”
2018 7291 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/835/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Barcice”
2018 7272 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/828/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Sącz.
2018 7271 2018-10-26 Uchwała Uchwała Nr LIII/827/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7216 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/831/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz.
2018 7215 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/830/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz.
2018 7214 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/829/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu placów zabaw będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz.
2018 7213 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/825/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz.
2018 7212 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIII/824/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 6777 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/817/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 6628 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LII/818/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r.
2018 5576 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/801/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Osiedli w Starym Sączu
2018 5575 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/800/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów Sołectw w Gminie Stary Sącz
2018 5574 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr LI/797/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 5543 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LI/805/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4A"
2018 5542 2018-08-08 Uchwała Uchwała Nr LI/804/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3"
2018 5187 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz”
2018 5041 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/786/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Burmistrza Starego Sącza.
2018 5040 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/782/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych, obchodowych oraz służb ruchu drogowego w 2018 r., które będą pełnione na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz dla Komisariatu Policji w Starym Sączu.”
2018 5023 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/789/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 5022 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/788/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
2018 5021 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX/779/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 4173 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/768/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz.
2018 4122 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/769/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.
2018 4121 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/762/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Stary Sącz za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2018 4120 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/761/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 4062 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/766/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia odznaki.
2018 3696 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/732/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3455 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/752/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny ,,Stawy” w Starym Sączu oraz zasad wypożyczania sprzętu pływającego na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym Sączu.
2018 3454 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/751/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 2567 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/744/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stary Sącz.
2018 2566 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/743/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu przyrodniczego „Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO” zrealizowanego w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”.
2018 2565 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/741/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2018/2019.
2018 2564 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/740/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 2563 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz.
2018 2047 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/717/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2023.
2018 2046 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/716/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie realizacji projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro”
2018 1803 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/709/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1699 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/723/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Łazy Biegonickie 2”
2018 1618 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/730/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2018 r.
2018 1617 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/726/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy "ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego" na przedłużenie ulicy położonej w Starym Sączu.
2018 1616 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/721/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2018.
2018 1615 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/720/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, terminu płatności, inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1614 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/719/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2018 1613 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 803 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XLIV/703/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 774 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/692/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2018 578 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/697/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 'Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1A”
2018 385 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/701/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2018 384 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/700/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłaty oraz sposobu jej pobierania.
2018 383 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/699/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu”.
2018 382 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/696/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Stary Sącz.
2018 381 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/695/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania.
2018 380 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/694/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu.
2018 75 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK
2018 74 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/680/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 9188 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/685/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.
2017 9187 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/684/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny iplacówkom prowadzonym na terenie Gminy Stary Sącz, trybu kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 8921 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/613/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gaboń”
2017 8882 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLI/608/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stary Sącz.
2017 8639 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/612/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 1”
2017 8338 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/604/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 8223 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/615/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ponownego nadania nazwy ulicy w Starym Sączu.
2017 7415 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XL/599/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz
2017 6631 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/595/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 4 OŚ Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2017 6630 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/582/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.
2017 6629 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 6468 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/561/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok.
2017 6056 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/563/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020
2017 6000 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/562/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz.
2017 5999 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/565/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2017 5998 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/566/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi.
2017 5997 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/568/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2017.
2017 5996 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/578/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 4 Oś Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2017 5986 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/576/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 5985 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/564/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia "Małopolska Niania".
2017 5309 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/549/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 5279 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2017 4191 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/547/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 4190 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 3942 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/527/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 3722 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/521/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 3719 2017-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/530/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 3718 2017-05-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/529/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/233/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 3418 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/480/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
2017 3417 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/479/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy
2017 3416 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/478/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
2017 3415 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/477/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
2017 3414 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/476/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach
2017 3413 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/475/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach
2017 3412 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/474/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Świebockiego w Barcicach
2017 3411 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/473/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy
2017 3410 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/472/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 3348 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 3347 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/504/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/472/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3346 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/505/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/473/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3345 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/506/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/474/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3344 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/507/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/475/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala co następuje:
2017 3343 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/508/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/476/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3342 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/509/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/477/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3341 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/510/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/478/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3340 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/511/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/479/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3339 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/480/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r.
2017 3242 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/502/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2017 r.
2017 3130 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/470/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 2182 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/481/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2017/2018 .
2017 1936 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXII/458/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 1831 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/466/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1830 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/465/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1829 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/462/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/303/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29.11.2004 r.
2017 1371 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/440/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 1294 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/452/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”
2017 1293 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXXI/451/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”
2017 1253 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/443/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2017 1252 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/450/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiana uchwały nr V/63/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
2017 1251 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/449/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2017 1250 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXI/448/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 1249 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXI/447/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 1248 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXI/446/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2017
2017 748 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/419/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2017 710 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 631 2017-01-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz
2017 588 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/431/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2017 382 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok
2017 315 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/408/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 8172 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/413/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019”
2016 8026 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/409/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stary Sącz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7865 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVII/394/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 7269 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/403/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stary Sącz
2016 7268 2016-12-07 Ustawa Ustawa Nr XXVII/406/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2016 7267 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/402/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/381/2016 z dnia 24 października 2016 r.
2016 6510 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/387/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia ich przebiegu
2016 6509 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/390/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2016 6327 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6326 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/379/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 października 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok.
2016 5949 2016-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2016 5948 2016-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2016 5939 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/338/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok.
2016 5807 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/374/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2016 5806 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/373/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/206/2003 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2003 r.
2016 5487 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/375/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 września 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na „Dofinansowanie modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym w indywidualnych budynkach mieszkalnych w Gminie Stary Sącz w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”
2016 4818 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 4”
2016 4817 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/333/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2016 4816 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2016 4815 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/326/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 4814 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/335/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz
2016 4709 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/317/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 4571 2016-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 2814)
2016 4125 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/320/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Stary Sącz
2016 3540 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/308/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 3539 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. jednolity tekst Uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Saczu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Saczu” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 2814)
2016 3514 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XX/314/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/2012 z dnia 28 września 2012 r.
2016 3274 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XX/304/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru Gminy Stary Sącz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Stary Sącz
2016 2796 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 2764 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/303/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2763 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/300/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2016 2762 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/296/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014 r.
2016 2761 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/295/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2016 2760 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/294/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/63/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
2016 2759 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XIX/293/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz.
2016 2031 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/278/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki, przyjętego Uchwałą Nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku poz. 3302)
2016 2030 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/277/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.667 z dnia 17.02.2005r.), zmienionego Uchwałą Nr XXII/280/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 347, poz.2230 z dnia 28.05.2008r.) i Uchwałą Nr LI/668/2014 z 29 września 2014r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 23.10.2014, poz. 5941)
2016 2029 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVIII/276/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 2008 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/281/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2016r. w sprawie Zmian do Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2016 1889 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/270/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2016 1888 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/265/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 1774 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/271/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr Nr XLIX/639/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014 r.
2016 1773 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVII/269/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2016 r.
2016 1194 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRZYSIETNICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 6 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 158 poz. 1156 z 2009 r.)
2016 1193 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/250/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE GÓRNE 10” przyjętego Uchwałą Nr LI/62/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 259 poz. 3384)
2016 1192 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/252/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr X/160/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2016 1191 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Stary Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1190 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2016 1127 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XV/244/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2016 149 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok
2015 8530 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Starym Sączu w ramach realizacji programu „Poprawa jakości po-wietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energe-tycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”
2015 8529 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/240/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Górnych Stawów” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2015 8528 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/239/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/628/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2015 8527 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/235/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8526 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/234/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8525 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/226/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Stary Sącz
2015 8524 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr Nr XIV/233/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie gminy Stary Sącz
2015 8438 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIII/193/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 8130 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/197/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego
2015 8087 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/198/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku leśnego
2015 8086 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 7996 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/200/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/574/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku.
2015 7995 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/199/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7925 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr NR XIII/224/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości i stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 7924 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7923 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/194/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 6376 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/181/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 5773 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/171/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5772 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/167/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 5336 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/160/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stary Sącz
2015 5335 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 5321 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/163/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2015 5320 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/150/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5319 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/159/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: „Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, szkole muzycznej I stopnia, gimnazjach i zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”
2015 5318 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/161/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”.
2015 4363 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr IX/144/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/132/07 z dnia 30 lipca 2007 r.
2015 4238 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/132/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5”
2015 4010 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014 roku
2015 3968 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/146/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2015 3967 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/145/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2015 3966 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/143/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały XLIX/641/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014 roku
2015 3965 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stary Sącz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 3964 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 3757 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
2015 3747 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 3732 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sączi ustalenia jej przebiegu
2015 3727 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do wydawania decyzji administracyjnych
2015 2847 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 2840 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok.
2015 2005 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/63/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 1800 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Górnych Stawów” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2015 1779 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2015 1778 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2015 1777 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zespołowi Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2015 1776 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/206/2003 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2003 r.
2015 1775 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2015 r.
2015 1774 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2015 864 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r., poz. 7084)
2015 863 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/437/2013r. z dnia 19 czerwca 2013 r.
2015 862 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 861 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz
2015 180 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
2015 163 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2015 141 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sączi ustalenia ich przebiegu
2015 112 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/538/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
2014 6215 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/693/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia regulaminów korzystania ze Sztucznego Lodowiska- Rynek w Starym Sączu
2014 6214 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/692/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 6213 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/688/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/350/2012. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6212 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/687/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6211 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/689/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 6210 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII/ 682/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5943 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/664/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Starego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
2014 5942 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/662/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5941 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/668/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/325/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.667 z dnia 17.02.2005 r.) i zmienionego Uchwałą Nr XXII/280/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 347, poz.2230 z dnia 28.05.2008 r.).
2014 5940 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/670/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MOSZCZENICA NIŻNA”, przyjętego Uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 21 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 203 poz. 1665 z dnia z dnia 19.04.2011 r.)
2014 5939 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LI/669/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego BARCICE”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/358/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 29 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 651 poz. 4444 z dnia 15 październik 2008 r.).
2014 5249 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr L/644/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5141 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5139 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/630 /2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5138 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVII/614/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5137 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLVI /597/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok.
2014 5136 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/578/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 5135 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLIV/556/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XLII/546/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2014 rok
2014 4924 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/654/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2014 4923 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/651/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego.
2014 4922 2014-09-08 Uchwała Uchwała Nr L/650/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stary Sącz
2014 4254 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/620/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2014 3835 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/637/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy placowi w Starym Sączu
2014 3834 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/639/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny ,,Stawy” w Starym Sączu oraz zasad wypożyczania sprzętu pływającego na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym Sączu
2014 3833 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/640/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu placów zabaw
2014 3832 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/641/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych będących obiektami użyteczności publicznej Gminy Stary Sącz
2014 3831 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/642/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Nowej i ul. Sobieskiego w Starym Sączu
2014 3736 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie Nadania statutu Zespołowi Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 3639 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/628/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu” w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”
2014 3348 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 2453 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2014 2241 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLV/595/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Starego Sącza i określenia sezonu kąpielowego w 2014 r.
2014 2064 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/ 2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2014 1916 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/582/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/342/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
2014 1915 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/581/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/274/2012 z dnia 28 września 2012 r.
2014 1914 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/580/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/339/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
2014 1913 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/594/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz
2014 1817 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/547 2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2014 1519 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/562/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2014 1518 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/574/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz na lata 2014-2019
2014 1517 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Gołkowicach Górnych i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 1516 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/570/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenie granic obwodu publicznego Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
2014 1515 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/571/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2014 307 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/554/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 200 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/548/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016”
2013 7621 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI/527/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 666 z dnia 17.02.2005r.), zmienioną Uchwałą Nr VIII/102/07 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 486, poz. 3221 z dnia 02.07.2007r.) i Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz. 504 z dnia 02.11.2011r.)
2013 7483 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/538/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Starym Sączu
2013 7482 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/526/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2013 7481 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/525/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/264/2012 z dnia 28 września 2012 roku
2013 7480 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/523/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 6744 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XL/495/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 6”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/327/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz.670 z dnia 17.02.2005 roku)
2013 6595 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/489/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 6594 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/494/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Sączu
2013 5760 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/356/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 5759 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/471/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 5331 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/451/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2013 5330 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/449/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 5329 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 5328 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/436/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013 r.
2013 5327 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/469/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7”, przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz.504 z dnia 02.11.2011r ).
2013 4822 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/434/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 4250 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/436/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 4249 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/438/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2013 4248 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/437/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/368/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku
2013 3981 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/388/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu  z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3819 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/427/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/352/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu
2013 3818 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/426/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3817 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422 /2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia  17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3734 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/406/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok.
2013 3617 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/413/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie „uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 96, poz. 66 z dnia 17.02.2005r.) i zmienionego Uchwałą Nr XL/507/09 z dnia 18 maja 2009r.( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 324, poz. 2333 z dnia 04.06.2009r.)
2013 3616 2013-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3385 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/235/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
2013 3384 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012 roku
2013 3172 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 2904 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2845 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/272/08 z dnia 13 marca 2008 roku.
2013 2793 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/401/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2792 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia Starosądeckiej Fundacji Kultury
2013 2791 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/376/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/70/01 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 16.07.2001 roku
2013 1409 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2013 1196 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1195 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1194 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2013 1193 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1192 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 1191 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sacz
2013 1154 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
2013 1153 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/358/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
2013 1152 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Sącz
2013 1151 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1150 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/342/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2013 798 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2013 797 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2013 rok
2013 629 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrudzina
2013 628 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/330/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popowice
2013 627 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/329/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myślec
2013 626 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/328/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Wyżna
2013 625 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostki
2013 624 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Górne
2013 623 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołkowice Dolne
2013 622 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń - Praczka
2013 621 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/320/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice Dolne
2013 620 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód
2013 619 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lipie
2013 572 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barcice
2013 571 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Północ
2013 472 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Krogulecka
2013 471 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysietnica
2013 470 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczenica Niżna
2013 469 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy Biegonickie
2013 468 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/321/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaboń
2013 467 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
2013 466 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Tysiąclecia
2013 465 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście
2013 464 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słoneczne
2013 463 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/336/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Południe
2013 462 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cyganowice
2012 7084 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Dolne”.
2012 7083 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/ 293/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 6953 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6952 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 6951 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Sącz
2012 6055 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/277/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 5944 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 5301 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/517/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 czerwca 2009 roku
2012 5300 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r
2012 5299 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2012 5298 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXYIII/270/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – Gminy Stary Sącz i ustalenia jej przebiegu
2012 5293 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr Nr Nr Nr XXVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz”.
2012 5292 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2012 5267 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów  i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stary Sącz , warunków  i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2012 5266 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2012 5264 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
2012 5195 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII//260/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 5034 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4605 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 4044 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/ 244/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 3302 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki”
2012 3195 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3075 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Sącz
2012 2996 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/222/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/23/99 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Sącz.
2012 2995 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: Przekształcenia Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach.
2012 2994 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXI/220/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Starym Sączu w Gminne Przedszkole z odziałami integracyjnymi w Starym Sączu
2012 2942 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 225/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 2814 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu”
2012 2525 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 1765 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 1503 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
2012 1414 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
2012 318 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum funkcjonującym w Zespole Szkół w Barcicach
2012 223 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI /158 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/540/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 września 2009r
2011 6990 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6989 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 6992 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6991 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/417/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 15.12.2008r., w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 5257 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Nr XII/117/2011 r. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. zmiany Uchwały Nr XXXII/358/05 z dnia 28 lutego 2005 r. określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz ich pobierania.
2011 5258 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Nr XII/119/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 23 października 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Stary Sącz.
2011 5004 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie "zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 2”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 30 grudnia 2004 r. ze zmianami oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARY SĄCZ 27”, przyjętego Uchwałą Nr XLI/65/2001 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 16 lipca 2001 roku.
2011 4959 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/ 113/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 4960 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011r.
2011 4395 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 4368 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/272/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13.03.2008 r.w sprawie : przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Sącz w latach 2008-2014
2011 4369 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r.
2011 3939 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3960 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód
2011 3827 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 62/ 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3828 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VIII/ 70/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 3380 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII / 72 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Wyżna”.
2011 3339 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
2011 3338 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/49/2011 z dnia 21 marca 2011r.
2011 3337 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/50/2011 z dnia 21 marca 2011 r
2011 3342 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: Ustalenia opłat za świadczenia udzuelane przez Gminne Przedszkole w Starym Sączu prowadzone przez Gminę Stary Sącz
2011 3341 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/75/201 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3340 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych
2011 1665 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI / 48 / 2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Niżna”.
2011 1600 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 1601 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2011 1460 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/ 25/ 11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 1461 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: określenia osoby inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 1462 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie; zmiany uchwały nr XVIII/174/07 z dnia 30 listopada 2007
2011 1185 2011-03-25 Budżet Budżet nr III/12/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2011 rok
2011 466 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/ 18/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2011 106 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr LXII/ 677/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 5786 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/726/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5785 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/723/ 10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 5788 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/729/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/374/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 marca 2005 roku.
2010 5787 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/728/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5441 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXI/656/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stary Sącz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5012 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr Nr LXII/687/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Mieście i Gminie Stary Sącz przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
2010 4607 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXII/683/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/175/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
2010 4608 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXII/684/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4463 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4186 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/646/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz
2010 4185 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/645/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
2010 4197 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXI/ 651/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 4187 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LX/650/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 3689 2010-09-22 Zestawienie Zestawienie nr 1/2010 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 kwietnia 2010r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2010 3363 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/642/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Gminy Stary Sącz na 2010 rok
2010 2652 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIX/637/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: Likwidacji zakładu budżetowego p.n. Gminne przedszkole w Starym Sączu w celu jego przekształcenia w jednostke budżetową.
2010 2653 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIX/639/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie : Zmiany Uchwały Nr XL/452/05 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 05 grudnia 2005 roku