Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 327

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6888 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/164/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 6887 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/162/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 6886 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XI/161/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie dotyczącym działek nr: 187/8 i 187/9 w miejscowości Polanowice
2019 6468 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/157/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 6467 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr X/153/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4991 2019-07-03 Uchwała Uchwała Nr IX/148/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r,
2019 4834 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr VIII/136/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4787 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/138/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 4561 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX//19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4023 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr VII/124/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 3414 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/117/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 3413 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/116/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2019 3412 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/113/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i innych wiekowo, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2019 2604 2019-04-03 Uchwała Uchwała Nr V/80/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki
2019 2535 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/91/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2534 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/90/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2533 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/87/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2532 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2531 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/79/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2019 2530 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/78/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.
2019 2529 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/77/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie likwidacji szkół dla dorosłych
2019 2519 2019-03-28 Uchwała Uchwała Nr V/99/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 1092 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/60/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Waganowice
2019 1091 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/59/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Trątnowice
2019 1090 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/58/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Szczepanowice
2019 1089 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/57/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Smroków
2019 1088 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/56/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ratajów
2019 1087 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/55/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin-Wysiołek
2019 1086 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin Iły II
2019 1085 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/53/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin Iły I
2019 1084 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Prandocin
2019 1083 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Polanowice
2019 1082 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/50/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Orłów
2019 1081 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/49/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Niedźwiedź
2019 1080 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Muniakowice
2019 1079 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Miłocice
2019 1078 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/46/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lipna Wola
2019 1077 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kępa
2019 1076 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kacice
2019 1075 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Januszowice
2019 1074 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Janikowice
2019 1073 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Czechy
2019 1072 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w  Statucie Sołectwa Brończyce.
2019 1071 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019 r.
2019 1070 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/65/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Osiedla Słomniki
2019 1069 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/64/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zagaje Smrokowskie
2019 1068 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zaborze
2019 1067 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/62/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wężerów
2019 1066 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wesoła
2019 525 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2019 ROK
2019 147 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2019 146 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub bonów na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 145 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 144 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023.
2019 143 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2018 8189 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 6718 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/516/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słomniki
2018 6717 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/510/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 rok
2018 6716 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/508/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Słomniki
2018 6715 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLIV/507/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słomniki
2018 5769 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/505/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki
2018 5768 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/499/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 5767 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/498/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 5766 2018-08-30 Uchwała Uchwała Nr XLIII/496/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 4990 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/481/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki
2018 4989 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/475/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2018 4988 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/482/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 rok
2018 3459 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/470/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3458 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/469/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 3410 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/464/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 3409 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/462/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII (259) 06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
2018 1946 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/456/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1945 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/452/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1944 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/450/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2018 1943 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/447/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 1942 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/446/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na obwody głosowania
2018 1941 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/445/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na okręgi wyborcze
2018 1206 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/430/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2018 1205 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/432/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2018 r.
2018 248 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/425/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 247 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/419/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2018 246 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/417/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2018 ROK
2018 245 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/416/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słomniki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 244 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/415/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV / 348 /09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 243 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 8739 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychochodnia Zdrowia w Słomnikach
2017 8266 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXI/362/17 Rady Miejskiej w Słomnikach
2017 8265 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/400/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 8264 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 6856 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/393/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6855 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/392/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 6854 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/389/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 6216 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/384/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie granic okręgów wyborczych
2017 6215 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/383/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obwodów głosowania
2017 6214 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/377/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 5617 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/364/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej W Słomnikach w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 5616 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/362/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXVII/332/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
2017 5615 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/355/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 5127 2017-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/347/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 3996 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 3995 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/336/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 3542 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/331/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla w mieście Słomniki
2017 3364 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/332/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Słomniki na 2017 rok
2017 3363 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII330/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2017 3362 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 2567 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/316/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2566 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/310/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 2565 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki
2017 2564 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/307/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2563 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/306/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 1584 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/297/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 1583 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/294/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1582 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/293/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2017 974 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/282/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2017 r.
2017 973 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/281/17 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do Statutu Gminy Słomniki
2017 895 2017-02-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/260/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 341 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/263/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 280 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2017 279 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/265/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII / 159 /12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2017 278 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/264/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Słomniki przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6874 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/250/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) – etap II
2016 6858 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/254/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 6857 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/251/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 6591 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II
2016 6280 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/243/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 6279 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6278 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/240/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 6277 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/239/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki
2016 5667 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/230/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XII/122/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5666 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/229/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.
2016 5665 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/227/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 5664 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XX/226/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 września 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2016 5045 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4971 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/212/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 4970 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/210/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 4969 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/208/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4968 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/207/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4967 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XIX/206/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki
2016 3988 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki – etap I – dotyczący obszaru obejmującego działki nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice
2016 3882 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/197/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2016 3881 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/192/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 2920 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 1985 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XV/163/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 1413 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2016 r.
2016 1109 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2016 1108 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/145/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Slomniki na 2016 r.
2016 1107 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/140/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Słomniki na rok 2016
2016 247 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/139/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Słomniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 246 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/127/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomnikina 2015 r.
2016 245 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XII/122/15
2016 244 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/121/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.
2016 243 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/120/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy dożywiania.
2015 7427 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7201 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej
2015 7200 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7199 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7198 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 7197 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za te usługi, jak również tryb ich pobierania.
2015 5166 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki
2015 5118 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 4515 2015-07-20 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/207/12
2015 4022 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 4021 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego - działających na terenie Gminy Słomniki oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 4020 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2015 4019 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego
2015 4018 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2887 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 2886 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 1967 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 1966 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2015 1965 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2015 1129 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2015 r.
2015 1128 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słomniki.
2015 1127 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2015 540 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/25/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2015-2020
2015 539 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI na 2015 rok
2015 538 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/18/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2015 537 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III/26/15 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
2014 7355 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 6423 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/464/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 5542 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/457/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 5541 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/461/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 4814 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/447/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu wsparcia w roku 2014, w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4813 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/446/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 4812 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XL/449/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 4080 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/444/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki
2014 3656 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/431/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i ich zastępców w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słomniki
2014 3655 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/432/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII /159 /12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2014 3654 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/433/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 3580 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2701 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2684 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2683 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXIV/375/13 Rady Miejskiej - Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na 2014 r.
2014 2524 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 1683 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2014 1682 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/414/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 655 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 654 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/384/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 653 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/14 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2014 174 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2014 173 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/375/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2014 ROK
2013 6941 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów pogrzebu z pomocy społecznej
2013 6940 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/354/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6939 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/353/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6938 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 6937 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 5862 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 5448 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 5447 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach
2013 5446 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach
2013 5032 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/328/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki
2013 5000 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki
2013 4474 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach
2013 3327 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/307/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 3304 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 3303 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 2532 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 rok
2013 2361 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 2360 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2013 2359 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2013 2358 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011 roku
2013 1655 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2013 r
2013 1016 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA ROK 2013
2013 937 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/269/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2013 r.
2013 639 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/268/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 638 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/267/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 637 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/266/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 636 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/265/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 635 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/264/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słomniki
2013 634 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/263/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 633 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/262/13 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 6357 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 6356 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki – etap I – dla obszaru obejmującego działki nr 100/4, nr 100/5 i nr 100/6 w miejscowości Prandocin Iły
2012 6355 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 6354 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłaty targowej
2012 5627 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/233/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 5427 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XX/221/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2012 5456 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/231/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5396 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 5376 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/232/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej
2012 4841 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok.
2012 4398 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/218/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2012 4399 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki
2012 4400 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3518 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/206/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 3517 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Słomniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 3516 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/207/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na stałe obwody głosowania
2012 3464 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/199/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słomniki
2012 3065 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 2605 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI/193/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie kształcącej w cyklu dwu i trzyletnim w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie kształcącą w cyklu trzyletnim
2012 2520 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/190/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 r.
2012 2472 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/189/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2012 2151 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/179/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2150 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/177/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2012 1810 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/180/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 1686 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/164/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2012 1685 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/163/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych w licea ogólnokształcące dla dorosłych
2012 1469 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/187/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału Gminy Słomniki na okręgi wyborcze
2012 1228 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/167/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 881 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/159/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2012 822 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/156/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Słomniki na 2012 rok
2012 583 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SŁOMNIKI NA 2012 ROK
2012 579 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/158/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w załącznikach nr 2, 4 i 5 do Uchwały Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 93 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/147/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2012 94 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/150/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasentów
2011 6978 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5422 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/124/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 5324 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjetej jako podstawa obliczana podatku rolnego na 2012 rok
2011 5323 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 5325 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/130/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5327 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/132/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5326 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 4654 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 4046 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 r.
2011 3528 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/79/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości opłaty pobieranej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słomniki.
2011 3529 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/259/06 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół zaocznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
2011 3038 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/80/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słomniki na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 3039 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 3040 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 2251 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
2011 2099 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 r.
2011 2100 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej umundurowanej formacji - Straży Miejskiej
2011 2101 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2011 1931 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 1865 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielana przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki
2011 1766 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/50/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 1767 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki
2011 1687 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2011 rok
2011 1688 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/53/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30.09.2010 roku Nr XLII/431/10 w sprawie określenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 1689 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2011 1146 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu pwoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Słomniki oraz szczegółowych warunków i zasad jego finkcjonowania
2011 547 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na rok 2011
2011 169 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2010 6005 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2010 5285 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/441/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Słomniki oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 4869 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/439/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok.
2010 4870 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/442/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r
2010 4056 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/418/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach
2010 4059 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki.
2010 4058 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 4057 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XL/419/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 4000 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/431/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 4001 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/432/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: stawek opłaty targowej
2010 3999 2010-10-14 uchwala Uchwała nr XLI/428/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 3409 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 3180 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/412/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2010 3176 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/399/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/87/91 i uchwale Nr XXI/196/08
2010 3177 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/400/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki organizacyjnej Gminy Słomniki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
2010 3179 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Slomnikach
2010 3178 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/403/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 rok
2010 2126 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/394/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach
2010 1763 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1762 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.Nr XXXIV/345/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1764 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 1411 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 1221 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2007 r.
2010 1222 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/378/10 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Zaocznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie
2010 832 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r.
2010 556 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2010 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : dostosowania zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na 2010 r. Nr XXXIV/345/2009 do przepisów ustawy o finansach publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.
2010 468 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/345/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 318 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 319 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 349 / 09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy na prowadzenie szkół niepublicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 122 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2010 120 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2010- 2014
2010 121 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słomniki
2010 82 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/343/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słomniki na 2009 r.