Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 407

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6655 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 6654 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6653 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 6652 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6651 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 4903 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4902 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”
2019 4350 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/97/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4349 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu udzielania mieszkańcom dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła”
2019 4348 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody
2019 4347 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4346 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 4345 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2019 4344 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 4343 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 3994 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3993 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2019 3992 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania Statutu Olkuskiej Radzie Seniorów.
2019 3417 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019”.
2019 3416 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
2019 1134 2019-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2019
2019 773 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie z siedzibą w Zederman 99 32-300 Olkusz
2019 772 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr III/36/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Osieku z siedzibą w Osiek 79b, 32-300 Olkusz
2019 771 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 770 2019-01-22 Uchwała Uchwała Nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8795 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwaly ustanawiającej sztandar Miasta i Gminy Olkusz
2018 8794 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 8793 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2018 8792 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 8791 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2018 7074 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty
2018 7073 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLV/681/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap B
2018 7033 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/664/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Pobytu ,, Senior + ” w Olkuszu
2018 7032 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/678/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 7031 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/666/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 7030 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/665/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 7029 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/661/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 6937 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLV/663/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz.
2018 6082 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/658/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 6081 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/657/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2018 6080 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/656/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic w stałych obwodach głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2018 6079 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/655/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy
2018 6078 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/654/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla Nr 3
2018 4783 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/648/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz
2018 4782 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/647/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Olkusz
2018 4781 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/645/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2018 4780 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/643/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 4779 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/642/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2018 4772 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XLII/639/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – etap A
2018 4588 2018-06-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/638/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu północnej części Żurady przy ul. Krucza Góra
2018 4132 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/628/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 4131 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/625/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 4130 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/635/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2018 4129 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/636/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu
2018 3486 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/615/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 3485 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/614/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 3484 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/608/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 3483 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin-Zagaje
2018 3482 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XL/597/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla 3 obszarów
2018 3353 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XL/606/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10  marca 2004 roku (z póź. zmianami) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2018 3352 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XL/610/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Olkusza przy ul. Floriańskiej.
2018 1937 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/594/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1936 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/593/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Olkusz na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1935 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/588/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok
2018 1934 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/586/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 1933 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/585/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1932 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/584/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2018 1931 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/583/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018"
2018 1930 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/582/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/632/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 10
2018 1929 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/581/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/631/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 9
2018 1928 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/580/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/630/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 8
2018 1927 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/579/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/628/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 6
2018 1926 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/578/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/626/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 4
2018 1925 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/577/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 3
2018 1924 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/576/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/624/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 2
2018 1923 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/575/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/623/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla nr 1
2018 1922 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/574/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 6 marca 2018 r. zmiany Uchwały nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Olkusz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1284 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/562/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn. zm.)
2018 1058 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/570/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Braciejówce z siedzibą w Braciejówka 60, 32-300 Olkusz
2018 1057 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/569/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1056 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/568/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/536/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2018 1055 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/564/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 9059 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz na lata 2018-2022
2017 9058 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Olkusz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9057 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/548/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 9056 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/547/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2017 9055 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/546/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/321/2000 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz Uchwały Nr XXXVI/539/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/321/2000 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 9012 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/559/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA ROK 2018
2017 9011 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/555/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 8535 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/541/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
2017 8534 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2017 8533 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 8532 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/537/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie Gminy Olkusz
2017 8531 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/536/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2017 8530 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/513/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 8529 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/510/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 8528 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu
2017 6728 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/505/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 6727 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/504/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 6726 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2017 6725 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”
2017 6724 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/494/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań wynikających z Projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe”
2017 6723 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/492/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2017 5930 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/473/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap B
2017 5880 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/484/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 5879 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/483/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.
2017 5878 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/481/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu.
2017 5877 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/480/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: likwidacji Filii w Zedermanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
2017 5876 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/478/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 5875 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/467/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 4731 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/466/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2017 4730 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII/458/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2017 4416 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/446/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza – etap A
2017 4286 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/459/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 4285 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/455/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 4284 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/453/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 4283 2017-06-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 3878 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/435/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 3291 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/417/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 3223 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/425/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
2017 3222 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/419/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (13 obszarów)
2017 2496 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2126 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2023 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/414/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 2022 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/411/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017"
2017 1522 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/395/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok
2017 1521 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/394/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1520 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/393/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1519 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/392/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1499 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (wzgórze rabsztyńskie)
2017 785 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/375/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/261/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013-2017
2017 784 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/377/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 783 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/376/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2016 8030 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/369/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY OLKUSZ NA 2017 ROK
2016 8029 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/366/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 8028 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/365/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8027 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/364/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
2016 7416 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7278 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/352/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 7277 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/348/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5722 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/330/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
2016 5674 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/335/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 5673 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/331/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/464/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: aktu o utworzeniu instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczenej Biuro Wstaw Artystycznych w Olkiuszu ora nadania statutu z późn. zm.
2016 5672 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/329/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.
2016 4732 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/321/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4731 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XX/320/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka - ETAP A
2016 4363 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/319/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku
2016 4181 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/317/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 4180 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/316/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 4179 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/315/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 4178 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/314/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4177 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2016 4176 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/312/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
2016 3671 2016-06-21 Uchwała Uchwała Nr XVIII/297/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 3659 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XVIII/300/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2016 3446 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/292/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 3445 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/288/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad zbywania własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2016 3444 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/285/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Spolecznej w Olkuszu
2016 3366 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/286/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Olkusz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2939 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/268/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2915 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/281/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia insygnium Miasta i Gminy Olkusz w postaci Łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz zasad jego używania
2016 2914 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/280/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2912 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/279/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR XI/203/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 01 grudnia 2015 roku, w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2016 2911 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/275/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
2016 2909 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/274/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 2908 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/266/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „ Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz".
2016 1912 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/243/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kosmolowie.
2016 1911 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/242/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2016 1910 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/240/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1909 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/239/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2016”.
2016 1908 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XV/237/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2016 46 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/221/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2016 45 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/220/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/219/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: poboru w drodze inkasa opłaty targowej.
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/218/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej na terenie miasta i gminy Olkusz
2016 42 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/215/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 41 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/214/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 40 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/213/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 39 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XII/211/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
2015 8152 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 7960 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/206/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 7959 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/205/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.
2015 7958 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/203/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016
2015 7957 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XI/201/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2015 6205 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr X/188/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 6204 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/182/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 6203 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/179/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 6202 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr IX/175/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 października 2015r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Żuradzie
2015 5839 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Sródmieścia w Olkuszu
2015 5596 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VII/169/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zapłaty podatków instrumentem płatniczym
2015 5588 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/168/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 5587 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/167/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 5586 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/164/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5585 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/162/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 5584 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/157/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2015 5583 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/155/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
2015 5582 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/154/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2015 5581 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Olkusz na lata 2015 - 2018
2015 5580 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 4643 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VII/133/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015
2015 4641 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr VI/89/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015.
2015 4638 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 4180 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/138/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz
2015 4179 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/137/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4178 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/136/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4177 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/135/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4176 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/131/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”.
2015 4175 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/130/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/506/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Olkusz
2015 4174 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
2015 4173 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/128/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu
2015 4172 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Olkusz
2015 4171 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia w Olkuszu Strefy Płatnego Parkowania niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania
2015 4170 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 4169 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza
2015 3115 2015-05-20 Uchwała Uchwała Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kosmolów-Wiśliczka”
2015 3088 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/81/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu
2015 3049 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/102/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 3048 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/101/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3047 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/99/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: lokalizacji targowisk i zasad ustalania dziennych stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 3046 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/98/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej na targowiskach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2015 3045 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/96/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/249/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz
2015 3044 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/95/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 maja 2015r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2015 1626 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olkusz - Czarna Góra - Zagaje”
2015 1625 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu
2015 1563 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/70/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zasad dzierżawy pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej zarządzie na cele niezwiązane z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
2015 1562 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/69/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015".
2015 1561 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/68/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
2015 1560 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2015 899 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2014 6701 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/542/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 6630 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/558/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
2014 6629 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXV/540/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014 5813 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/502/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 5669 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/524/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 5668 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/520/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 5667 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/501/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2014 5666 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/500/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 5665 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/506/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta i Gminy Olkusz.
2014 3476 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/493/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 3178 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/478/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2014.
2014 3080 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/473/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 3079 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/472/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 2525 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/460/2014 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo w zachodniej części miasta Olkusza
2014 2496 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/469/2014 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu oraz wchodzących w jego skład obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych
2014 2380 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/465/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Olkusz
2014 1365 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/451/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.)
2014 1364 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/346/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2014 1363 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/448/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Olkusz służebnościami przesyłu
2014 1362 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/444/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 1361 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/443/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 -2020
2014 1360 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/442/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olkuszu
2014 1359 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/441/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2014”.
2014 525 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2014 rok
2013 7911 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2013 7733 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok
2013 7617 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
2013 5690 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/400/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok.
2013 5689 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/398/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 września 2013r. w sprawie:likwidacji Filii w Witeradowie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.
2013 5197 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada.
2013 5047 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/384/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok
2013 4764 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/369/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”
2013 4763 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”
2013 4742 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/394/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/254/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2013 4741 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/390/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2013 4638 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje, uchwalonego uchwałą Uchwała Nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 r.
2013 4637 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/393/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz.
2013 4636 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/392/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/739/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie: stypendium edukacyjnego Burnistrza Miasta i Gminy Olkusz dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Olkusz.
2013 4635 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/386/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4565 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/382/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Kosmolowie
2013 4504 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/395/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie lokowania przemysłowych turbin wiatrowych.
2013 4111 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/366/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4110 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/365/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4109 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/364/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4108 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXV/363/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3671 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
2013 3670 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/355/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Osieku.
2013 3152 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2013 rok.
2013 3022 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013”.
2013 3021 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXII/346/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2013 3020 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3019 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
2013 3018 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/303/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1020 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 644 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok.
2013 158 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/305/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2013 157 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/304/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 156 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/303/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 155 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/302/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 154 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/301/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 153 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/300/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2012 7071 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/286/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sztandaru Miasta i Gminy Olkusz
2012 7066 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/288/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu
2012 7065 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/284/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/537/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 02 września 2005r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Park Miejski Starego Miasta” jako formy ochrony przyrody.
2012 7029 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/294/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok
2012 7028 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/292/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 7027 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/287/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2012 7026 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/285/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody dotyczącej drzewa pomnika przyrody – kasztanowca zwyczajnego, rosnącego na działce gruntowej nr 398 w miejscowości Zawada w Gminie Olkusz, na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz, leśnictwie Gorenice, oddział 200a.
2012 7025 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz - Śródmieście.
2012 7024 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/273/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5152 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/264/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/464/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz nadania statutu.
2012 5151 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/263/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.
2012 5122 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/261/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz na lata 2013-2017
2012 4839 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/266/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok
2012 4838 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/272/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2012 4837 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/262/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Olkusz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3340 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz
2012 3323 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/248/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 3292 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania
2012 2999 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/222/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie : podwyższenia stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
2012 2998 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/219/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie : nadania nazw drogom położonym w Olkuszu
2012 2997 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/218/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
2012 2976 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/210/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza.
2012 2945 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2012 rok.
2012 2922 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2669 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/211/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osieka i Sieniczna
2012 2052 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udostępnienia nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do dróg publicznych
2012 2051 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/204/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2012."
2012 2050 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/201/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu
2012 957 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 717 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/190/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2012 rok
2012 214 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
2012 175 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/188/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2012 88 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek-Rabsztyn-Bogucin Mały-Podgrabie
2011 7292 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńkie-Troks-Braciejówka
2011 7293 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/170/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 6399 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/152/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2012
2011 5783 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Witeradów-Niesułowice”
2011 5698 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/150/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1.03.2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2011 5697 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/144/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.
2011 5699 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/153/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
2011 5701 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/155/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 5700 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XII/154/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2011 4949 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olkuszu
2011 4169 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/116/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Pomorzany” w Olkuszu.
2011 3661 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności ułamkowej części gruntu i własności lokali mieszkalnych w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Al. 1000-lecia w Olkuszu, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3660 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Olkusz i ustaleniu jej przebiegu
2011 3663 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/110/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3662 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania własności ułamkowej części gruntu i własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olkusz, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
2011 3021 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodniej Części Dzielnicy Północnej i Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej Olkusza”
2011 3022 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/112/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 3023 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2968 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2969 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych w granicach miasta i poza jego granicami, stanowiących mienie komunalne.
2011 2503 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2504 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/66/2011 z dnia 01 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Olkuszu dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespolu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1947 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2011
2011 1953 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2011 rok.
2011 1681 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie:w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/402/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz.
2011 1682 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.
2011 1469 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada
2011 1470 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosmolów-Wiśliczka.
2011 1471 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice”
2011 980 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, położonych na terenie Gminy Olkusz, stanowiących własność Gminy Olkusz.
2011 291 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2011 248 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
2011 81 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza
2011 82 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2011 58 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/384/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie : podatku od nieruchomości.
2011 59 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 5822 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/611/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 5658 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIII/596/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Żurada, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/527/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r.
2010 5551 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/609/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 5550 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/595/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiek południe – Zimnodół, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/526/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r.
2010 5553 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/615/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
2010 5552 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/610/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/485/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olkusz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5075 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/579/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu ul. Kpt. Hardego 11 A.
2010 5076 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/580/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/439/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. F. Nullo w Olkuszu ul. F. Nullo 36.
2010 5073 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/575/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: prowadzenia handlu okrężnego na terenie Miasta i Gminy Olkusz
2010 5074 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/578/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie : określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Iwaszkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2.
2010 5077 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/581/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/440/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu ul. Cegielniana 24.
2010 5080 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/584/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/444/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 im. A. Hrabiego Fredry w Olkuszu ul. Janusza Korczaka 7.
2010 5081 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/585/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/445/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu ul. Kosynierów 14.
2010 5078 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/582/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Kosmolowie
2010 5079 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LII/583/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/442/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. S. Wyspiańskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ul. J. Kochanowskiego 2.
2010 4408 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr L/557/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2011 roku
2010 4388 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LII/569/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz – Czarna Góra – Zagaje
2010 4270 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LII/572/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu.
2010 4271 2010-10-27 uchwala Uchwała nr LII/586/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 4055 2010-10-18 uchwala Uchwała nr L/556/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3812 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/551/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wschodniej stronie ul. Biema /aktualnie ul Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego/ w Olkuszu
2010 3814 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/559/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 3813 2010-10-04 uchwala Uchwała nr L/558/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz.
2010 3816 2010-10-04 uchwala Uchwała nr LI/565/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 3815 2010-10-04 uchwala Uchwała nr LI/564/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 września 2010r. w sprawie: zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 3168 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/532/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/435/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz
2010 3169 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/533/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/326/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 lutego 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doddatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 2746 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/526/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek południe - Zimnodół
2010 2747 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/527/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada
2010 2669 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/530/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążanie urządzeniami infrastruktury technicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz.
2010 2395 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/543/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 2364 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/522/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 2367 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza
2010 1987 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/485/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olkusz lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1986 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy.
2010 1988 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/489/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie :zniesienia formy ochrony przyrody dotyczącej drzewa pomnika przyrody – lipy szerokolistnej, nr 920/1 rejestru wojewódzkiego pomników przyrody, rosnącej przy osadzie leśnej w miejscowości Podlesie w gminie Olkusz, na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Olkusz, Leśnictwie Rabsztyn, oddział 6 c.
2010 2004 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/499/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu
2010 1989 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/494/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/179/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagród za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania.
2010 1538 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/507/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie : zmiany opisu stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz
2010 1539 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/508/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie :utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu i w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym ''Pomorzany'' w Olkuszu
2010 1540 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/514/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 1460 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/490/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 1244 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/480/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Braciejówce
2010 1245 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/481/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zlikwidowania ulicy o nazwie Skośna w mieście Olkuszu
2010 1246 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/482/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie :„Zasad finansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz - będących własnością osób fizycznych”.
2010 782 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/471/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2010 rok.
2010 749 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/465/2009 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok