Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 434

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5821 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/113/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/I9 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
2019 5820 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/111/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5819 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr X/106/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 5543 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego.
2019 5542 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2019 5541 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2019 5540 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 5329 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice.
2019 4705 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4135 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
2019 4134 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2019 4133 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
2019 4132 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu (Zagórze 81) w Przedszkole Samorządowe w Zagórzu (Zagórze 81) oraz utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zagórzu (Zagórze 81).
2019 4131 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie (Zakrzów 323) w Przedszkole Samorządowe w Zakrzowie (Zakrzów 323) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zakrzowie (Zakrzów 323).
2019 4130 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) w Przedszkole Samorządowe w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej (Wola Zabierzowska 1).
2019 4129 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie (Suchoraba 79) w Przedszkole Samorządowe w Suchorabie (Suchoraba 79) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie (Suchoraba 79).
2019 4128 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach (u. Krakowska 14) w Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Niepołomicach (ul. Krakowska 14) oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach (ul. Krakowska 14).
2019 4127 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
2019 4126 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Niepołomice w roku 2019.
2019 4125 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 3403 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 3377 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3376 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice”.
2019 3375 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2019 3374 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.
2019 3373 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 3372 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019 r.
2019 1394 2019-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Statut Gminy Niepołomice.
2019 950 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 931 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 930 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2019 929 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2019 700 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe z pomocy społecznej, pod warunkiem ich zwrotu w całości bądź w części.
2019 699 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, która to pomoc realizowana jest w ramach zadań własnych Gminy Niepołomice.
2019 698 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat.
2019 697 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2019
2019 696 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 8055 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/694/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 8054 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/705/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice.
2018 8053 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr L/697/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 7233 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 lipca 2007 r. - Statut Gminy Niepołomice
2018 7197 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/653/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 7196 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/648/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepolomice a rok 2018
2018 5630 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/646/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/569/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na rok 2019.
2018 5629 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/643/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2018 5628 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/644/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Niepołomice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2018 5627 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/645/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Niepołomice.
2018 5626 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/623/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 5625 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/600/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 4981 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLV/626/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: "Chobot-Polana”
2018 4882 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/627/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Niepołomice oraz nadania jej statutu.
2018 4881 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/630/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4880 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/632/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4879 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/631/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4878 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/633/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2018 4877 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/629/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 560543K poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2018 4876 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/628/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2018 4875 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/625/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 4280 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 4279 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 4278 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/609/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2018 4277 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/607/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Niepołomice instrumentem płatniczym.
2018 3302 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2018 3164 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/586/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3163 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/580/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 3162 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/585/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3161 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/584/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.
2018 3160 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/594/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3159 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/595/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 2447 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/567/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 2446 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/568/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2018 r.
2018 2445 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/569/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019.
2018 2444 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLI/563/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 1330 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XL/552/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów (oraz dla niepublicznych szkół innego typu, w których prowadzone są klasy gimnazjalne) realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2018 1329 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XL/553/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1250 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/545/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu firmy Oknoplast w miejscowościach Ochmanów i Zakrzów w gminie Niepołomice
2018 1229 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/543/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2018
2018 1228 2018-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/540/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 8985 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/527/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 8984 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/526/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach.
2017 8983 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/525/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej.
2017 8982 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/524/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej.
2017 8981 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/523/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie.
2017 8980 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/522/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu.
2017 8979 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/521/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Bosko w Zakrzowie.
2017 8978 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/520/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.
2017 8977 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/519/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu w  ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Podłężu.
2017 8976 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/518/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach.
2017 8975 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim.
2017 8974 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/516/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach, w Branżową Szkołę I stopnia im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.
2017 6585 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/494/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2017 6584 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/489/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 6491 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 5078 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/477/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 5033 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/483/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” - dla cmentarza w Woli Batorskiej wraz z otoczeniem
2017 5032 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/484/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – w zakresie niezbędnym dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej”, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W  – teren infrastruktury technicznej
2017 5031 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/478/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach
2017 5030 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/476/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkty przedszkolne
2017 4909 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/462/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie gminy Niepołomice: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2017 4908 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/460/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych gminy Niepołomice.
2017 4907 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/456/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 4906 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2017 rok
2017 3575 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/421/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Niepołomice.
2017 2795 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/393/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 2794 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/391/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 2793 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/415/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2017 r.
2017 2792 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/416/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2017 2791 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/413/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2017 2790 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/410/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2789 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/408/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice”.
2017 2788 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/412/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/566/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
2017 2711 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2460 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/406/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018.
2017 2263 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/407/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 1152 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2017 663 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 592 2017-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2017 579 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/365/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017
2017 578 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/363/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2017 577 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/374/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.
2017 576 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/368/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2017 - 2021).
2016 7335 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/362/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7334 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/357/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 6856 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/355/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 6458 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/340/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 6457 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/347/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niepołomice.
2016 6456 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/345/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2016 6455 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXIII/346/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 5450 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/335/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5366 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/334/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 5365 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/332/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2016 5364 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/333/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 5363 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXII/320/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 4355 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Niepołomice
2016 4276 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/316/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 4275 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/315/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Niepołomicach.
2016 4274 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/296/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 3534 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/278/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 3533 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/280/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 3233 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XVIII/245/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2016 r.
2016 3231 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/265/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – dla części byłego kompleksu wojskowego przy ul. Płaszowskiej w Niepołomicach
2016 3230 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/264/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – dla obszaru gimnazjum w Woli Batorskiej
2016 3229 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/263/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Staniątki dla obszaru P&R w Staniątkach, wraz z otoczeniem
2016 3197 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/267/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 3165 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/258/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 3164 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/268/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 3163 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/277/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2016 3162 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/261/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach
2016 3161 2016-05-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie wsi Podłęże dla obszaru P&R w Podłężu, wraz z otoczeniem
2016 2577 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/237/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 2576 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/243/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice na rok 2017.
2016 2575 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/247/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Niepołomice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 2574 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/249/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 2573 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/257/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2016 678 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/212/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2016
2016 654 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XV/211/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2016 595 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/224/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2016 594 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XV/216/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice przez osoby fizyczne i prawne
2016 255 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014 r., Nr XL/566/14 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od płat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat
2016 162 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2016 163 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/189/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 8097 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2015 7953 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/191/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7952 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/190/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7951 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/188/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Niepołomice działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 7950 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/187/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Niepołomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7949 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2015 6553 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/150/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2015 6552 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dziennego pobytu, funkcjonujących na terenie gminy Niepołomice.
2015 6551 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 6550 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/151/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 6302 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/160/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/145/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Boryczów
2015 6301 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/161/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Jazy
2015 6300 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/147/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Piaski
2015 6299 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Podgrabie
2015 6298 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Zagrody.
2015 6297 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Zakościele.
2015 6296 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Osiedla Śródmieście
2015 6295 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Chobot
2015 6294 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/153/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Ochmanów
2015 6293 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/169/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/154/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Podłęże.
2015 6292 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/170/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Słomiróg
2015 6291 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/171/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Staniątki
2015 6290 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/172/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/157/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Suchoraba
2015 6289 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/158/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Wola Batorska
2015 6288 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/174/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Wola Zabierzowska
2015 6287 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/175/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/160/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zagórze
2015 6286 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/176/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/161/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zakrzowiec
2015 6285 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/177/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/162/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zakrzów
2015 6284 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XIII/178/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 sierpnia 2007 r. Statut Sołectwa Zabierzów Bocheński
2015 5366 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 5365 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 4579 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 4418 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVl/367/l3 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3957 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3910 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” - w zakresie obszaru części działki nr 776/6 w miejscowości Wola Batorska
2015 3668 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Zabierzów Bocheński I” - w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1461 w Zabierzowie Bocheńskim
2015 3667 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości „Wola Batorska I” – w zakresie części działki ewidencyjnej nr 1812/1 w miejscowości Wola Batorska
2015 3666 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach
2015 3665 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie obszaru „Nakielec” w Podłężu
2015 3642 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice.
2015 3641 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3008 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 3007 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 2967 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2821 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie usunięcia oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2820 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2819 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2818 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.
2015 2817 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.
2015 2722 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964
2015 1677 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 14/VII/61 Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach z dnia 30 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach projektu nazw ulic – w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” (od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej).
2015 1676 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 1675 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2015 1674 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2015 r.
2015 1673 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice.
2015 1672 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 1513 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice.
2015 967 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/13/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015
2015 337 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 7358 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014.
2014 6700 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/651/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 5980 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/628/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 5979 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/633/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2014 5978 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/636/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niepołomice.
2014 5977 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/637/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie opomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie.
2014 5973 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/626/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”.
2014 5972 2014-10-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/627/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie.
2014 4560 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/612/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie Statutu Publicznej Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.
2014 4559 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/611/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu Statutu.
2014 4558 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/610/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i uzupełnienia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2014 4557 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/609/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 4377 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach
2014 4357 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach
2014 4337 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach
2014 3991 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/606/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3769 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/597/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej nr 2005K Wola Batorska-Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2060K i 2003K w kierunku miejscowości Dąbrowa
2014 3281 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/542/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014.
2014 3280 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/506/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3267 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XL/567/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014
2014 3190 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/574/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 3189 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/573/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu gminy Niepołomice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 3188 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/566/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat
2014 3187 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/565/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 2093 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/548/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach – Statut Gminy Niepołomice
2014 1675 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2013 rok
2014 1579 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1578 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice
2014 1577 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Niepołomice, oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1576 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/533/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2014 1575 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2014 r.”
2014 1574 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/530/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom
2014 1573 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice
2014 1023 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/189/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2014 916 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/517/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/08 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Niepołomice.
2014 915 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/515/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego, lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 „Pomoc gminy Niepołomice w zakresie dożywiania”
2014 914 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób/rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie
2014 913 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/513/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności)
2014 912 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/509/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 336 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/483/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013.
2013 7547 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/485/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach
2013 7546 2013-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/489/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu placu targowego w Niepołomicach
2013 7274 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/486/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7273 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/487/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7272 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/488/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Niepołomice w 2014 roku.
2013 7271 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/490/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2013 6173 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/450/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych.
2013 6172 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/472/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów.
2013 6171 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/473/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/450/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad zniżek oraz ich rozmiaru w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, jak również zasad całkowitego ich zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów i pedagogów szkolnych.
2013 6170 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/469/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 5529 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/453/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice
2013 5528 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/452/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/316/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkt przedszkolny.
2013 5527 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/451/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/590/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niepołomice.
2013 5526 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/449/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice
2013 5525 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/448/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zagórzu.
2013 5524 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/446/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru stawu w Zakrzowcu
2013 5523 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/442/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Cmentarza w Staniątkach
2013 5522 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice
2013 5521 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach
2013 5520 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/443/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach
2013 5519 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/435/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 4396 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/410/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 4316 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/434/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4315 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/422/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 4045 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/413/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Niepołomice oraz zapewnienia opieki wyłapanym zwierzętom.
2013 3859 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/412/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie regulaminu Placu Zabaw określającego zasady korzystania z placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy Niepołomice.
2013 3292 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B, obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz. 973) – dla obszaru północnej części wsi Ochmanów
2013 3291 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/398/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Niepołomice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 3290 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/396/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Publicznej Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Niepołomicach.
2013 3289 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach.
2013 3013 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice
2013 3011 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/392/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niepołomice
2013 2898 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/391/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2895 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/393/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Niepołomice w 2013 r.
2013 2294 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/387/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2293 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/386/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2292 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/385/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 2291 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/384/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niepołomice
2013 1818 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/361/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 1739 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/378/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1738 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1737 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1736 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/375/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1735 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2013 1734 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/373/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1733 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/372/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2013 1732 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/371/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Niepołomice
2013 1731 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/367/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1730 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/364/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 1023 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/357/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2013
2013 791 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/355/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 7113 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7070 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
2012 7032 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/352/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna Boczna”
2012 7031 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/346/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu.
2012 7030 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/343/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 7015 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/349/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Niepołomice w 2013 roku
2012 7014 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/348/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5734 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/322/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 5667 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/329/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo św. Karola Boromeusza” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy zbiegu ulicy Bocheńskiej i ulicy Pięknej w Niepołomicach.
2012 5663 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/327/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z
2012 5662 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/331/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo Ofiar 2 lutego 1944 roku” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy wiadukcie kolejowym w Staniątkach.
2012 5661 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/328/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo gen. Waleriana Czumy” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy Placu Zwycięstwa w Niepołomicach.
2012 5644 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/330/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie nadania nazwy „rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego” skrzyżowaniu o ruchu okrężnym usytuowanemu przy zbiegu ulicy Władysława Wimmera, ulicy Płaszowskiej i ulicy Grabskiej w Niepołomicach
2012 4776 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/312/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2012 4451 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/290/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 4414 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4433 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/316/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Niepołomice publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych oraz uzupełnienia tej sieci o punkt przedszkolny.
2012 4046 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XX/277/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 3994 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/281/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2012 3512 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/273/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/318/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie powołania Samorządowej Instytucji Kultury pn.: Biblioteka Publiczna w Niepołomicach oraz nadania jej statutu.
2012 3463 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice.
2012 3248 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/251/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 3138 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 3092 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/256/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3040 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/255/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Niepołomice
2012 2974 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/261/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów  -dla obszaru wsi Staniątki w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 964 w Staniątkach
2012 2506 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/236/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 1990 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVI/227/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2012 roku.
2012 1753 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/231/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – w zakresie dotyczącym ilości miejsc postojowych dla nowo wznoszonych lub rozbudowywanych obiektów usługowych i produkcyjnych (§11 ust.1 pkt.2 lit. b)
2012 1752 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/222/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 1303 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/215/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy Niepołomice
2012 1302 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/214/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielania
2012 1301 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/213/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 1300 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/212/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Niepołomice.
2012 1299 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/211/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy (2012 - 2016).
2012 783 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/205/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2012 482 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIV/202/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Niepołomice na rok 2012
2012 410 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/200/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2012 149 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/204/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych dla potrzeb związanych z realizacją zadań Policji.
2011 6456 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/198/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 6421 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 6422 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/183/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/162/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 6395 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/186/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Niepołomice w 2012 roku.
2011 6394 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/179/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 6396 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/187/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6398 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/189/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatków oraz deklaracji podatkowych
2011 6397 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/188/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5321 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/163/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
2011 5195 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/154/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4807 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/123/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
2011 4290 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr x/117/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4255 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/127/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla części obszaru osiedla Jazy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwinki
2011 4256 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/129/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca-Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki
2011 4257 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/131/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice - dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach
2011 4131 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 4120 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na 2011 rok
2011 4133 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwaly Budżetowej Gminy Niepolomice na rok 2011
2011 4132 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2011
2011 3549 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2011 3548 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/111/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Technikum w Niepołomicach i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Niepołomicach.
2011 3513 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/110/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
2011 3012 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 2247 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla obszaru ścisłego centrum miasta Niepołomice
2011 1862 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1740 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1739 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
2011 1742 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1741 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
2011 1669 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 1533 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 1532 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 1535 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice, dla części obszaru osiedla Jazy
2011 1534 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2011 878 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 879 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2011 880 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2011 247 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2011 50 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej GminyNiepołomice na rok 2010
2010 5251 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/752/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2010 4858 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXX/735/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela) – dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niepołomice.
2010 4857 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/699/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
2010 4860 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXII/746/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2010 4859 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXX/740/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach
2010 4583 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXII/742/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 4584 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXII/745/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2010 4140 2010-10-22 uchwala Uchwała nr LXX/731/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 4073 2010-10-19 uchwala Uchwała nr LXXI/741/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 8 października 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze
2010 4045 2010-10-18 uchwala Uchwała nr LXVIII/701/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2010 3973 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”
2010 3974 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LXIX/724/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”
2010 3970 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/722/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot, z wyłączeniem obszaru: „Chobot – Polana”
2010 3971 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów
2010 3972 2010-10-12 uchwala Uchwała nr LXIX/728/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”
2010 3946 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LXIX/720/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania.
2010 3889 2010-10-07 Uchwała Uchwała nr LXVII/695/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2010 3663 2010-09-22 uchwala Uchwała nr LXVIII/697/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 3330 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/683/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie : nadania nazwy ulicy.
2010 3266 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LXVI/671/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Wodociągi Niepołomice Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością"
2010 3024 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/669/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 3025 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LXVII/690/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 2946 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/635/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Niepołomice za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2947 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXV/663/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach.
2010 2773 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr LXV/655/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 2736 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów
2010 2735 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/677/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.
2010 2295 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXV/657/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 2249 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LXV/656/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2010 2045 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr LXV/659/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”
2010 2044 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr LXV/650/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 2046 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr LXV/661/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Płaszowską i ul. Grunwaldzką w Niepołomicach
2010 2047 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr LXV/665/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody
2010 2001 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/636/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Niepołomice lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2002 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/651/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze.
2010 1902 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LX/611/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 1903 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXI/618/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 1904 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXII/628/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 1889 2010-06-02 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LIX/599/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2010
2010 1499 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXI/620/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Niepołomice lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1498 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXI/619/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
2010 1321 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/632/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania.
2010 1004 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LX/615/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na obszarze Gminy Niepołomice.
2010 409 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/605/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2010 410 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr Nr LIX/606/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Niepołomice.