Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 451

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7252 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 101/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 7251 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 100/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 6823 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr 96/XV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie : zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 6380 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 93/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 6379 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 91/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 6378 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 90/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
2019 6377 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 89/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7946).
2019 6376 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 88/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947).
2019 6375 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr 87/XIV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2019 5033 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 79/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 5032 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 82/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. W sprawie : utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
2019 5031 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr 83/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r. W sprawie : zaopiniowania projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
2019 4559 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 4558 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 4557 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie : uchylenia Uchwały Nr 58/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 4556 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 66/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r
2019 4555 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2019 r. W sprawie: ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców WG – grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice.
2019 3815 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 61/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 3814 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 3813 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie: utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
2019 3812 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 58/IX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie :ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
2019 2861 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 45/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2019 2860 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2019 2859 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 r.
2019 2845 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia
2019 2844 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 47/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2019 2843 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 50/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 - Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 2839 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. W sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 1862 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 38/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach
2019 1805 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 40/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2019 1804 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr 39/VII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1513 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2019
2019 1210 2019-02-12 Uchwała Uchwała Nr 34/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice
2019 462 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr 26/V/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2019 267 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 20/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 9157 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 22/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie : wyrażenia zgody i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Myślenice w prawo własności tych gruntów i ustalenie wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 9156 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 15/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania.
2018 9155 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 14/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9154 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 13/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8130 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 7783 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 515/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów
2018 7782 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 516/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 7781 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 512/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2018 7780 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 510/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 422/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślenice.
2018 7779 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 509/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
2018 7778 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 508/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2019
2018 7777 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 507/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2018 7776 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr 506/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Myślenice
2018 7162 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 503/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w  gminie Myślenice
2018 7161 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 502/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym
2018 7160 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 501/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn „Zarabie -Hotel”
2018 7159 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 500/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr. 3
2018 7158 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr 499/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”
2018 7111 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 504/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. W sprawie: przyjęcia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Myślenice”
2018 7110 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 496/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 7109 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 495/LIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 października 2018 r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 r.
2018 6152 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 488/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2018 6151 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 491/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 6150 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 486/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2018 6149 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 487/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 6148 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr 489/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. W sprawie : ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Myślenice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5536 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 479/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie : zatwierdzenia statutu Żłobka Samorządowego w Myślenicach.
2018 5535 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 478/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie : zmiany Uchwały Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2018 5534 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 473/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 5533 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr 468/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. W sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Kniaziewicza położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działkach nr 107, 748/2, 840/3, 841/3, 842/4, 844/4, 845/4, 846/1, 847, 1475 o długości 0,290 km.
2018 4655 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. W sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2018 4654 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 463/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. W sprawie : tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2018 4653 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr 464/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 4337 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr 449/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i  Jawornik w gminie Myślenice
2018 4336 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr 448/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice
2018 4190 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr 442/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 4189 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr 454/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 3840 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 440/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 3839 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 439/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3838 2018-05-23 Uchwała Uchwała Nr 438/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3376 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 432/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2018 3375 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 435/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2018 3374 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 436/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2018 roku
2018 3373 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr 437/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 2625 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 430/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2018 2624 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 426/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r.
2018 2623 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr 423/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : nadania statutu Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
2018 2503 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr 425/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2502 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr 424/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1892 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr 419/XLV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 marca 2018 r. W sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
2018 1891 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr 416/XLV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 - Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r
2018 1285 2018-02-19 Uchwała Uchwała Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2018
2018 1244 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1243 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018 - 2022
2018 1223 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr 403/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. W sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 1092 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr 412/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
2018 1091 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr 413/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. W sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
2018 443 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr 395/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 8973 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 390/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 252/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 8972 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr 389/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 7988 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 383/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani.
2017 7987 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 381/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni.
2017 7986 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 380/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Polance.
2017 7985 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 379/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Banachiewicza w Porębie.
2017 7984 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 376/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
2017 7983 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 375/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy.
2017 7982 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 371/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie.
2017 7981 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 370/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Bęczarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Kochanowskiego w Bęczarce.
2017 7977 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 349/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2017 7976 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 351/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 72/XI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice
2017 7975 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 352/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2018
2017 7974 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 353/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2018
2017 7973 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 354/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2017 7972 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 357/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 7971 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 361/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 7956 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 382/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie.
2017 7955 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 378/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach.
2017 7954 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 377/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.
2017 7953 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 374/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głogoczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Głogoczowie.
2017 7952 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 373/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini.
2017 7951 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 372/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.
2017 7950 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 369/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Myślenicach.
2017 7949 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 368/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Myślenicach.
2017 7948 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 367/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach
2017 7947 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie : stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
2017 7946 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.
2017 7945 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 364/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2017 7342 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 342/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2017 7341 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 344/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7340 2017-11-14 Uchwała Uchwała Nr 343/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2017 7128 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 346/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. W sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7127 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 345/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. W sprawie : ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 7126 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr 335/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 6015 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr 331/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 5965 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. W sprawie : rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
2017 5954 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 334/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. W sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2017 5950 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr 231/XXVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
2017 5949 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr 327/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2017 4911 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 322/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 4910 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr 321/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. W sprawie: odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w  Myślenicach.
2017 4181 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr 315/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 3740 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr 311/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 3527 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr 305/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. W sprawie : inkasa opłaty skarbowej.
2017 3526 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr 306/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 3275 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr 299/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice
2017 2608 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 287/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
2017 2607 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 286/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2017 2606 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr 289/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r
2017 2537 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr 284/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2536 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr 283/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2017 r. W sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1872 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr 280/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 marca 2017 r. W sprawie : dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 1794 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr 273/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 1793 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr 279/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017 r. W sprawie : inkasa podatków i opłat lokalnych.
2017 989 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr 257/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 910 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr 262/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2017 909 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr 265/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice
2017 605 2017-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II
2017 425 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2017 424 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 252/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2017 423 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 251/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnemu "Dom Grecki" w Myślenicach.
2017 422 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 246/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2017
2017 421 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 245/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. W sprawie:: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
2017 420 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr 243/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 7889 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 239/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 7888 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 236/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie: zmiany uchwały nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7887 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 235/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2016 7613 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 221/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2016 7341 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr Nr 232/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 6898 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 227/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
2016 6897 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 226/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2017.
2016 6896 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 220/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie: nadania statutu samorządowej jednostce kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach.
2016 6895 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 228/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6894 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr 231/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016r. W sprawie : przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Ekonomiki Oświaty” oraz nadania jej statutu.
2016 6349 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr 214/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie:: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 6260 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr 210/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami
2016 6227 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 217/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. W sprawie : inkasa opłaty skarbowej.
2016 6226 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr 218/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2016r. W sprawie : nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach imienia ks. Jana Kruczka.
2016 5753 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 203/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 183/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5752 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 183/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5751 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 202/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 101/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5750 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 101/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2016 5749 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 205/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały nr 80/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5748 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 80/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5747 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 204/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 78/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5746 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr 78/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015r. W sprawie : zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.
2016 5692 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 198/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach.
2016 5691 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2016 5690 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 200/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie : pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr K540271 Zarabie – Osieczany w miejscowości Osieczany na działce 303/1 i 686 o długości 0,89 km.
2016 5689 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr 201/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016r. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi ul. Traugutta w Myślenicach położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działce nr 1022 o długości 0,29 km.
2016 5593 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 189/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2016 5454 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 193/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. W sprawie : zmiany uchwały NR 58/VIII/2011 RadyMiejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo -Profolaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach Żłobkek Samorządowy w Myślenicach.
2016 5448 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 190/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2016 5447 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 195/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 5446 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr 194/XXV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 września 2016r. W sprawie :odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
2016 4843 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr 187/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 4014 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 173/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 4013 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 179/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4012 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4011 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 181/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4010 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr 182/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. W sprawie : określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 3425 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wydzierżawiania na cele rolne dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice
2016 3335 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 168/XXII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r.
2016 3110 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr 162/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 3082 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2016 2266 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 145/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. W sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2016 roku.
2016 2265 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 144/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. W sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
2016 2264 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 1694 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 1633 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr 133/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2016 1588 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 139/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1587 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. W sprawie : określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1586 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr 141/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 r
2016 517 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2016
2016 516 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 120/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2016 485 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 129/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie : rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
2016 484 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 132/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
2016 483 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 131/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
2016 482 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 130/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015r. W sprawie : określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2015 8420 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr 116/XVII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2015r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2015 8419 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr 117/XVII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 7319 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr 113/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 7318 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr 107/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2015 7093 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 105/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2016
2015 7069 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr 106/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2016.
2015 6217 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr 102/XV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 5953 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr 90/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta
2015 5849 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr 91/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 5848 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr 96/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015r. W sprawie : przyjęcia programu „ Myślenicka Karta Seniora”.
2015 5141 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 89/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 404/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014 r. dotyczącej tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. , poz. 2677).
2015 5140 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 85/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 5139 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 82/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.
2015 5138 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr 81/XIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 sierpnia 2015r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 4688 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr 77/XII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 4165 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 66/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 4159 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice.
2015 4158 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
2015 4157 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 74/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych.
2015 3502 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 61/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
2015 3501 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr 60/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015r. W sprawie : przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Myślenice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 3261 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2015 roku.
2015 3041 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr 59/IX/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7 maja 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2863 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2862 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 55/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2015r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2015 2318 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr 50/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2124 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice dla obszaru związanego z budową przystanku turystycznego
2015 2033 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 1376 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 marca 2015r. W sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1375 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 marca 2015r. W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 970 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2015r.
2015 852 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2015 618 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
2015 617 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych nie objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2015 616 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
2015 615 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr 33 / V /2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 340 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr 21/IV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r
2015 70 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 23/IV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXXI/97 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 kwietnia 1997 roku dotyczącej określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 252/XXXIX/ 2005  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 197/XXIV/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2014 7356 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19 grudnia 2014r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 7104 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice
2014 7074 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 7010 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2015.
2014 7009 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 3 grudnia 2014r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2015.
2014 6678 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr 466/LIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12 listopada 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 6677 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr 463/LIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 12 listopada 2014r. W sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.
2014 6414 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr 454/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. W sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
2014 6353 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr 456/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r
2014 6352 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr 455/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
2014 5722 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 440/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice, związanego z drogą krajową nr 7 Kraków - Chyżne
2014 5724 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 443/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 5723 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr 441/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice
2014 5641 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 448/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
2014 5640 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 449/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 5639 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 447/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 5638 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr 446/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. W sprawie : pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej.
2014 4983 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 437/L/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 5 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014
2014 4269 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 434/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3751 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie zmiany uchwałyNr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w Żłobek Samorządowy w Myślenicach .
2014 3750 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 431/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2014 3749 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 425/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3747 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 401/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3310 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 421/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 czerwca 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3309 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 415/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 maja 2014r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3308 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 406/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2014 - Nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014 r.
2014 3304 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr 376/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2014
2014 2862 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 2846 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 408/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie wraz z sołectwem Chełm
2014 2845 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych
2014 2677 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 404/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów
2014 2089 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 397/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku
2014 2088 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 396/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2008 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 371/XLI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2014 946 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 384/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
2014 945 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 383/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 944 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 382/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 943 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 381/XLII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych
2014 523 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 364/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2014 206 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 368/XLI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach
2014 77 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 358/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2014 58 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 360/XL/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku
2013 7027 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 355/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 342/XLVII/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 listopada 2009 r., w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 7026 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 345/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2013 7025 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 344/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2014.
2013 7024 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 343/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2014.
2013 6494 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 5939 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych
2013 5744 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia „Myślenickiej karty Rodzina 3+”.
2013 5743 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 333/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. W sprawie : zmiany Uchwały Nr 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczącej ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2013 5742 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 rok
2013 5741 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 328/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2013 5740 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 327/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. W sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 5739 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy placu położonego w Trzemeśni
2013 5120 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 160/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 roku
2013 5117 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2012 roku
2013 5116 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2013 4946 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 321/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Myślenickiej karty Rodzina 3+”
2013 4945 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 4944 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania, poboru i zwolnień oraz terminów płatności
2013 4943 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie regulaminu placu targowego przy ul. K. Wielkiego w Myślenicach na działce nr 1424/1, obr. 1
2013 4925 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2013 4924 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice
2013 4923 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 313/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 rok
2013 4877 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2013 4563 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2013 4067 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 295/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Myślenice.
2013 3643 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 r.
2013 3260 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych
2013 3259 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 3258 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 281/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3257 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3256 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 279/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, czętotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3255 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3014 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 2899 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 275/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2013 r.
2013 2230 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 257/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2013 2229 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część I wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku
2013 2228 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” .
2013 2208 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr 265/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2013 2165 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 261/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2013 - Nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 1593 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 247/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2013
2013 1398 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 251/XXX/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 stycznia 2013r. W sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 - 2017.
2013 910 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 243/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2013 195 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr 239/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 grudnia 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2012 6985 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6984 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 223/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6983 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2013.
2012 6982 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 227/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
2012 6866 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 6865 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2013.
2012 5897 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 215/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice”
2012 5650 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
2012 5588 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 216/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 5566 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 208/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”
2012 5565 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. W sprawie : podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5528 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 207/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 luty 2002r w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Myślenice.
2012 5222 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 197/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 września 2012r. W sprawie : zmiany uchwały Nr 200/XXXI/97 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 252/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 lipca 2005 roku.
2012 5221 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr 196/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 września 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice
2012 5126 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w gminie Myślenice, dla terenu działki 907.
2012 5125 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 200/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2012 5029 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr 206/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2012 4606 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 roku
2012 4337 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 178/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 rok
2012 4004 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 170/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
2012 4003 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 187/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. W sprawie: nadania statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
2012 4002 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2012-2014.
2012 4001 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 185/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach nie objętych strefą płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2012 3912 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście
2012 3480 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej .
2012 1806 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście
2012 1802 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2012 - Nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012 r
2012 1801 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów w Gminie Myślenice, dla obszaru pod nazwą Głogoczów – Centrum
2012 1422 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2012
2012 589 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach
2012 530 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na rok 2012.
2012 336 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 144/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2012 151 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2011 7218 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 6333 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 6121 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 121/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
2011 6120 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 120/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2012
2011 6119 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 119/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. W sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myślenicach .
2011 6124 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 6123 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2011 6122 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2012.
2011 5628 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 117/XV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 5443 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 95/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach nr 51/IX/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności odnoszących się do usług opiekuńczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.
2011 5444 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 102/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Myślenicach
2011 5445 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprostowania omyłek pisarskich.
2011 5320 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4725 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4347 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4167 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do senatu RP w dniu 9 października 2011 r.
2011 3990 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 86 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2011 3991 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 87 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 110/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 406 z 1.12.2003 r. )
2011 3700 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 3657 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 85 / XI / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2011 3075 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 77 / X / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod nazwą Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia.
2011 3076 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 78 / X / 2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Sobieskiego – Dąbrowskiego w Myślenicach, sporządzonej na podstawie uchwały Nr 348/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r.
2011 3077 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 3061 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3060 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach w Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
2011 3059 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 54/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. zmiany; Uchwały Nr 194/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2004 r. dotyczącej tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
2011 3064 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 roku "w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu"
2011 3063 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 3062 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach
2011 2947 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2591 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2011 2590 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2011 2592 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2011
2011 2594 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2593 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2502 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 2294 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Myślenice na rok 2011
2011 2114 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. W sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2115 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 446/ LXII/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1860 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 156/XXII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielanie bonifikat w cenie sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali komunalnych ich najemcom.
2011 1861 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
2011 1620 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 1621 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2011 - Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 338 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 439/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2011 339 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr Nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 246 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice.
2011 198 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr Nr 13/II/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 5250 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 461/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myślenice lub podległym jej jednostkom organizacyjnym lub udzielania innych ulg w ich spłacie, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5134 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 472/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 5118 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 452/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2011.
2010 5117 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 451/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2011.
2010 5120 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 458/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009
2010 5119 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr 453/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2010r. W sprawie : zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
2010 4616 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 440/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 328/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 luty 2002 w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Myślenice.
2010 4072 2010-10-19 uchwala Uchwała nr 443/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 4044 2010-10-18 uchwala Uchwała nr 438/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
2010 3820 2010-10-04 uchwala Uchwała nr 431/LXI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3616 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3617 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3614 2010-09-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Na rok 2010
2010 3615 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 362/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3620 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 416/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3621 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 425/LX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3618 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 397/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r
2010 3619 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr 406/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r.
2010 3407 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 420/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
2010 3408 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr 421/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 237/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy meterialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zmieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2010 2734 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr 417/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 195/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008 roku. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myślenice” w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 224/XXX/2008 z 28 listopada 2008r.
2010 2248 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr 385 / LIV / 2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr 356/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 1816 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 380 / LIV / 2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
2010 1817 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 381 / LIV / 2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały nr 110 XVIII/2003 z dnia 29 listopada 2003r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myslenice zmienionej Uchwałą nr 132/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 marca 2004r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Myślenice.
2010 1754 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 400/LVI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 kwietnia 2010r. utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
2010 1071 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr 375/LIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/VIII/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Pofikatycznej dla Dzieci zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach
2010 1003 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr 374/LIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/XX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 grudnia 2007 r. zmienionej Uchwałami Nr 185/XXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 278/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 maja 2009 r. dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych .
2010 317 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 366/LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zawada w gminie Myślenice w zakresie działek 555, 556, 557/1.
2010 315 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 359/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 316 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 360/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 100 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 354/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach rolnych i danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
2010 101 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 355/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach leśnych i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
2010 99 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 353/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzorów załączników danych o nieruchomościach i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
2010 14 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr 356/L/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.