Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 366

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6514 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr X/151/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr 140355 K usytuowanej na działce nr ewid. 392/3 w miejscowości Nasiechowice, gm. Miechów
2019 6340 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/171/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2019 6339 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/170/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2019 6338 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/168/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/626/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 6337 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/169/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/625/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 6336 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/173/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6335 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/174/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, w Żłobku Samorządowym Nr 1  w Miechowie
2019 6334 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/153/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 6333 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/148/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XX/289/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 6332 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/149/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2019 4949 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/141/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miechów na lata 2019-2024
2019 3582 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/118/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/75/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zarogów
2019 3581 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/117/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/74/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zapustka
2019 3580 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/73/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagorzyce
2019 3579 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/115/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/72/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wymysłów
2019 3578 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/114/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/71/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wielki Dół
2019 3577 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/113/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/70/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Widnica
2019 3576 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/112/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/69/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szczepanowice
2019 3575 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/111/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/68/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzeżów Drugi
2019 3574 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/110/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/67/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzeżów Pierwszy
2019 3573 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/109/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/66/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławice Szlacheckie
2019 3572 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/108/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Siedliska
2019 3571 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/107/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/64/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pstroszyce Drugie
2019 3570 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/106/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/63/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pstroszyce Pierwsze
2019 3569 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/105/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przesławice
2019 3568 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/104/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/61/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Poradów
2019 3567 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/103/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/60/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pojałowice
2019 3566 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/102/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/59/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podmiejska Wola
2019 3565 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/101/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/58/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podleśna Wola
2019 3564 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/100/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/57/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parkoszowice
2019 3563 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/99/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/56/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nasiechowice
2019 3562 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/98/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komorów
2019 3561 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/97/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/54/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina-Rędziny
2019 3560 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/96/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/53/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina Mała
2019 3559 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kalina-Lisiniec
2019 3558 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/94/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/51/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamieńczyce
2019 3557 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/93/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jaksice
2019 3556 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glinica
2019 3555 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Falniów-Wysiołek
2019 3554 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/90/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Falniów
2019 3553 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/89/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/46/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziewięcioły
2019 3552 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/45/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Celiny Przesławickie
2019 3551 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzuchania
2019 3550 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bukowska Wola
2019 3549 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2015 z dnia 30 stycznia 2015r Rady Miejskiej w Miechowie w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biskupice
2019 3548 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 7 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3547 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 6 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3546 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 5 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3545 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 4 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3544 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 3 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3543 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 2 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3542 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/78/20019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 1 w Miechowie będącemu jednostką pomocniczą Gminy Miechów
2019 3541 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów, przyjętego Uchwałą nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie
2019 3400 2019-04-25 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania uzasadnienia nazwie ulicy "Służba Polsce" zmienionej zarządzeniem zastępczym Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wąska" w miejscowości Miechów w Gminie Miechów
2019 2013 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych w sprawie statutów tych jednostek.
2019 2012 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów na rok 2019.
2019 2011 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2019 780 2019-01-23 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Miechowa
2019 719 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2019 718 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2019 717 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9097 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawiE określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9096 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9095 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2018 9094 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 9093 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 9092 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8202 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 8201 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 7898 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIII/674/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2018 7897 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIII/675/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 7337 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/667/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o.
2018 7336 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/660/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów
2018 6253 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/655/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zwalniania z opłat za pobyt stały dziecka w przedszkolach samorządowych Gminy Miechów
2018 6252 2018-09-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/644/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: "Strefa Odkrywania Wiedzy" w Miechowie
2018 6233 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/652/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2018 6232 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/640/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/571/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 6231 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/641/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 6230 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/642/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 5270 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XL/626/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia parkingów płatnych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 5269 2018-07-20 Uchwała Uchwała Nr XL/625/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 5253 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr XL/635/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Miechów
2018 4342 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/617/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4341 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/616/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4340 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/607/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4339 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/606/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 4338 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/605/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2018 3415 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/556/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r.
2018 2391 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/574/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2018 2208 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/571/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2207 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/572/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2206 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/583/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów na rok 2018
2018 2205 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/587/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów.
2018 2204 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/586/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego.
2018 1327 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/554/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjecia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Miechowa
2018 1321 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/556/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
2018 1320 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/555/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1319 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/552/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIII/330/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów.
2018 1318 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/553/2018 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miechów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2017 9313 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/544/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Miechów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 9312 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/543/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających i nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miechów.
2017 8131 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/526/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 7907 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/533/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów
2017 7906 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/532/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIII/330/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów.
2017 7905 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/525/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawieobniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2017 6667 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/520/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miechów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 6666 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/512/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 6665 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/513/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 5495 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/496/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr 140270 K ul Polna w Miechowie.
2017 5494 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/488/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie gminy Miechów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne kotły w Gminie Miechów”"
2017 5493 2017-09-04 Uchwała Uchwała Nr XXXII/486/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 4964 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów
2017 4710 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/480/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla XXX Lecia PRL położonego w Miechowie
2017 4709 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/479/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic położonych w Miechowie
2017 3578 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/451/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2017 3577 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/454/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2017 3576 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/455/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 2648 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/446/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2017 2461 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/433/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany nazw ulic i osiedla położonych na terenie miasta Miechów
2017 2426 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/432/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIII/329/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Edukacji w Miechowie
2017 2425 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/430/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXIV/351/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miechów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 2424 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miechów
2017 2362 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/431/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1148 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/406/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miechów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1147 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/405/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miechów
2016 8091 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/351/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miechów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 8037 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/354/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miechów.
2016 8036 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/345/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz sposobu ich pobierania
2016 6852 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXIII/332/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6687 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/330/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miechów
2016 6682 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/329/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Edukacji w Miechowie
2016 6607 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIII/325/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 5336 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXII/314/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miechów za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 5318 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXII/315/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 14 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miechów instrumentem płatniczym
2016 4452 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/294/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4451 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/293/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2016 4450 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/290/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4449 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XX/289/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi w drodze inkasa.
2016 3635 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/282/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3532 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/280/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miechów.
2016 3531 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/279/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2016 3530 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XIX/270/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2016 2370 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/238/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 2369 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz sposobu ich pobierania.
2016 2368 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/239/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie .
2016 1098 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/218/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1097 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/224/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140279 ul. Jana Sobieskiego w Miechowie
2016 1096 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/234/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów
2016 1069 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/220/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r.w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 1068 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XV/219/2016 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.
2015 8498 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/201/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 8497 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/202/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8496 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/208/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych
2015 8495 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/204/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe będących w zakresie zadań własnych gminy oraz zwrotu kosztów świadczeń w formie posiłku i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 8494 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/203/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 6859 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów
2015 6803 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/192/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na targowiskach w Miechowie.
2015 6802 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/191/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na targowiskach w Miechowie.
2015 6801 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/190/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 6800 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/187/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Miechów jest organem prowadzącym.
2015 6799 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/186/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 6798 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6141 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/169/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia  terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta  Miechów
2015 6140 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 października 2015r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 5594 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XI/160/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechów
2015 5515 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/159/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140260 ul. Łąkowa w Miechowie
2015 5514 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/158/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5513 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XI/157/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 4841 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/149/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miechów oraz trybu oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 4840 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr X/147/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych
2015 3827 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/131/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miechów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3826 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/130/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. dotyczącej podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 3825 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr IX/135/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym
2015 3091 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/112/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 3090 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2015 3089 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VI/108/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu miejskich placów targowych.
2015 1624 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2015 1623 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/82/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Miechowa
2015 1555 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/95/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 1554 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr V/89/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miechów w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców
2015 951 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
2015 606 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/67/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeżów Pierwszy
2015 605 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/66/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławice Szlacheckie
2015 604 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/65/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska
2015 603 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/64/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pstroszyce Drugie
2015 602 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pstroszyce Pierwsze
2015 601 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/62/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przesławice
2015 600 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/61/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poradów
2015 599 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/60/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pojałowice
2015 598 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/59/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podmiejska Wola
2015 597 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/58/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podleśna Wola
2015 596 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/57/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Parkoszowice
2015 595 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/56/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nasiechowice
2015 594 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komorów
2015 593 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina - Rędziny
2015 592 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/53/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina Mała
2015 591 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/52/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalina - Lisiniec
2015 590 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/51/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamieńczyce
2015 589 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaksice
2015 588 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinica
2015 587 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Falniów - Wysiołek
2015 586 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Falniów
2015 585 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziewięcioły
2015 584 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celiny Przesławickie
2015 583 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/44/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzuchania
2015 582 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/43/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowska Wola
2015 581 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice
2015 580 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej nr K140381 Siedliska-Przez Wieś
2015 571 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielki Dół
2015 570 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/70/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widnica
2015 569 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepanowice
2015 568 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV/68/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeżów Drugi
2015 561 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/76/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych
2015 560 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/75/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarogów
2015 559 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/74/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapustka
2015 558 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/73/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagorzyce
2015 557 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/72/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów
2015 556 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów
2015 262 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2015
2015 122 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 121 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 120 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na targowiskach w Miechowie
2014 7221 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Miechowie i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2014 6420 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/602/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2014 6419 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLI/597/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 5420 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XL/591/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Żłobek Samorządowy Nr 1 w Miechowie”
2014 5367 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/592/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Miechowie
2014 5366 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/589/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Miechów
2014 5365 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/590/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2014 5364 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XL/587/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 4820 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/577/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/305/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.
2014 4819 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/574/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 4815 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/581/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Miechów w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 3595 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/566/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 3594 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/567/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
2014 3066 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/549/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie : określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miechów.
2014 3043 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/557/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych do kategorii dróg publicznych
2014 3042 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/563/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2014 3041 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/558/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2014 2956 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/469/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2014
2014 2096 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/516/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1172 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/507/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1171 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/506/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1170 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/505/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1169 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie miasta Miechów"
2014 621 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 620 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/481/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 619 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/480/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2013 7023 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/461/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7022 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/460/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2013 7021 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/459/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 6297 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/456/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie.
2013 6296 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/454/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat targowych.
2013 6295 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/435/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany uchwały NR XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 6294 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/434/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie odwołania i powołania inkasentów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 5443 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/427/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych.
2013 5442 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/428/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych.
2013 4939 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/408/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/486/2010 z dnia 28.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miechowskiego Domu Kultury
2013 3935 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miechowie Nr XXIV/312/2012 z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2013 3897 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/401/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 3896 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3326 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/383/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013 Nr XXV/326/2012Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3300 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 2760 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/359/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2013 2699 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/379/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 2611 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/382/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1650 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013 Nr XXV/326/2012Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1358 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/345/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/317/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1357 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Miechowie"
2013 1292 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/347/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2013 1291 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/339/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2013 1290 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/338/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Miechów
2013 1175 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/335/2013 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Miechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1018 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2013
2012 7921 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 6966 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6638 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr xxiv/313/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 6637 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 6636 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/310/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Miechów
2012 6581 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/312/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Miechów.
2012 6580 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 5902 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/297/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 5553 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/288/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Miechowa.
2012 5552 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4395 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/270/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/47/2007 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 lutego 2007 r., w sprawie : zwalniania z opłat za pobyt stały dziecka w przedszkolach samorządowych Gminy Miechów.
2012 4267 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/272/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie :odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały NR VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2012 4266 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXI/266/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
2012 3991 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/260/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów.
2012 3303 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2870 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miechowie.
2012 2568 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Miechów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2012 2273 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 2272 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2012 2271 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria „U Jaksy” oraz nadania jej statutu
2012 2270 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów
2012 1647 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/200/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miechów na lata 2012-2016.
2012 1646 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/201/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miechów.
2012 776 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2012.
2012 253 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Miechowie.
2012 252 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy dla placu.
2012 113 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5792 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5791 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Miechów
2011 5793 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5795 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie.
2011 5794 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały nr XXVI/285/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4504 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 4503 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie
2011 4506 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej w Miechowie : nr X/111/2011 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie, nr IX/95/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych, nr IX/96/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie, nr X/110/2011 z dnia 18 lipca 2011r.w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie; oraz w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Miechowie nr XXXVII/394/2010 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej.
2011 4505 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 3985 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie
2011 3984 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej
2011 3983 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej
2011 3986 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/110/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/403/2006 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej na parkingu w Rynku Głównym w Miechowie.
2011 3989 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.
2011 3988 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej i targowej w Miechowie.
2011 3987 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie.
2011 3653 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/105/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 05 sierpnia 2010 r. dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania
2011 2940 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych
2011 2941 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych
2011 2938 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : Likwidacji Szkoły Podstawowej im. 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Parkoszowicach.
2011 2939 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/91/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/159/2004 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 sierpnia 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miechów.
2011 2944 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty targowej na placu targowym przy ul. Wesołej w Miechowie.
2011 2945 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/99/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej w Miechowie.
2011 2942 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie
2011 2943 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/95/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie powołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie.
2011 2363 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2011
2011 1678 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących sie w granicach administrayjnych Gminy i Miasta Miechów
2011 1679 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miechów
2011 1680 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie : likwidacji samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miechowie
2011 1523 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa
2011 1524 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1497 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1498 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1339 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie.
2011 875 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie swobodnego dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Miechów
2011 876 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2011 877 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie
2011 520 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/371/2009 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 521 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6046 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miechów.
2010 5248 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/492/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : zmiany granic sołectwa Kalina Lisiniec i Kalina Rędziny poprzez przyłączenie części sołectwa Kalina Lisiniec do sołectwa Kalina Rędziny
2010 5249 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/493/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie
2010 4447 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/480/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 4446 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/469/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 4449 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/488/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Miechowa
2010 4448 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miechowskiego Domu Kultury w nowym brzmieniu
2010 3945 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLIII/478/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 3286 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/463/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Miechów na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miejskiej w Miechowie, określenia ich granic, numerów oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2010 3287 2010-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/464/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 2729 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/444/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego Gminy Miechów i bezprzetargowej sprzedaży gruntu związanego z tymi lokalami
2010 2730 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/446/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2116 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/423/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych
2010 2088 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/392/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2010 Nr XXXVI/387/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010 r.
2010 2082 2010-06-15 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/387/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2010
2010 1983 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1984 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat abonamentowych i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2010 1985 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXVI/390/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i opłat dodatkowych.
2010 1785 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXX/436/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 maja 2010r. W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Miechowa
2010 1541 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20.06.2010r
2010 1000 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/378/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie
2010 1001 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/394/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkasowanie opłaty parkingowej i targowej
2010 442 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty nalezności pieniężnych Gminy Miechów oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 336 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/285/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek połaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 337 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie powołania inkasentów poboru opłat targowych i parkingowych
2010 338 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2010 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i ustalenia opłat dodatkowych