Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 372

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7160 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XII.119.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 6872 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XI.104.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6841 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.117.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania.
2019 6840 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie ochrony danych osobowych
2019 6839 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.115.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2019 6838 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym, polegającym na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w Komunikacji Uzdrowiskowej Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 6837 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.107.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju lub będące własnością Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 6836 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.106.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie sprawie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6835 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.105.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie miejscowości Tylicz
2019 6834 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej
2019 6833 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 5846 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.96.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla „Krynica Górna” w Krynicy-Zdroju
2019 5845 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.95.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5844 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.93.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym, polegającym na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w Komunikacji Uzdrowiskowej Gminy Krynicy-Zdroju.
2019 5843 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.92.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z publicznego transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w ramach komunikacji miejskiej, na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, dla którego organizatorem jest Gmina Krynica-Zdrój.
2019 5842 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X.90.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 4443 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII.79.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego
2019 4442 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII.74.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3861 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2019 3774 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.72.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3773 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.71.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
2019 3772 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 3771 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3770 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.67.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Osiedla „Krynica Górna” w Krynicy-Zdroju
2019 3769 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 3038 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju
2019 3037 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.62.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2019 roku
2019 3036 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”
2019 3035 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 – STARA DROGA)”.
2019 3034 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2019 3033 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 3032 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 2043 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korzystania ze strefy ruchu pieszego w Krynicy-Zdroju
2019 2042 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Polanach
2019 2041 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce
2019 2040 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2019 2039 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Bereście
2019 2038 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2019 2037 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2019 2036 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2019 2035 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2019 2034 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 956 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 955 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2019 954 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju
2019 953 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 287 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie ochrony danych osobowych
2019 286 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 285 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2019 rok
2019 284 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 8863 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2018 8862 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 7066 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII.391.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.297.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ws. wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Rodziny
2018 7065 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII.390.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.298.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ws. wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Seniora
2018 7040 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIV.394.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2018 7022 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LIII.387.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 6938 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LIV.393.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6380 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.386.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6379 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.385.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6378 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.383.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2018 6377 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII.380.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2018 5399 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.376.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 5398 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.375.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 5397 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.374.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2018 5396 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LI.372.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 4687 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.370.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2018 4686 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.369.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO)”, przyjętego Uchwałą Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 3361)
2018 4685 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.368.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151) i zmienionego uchwałą Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 23.08.2016 r. poz. 4840)
2018 4684 2018-07-03 Uchwała Uchwała Nr L.367.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091), zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330), zmienionego uchwałą Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25.03.2016 r. poz. 1993)
2018 4473 2018-06-25 Uchwała Uchwała Nr XLIX.362.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3970 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.359.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
2018 3969 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.357.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2018 3968 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.356.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krynicy-Zdroju miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3967 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.350.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 3426 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.347.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2018 roku
2018 3425 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.345.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój
2018 3424 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.344.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.40.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3423 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.343.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój
2018 3422 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII.341.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 2660 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.338.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2659 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.337.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2658 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVI.334.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2018 2575 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.336.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krynica-Zdrój
2018 2574 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.335.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2192 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XLV.325.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz - Kogutówki"
2018 2091 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.331.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Tylicz
2018 2090 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.329.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2018 roku
2018 2089 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.324.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLII.294.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2088 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XLV.323.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
2018 1152 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV.320.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Krynica-Zdrój”
2018 1151 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI.350.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach komunikacji miejskiej
2018 1150 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV.314.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLII.294.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2018 482 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII.312.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 11 grudnia 2012r.poz 7075) i zmieniony Uchwałą Nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 października 2013 r. poz. 6181)
2018 215 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania
2018 214 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.310.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Gminy Krynica-Zdrój, a także trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 213 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.307.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynicy-Zdroju na 2018 rok
2018 212 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII.305.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 8143 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.304.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontann oraz terenu przy fontannach w Gminie Krynica-Zdrój
2017 8142 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.303.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji mieszkania chronionego
2017 8141 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.302.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2017 8140 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.301.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Krynica-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 8139 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8138 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.298.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Seniora
2017 8137 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.297.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krynicy-Zdroju Programu Krynicka Karta Rodziny
2017 8136 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.294.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8135 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLII.293.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 7314 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.290.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2017 7313 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.289.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2017 7312 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.288.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.276.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2017 7311 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.287.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX.275.2017 Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bereście w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bereście
2017 7310 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLI.285.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 6315 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XL.283.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego Uchwałą Nr LXI.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964), Uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755), Uchwałą Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1994) i Uchwałą Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 marca 2016 r. poz. 1995)
2017 6314 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XL.280.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 5710 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.267.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 –ZDRÓJ)”
2017 5709 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.266.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 5586 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.279.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2017 5585 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.278.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju
2017 5584 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.277.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju
2017 5583 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.276.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu
2017 5582 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.275.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bereście w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bereście
2017 5243 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.262.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
2017 5106 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.258.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 4113 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII.257.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XXXV.241.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XVII.117.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2017 4107 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.252.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 3761 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV.247.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2017 3760 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV.246.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3759 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV.243.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 3758 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV.242.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
2017 3757 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV.241.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XVII.117.2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2017 3477 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.233.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 2728 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których Gmina Krynica-Zdrój jest organem prowadzącym
2017 2727 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza jej obwodem, dla której to organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2017 2726 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2017 2725 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu
2017 2724 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego pod nazwą Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście
2017 2723 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.232.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynica-Zdrój w 2017 roku
2017 2590 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe w Gminie Krynica-Zdrój
2017 1904 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX.200.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Krynicy-Zdroju oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2017 1903 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
2017 1858 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas określony dłuższy niż 3 lata
2017 840 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXII.220.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2017 30 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI.207.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2017 rok
2016 8062 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI.214.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju
2016 8061 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI.212.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8060 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI.211.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2016 7807 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich
2016 7806 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.204.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 7805 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXX.201.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 7782 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX.203.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7465 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXIX.200.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Krynicy-Zdroju oraz zasad używania i wykorzystywania tego znaku
2016 7153 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX.196.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6620 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX.199.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII.275.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 6065 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.193.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 6064 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.190.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
2016 6063 2016-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.189.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5560 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.188.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krynica-Zdrój
2016 5559 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.184.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 4841 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.182.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
2016 4840 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.180.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)”, przyjętego Uchwałą Nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. poz. 1151)
2016 4839 2016-08-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI.178.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 3613 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.173.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2016 2813 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII.165.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2812 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII.160.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1995 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.156.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755).
2016 1994 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.155.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964) i uchwałą Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 23 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 października 2015 r. poz. 5755)
2016 1993 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XXII.154.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, przyjętego uchwałą Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012r.poz 4091) i zmienionego uchwałą Nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 23.06.2014 r. poz. 3330)
2016 1976 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat
2016 1969 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXII.157.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2016 1887 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XXI.140.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 1409 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2016 1408 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.146.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR.LI.304.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2016 1407 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXI.145.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Krynicy-Zdroju
2016 170 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX.135.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2016 rok
2016 171 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XX.137.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 8365 2015-12-21 Uchwała Uchwała Nr XIX.131.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2015 7520 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII.121.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7519 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XVIII.119.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 7113 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.129.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7112 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.128.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7111 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.127.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7110 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.126.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 7109 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.125.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 7108 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.124.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 7107 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII.123.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6741 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.117.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 6740 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.115.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 6739 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XVII.114.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6644 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.118.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6616 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.116.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6615 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XVII.113.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6248 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2015 5842 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIV.100.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 5755 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964)
2015 5199 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII.96.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4951 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XII.95.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2015 4950 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4661 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.90.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale
2015 4660 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.89.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4659 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI.88.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 4658 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr Xi.83.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ulicę św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju
2015 4087 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X.75.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 3955 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek”
2015 3361 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica – Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
2015 2550 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2531 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 2519 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI.53.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXXVII.212.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 1689 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.43.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2015 1688 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.39.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1670 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.49.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1669 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.48.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1668 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmieniającej Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju
2015 1667 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.41.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1666 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V.40.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 743 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica-Zdrój na 2015 rok
2015 162 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III.16.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 6960 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LXIV.368.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII.214.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2014 6959 2014-12-02 Uchwała Uchwała Nr LXIV.367.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 6371 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXV.375.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 6370 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXV.374.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krynicy-Zdroju na lata 2015 -2020
2014 5453 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.363.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2014 5452 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.362.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Pułaskiego” w Krynicy-Zdroju
2014 5451 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.361.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Tysiąclecia” w Krynicy-Zdroju
2014 5450 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.360.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Źródlane” w Krynicy-Zdroju
2014 5449 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.359.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Krynica Dolna” w Krynicy-Zdroju
2014 5448 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.358.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Krynica Centrum” w Krynicy-Zdroju
2014 5447 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.357.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca w sprawie Statutu Osiedla „Piłsudskiego” w Krynicy-Zdroju
2014 5446 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.356.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla „Czarny Potok” w Krynicy-Zdroju
2014 5445 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LXII.355.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Krynicy-Zdroju
2014 4964 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. U. Woj. Małop. z 10 grudnia 2012 r. poz 6879)
2014 4841 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LXI.347.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Krynica-Zdrój w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 4836 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI.349.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.188.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 4828 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI.350.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach komunikacji miejskiej
2014 4332 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LX.339.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 4331 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LX.343.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Krynicy-Zdroju
2014 3808 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LIX.335.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr L.291.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 r. sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2014 3384 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LVIII.329.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 3330 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. 2012. 4091), dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL., 1.WZ.1, 1.Tz.1, 1.Tz.2
2014 2843 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr LIII.309.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2014 2840 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr L.288.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Krynica-Zdrój na 2014 rok
2014 2333 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr L.286.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2014 2149 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LV.320.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2014 2148 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LV.319.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII.306.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy-Zdroju w 2014 roku
2014 1474 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII.306.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy-Zdroju w 2014 roku
2014 1473 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII.305.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas określony dłuższy niż 3 lata
2014 1151 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
2014 970 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LI.304.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
2014 896 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LI.300.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 281 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr L.291.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2014 280 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr L.294.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX.280.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 279 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr L.293.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2013 7230 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.284.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7229 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.283.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na obwody głosowania
2013 7228 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.282.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze
2013 7227 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.281.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2013 7226 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX.280. 2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2013 7087 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”, przyjętego uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 1 października 2012 r. poz. 4775)
2013 7035 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII.275.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 6182 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.273.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie utworzenia Osiedla „Krynica Centrum” w Krynicy-Zdroju
2013 6181 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., dla terenu oznaczonego w tekście planu symbolem 2.U.18
2013 6180 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI.269.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2013 6179 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI.261.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2013 4900 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.248.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 4023 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII.245.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały przyznawania stypendiów Burmistrza Krynicy-Zdroju dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 4022 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII.242.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów
2013 4021 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI. 235.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały przyznawania stypendiów Burmistrza Krynicy-Zdroju dla uczniów za szczególne osiągnięcia
2013 3179 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XL.233.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynica-Zdrój
2013 3156 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX.225.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 2111 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2013 1477 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.215.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1476 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.213.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłat
2013 1475 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.211.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2013 1469 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.219.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2013 1468 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.217.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia ogólnych zasad korzystania z terenów i obiektów będących własnością Gminy Krynica-Zdrój w celu umieszczania reklam oraz tablic i napisów informacyjnych
2013 1467 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.216.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1466 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.214.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy  a powstają odpady komunalne
2013 1465 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.212.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1464 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII.210.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2013 907 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI.205.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  Gminy Krynica-Zdrój  na 2013 rok
2013 659 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2013 658 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 7553 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.188.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Krynica-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krynica Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7247 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju i nadania statutu
2012 7075 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”.
2012 6879 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica - Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)"
2012 6878 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.192.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
2012 6673 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.199.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 6672 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.196.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 6496 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII.197.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 5781 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX.180.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2012 5730 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX.178.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 6 – ŹRÓDLANA)”
2012 5383 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na obwody głosowania
2012 4925 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju
2012 4910 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
2012 4775 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”.
2012 4601 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI.151.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 4401 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym
2012 4430 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVI.159.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2012 4345 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.158.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym
2012 4092 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.166.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 4 – JAWORZYNA)”.
2012 4091 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”.
2012 4050 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.171.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze
2012 2566 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynicy - Zdroju w 2012 roku
2012 2559 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX.126.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA  Gminy Krynica-Zdrój  na 2012 rok
2012 2544 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV.146.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2012 2440 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.143.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 2397 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.144.1012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica–Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”.
2012 2290 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 8 - STARA DROGA)”.
2012 2169 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1501 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII.133.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy  oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2012 673 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX.131.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2012 402 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX.122.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 5763 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.108.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5762 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.107.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
2011 5761 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2011 5766 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5765 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5764 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 4648 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.97.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 4211 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 lipca 2011r.
2011 4091 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy Krynica-Zdrój na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych
2011 4093 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV.95.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
2011 4092 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 4074 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII.80.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 3741 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XII.76.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Krynicy-Zdroju
2011 3119 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XI.61.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2011 2897 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI.67.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
2011 2898 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI.68.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2011r. W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krynicy - Zdroju.
2011 2896 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X.58.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmainy Statutu Uzdrowiska Krynia-Zdrój
2011 2725 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X.56.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 10 maja 2011r. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1836 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1699 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII.47.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój
2011 1667 2011-04-19 Budżet Budżet nr VI.40.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Krynica-Zdrój na 2011 rok
2011 1479 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.42.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 937 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 936 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe
2011 939 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy Alei Nikifora Krynickiego w Krynicy-Zdroju
2011 938 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Bulwary Dietla w Krynicy-Zdroju
2011 810 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 719 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr LVII/405/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2011 484 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych
2011 157 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 6034 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6035 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 5887 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVII/406/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2010 5888 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVII/407/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
2010 5427 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/372/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
2010 5092 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr LIV/380/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010r. zmiany uchwały Nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkól i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój
2010 5003 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LV/390/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2010 4724 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LV/391/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie założenia Gminnego Przedszkola Nr 1 w Krynicy-Zdroju
2010 4301 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVI/396/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4166 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LII/367/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju w strukturach Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
2010 4003 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 4004 2010-10-15 uchwala Uchwała nr LV/394/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010r. utworzenia obwodu głosowania
2010 3119 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/364/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Krynica-Zdrój
2010 3120 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/366/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Placu Targowego przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju
2010 3085 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/368/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 3086 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LIII/371/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Krynica - Zdrój Góra Parkowa
2010 2644 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LII/365/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju
2010 2585 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LII/356/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 2526 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr L/350/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Krynica-Zdrój.
2010 2147 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr L/349/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1954 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/347/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w Krynicy-Zdroju i uchwalenia statutu tej jednostki
2010 1694 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/348/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 1695 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr L/354/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. utworzenia obwodu głosowania
2010 1363 2010-05-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Gminy Krynica - Zdrój na 2010 rok
2010 1365 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 920 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych prowadzonym przez Gminę Krynica-Zdrój
2010 921 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów
2010 755 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/320/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2010 732 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 73 – działki Nr 254/1, 255/2, 255/3 przy ul. Zielonej, działki Nr 268, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/8,377/4, 377/5, 496, 497, 500 i część działek 376, 378, 379, 422, 425 przy ul. Zamkowej
2010 733 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO KRYNICA – ZDRÓJ 74 – działki Nr 23/3, 23/4, 33/2, 33/5, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/2, 97/2 i część działek 23/1, 69, 79, 84/1, 89, 96 przy ulicy Czarny Potok
2010 584 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLV/323/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych