Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 365

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6700 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 5232 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5231 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk gminnych
2019 5230 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kęty
2019 5229 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęty
2019 5228 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty
2019 5227 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 4453 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego
2019 4452 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 3731 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 3018 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 3017 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Kęty
2019 3016 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2019 rok
2019 1880 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 560 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019
2019 559 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 558 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty
2019 557 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2019 41 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2019
2019 42 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 9144 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 9143 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 9142 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2018 9141 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2018 9140 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9139 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kęty do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8168 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 8167 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 8166 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 8165 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2019 rok
2018 8164 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
2018 8163 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków
2018 7297 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/463/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 7296 2018-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kęty
2018 7295 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/455/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 7294 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/454/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kęty
2018 6217 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/453/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 6216 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/451/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Kęty
2018 6215 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/450/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2018 6214 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 6213 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/445/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach do kategorii dróg gminnych
2018 6212 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6211 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i nadania mu Statutu
2018 4798 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 4797 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/435/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kęty
2018 4036 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/428/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 4035 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3606 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
2018 3605 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Kęty publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 3604 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/409/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty
2018 2891 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2890 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/405/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2889 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/398/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2018 rok
2018 2888 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/397/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kęty dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2018 1469 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/388/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1468 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2018 968 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach
2017 9066 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/374/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 9065 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XLI/370/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2018
2017 7883 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 7882 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
2017 7881 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/363/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 7880 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2018 rok
2017 7879 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
2017 7878 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/357/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2017 7877 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/356/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty oraz nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach
2017 6882 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 6881 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 w Kętach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach
2017 6880 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Witkowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2017 6879 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Bulowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach
2017 6878 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
2017 6877 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach
2017 6876 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach
2017 6875 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi
2017 6874 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/340/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Bohaterów Westerplatte w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kętach
2017 6873 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcu
2017 6872 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/338/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łękach
2017 6871 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Obary w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Obary w Witkowicach
2017 6870 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/336/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach
2017 6758 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty
2017 5763 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 5762 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2017 5335 2017-08-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania"
2017 4505 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kętach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2017 4453 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”
2017 3768 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 3375 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XXXII/300/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 3283 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/298/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kęty
2017 3282 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/297/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”
2017 3093 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXX/291/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017
2017 2813 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2017 2737 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2017 2593 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/292/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty do nowego ustroju szkolnego
2017 1624 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2017 1579 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kętach
2017 1566 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły
2017 1565 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2017 1014 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2017 942 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kęty
2017 941 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 89 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2016 7921 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2017
2016 7885 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 7878 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7819 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXVI/245/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 7054 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2016 7053 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/238/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 7052 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/237/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2017 rok
2016 7051 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/236/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
2016 6029 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 6028 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5858 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty oraz nadania statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach
2016 5859 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 5867 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 9 września 2016r. w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach
2016 4346 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/201/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 3837 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXII/203/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2016 3320 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Kęty
2016 3281 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 3202 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”.
2016 3201 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2879 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 2878 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2016 1998 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 1997 2016-03-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2016 1566 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2016
2016 1565 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1001 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”.
2015 8471 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2015 8470 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 8469 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2016
2015 7512 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 7438 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2016 rok
2015 7437 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2016 rok
2015 7436 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7435 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7434 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7433 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 listopada 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6568 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany statutu Domu Kultury w Kętach
2015 6462 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 6461 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6460 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 5978 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 5908 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2015 5762 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kętach
2015 5761 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 5687 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Kętach
2015 5042 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 5041 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5040 2015-08-28 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach oraz nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior – Wigor” w Kętach
2015 4645 2015-07-28 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 4474 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 4473 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2015 4472 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty
2015 4471 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach
2015 3881 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
2015 3513 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty
2015 3465 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 3464 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2015 3463 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
2015 3462 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2015 2838 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 2771 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia ul. Piastowskiej, ul. Mieszka I i ul. Bolesława Chrobrego w Kętach do kategorii dróg gminnych
2015 2328 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015
2015 2327 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015
2015 1908 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospilitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1246 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z wyłączeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
2015 1245 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
2015 1170 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2015 680 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2015 679 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 6030 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/568/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok
2014 6029 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/567/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2015 rok
2014 6028 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/566/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 6027 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/556/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 października 2014r. o zmianie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 5165 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/550/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 5153 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/548/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kętach
2014 5152 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/547/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach
2014 5125 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/546/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2014 5124 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr LIV/542/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014r. o zmianie uchwały w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2014 4516 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/541/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 4515 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/540/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 4514 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII/539/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 4041 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2014 3812 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/522/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie programu „KĘTY DLA RODZINY” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty
2014 3768 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/529/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2014 3767 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LII/525/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2014 3714 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/535/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 3713 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/533/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z 5 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2014 3712 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/530/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 3711 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/524/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka
2014 3710 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2014 3709 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/520/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz  granic ich obwodów w Gminie Kęty
2014 3708 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LII/519/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2014 3263 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/513/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 3262 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/511/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kęty oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2014 3261 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/510/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2709 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/506/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2708 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr L/500/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2694 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/498/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2690 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2685 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2679 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/455/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2014
2014 2248 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/489/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kętach
2014 2247 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/484/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2014 2246 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/480/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 2245 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kęty do stanu faktycznego
2014 2244 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/478/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Kęty w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1465 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2014 831 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2014 830 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2014 829 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/457/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2014 471 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2014 470 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2014
2014 340 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/453/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 339 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/452/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 stycznia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 7200 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kęty oraz ustalenia Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2013 7181 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 7180 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 7179 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/431/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Kętach
2013 7178 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2014 rok
2013 7177 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/426/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 7176 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 7175 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/424/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2013 7174 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 6333 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/406/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 6332 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 6331 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/408/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2013 6330 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2013 5594 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/403/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 5593 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/399/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 5592 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/395/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w Kętach
2013 5591 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2013 5590 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/391/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 5589 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2013 5588 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 13 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 5066 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 4630 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2013 4289 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 4148 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2013 4066 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty
2013 4065 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVII/365/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
2013 3975 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 3392 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 3391 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 3171 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3062 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 2673 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kęty, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kęty oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2672 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1772 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2013 1771 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1162 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/326//2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2013
2013 1161 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty.
2013 1160 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1159 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 1158 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
2013 1157 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/316/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1156 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 824 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2013
2013 774 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2013 438 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach
2013 437 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Kęty
2012 7394 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 6943 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2013 rok
2012 6942 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 6032 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut
2012 5677 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5676 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty
2012 5580 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5579 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 5407 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach
2012 5198 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 5037 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kęty, nie stanowiących jej wyłącznej własności
2012 4608 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 4175 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 3346 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2012 3260 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kętach
2012 3246 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, w tym stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce przyznanej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty
2012 3089 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin obowiązkowych
2012 3088 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zamiany Uchwały nr XXXIX/360/2002 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach
2012 2957 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/219/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2956 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/205/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2935 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXi/223/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2868 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 3 w Kętach
2012 2739 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 2390 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów w Gminie Kęty
2012 2389 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/242/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
2012 2388 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty
2012 2387 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kęty
2012 2363 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 2091 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/204/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2012 2090 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych do zadań służących ochronie powietrza polegających na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty.
2012 1743 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 1407 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Witkowicach oraz w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/148/2004 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie włączenia Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach
2012 1227 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 993 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 880 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 879 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych gminie Kęty
2012 509 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/148/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2012
2012 485 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012
2012 67 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2012 66 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/152/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kęty na lata 2012-2015”
2011 6466 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach
2011 6467 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
2011 6114 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 6113 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, dla obliczenia wysokości podatku leśnego na 2012 rok
2011 6112 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 6115 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych
2011 6118 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 6117 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2011 6116 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym sie osiągnięciami w działalności sportowej
2011 5858 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty
2011 5313 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 5230 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Kultury w Kętach
2011 5231 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach
2011 5233 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr Xi/115/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009r.
2011 4710 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób prawnych
2011 4711 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 4680 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach
2011 4681 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym – autobusami Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach"
2011 3913 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty
2011 3848 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 3849 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 3739 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęty
2011 3224 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia i usługi udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kęty
2011 3225 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach
2011 3226 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kęty
2011 2895 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 2749 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 2750 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty
2011 2256 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 2181 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2182 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego w Kętach przy ul. Sienkiewicza
2011 1501 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kęty, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2011 1502 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z dworca, którego właścicielem jest Gmina Kęty
2011 1503 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka
2011 1416 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 1204 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2011
2011 1206 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2011
2011 1099 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 1005 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych
2011 137 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2011 138 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 5392 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/326/2006 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.
2010 5393 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLII/402/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2010 4833 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/403/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 4828 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kęty oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2010 4835 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/409/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2010 4834 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/405/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4708 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/377/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4023 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLI/381/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 3924 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLI/379/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 3923 2010-10-08 uchwala Uchwała nr XLI/386/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kęty odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty
2010 2572 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/371/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1868 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kęty"
2010 1867 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia i zmian uchwały w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w Kętach
2010 1641 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1055 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 1054 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 919 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów sportowych w gminie Kęty za wysokie wyniki sportowe
2010 894 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś i Witkowice z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu uchwalonymi po 01.01.1995r. w zakresie określonym uchwałą Nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2008r.
2010 658 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2010
2010 288 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/234/2000 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty dla obszaru w obrębie ul. Sienkiewicza i ul. Krakowskiej w Kętach w zakresie określonym uchwałą Nr XVII/137/2008 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 kwietnia 2008 r.
2010 265 2010-02-22 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/317/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2010
2010 150 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kęty na 2009 r.
2010 151 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2009 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2009