Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 322

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7319 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2019 7318 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6684 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6683 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce
2019 6682 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2019 6681 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dobczyce
2019 6680 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 5599 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu
2019 5598 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Dobczycach prowadzonym przez Gminę Dobczyce.
2019 5597 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2019 5596 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Gminy Dobczyce obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 5595 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5224 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5223 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2019 4965 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4280 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4279 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4278 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 4277 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej
2019 2711 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2710 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 2709 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r.
2019 2107 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP
2019 2007 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2019 2006 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 2005 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2019 2004 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 2003 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce
2019 1366 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: dokonania zmiany w statutach sołectw Gminy Dobczyce
2019 1365 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016 r.
2019 1364 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 863 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 858 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dobczycach
2019 857 2019-01-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok
2018 9000 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 8999 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 8998 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania
2018 8997 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 8996 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8995 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8994 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce"
2018 8993 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 8992 2018-12-28 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 7738 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr LVII/415/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 6947 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/410/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 6622 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/402/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobczyce
2018 6623 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/403/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
2018 6624 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LV/406/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5860 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/396/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5859 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr LIV/393/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2018 5746 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/395/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla terenu oczyszczalni ścieków
2018 5745 2018-08-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/394/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2
2018 5436 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/388/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 5435 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/386/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2018 5434 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/385/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 5433 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/380/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5432 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2018 4440 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/374/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 3908 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 3628 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/355/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 3627 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/354/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 3626 2018-05-10 Uchwała Uchwała Nr L/353/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Dobczycach
2018 2457 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku.
2018 2456 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/345/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2018r.
2018 2415 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1832 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/441/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1831 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/339/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1830 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/330/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobczyce realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020"
2018 1438 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1354 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/327/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 roku
2018 1191 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/324/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIL/298/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach.
2018 530 2018-01-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLVI/318/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
2017 9182 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/316/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 8661 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/311/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 8660 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/307/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
2017 8659 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 7773 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/304/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 7611 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/303/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobczyce
2017 7610 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/296/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2017 6517 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/294/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 6516 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce
2017 6515 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLIII/291/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
2017 6096 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/282/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2017 - 2020
2017 5987 2017-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/288/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 4984 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku.
2017 4983 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/278/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu „Małopolska Niania” w Gminie Dobczyce
2017 4982 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XLI/277/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2017 4820 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych
2017 4822 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/272/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku.
2017 4821 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/264/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych.
2017 3705 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/261/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 3704 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/260/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 roku, poz. 3090)
2017 3329 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 3330 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/256/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku.
2017 3331 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/240/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2017 3328 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/248/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 36/ 07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia dla zasłużonych dla Gminy i Miasta Dobczyce pod nazwą „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”.
2017 2922 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/237/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 2834 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 2204 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka
2017 2203 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów
2017 2202 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/236/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki
2017 2201 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka
2017 2200 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2017 r.
2017 1769 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/227/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29  grudnia 2016 roku
2017 1768 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1767 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1766 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2017 1268 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 1267 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1266 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Dobczyce
2017 892 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/210/17 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2017 405 2017-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 404 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/204/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie
2017 403 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20.03.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
2016 7835 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXX/199/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 7461 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7460 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/191/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 7459 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/190/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7458 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/189/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7432 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 6597 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice
2016 6581 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice
2016 6580 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków
2016 6579 2016-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik
2016 6560 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 6377 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/182/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6270 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Dobczyce stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały
2016 6269 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/180/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce" oraz nadania jej statutu
2016 6268 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dobczyce pod nazwą zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach
2016 5669 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/173/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 5656 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/175/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku.
2016 5655 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 września 2016r. w sprawie pozbawienia ulicy Spacerowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
2016 5358 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka
2016 5357 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa
2016 5356 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/165/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice
2016 5355 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce
2016 5331 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobczyce
2016 4977 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/160/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4925 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/155/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 4924 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Dobczyce
2016 4902 2016-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXV/156/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce
2016 4505 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 4481 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawiezmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2697 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2569 2016-04-19 Uchwała Uchwała Nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 2509 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/124/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce
2016 1840 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 1084 2016-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015r. GMINY I MIASTA DOBCZYCE NA ROK 2016
2016 930 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś
2016 929 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice
2016 928 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 815 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego i ministrowie
2016 814 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2016 813 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2016 455 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8571 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/101/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 8570 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2015 8569 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 8568 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 7970 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7969 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XV/92/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7422 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 7421 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 7420 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/90/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6711 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6710 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 5850 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5817 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5816 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 5815 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5786 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 5290 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XII/65/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku.
2015 4782 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3993 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3229 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/39/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice, dla obszaru obejmującego działki ewidencyjne nr 119/7, 119/8, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15 oraz 318/1
2015 3196 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 3195 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/47/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3194 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/40/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/308/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3193 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr IX/38/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016.
2015 2444 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 2438 2015-04-20 Uchwała Uchwała Nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 966 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 681 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce
2015 221 2015-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2014r. GMINY I MIASTA DOBCZYCE NA ROK 2015
2014 7378 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 7346 2014-12-22 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2015
2014 7102 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr LIX/441/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 r.
2014 7028 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr LIX/439/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 5937 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVIII/436/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5936 2014-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVIII/431/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobczyce
2014 5332 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVII/429/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 5323 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 5131 2014-09-19 Uchwała Uchwała Nr LVII/424/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na rok 2014”.
2014 4743 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/423/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 4742 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LVI/420/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 4079 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LV/416/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 4078 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr LV/413/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014r. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie i Mieście Dobczyce
2014 3383 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3378 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LIII/402/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3374 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/388/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 3373 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LI/375/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
2014 3132 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr L/361/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013 roku
2014 2787 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr LIII/398/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1958 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2014 1825 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach
2014 1824 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2014 1823 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1618 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/342/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Rady Miejskiej w Dobczycach
2014 646 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/354/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ronda w obrębie Dziekanowice gm. Dobczyce
2014 645 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/357/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 644 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/356/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Dożywianie w Gminie Dobczyce” na lata 2014-2020
2014 643 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr L/350/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Dziekanowice
2013 7805 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7804 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/345/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7800 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 7499 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
2013 7498 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/337/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014.
2013 6585 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/332/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 6584 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce
2013 5809 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 5599 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2013 5598 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu gminy i miasta Dobczyce
2013 5301 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 5112 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/312/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 5111 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/308/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 5110 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/307/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.
2013 5109 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2013 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Rabie położonemu w mieście Dobczyce
2013 4968 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/304/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 4623 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/302/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/269/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 4622 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/300/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – miasto Dobczyce.
2013 4150 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XIL/298/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Józefy Bergelówny w Dobczycach
2013 4149 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XL/296/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku.
2013 3553 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia  2013 roku.
2013 3552 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Brzezowa
2013 3551 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobczyce – sołectwo Nowa Wieś.
2013 3550 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
2013 3127 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia  2013 roku.
2013 3090 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2187 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013 roku
2013 2072 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2071 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2070 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2069 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2068 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 1794 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1793 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1792 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 1748 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1747 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1746 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2013 964 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 963 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2013
2013 724 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 7332 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 6883 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6882 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 6795 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 6794 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6793 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 6726 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6187 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 5724 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Dobczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5723 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Przemysłowej oraz nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 5722 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2012 – 2016
2012 4959 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 3918 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach nr XI/80/11 z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2012 3917 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2012 3923 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 3919 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobczyce oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3721 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 3149 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy na terenie sołectwa Rudnik w gminie Dobczyce
2012 3090 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.
2012 2874 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 2556 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 2555 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 2336 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
2012 1552 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku.
2012 1343 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012 roku
2012 1184 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodziny
2012 1183 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/293/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 lutego 2004 r. dot. ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Dobczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1182 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dobczyce
2012 661 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2012
2011 6277 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6276 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6278 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6280 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/131/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 6279 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 4911 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
2011 4457 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
2011 4456 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/03 Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych.
2011 4458 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/07 z dnia 25 września 2007 r.
2011 4460 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych
2011 4459 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3596 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce
2011 3191 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzączowicach
2011 3190 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Dobczyce.
2011 3193 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2011 3192 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobczycach
2011 2816 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2444 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 2445 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dobczycach
2011 2446 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobczycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1921 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V\25\2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2011.
2011 1651 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobczyce lub podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych .
2011 186 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2010 5905 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2010 5906 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2011
2010 5936 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5573 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/478/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 5574 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/485/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na specjalnych warunkach
2010 4477 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/479/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3642 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/284/09 z dnia 27.01.2009 dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3641 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr L/447/2010 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce - miasto Dobczyce
2010 3644 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/463/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 3643 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LI/462/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LX/506/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27.06.2006r., w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.
2010 1491 2010-05-14 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLV/405/2010 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 stycznia 2010r.
2010 1257 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/300/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród, a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
2010 1256 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/371/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobczyce oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 1258 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych na terenie Gminy Dobczyce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dobczyce.
2010 1260 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/425/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/441/05 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 04 października 2005 r. dotyczącej opłaty targowej
2010 1259 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/406/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy i Miasta Dobczyce