Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 387

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7285 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/151/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe.
2019 7284 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 6483 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/146/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2019 6482 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł I – Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2019 6481 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
2019 6480 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 6479 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego w Smęgorzowie.
2019 6478 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej.
2019 6477 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/134/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 6476 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/133/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dabrowie Tarnowskiej.
2019 6475 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r.
2019 5520 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XI/109/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim
2019 5405 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 5128 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej
2019 5127 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/113/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 5126 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/112/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach
2019 5125 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Szarwarku
2019 5124 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie
2019 5123 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
2019 5122 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej
2019 5121 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/104/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 5120 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej
2019 4569 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 4568 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4567 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 4566 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 4565 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3275 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/71/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3274 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3273 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2019 3272 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2019 3271 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie chronione wspierane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym w miejscowości Brnik 34/2, Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2019 3270 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 3269 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 1736 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/47/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019  r.
2019 1014 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. uchwała budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019
2019 1000 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Tarnowska, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 999 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 998 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 997 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2019 585 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2019 418 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2021
2019 352 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 351 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 350 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
2018 8208 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 8207 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska
2018 8206 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w  2019 roku.
2018 8205 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2019 r.
2018 8204 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2019 roku.
2018 8203 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 8079 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędącej szkołą specjalną - prowadzoną na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
2018 7488 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/668/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 7487 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/662/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2018 7486 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLVI/655/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 7180 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/660/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Dabrowa Tarnowska.
2018 6401 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/649/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podziału i przyłączenia wydzielonej części sołectwa Żelazówka do sołectwa Laskówka Chorąska
2018 6261 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/648/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 6260 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/647/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 6259 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/645/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. o zmianie Uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2018 6258 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/644/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6257 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/643/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 5623 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/641/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5622 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/630/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Dąbrowa Tarnowska
2018 5621 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/629/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Dąbrowa Tarnowska
2018 5620 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/627/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 5619 2018-08-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/619/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 4927 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLIII/607/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 4829 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/608/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/485/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
2018 4194 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/601/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie okreslenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4193 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/600/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 4192 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/599/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2018 4191 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/597/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 3432 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/582/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2018 3431 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/580/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2018 3430 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/579/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 3320 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XL/577/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 2270 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/566/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 2269 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/565/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2268 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/564/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/227/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2018 2267 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/563/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 2266 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/562/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, opłat za parkowanie w tej strefie i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2018 2265 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/561/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
2018 1435 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/558/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/15 Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sprostowania i  ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i  osiedli na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.
2018 1365 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/559/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2018 1364 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018  r.
2018 579 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/524/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2018
2018 460 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/536/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 459 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/532/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
2018 458 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/531/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 457 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/530/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2018 456 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/528/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2018 455 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/527/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2018 454 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/521/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 8068 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/517/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 8067 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/495/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 7798 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/496/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2018 roku.
2017 7797 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/497/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w  2018  r.
2017 7796 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/498/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w  2018 roku.
2017 7795 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/499/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 7794 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/501/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 7793 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/502/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2018-2022.
2017 7792 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/503/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 7791 2017-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 6698 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/489/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
2017 6697 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/488/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
2017 6696 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/487/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2017 6695 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/485/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
2017 6694 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/471/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 5953 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/468/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
2017 5952 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/452/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Laskówka Chorąska.
2017 5951 2017-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 5224 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/440/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu
2017 5223 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 4946 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/426/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 4945 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXIX/391/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 4875 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXX/430/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 3941 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/423/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 3940 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/421/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
2017 3939 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/402/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2017 3938 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/400/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 3806 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/405/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2017 3805 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/404/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
2017 3804 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/403/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/261/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „Żłobek Samorządowy w Dąbrowie Tarnowskiej”.
2017 3803 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 2300 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskej.
2017 2299 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym.
2017 2298 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/370/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2297 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/369/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017  r.
2017 1362 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2017 1361 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/360/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
2017 559 2017-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/348/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. uchwała budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2017
2017 277 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/346/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2017 48 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/356/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. Z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.).
2017 47 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/355/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2017 46 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/349/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2017-2020.
2016 7943 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/343/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/262/16 z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2016 7942 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIV/342/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Dąbrowie Tarnowskiej
2016 7172 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/326/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 7100 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2016 7099 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/328/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2017 roku
2016 7098 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/327/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2017 r.
2016 7097 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/325/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2017 roku.
2016 7096 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/314/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszakniach chronionych.
2016 7017 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/329/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 7016 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/323/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 6463 2016-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska
2016 6406 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/319/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 6405 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/313/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz nadania jej Statutu.
2016 6404 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXI/307/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 5734 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XX/294/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 5733 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XX/284/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 4921 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/280/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały XVIII/268/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2016 4920 2016-08-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/279/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 4421 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/260/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 4156 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/268/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.
2016 4155 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/267/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2016 4154 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/266/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 4153 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/263/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28.09.2011 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.”
2016 4152 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
2016 4151 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/261/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Żłobek Samorządowy w Dąbrowie Tarnowskiej".
2016 3504 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/253/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania imienia i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie.
2016 3503 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/251/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2016 3502 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVII/248/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 2730 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVI/227/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2016 2664 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/233/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2016 2663 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2016 2662 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVI/223/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 1322 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/219/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie nadania numeru dla przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2016 1321 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/201/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 r.
2016 1320 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Sutkowie.
2016 750 2016-01-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2016
2016 276 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 275 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/185/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 274 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/184/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/353/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.02.2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2013 r. poz. 1800).
2016 273 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 272 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu Gminy.
2016 271 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/176/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 7431 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/163/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 7225 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2015 7224 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2016 roku.
2015 7223 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2016 r.
2015 7222 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/165/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2016 roku.
2015 7221 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIII/164/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania doatacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytakach wpisanych do rejestru zabytkow znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2015 6426 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/149/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 6425 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/148/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska.
2015 6424 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 5295 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25.02.2014 r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 11 marca 2014 r., poz. 1509)
2015 5194 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5193 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/129/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu.
2015 5192 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/127/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska pod nazwą "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej".
2015 5191 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XI/123/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 4649 2015-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/119/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 4455 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr X/120/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3754 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowazdonych przez Gminę Dabrowa Tarnowska.
2015 3753 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 3752 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego.
2015 3751 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska”, „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”
2015 3135 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 3042 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2015 2963 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/79/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2962 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu
2015 2920 2015-05-12 Uchwała Uchwała Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego
2015 2152 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 2151 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2015 1359 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.
2015 1160 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i osiedli na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.
2015 1159 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym.
2015 1158 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2015 1157 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały XXVII/261/09 Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy.
2015 1156 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 960 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2015
2015 959 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2015 364 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/646/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2015 361 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/618/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2014 7246 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
2014 7236 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2014 6818 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/653/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu
2014 6613 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/652/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2014 6612 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/649/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy w 2015 roku.
2014 6611 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/648/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2015 r.
2014 6610 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLV/647/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2015 roku.
2014 5952 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLIV/628/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2014 5768 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/631/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5767 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/630/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na stałe obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2014 5766 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/633/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia jej przebiegu.
2014 5045 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/622/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5044 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/619/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2014 4728 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLI/600/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4727 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL/585/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4724 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/546/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 4623 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/614/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/284/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze
2014 4622 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/612/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 r.
2014 4279 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLI/605/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2014 4245 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2014 rok
2014 2268 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2267 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2266 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/554/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
2014 2232 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/558/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2014 2099 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/559/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 2098 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/557/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2097 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/551/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/458/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013 r., w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2014 roku.
2014 1886 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/499/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2014
2014 1885 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/497/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2014 1509 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/531/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu
2014 1508 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2014 956 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/514/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2014 955 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/513/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 954 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/512/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 953 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/511/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7117 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/468/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.
2013 7116 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/465/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 7115 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/464/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 7114 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/463/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 7113 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
2013 7112 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/460/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2014 roku
2013 7111 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/459/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2014 r.
2013 7110 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/458/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2014 roku.
2013 7109 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/456/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 6381 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/454/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 5999 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2013 5998 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/431/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 5445 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/429/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.
2013 5444 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/428/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 5046 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/411/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 4740 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/387/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 rok
2013 4512 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/415/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Dąbrowa Tarnowska.
2013 4446 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/416/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3994 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej".
2013 3884 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/394/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 3869 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
2013 3868 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/392/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Poszkodowanych w Wyniku Przemocy na lata 2010-2014.
2013 3198 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 3197 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2013 r.
2013 2739 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/378/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska
2013 2738 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2013 2737 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/376/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1949 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/94/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest.
2013 1801 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/354/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu.
2013 1800 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 956 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/345/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2013 955 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV.335.2012 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2013 954 2013-01-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXV.337.12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2013
2013 924 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r. co następuje
2013 267 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/342/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 266 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/341/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 265 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/340/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 264 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/339/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 263 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/338/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
2013 262 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawiew uchylenia uchwały Nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6364 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/305/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 6363 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 -2016.
2012 6362 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2013 roku
2012 6361 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2013 r.
2012 6360 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/300/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2013 roku.
2012 6359 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/299/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 rok
2012 6358 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/287/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska przez inne niż Gmina Dąbrowa Tarnowska osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 5823 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/293/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz prowadzenia zadania własnego zakresie odbioru ścieków komunalnych od części mieszkańców wsi Lipiny.
2012 5822 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/285/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2012 5821 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/278/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2017.
2012 5193 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 5120 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/284/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Tarnowska na okręgi wyborcze
2012 5103 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/274/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie ustalenia planów sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Dąbrowa Tarnowska zmienionej uchwałą Nr XX/209/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 grudnia 2008 r.
2012 4691 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/253/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 4176 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 3996 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/250/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 3131 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/209/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 3094 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/213/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 3048 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/212/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej.
2012 2041 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2012 2040 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania organu administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2012 2039 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2012 2038 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej
2012 1966 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/182/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2012r. w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Żelazówce.
2012 1790 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/190/ 12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.
2012 715 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/169/2011 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2012
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 7052 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/150/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 7053 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w mieście Dąbrowa Tarnowska strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych, stawek opłat za parkowanie i sposobu ich poboru oraz ilości godzin parkowania dziennie.
2011 7054 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/163/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce i utworzenia Filii Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku.
2011 6966 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/153/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5822 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/144/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2012 r.
2011 5823 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XIII/146/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2012 roku.
2011 5788 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/142/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 5789 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/143/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2012 roku
2011 5790 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
2011 5736 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 5737 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/137/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 5222 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska„.
2011 5221 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 5224 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2011 5223 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010 r w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego".
2011 4344 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 3980 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i psychologa.
2011 3769 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/106/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 3696 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr VIII/100 /11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 3648 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na zadania związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest
2011 3610 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/99/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim.
2011 3494 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/88/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska
2011 2957 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2010 r.
2011 2930 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/83/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 2931 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/95/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 1942 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/70/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska
2011 1807 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 1808 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2011 1809 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 1493 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/92/2007 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 1492 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2011 roku.
2011 1494 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.
2011 1496 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 1495 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej.
2011 555 2011-02-17 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 414 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.
2011 415 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej
2011 244 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2011 8 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 5407 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/453/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w 2011 roku
2010 5406 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/450/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwaly budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 5408 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/454/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy w 2011 roku
2010 5410 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/459/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5409 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/455/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazywania organów do tego uprawnionych.
2010 5190 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/484/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia statutów Sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 4387 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/440/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian uchwąły budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 4267 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLII/443/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w wyborach rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 4096 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego.
2010 3819 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XLI/433/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 3738 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/415/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
2010 3389 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XL/426/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 3207 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XL/423/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 3208 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XL/425/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XL/273/06 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2010 3195 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie udzielania przez gminę Dąbrowa Tarnowska zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 3196 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 2993 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 2665 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawki za przyjęcie na gminne składowisko odpadów komunalnych w Szarwarku 1 tony odpadów.
2010 2359 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 2247 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/398/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 rok
2010 1340 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/387/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 1316 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1315 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2010 1301 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Poszkodowanych w Wyniku Przemocy na lata 2010-2014
2010 1216 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.”
2010 1217 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/375/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/267/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej – (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 644, poz. 4852 w dniu 16 października 2009 r. ).
2010 826 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.
2010 801 2010-03-31 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIII/350/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 405 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 grudnia 2009r. zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
2010 406 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/338/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2009 r.
2010 407 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.