Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 301

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7292 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 7291 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach
2019 7290 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2019 7289 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 5608 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P&R) na terenie Gminy Ciężkowice
2019 5607 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 4960 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 4519 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 4518 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2019 4517 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej
2019 4516 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4515 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 3371 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2019 2866 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 2865 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ciężkowice
2019 2864 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice
2019 2863 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2019 roku
2019 2862 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 1286 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1141 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/44/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 1140 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1139 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2019 rok
2019 451 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/35/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 450 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 449 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/32/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zborowice
2019 448 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tursko
2019 447 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siekierczyna
2019 446 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pławna
2019 445 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrusza
2019 444 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kipszna
2019 443 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kąśna Górna
2019 442 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kąśna Dolna
2019 441 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jastrzębia
2019 440 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Falkowa
2019 439 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ciężkowice
2019 438 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruśnik
2019 437 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogoniowice
2019 436 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE
2019 435 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2019 434 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 8924 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2018 7381 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 7380 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/334/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody wpisanemu do rejestru pomników przyrody powiatu tarnowskiego
2018 7379 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/325/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7378 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/321/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 7370 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/324/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciężkowice
2018 6109 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Dąb "MICHAŁ"
2018 6108 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciężkowice.
2018 6107 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 4763 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4762 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ciężkowice
2018 4761 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/308/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciężkowice
2018 4760 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/303/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 3933 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/297/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Kąśniance w miejscowości Kąśna Dolna
2018 3932 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/295/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 3119 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/293/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3118 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/290/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Ciężkowice, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3117 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/289/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 2019 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/288/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2018 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/282/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Ciężkowice, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2017 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2018 1342 2018-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2018 1341 2018-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu Statutu Gminy Ciężkowice
2018 1340 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/277/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1339 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/274/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2018 1338 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i  doradców zawodowych
2018 1337 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2018 roku
2018 1336 2018-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXXII/267/18 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2018 rok
2017 9269 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XXVIII/233/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice
2017 9268 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 9267 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2017 9266 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE NA ROK 2018
2017 9265 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 8066 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Ciężkowice
2017 8065 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/251/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice
2017 8064 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/249/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2017 8063 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/248/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2017 8062 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 6716 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/241/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6715 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/238/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XXVIII/233/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice
2017 6714 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 5424 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Ciężkowice
2017 5423 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/232/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20.10.2016r., Nr XX/151/16 w sprawie wspólnej obsługi dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Ciężkowice oraz nadania statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2017 5422 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/221/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 4552 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 4551 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/219/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ciężkowice instrumentem płatniczym
2017 4550 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 3949 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/205/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Ciężkowice” oraz „Zasłużony dla Gminy Ciężkowice” i określenia zasad i trybu ich nadawania
2017 3829 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/212/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3828 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/207/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ciężkowice
2017 3827 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice
2017 3826 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 2799 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/187/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 2798 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXV/191/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Ciężkowice
2017 2713 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą Prawo oświatowe na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
2017 1869 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/184/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2017 1792 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2017 roku
2017 1784 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1783 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/183/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2017 1233 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/170/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2017 rok
2017 681 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE
2017 680 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ciężkowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 679 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2017 678 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2016 7205 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 7204 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2016 7203 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/155/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2016 6091 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/149/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 6090 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 20 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Ciężkowice oraz nadania statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach
2016 5776 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/145/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/106/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5775 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XVIII/137/16 z 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5774 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/143/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr XVIII/136/16 z 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5773 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 4976 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4975 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4974 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 4973 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4972 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/129/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 4273 2016-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2016 4211 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 4183 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2016 4182 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 3505 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 3017 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XV/106/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2977 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/103/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 2976 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 1866 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2016 1865 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2016 1864 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2016 roku
2016 1863 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie Gminy Ciężkowice
2016 1862 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2016 rok
2016 657 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE NA ROK 2016
2016 655 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2016 583 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkól oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 582 2016-01-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 8153 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7963 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 7962 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2015 6756 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 6057 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 września 2015r. W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/12 w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2015 6056 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 4187 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychna terenie Gminy Ciężkowice
2015 4186 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 3704 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 3703 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej.
2015 3702 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +
2015 3701 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 3575 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2015 3255 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 3254 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej
2015 3253 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości inkasa
2015 3200 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku
2015 2339 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2015 rok
2015 2338 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 1544 2015-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ciężkowice
2015 1408 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1407 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 1406 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu oraz cennika opłat za korzystania z kaplicy cmentarnej w Ciężkowicach
2015 1405 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2015 1404 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIĘŻKOWICE NA ROK 2015
2015 1403 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1402 2015-03-12 Uchwała Uchwała Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2015 1276 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Ciężkowice
2014 6862 2014-11-27 Uchwała Uchwała Nr XL/343/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2014 6827 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2014 6826 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/337/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4 +
2014 4369 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 4342 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4341 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze.
2014 4340 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 4339 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 3901 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2014 rok
2014 3900 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2014 3899 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciężkowice na 2014 r.
2014 1570 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1569 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1568 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1567 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/14 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Ciężkowice w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 7654 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/259/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 7611 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Ciężkowice
2013 7610 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/269/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2013 7609 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/266/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2013 7608 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/267/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2013 7607 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/268/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2013 7502 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7501 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6187 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 5479 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/247/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 5478 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/221/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2013 5477 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 4107 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3652 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 3045 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/222/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3044 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/221/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach.
2013 3043 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/220/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej.
2013 3042 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/213/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 2546 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2545 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. sprawie zmiany Uchwały nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2544 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2543 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2542 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/224/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2232 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2013 rok
2013 2231 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/13 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach
2013 934 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciężkowice
2013 846 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2013 573 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013 430 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice
2013 399 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 7326 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 7174 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/180/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice
2012 7170 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice
2012 7164 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7163 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 7162 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7161 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7115 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7068 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7067 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2012 7036 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 7035 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 5256 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 5255 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/164/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 5226 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ciężkowice.
2012 5201 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 11 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciężkowice na okręgi wyborcze
2012 4629 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciężkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciężkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 4227 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 3666 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/140/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2012 rok
2012 3665 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały dot. ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciężkowice
2012 3353 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 2549 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
2012 2548 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/123/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Ciężkowice
2012 2547 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2012 2546 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2012 2545 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawiew określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ciężkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 2459 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 1298 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Ciężkowicach
2012 1297 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Ciężkowicach
2012 1296 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice
2012 1060 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok
2012 427 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Ciężkowice na 2012 rok.
2012 361 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Ciężkowice.
2012 274 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2012 273 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2011 6322 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 6137 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2011 6136 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Ciężkowice
2011 6139 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/88/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ciężkowice
2011 6138 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ciężkowice
2011 5621 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 4740 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 15 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 4281 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 4161 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.
2011 4160 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/06 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice
2011 4163 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania.
2011 4162 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wskazania miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 2560 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 2422 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2011 2166 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 2167 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej.
2011 1273 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Ciężkowice
2011 977 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2011 Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011 976 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 990 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o. w Tuchowie.
2011 989 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.
2011 867 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Ciężkowice na 2011 rok
2011 429 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2011 430 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Ciężkowice
2011 170 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2011 171 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 5276 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 5275 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5278 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ciężkowice lub jej jednostkom podległym
2010 5277 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.
2010 3796 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XXXVI/323/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 września 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 3595 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/321/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 3194 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2010 3008 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 2664 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/309/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 1579 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 1215 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 825 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/273/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok
2010 806 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 639 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/280/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Falkowa
2010 638 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/279/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ciężkowice
2010 641 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/282/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kąśna Dolna
2010 640 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/281/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Jastrzębia
2010 645 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/286/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pławna
2010 634 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/276/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice
2010 637 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/278/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bruśnik
2010 636 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/277/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bogoniowice
2010 648 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/289/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zborowice
2010 642 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/283/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kąśna Górna
2010 650 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/292/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/162/08 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 649 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/291/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciężkowice
2010 643 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/284/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kipszna
2010 647 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/288/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Tursko
2010 646 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/287/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Siekierczyna
2010 644 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/285/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ostrusza
2010 403 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/09 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 404 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ciężkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4420 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2010 rok