Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 416

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6871 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
2019 6870 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 6494 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno.
2019 6493 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/87/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowno.
2019 6329 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2019 6278 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Bukownie.
2019 6277 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 5862 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/75/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2019 5841 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2019 5840 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/72/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 4873 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 4872 2019-06-28 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowno, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4551 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
2019 4550 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4549 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 3699 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę NR VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2019.
2019 3698 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2019 3697 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 3696 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 2838 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2836 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2019.
2019 2835 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1381 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 1005 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28  grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 1004 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
2019 1003 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Bukowno.
2019 1002 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1001 2019-02-04 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 202 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2019 201 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2019 200 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 r. MIASTA BUKOWNO NA 2019 ROK
2018 8031 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/14/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2018 8030 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.
2018 8029 2018-11-27 Uchwała Uchwała Nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania” na lata 2019- 2023.
2018 7765 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/454/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie.
2018 7764 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/451/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2018 7763 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/448/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 7762 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/447/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 7761 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/446/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 7760 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXVII/444/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 7500 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/443/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta Bukowno.
2018 7499 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/442/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie : opłat za usługi komunalne w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.
2018 7498 2018-11-06 Uchwała Uchwała Nr LXVI/439/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 6527 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/438/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2018 6526 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/437/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bukowno
2018 6525 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LXV/432/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5842 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/430/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie programu restrukturyzacji zadłużenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno
2018 5841 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/429/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2018 5840 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr LXIV/425/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5699 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LXIII/424/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 5425 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/421/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/408/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Aktywnego Mieszkańca”
2018 5424 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/420/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania w 2018r. dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2018 5423 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 4795 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/417/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4794 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/416/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Bukowno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4793 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/415/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bukowno
2018 4792 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LXI/412/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 4123 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr LX/402/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 4013 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/410/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2018 4012 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/409/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/329/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014 r.
2018 4011 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr LX/408/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Aktywnego Mieszkańca”
2018 3731 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr LVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 3429 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LVII/397/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 2947 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/396/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2018.
2018 2946 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/395/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2018 2945 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/391/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2944 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/390/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2943 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr LVI/387/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 1466 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/386/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/361/2017 RadyMiejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1465 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/385/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę NR LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 1464 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/378/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2018 1463 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr LV/377/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2018 rok Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2018 713 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/370/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2018 712 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/369/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę NR XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 711 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr LIV/367/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Bukowno, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9111 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/363/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę NR XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 9110 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/362/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9109 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/361/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 9108 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/360/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Projektu pn. "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 9107 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/358/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LI/345/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 9106 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr LIII/356/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 9105 2017-12-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr LII/354/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 grudnia 2017 r. MIASTA BUKOWNO NA 2018 ROK
2017 8244 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/350/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2017 8243 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/349/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2017 8242 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 8241 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/346/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 8240 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/345/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8239 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr LI/342/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6797 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/340/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 6796 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/337/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r.
2017 6795 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/336/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek od nieruchomości
2017 6794 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/335/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2017 6793 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/334/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2017 6792 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/333/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości
2017 6791 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLIX/331/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6182 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
2017 6181 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 6162 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/330/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno.
2017 6161 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 6160 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/324/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bukownie: Nr XXIII/147/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Nr V/42/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
2017 6159 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/323/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/304/2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” z dnia 7 sierpnia 2017r.
2017 6158 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 6157 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/319/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5665 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XLVII/316/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi (od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Borowską) - ul. 1 Maja w Bukownie do kategorii dróg gminnych.
2017 5630 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/318/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie
2017 5629 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/317/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Bukownie w Szkołę Podstawową nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
2017 5628 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/310/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis
2017 5627 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XLVII/307/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5315 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bukowno w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”
2017 5249 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/306/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2017 5248 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/305/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2017 5247 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XLVI/303/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4189 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: możliwości obniżania stawek czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością Miasta Bukowno, nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2017 4188 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/298/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2017 4187 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Bukowno.
2017 4186 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3801 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2017 3800 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/290/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowno na lata 2017 – 2021.
2017 3799 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/288/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2017 3798 2017-06-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3241 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
2017 3240 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/280/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2669 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie koszów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno
2017 2668 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania
2017 2439 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2017.
2017 2420 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2017 2419 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2418 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bukowno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2417 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2354 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1490 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 1081 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie
2017 1080 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.
2016 8004 2016-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r. MIASTA BUKOWNO NA 2017 ROK
2016 7944 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 7612 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 7546 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7340 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/241/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 7339 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/240/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 7338 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/238/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno, uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Bukownie oraz uchwały w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno.
2016 7337 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/234/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie
2016 7336 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2016 6190 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany nazw ulic.
2016 6159 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2009 roku
2016 6158 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/216/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 6157 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6156 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6155 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/219/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5602 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5601 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXX/214/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2016 5600 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/211/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5007 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/209/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 4600 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 4353 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
2016 4252 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4251 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 4250 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/201/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3808 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3585 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno
2016 3584 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/194/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
2016 3526 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3109 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 3108 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno
2016 3107 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/277/2009 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2016 3106 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2016 3081 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie
2016 3080 2016-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 3079 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno
2016 2853 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
2016 2852 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016.
2016 2851 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 2133 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 roku poz. 3887 z późn. zm.)
2016 2132 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2016
2016 1424 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2016 1423 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 roku poz. 796)
2016 1422 2016-02-29 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 796 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2016 795 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2016 rok Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 100 2016-01-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/141/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 99 2016-01-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXI/139/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. MIASTA BUKOWNO NA 2016 ROK
2015 8605 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/148/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/138/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
2015 8604 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/146/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8603 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8089 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XX/137/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7854 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XX/138/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2015 7087 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/130/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 7086 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 7085 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 7043 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/132/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2015 7042 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/127/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 7041 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7040 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/125/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7039 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/123/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6382 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno
2015 6381 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/118/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6380 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2015 6379 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6378 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli Miejskiego Przedszkola prowadzących zajęcia z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi
2015 6377 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5743 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2015 5742 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2015 5741 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5740 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5447 2015-09-22 Uchwała Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5369 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5306 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5289 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4424 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 4337 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad używania Herbu Miasta Bukowno.
2015 3953 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
2015 3952 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia zasad wykorzystania Herbu Miasta Bukowno
2015 3951 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3888 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2015 3887 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2015 3422 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 3421 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3420 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3419 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2015 3418 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3417 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3416 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3415 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3414 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3413 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3412 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3220 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 12 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
2015 2573 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1881 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1880 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1879 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1878 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1303 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2015
2015 1126 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19.06.2012 r.
2015 1122 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 378 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2015 ROK
2015 332 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 6703 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/369/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2014 6702 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVI/367/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 6017 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/364/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2014 5997 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/363/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 5996 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/361/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 5995 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/360/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2014 5994 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr LV/356/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 5212 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/354/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 5211 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego.
2014 5210 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr LIV/351/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 4276 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LIII/349/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3473 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LII/344/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Bukowno oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2014 3472 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LII/341/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwaly Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 3038 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/333/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3037 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/332/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie
2014 3036 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2014 3035 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Bukowno.
2014 3034 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2987 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK
2014 2974 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2973 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2970 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/293/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2013 r.
2014 2738 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/325/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2014
2014 2737 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis
2014 2177 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2014 2029 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania
2014 2028 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do Rady gminy
2014 550 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 549 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności
2014 548 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 547 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania.
2013 7108 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności.
2013 7107 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Bukowno.
2013 7106 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7105 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7104 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 6313 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 6312 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 6311 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 6310 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/275/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5706 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego i opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
2013 5705 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5378 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5377 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy i opłaty przyłączeniowej za odbiór sieci przyłącza kanalizacyjnego, podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego
2013 5367 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1740)
2013 5366 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5316 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4749 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie Nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 7795)
2013 4398 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 4046 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
2013 3924 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3912 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
2013 3911 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/213 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2013 3204 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Bukowno w roku 2013.
2013 3047 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2013 3046 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Miasta Bukowno
2013 3012 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2924 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 2897 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2896 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 7774)
2013 1876 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1796 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1795 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Bukownie i nadania mu Statutu
2013 1741 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1740 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2013 1656 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1390 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie.
2013 1214 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 393 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 97 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2013 ROK
2012 7796 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno
2012 7795 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7780 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2012 7779 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7778 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7777 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości
2012 7776 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 7775 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2012 7774 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno"
2012 7665 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7272 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 6558 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2012 6425 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 6424 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2012 6423 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5374 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5373 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5372 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2012 5371 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 października 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
2012 5370 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz
2012 4699 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3982 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.
2012 3515 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie do wydawania decyzji administracyjnych.
2012 3514 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności
2012 3513 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Bukowno.
2012 3356 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2955 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2670 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 rok w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 2584 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bukowna na lata 2012 – 2016.
2012 2583 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Bukowno
2012 2582 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr xx/130/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Bukowno
2012 2581 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2012 2378 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2308 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta Bukowno
2012 2307 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2012.
2012 1761 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1496 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2012 1493 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r
2012 1455 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasenta
2012 1229 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 956 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Bukowno
2012 955 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 893 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkole w Bukownie
2012 780 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BUKOWNO NA 2012 ROK
2012 257 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 256 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 7015 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011r. zmianiająca uchwałę Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7016 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w formularzach deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości .
2011 6418 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2011 6221 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 6222 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów
2011 6219 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6220 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
2011 6225 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 6226 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Miejskiego Przedszkole w Bukownie.
2011 6223 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 6224 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/224/04 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomośći, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5430 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/366/2006 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie.
2011 5431 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Bukowno
2011 4739 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 3722 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 2986 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 2805 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2011 2585 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 2548 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2549 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez Miejskie Przedszkole w Bukownie.
2011 2165 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.20011 r.
2011 1851 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bukowno
2011 1852 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia wysokości oprocentowania do części opłaty rozłożonej na raty.
2011 1538 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.
2011 1539 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”
2011 1552 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2011 1341 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2011r.
2011 817 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Bukowno
2011 7 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 6176 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5271 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXVIII/373/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie
2010 4580 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/367/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4579 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 4582 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/369/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych
2010 4581 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/368/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3995 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXVI/350/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3996 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3405 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr LXV/349/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 3325 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/343/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/336/06 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Bukownie
2010 3324 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/342/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. W sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/213/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2008r.
2010 3327 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/345/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bukowno
2010 3326 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/344/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/201/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie
2010 2992 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/341/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 2390 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno
2010 2362 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/336/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 2363 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/338/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bukowna
2010 2357 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/330/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/250/2005 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 254, poz.1760)
2010 2358 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/335/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie w sprawie: określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bukowno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1996 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LX/323/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
2010 1997 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LXII/328/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 1454 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LX/319/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 1455 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LX/320/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 1064 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LVII/314/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno.
2010 992 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LVI/311/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 993 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LIX/317/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 842 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 779 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 597 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 547 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LIV/297/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009
2010 548 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LV/305/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 549 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr LVI/307/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.
2010 523 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr LIV/298/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bukowno przez inne niż Miasto Bukowno osoby prawne i osoby fizyczne , a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 470 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr LIII/295/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 91 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/296/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta na 2009 r.