Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 343

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7320 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr IIINZ/109/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 6811 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze
2019 6810 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
2019 6809 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania
2019 6808 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 5425 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr VII/67/2019 z dnia 28 maja 2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 5424 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 4808 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulica Piękna w Jawiszowicach
2019 4356 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 4355 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4354 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2019 4353 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze - „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap IV”
2019 4352 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi wewnętrznej ulica Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach wraz z ustaleniem jej przebiegu
2019 4351 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat zmienionej uchwałą nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r.
2019 4090 2019-05-24 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 3835 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Brzeszcze
2019 3834 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 2329 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 2328 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach
2019 2327 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku"
2019 2326 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1489 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2019 1479 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/44/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 8 w Brzeszczach.
2019 1478 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/43/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 7 w Brzeszczach.
2019 1477 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/42/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 6 w Jawiszowicach.
2019 1476 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/41/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 5 w Brzeszczach.
2019 1475 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/40/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 4 w Brzeszczach.
2019 1474 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 3 w Brzeszczach.
2019 1473 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 2 w Brzeszczach.
2019 1472 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 1 w Brzeszczach.
2019 1471 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/36/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole.
2019 1470 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice.
2019 1469 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń.
2019 1468 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn.
2019 1467 2019-02-20 Uchwała Uchwała Nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice.
2019 124 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2019 123 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019
2018 9137 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Brzeszcze na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania.
2018 9136 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z  tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności w  odniesieniu do gruntów stanowiących własność Gminy Brzeszcze.
2018 9135 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/17/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
2018 9134 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/16/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR
2018 9133 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr INZ/15/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III"
2018 8171 2018-12-06 Uchwała Uchwała Nr INz/18/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmienionej uchwałą nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia
2018 8120 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/17/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu „Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - dofinansowanie wymiany kotłów na paliwa stałe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
2018 8119 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/16/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania związanego z wymianą starego źródła ogrzewania w ramach projektu "Eko-Brzeszcze. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze – dofinansowanie wymiany kotłów gazowych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR
2018 8118 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/15/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III"
2018 8117 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr INz/6/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 7437 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 7234 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania
2018 7155 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze.
2018 6844 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulica Chabrowa w Przecieszynie
2018 6842 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/420/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skidziń I”
2018 6841 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 6808 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/429/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brzeszcze.
2018 6807 2018-10-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2018 6060 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII.Nz/419/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 5199 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LI/414/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brzeszcze maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5198 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LI/410/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 4171 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr L/408/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4170 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr L/402/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 4087 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr L/405/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego.
2018 3296 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII. Nz/396/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2803 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 2802 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze Gminy Brzeszcze
2018 2801 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze w 2018 roku"
2018 2730 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1904 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie dworca kolejowego Brzeszcze – Jawiszowice przy ul. Dworcowej
2018 1875 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulica Wesoła w Jawiszowicach
2018 1349 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 1155 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/379/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2018 1154 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Brzeszcze, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1153 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/380/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/212/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2004r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/283/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2008r. oraz uchwałą Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017r.
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2018
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV/359/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 9191 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/369/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2017 9190 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/368/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017 9189 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XLIII/343/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2017 8922 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 8785 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach
2017 8630 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/355/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skidziniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu
2017 8546 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/342/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2017 8545 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 8544 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 8543 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 8542 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach
2017 8541 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Przecieszynie
2017 8540 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach
2017 8539 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K.I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach
2017 8538 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/356/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Fundacji Sztuka i Wychowanie "Elementarz" im.Kostka Jagiełły w Zasolu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Fundacji Sztuka i Wychowanie "Elementarz im.Kostka Jagiełły w Zasolu
2017 7298 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLII/338/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 6440 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Brzeszcze
2017 6426 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulica Kalinowa w Jawiszowicach
2017 6408 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/325/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 6407 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Brzeszcze za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 6406 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 6405 2017-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedliska, Pogodnej
2017 4827 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/318/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej
2017 4826 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XL/313/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/232/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 4729 2017-07-13 Uchwała Uchwała Nr XL/311/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 4703 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/212/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2004r. zmienionej uchwałą nr XXIII/283/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 listopada 2008r.
2017 4702 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XL/315/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4203 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4202 2017-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybów składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4168 2017-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 4118 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2017 3494 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 3276 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach.
2017 3144 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach.
2017 3143 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach.
2017 3044 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2017 2819 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeszcze w 2017 roku"
2017 2748 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 2747 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 2694 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1747 2017-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 1258 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2017 1257 2017-02-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2017
2017 905 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2017 885 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2017 321 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeszcze
2017 320 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/237/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2017 319 2017-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIV/251/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 7 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7830 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/230/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 7479 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń
2016 7422 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/227/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2016 7404 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 7403 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 6816 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/224/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 5668 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/216/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 5654 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/220/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze
2016 5653 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/218/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze.
2016 5224 2016-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX.NZ/212/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 4501 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII.Nz/208/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeszcze
2016 4268 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole
2016 4267 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/202/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice
2016 4266 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/201/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń
2016 4265 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/200/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn
2016 4264 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/199/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice
2016 4263 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4262 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze
2016 4261 2016-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 3377 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 3303 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2016 3250 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/187/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeszcze.
2016 3057 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 2944 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Urzędu Gminy w Brzeszczach.
2016 2943 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XVII/123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 2136 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.12.2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 2111 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
2016 1674 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.12.2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 1625 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Brzeszcz
2016 1624 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Schronisku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2016 953 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Gminy Brzeszcze na lata 2016 - 2019"
2016 922 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015 r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2016 921 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 920 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 919 2016-02-04 Uchwała Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2016 838 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016
2016 837 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2016 253 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 208 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/134/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 8134 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7281 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2015 7280 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/123/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 7279 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2015 7278 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 7277 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2015 6537 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 6338 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/172/04 z dnia 25 maja 2004r. Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2015 5885 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XV.NZ/107/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 5725 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jawiszowicach i Brzeszczach
2015 5724 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVI/367/14 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniajacego osoby i rodziny do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2015 5245 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Brzeszcze
2015 5244 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 września 2015r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Brzeszczach i jej likwidacji jako jednostki budżetowej
2015 4562 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII.NZ/81/15 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 4448 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015
2015 3756 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr X.Nz/63/15 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego dalszego istnienia Straży Miejskiej w Brzeszczach
2015 3624 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3623 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego
2015 3622 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego dla części działek ewidencyjnych o nr 504/5, 500/2, 500/3, 500/5
2015 3598 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 3597 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Brzeszcze w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 2907 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie Łężnika
2015 2746 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2745 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2744 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 2743 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 1838 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze.
2015 1837 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2015 1836 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1835 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015 r. , uchwała budżetowa na rok 2015.
2015 1053 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 676 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 7432 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Brzeszcze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 7431 2014-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 6316 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/432/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2014 6315 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/431/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 6314 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLIII/430/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 6229 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/438/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jawiszowicach
2014 6228 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/437/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzeszczach
2014 6227 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/436/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta i gminy Brzeszcze, mających na celu sprostowanie i ujednolicenie pisowni w celu dostosowania do Systemu Rejestrów Państwowych.
2014 5905 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/427/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego
2014 5407 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/421/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw wybudowanych w ramach projektów: „Modernizacja placu zabaw w Brzeszczach - Borze”, „Rodzinnie-aktywnie-doposażenie placu zabaw na osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach”, „Zagospodarowanie miejsca rekreacji - plac zabaw w Zasolu” oraz „Szczęśliwa rodzina na Wyspie Szkrabów - doposażenie placu zabaw na osiedlu Słowackiego w Brzeszczach”
2014 5406 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/428/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeszcze
2014 4100 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze
2014 3988 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/412/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzeszcze
2014 3987 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/407/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 3421 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr VIIINz/403/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/394/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2014 3128 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/400/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2014 3068 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/401/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeszcze
2014 3067 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/398/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 2728 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 2727 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2014
2014 2561 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/04 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzeszcze oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 2048 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeszcze
2014 2047 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/384/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 796 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/368/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego
2014 753 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/367/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniającego osoby i rodziny do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 752 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego na lata 2014-2020 w zakresie dożywiania
2014 751 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 94 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/355/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIV/334/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2014 93 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/354/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/333/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 92 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/352/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2014 91 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2013 7851 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 7850 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach
2013 7303 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2013 7302 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2013 7301 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2013 7300 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2013 7299 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 7298 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 6016 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/327/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 1 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 5487 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr VINz/324/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 4 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 5409 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/314/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 5408 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 4864 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 4057 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/297/2013 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimia
2013 3891 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/303/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Brzeszcze.
2013 3872 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 3306 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 3305 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jedlina w Jawiszowicach, Gmina Brzeszcze
2013 2805 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 2689 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu zabaw w Wilczkowicach, wybudowanego w ramach Projektu "Piecowisko"
2013 1914 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2013
2013 1129 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 904 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/253/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 115 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2013 84 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/257/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXIV/234/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
2012 7331 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr IIINz./249/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 6777 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 6776 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6775 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte
2012 6774 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6773 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6772 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2012 6771 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2012 6770 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 6769 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2012 6768 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego  na 2013 rok
2012 6699 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 6698 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
2012 6697 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2012 6619 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 5755 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 5705 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4773 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 4772 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 4654 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2012 4653 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/172/04 dnia 25 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 4324 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/208/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 4325 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/211/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeszcze, trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 3941 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 3500 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 3186 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/203/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze dla obszaru „Brzeszcze IA”
2012 2797 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/197/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy "plac ks. prof. J. Tischnera"
2012 2708 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach
2012 2707 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
2012 2706 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach
2012 2704 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Brzeszczach
2012 2703 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
2012 2702 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Jawiszowicach
2012 2673 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/188/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 2211 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Brzeszczach
2012 2175 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/162/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach
2012 1915 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1356 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr INz/172/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1337 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Skidziniu
2012 1319 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/161/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 1309 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012
2012 952 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/169/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ślepej i Maniska w Skidziniu
2012 920 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XV/153/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia  28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Brzeszcze.
2012 759 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/147/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 11 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2012 543 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w sołectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze
2012 12 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/120/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2012 11 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/142/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XIII/119/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2012 10 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/140/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 6726 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 6725 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/131/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 6728 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach
2011 6727 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 6577 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 6578 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 6575 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 6576 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego przez inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkasentów
2011 6581 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2011 6582 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 6579 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6580 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty i wynagrodzenia inkasenta
2011 5057 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/256/05 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze
2011 4902 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4901 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4900 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4905 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4904 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4903 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2011
2011 4596 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2011 3389 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2011 2015 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/375/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 2014 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXXIII/375/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek i poboru podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia inkasentów
2011 2017 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Brzeszczach nadanego Uchwałą nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009 r.
2011 2016 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 21 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2011 22 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/468/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 23 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.
2010 5691 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
2010 5692 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/470/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Brzeszcze
2010 4793 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/454/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 4501 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/463/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 4502 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4352 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/449/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3950 2010-10-11 uchwala Uchwała nr XLI/453/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 3623 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/441/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 2792 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 2458 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 1164 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek.
2010 899 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010
2010 716 2010-03-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/396/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 623 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/367/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Brzeszcze przedszkoli.
2010 231 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2009
2010 232 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/392/09 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Brzeszczach