Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 371

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7312 2019-10-17 Uchwała Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 119, miasto Bobowa część działki Nr 580/2 i część działki Nr 595/2, miasto Bobowa działka Nr 1097, wieś Brzana działka Nr 657/1, wieś Jankowa działka Nr 222/2, wieś Jankowa część działki Nr 345, wieś Jankowa część działki Nr 380/9, wieś Jankowa część działki Nr 451/1, wieś Jankowa część działki Nr 483 (część działek Nr 483/1, 483/2 wg nowego podziału), wieś Sędziszowa działka Nr 317/6, wieś Wilczyska działka Nr 272/1
2019 7279 2019-10-16 Uchwała Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1,545, 547 w Jankowej
2019 7035 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r
2019 6367 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 5825 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 919/4, wieś Jankowa działka Nr 14/1
2019 5778 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 5777 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobowa
2019 5776 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bobowa
2019 5775 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2019 5632 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5083 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa
2019 5082 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/82/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Sędziszowej
2019 5081 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/80/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 3667 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 3666 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3665 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa od dnia 1 września 2019 roku
2019 2987 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku
2019 2986 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019
2019 1974 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1601 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1600 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1599 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa
2019 1049 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4, wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki Nr 378/10
2019 964 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Sędziszowej.
2019 568 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2019 567 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 - 2022.
2019 566 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana część działki Nr 310/6, część działki Nr 311/6
2019 565 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 161/3
2019 564 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 477/30, część działki Nr 477/32, wieś Brzana część działki Nr 381/1, wieś Jankowa część działki Nr 58/13, wieś Sędziszowa działka Nr 470/1, wieś Siedliska działka Nr 452/2
2019 309 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 308 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 307 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 306 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.”
2019 305 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Bobowa na 2019 rok
2018 8473 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 8472 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2018 8471 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8470 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8469 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 7239 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2018 6898 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - część działki Nr 1273/15, działka Nr 1273/18 w mieście Bobowa
2018 6872 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - część działki Nr 349/5 w mieście Bobowa, część działki Nr 267/7 we wsi Brzana, część działki Nr 368 we wsi Brzana, działka Nr 655 we wsi Brzana, działka Nr 507/8 we wsi Sędziszowa, część działki Nr 401/4 we wsi Siedliska, działka Nr 285/7 we wsi Stróżna, działka Nr 688/8 we wsi Stróżna, działka Nr 742 we wsi Stróżna, działka Nr 797/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 808/1 we wsi Stróżna, część działki Nr 811/2 we wsi Stróżna, część działki Nr 584/2 we wsi Wilczyska
2018 6824 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 5391 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 5390 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/400/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody - Topola rosnącego w miejscowości Bobowa.
2018 5389 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5062 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/396/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 5061 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII/388/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
2018 4138 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018 oraz zmiany w uchwale Budżetowej na 2018 rok Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4107 2018-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa
2018 3895 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018.
2018 2960 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/374/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 2959 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/372/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 284 w mieście Bobowa
2018 2958 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/371/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6
2018 2957 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/370/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej
2018 2956 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2018 roku
2018 2428 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2427 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/366/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bobowa
2018 1604 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/363/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018
2018 744 2018-01-23 Uchwała Uchwała Nr XLI/352/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2018 695 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Bobowa na 2018 rok
2018 186 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/351/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Bobowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/349/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bobowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2017 8132 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Bobowa innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 8011 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/344/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 8010 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XL/341/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 7225 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/338/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 7224 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2017 7223 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/333/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2017 7222 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/332/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017 6461 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 6062 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/327/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku i uchylenia uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 roku.
2017 6063 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/324/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 września 2017 r. W sprawie zmian Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2017 5746 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/322/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 5745 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/314/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 112, wieś Jankowa część działki Nr 200, wieś Siedliska działka Nr 320/1, wieś Stróżna działka Nr 801/2, miasto Bobowa działka Nr 573
2017 5744 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 126, część działki Nr 333, działki Nr 645/5 i 645/8, część działki Nr 676/2, część działki Nr 990/12, działka Nr 1007 i część działki Nr 1008/2 (część działki Nr 1008/4 po podziale), wieś Brzana część działki Nr 89, część działki Nr 234/2, wieś Jankowa działka Nr 14/2, wieś Stróżna część działki Nr 498/1 i część działki Nr 499/1, działka Nr 688/4, miasto Bobowa działka Nr 485/5
2017 5743 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/312/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Wilczyska część działki Nr 177/4, działka Nr 178
2017 5742 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska działka Nr 517/5
2017 5257 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 5256 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 5255 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/15/ Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2017 4681 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 4680 2017-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
2017 4436 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 3925 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej
2017 3835 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 3190 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/274/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 3189 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2017 3188 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobowa do roku 2032”
2017 3131 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 2296 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku
2017 2295 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2294 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2017 2197 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
2017 766 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017
2017 27 2017-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016r. na 2017 rok
2016 8160 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa
2016 7992 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2016 7991 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/230/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bobowa
2016 7990 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/227/2016 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 7963 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/229/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych na terenie Gminy Bobowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6679 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 r.
2016 6661 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 6574 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6573 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta
2016 6572 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2016 5897 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016.
2016 5868 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 października 2016r. W sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/96 Rady Gminy w Bobowej z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Bobowa.
2016 5800 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na 2016 rok
2016 4782 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 r
2016 4781 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/110/08 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2016 4734 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2016 r. Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3723 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bobowa
2016 3722 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 3536 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/187/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2016 r. Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3217 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 3196 2016-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2016 2683 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 191/2, część działki Nr 618, część działki Nr 755/14, część działki Nr 828/22, wieś Brzana działka Nr 397/16, działka Nr 658, wieś Jankowa działka Nr 212/2 i część działki Nr 212/4, wieś Siedliska część działki Nr 253/8, działki Nr 401/6, 401/10, 401/11 i część działki Nr 401/12, część działki Nr 576, część działki Nr 665, wieś Sędziszowa działka Nr 322/7, część działki Nr 503/1, wieś Stróżna działka Nr 188, część działki Nr 195/1, działka Nr 688/5, działka Nr 768/1, działki Nr 798/6 i 798/8, wieś Wilczyska działka Nr 212/6
2016 2650 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 426/5 w Jankowej
2016 2649 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016
2016 2531 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/50/07 Rady Gminy Bobowa z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Siedliskach.
2016 1932 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2016 1931 2016-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 1904 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/166/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2016 .
2016 1903 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 790/2, 790/4, część działki Nr 790/18 w Siedliskach
2016 1902 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1901 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/162/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu.
2016 1900 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt’’ na terenie Gminy Bobowa w 2016 roku
2016 883 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 468/4 w Sędziszowej
2016 882 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/152/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
2016 629 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/139/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 429 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XV/146/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2015 6849 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6848 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bobowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6847 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2015 6846 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6845 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 6844 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6843 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenie inkasenta
2015 6842 2015-11-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa
2015 6841 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
2015 5456 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 5457 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 rok
2015 5455 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 4917 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r.
2015 4916 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/82/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 4915 2015-08-19 Uchwała Uchwała Nr XII/102/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 790/14 w Siedliskach
2015 4778 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r.
2015 4777 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr L/391/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2015 4776 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2015 4753 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2015 4746 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4745 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4744 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Bobowa
2015 3945 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452, miasto Bobowa część działki Nr 919/6, miasto Bobowa część działki Nr 991/2, wieś Brzana działka Nr 684, wieś Jankowa część działek Nr 586, 589, 590, wieś Siedliska działka Nr 715/1, wieś Stróżna działka Nr 485/1, miasto Bobowa część działki Nr 395/2
2015 3944 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 3943 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/80/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.
2015 3942 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2015 3941 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa
2015 3940 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Bobowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 3939 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/83/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 3938 2015-07-02 Uchwała Uchwała Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2015 3763 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 .
2015 3494 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian w uchwale Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014 r .
2015 3490 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015
2015 3312 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu.
2015 3287 2015-05-28 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania
2015 2298 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 
2015 1772 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1771 2015-03-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 1418 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
2015 1417 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2015 - 2018
2015 1308 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bobowej
2015 1020 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 418/6, wieś Brzana część działki Nr 253/6, wieś Jankowa część działki Nr 42/5, wieś Jankowa część działki Nr 78, miasto Bobowa część działki Nr 612/2, działka Nr 623
2015 1019 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2015 roku
2015 1018 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 915 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 914 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 913 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 912 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 911 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 514 2015-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa.
2015 513 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2015 r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 261 2015-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 25 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2015 24 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 7170 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa- miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki Nr 15
2014 7056 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7055 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Bobowa pod nazwą: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej i nadania jej Statutu
2014 6154 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/395/2014 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla część działki nr 286/2 we wsi Stróżna
2014 6024 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/399/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 6023 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/393/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6022 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/392/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6021 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr L/391/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2014 5909 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLIX/388/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 oraz zmian w uchwale Nr XLVIII/383/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 5481 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa
2014 5255 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/383/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 4992 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/376/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –wieś Siedliska część działki Nr 325, działka Nr 738/3
2014 4991 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/375/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Siedliska część działki Nr 328, wieś Wilczyska część działki Nr 570
2014 4772 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 875/1 w Bobowej
2014 4771 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Bobowa w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4705 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2014 4685 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki Nr 15
2014 4306 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej i nadania jej statutu
2014 4265 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/368/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 4257 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa
2014 3691 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2014 3629 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014 
2014 3624 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3623 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3615 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014.
2014 3614 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/318/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2014
2014 3612 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 3611 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2014 3325 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/349/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 685/12 w Jankowej
2014 2764 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 741, działka Nr 1048, wieś Stróżna część działki Nr 47/2, działka Nr 284, wieś Wilczyska część działki Nr 589
2014 2063 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bobowa na rok 2014
2014 2062 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013
2014 1903 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –działka Nr 395/9 w Bobowej
2014 1902 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 1901 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Bobowa w 2014 roku
2014 407 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLI/314/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 393 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020”
2014 392 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLI/311/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 391 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLI/312/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 390 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLI/313/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne
2014 389 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2014
2013 7760 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 7759 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich
2013 7758 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2013 7757 2013-12-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 7756 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2013 6398 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 6397 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6396 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2013 6395 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 5881 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 8, działki Nr 497/1 i 497/2, działka Nr 745, działka Nr 750/4, wieś Brzana działka Nr 749, wieś Jankowa część działek Nr 58/1 i 58/2 (po podziale część działek Nr 58/3 i 58/6), część działki Nr 183/10, część działki Nr 551, wieś Sędziszowa działka Nr 390/1, działka 571/2 (po podziale działki Nr 571/5, 571/6), wieś Siedliska część działki Nr 44, działka Nr 410/1, część działki Nr 712, wieś Stróżna część działki Nr 197/1, wieś Wilczyska działka Nr 322/4
2013 5826 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2013 5825 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działek Nr 270/1, 270/2 w Bobowej
2013 5824 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/149/05 Rady Gminy Bobowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 5823 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.
2013 5822 2013-10-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa.
2013 5821 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
2013 5820 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5144 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013.
2013 4955 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4757 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4406 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4222 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 3987 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013 oraz zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3972 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013.
2013 3931 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2444 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2013
2013 2423 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ’’ na terenie Gminy Bobowa w 2013 roku
2013 2422 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa
2013 1408 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2013
2013 1388 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobowa do roku 2032”
2013 1134 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/209/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa.
2013 837 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2013 716 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 495 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/149/05 Rady Gminy Bobowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 6315 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/172/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 6314 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6313 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2012 6312 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 6299 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 6298 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6297 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6296 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6295 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bobowa na rok 2013
2012 6294 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych
2012 5862 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 5861 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5860 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bobowa
2012 5859 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobowa
2012 5850 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 5849 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa
2012 5848 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie opłat za usługi na cmentarzach komunalnych
2012 5784 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa
2012 5783 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 5782 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 5403 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5402 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 oraz zmian w uchwale Nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012.
2012 5174 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 397 w Sędziszowej, części działki Nr 35, części działki Nr 505, działki Nr 594 w Stróżnej
2012 5173 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 4987 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/161/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4955 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4706 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2012 4482 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012
2012 4370 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa
2012 3111 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Bobowa przez osoby fizyczne i osoby prawne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3032 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 2842 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
2012 2689 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012.
2012 2240 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 2098 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bobowa
2012 2009 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Bobowa w 2012 roku
2012 2008 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2012
2012 1268 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII / 119/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 marca 2012r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 923 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2012 751 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Bobowa na rok 2012
2012 665 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2012 .
2012 38 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2012 37 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 7042 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 472/8 w Jankowej
2011 7047 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 234 w Bobowej
2011 7040 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działek Nr 641/4, 641/5, 642/1, 642/2 w Jankowej
2011 7041 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 708/5 w Stróżnej
2011 7050 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 104/3 w Wilczyskach
2011 7051 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 7048 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 526/5 w Siedliskach
2011 7049 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 109/1, części działek Nr 204/1, 204/2, części działki Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej, części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części działki Nr 526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki Nr 517/5, części działki Nr 779/11 w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 853/9 i części działek Nr 853/6, 853/8 wg projektu podziału) w Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części działki Nr 423/8, części działki Nr 507 w Wilczyskach
2011 6732 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.
2011 6734 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr xiv/79/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 5879 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
2011 5514 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5513 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 5516 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2011 5515 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 4863 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 4862 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działek Nr 568/5 i Nr 596 w Wilczyskach
2011 4865 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobowa
2011 4864 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 3868 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 3869 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 3312 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bobowa
2011 2272 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 18 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BOBOWA NA ROK 2011.
2011 2275 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011.
2011 2129 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
2011 2130 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na rok 2011 .
2011 1472 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1455 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, części działek Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5, części działki Nr 315/1 w Wilczyskach
2011 1366 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2011.
2011 1171 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie: zmian w statutach sołectw Gminy Bobowa.
2011 928 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr v/23/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 272/4 w Bobowej
2011 929 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5 i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach
2011 751 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 95 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 6026 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bobowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5509 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa"
2010 5423 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5424 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/341/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Bobowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2010 5041 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr L/340/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 4820 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 4819 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Bobowa.
2010 4818 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 4823 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/339/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie :zmiany uchwały Nr XXXVI/231/09 z dnia 28 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej
2010 4822 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4821 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4721 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin Bobowa.
2010 4149 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4148 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/304/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
2010 4150 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/307/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 4152 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobowa i jej jednostkom podległym.
2010 4151 2010-10-22 uchwala Uchwała nr XLVIII/311/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej.
2010 3788 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLVIII/312/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 13 września 2010r. w sprawie:zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 3051 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 3052 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 794 w Siedliskach
2010 3054 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/302/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 272/3 w Bobowej
2010 3053 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/301/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 399/1 w Bobowej
2010 2638 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2217 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1367 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1151 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1150 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/269/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2010 r.
2010 1148 2010-04-26 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/267/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 4 stycznia 2010r.
2010 878 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2010 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa - działka Nr 791 w Bobowej
2010 539 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/10 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i niektórych innych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego, wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bobowa w roku 2010.
2010 506 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 217/1 w Brzanie, działki Nr 503/2 w Sędziszowej, części działki 704 w Wilczyskach.
2010 507 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie :zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2009 r.
2010 505 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/260/09 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawiew uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki Nr 127, działki Nr 507, działki Nr 697/2 w Bobowej, działki Nr 240/2 w Brzanie, części działki Nr 151, części działki Nr 401, części działki Nr 698 w Jankowej, części działki Nr 368, części działki Nr 401/1, części działki Nr 511/3, działki Nr 518 i Nr 520, działki Nr 526/3 w Siedliskach, części działki Nr 385, działki Nr 85/1 w Wilczyskach