Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 416

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5071 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5070 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 5069 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4367 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4366 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr XI/89//2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3811 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 3205 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 2784 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 2, Osiedla Nr 3 w Bieczu
2019 2783 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyn
2019 2782 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitnica
2019 2781 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowice
2019 2780 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice
2019 2779 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Libusza
2019 2778 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korczyna
2019 2777 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudna Kępska
2019 2776 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka
2019 2775 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj
2019 2774 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Binarowa
2019 2773 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2019 2772 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biecz.
2019 1902 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 1901 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2019 roku„
2019 1731 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2019 1176 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
2019 1175 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Biecz.
2019 1144 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
2019 1096 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2019 374 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 373 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 372 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Biecz w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
2019 371 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 370 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2019 369 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Biecz na 2019 rok
2019 368 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Biecz
2018 8131 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2018 8111 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2018 8110 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8109 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biecz
2018 8108 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8107 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie
2018 8106 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 7525 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/569/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
2018 7524 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LV/568/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2018 7369 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LV/565/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 6711 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/562/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę NR LIII/549/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Biecz w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na gazowe na terenie Gminy Biecz” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Biecz.
2018 6710 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/557/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2018 6709 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LIV/555/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 5693 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/553/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmian w budżecie Gminy Biecz na 2018 rok
2018 5692 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/550/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Biecz
2018 5691 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/549/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Biecz w ramach zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na gazowe na terenie Gminy Biecz” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Biecz.
2018 4785 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LII/540/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biecz oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Biecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4784 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr LII/536/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 4777 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII/538/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biecz
2018 4050 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LI/531/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz nadania statutu Bibliotece Biecz
2018 4049 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr LI/523/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3565 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr L/520/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3564 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr L/510/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 3149 2018-04-16 Uchwała Uchwała Nr XLIX/508/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2639 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/502/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 2498 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/507/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1718 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Biecz  przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1717 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/499/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz pedagogów, psychologów i logopedów
2018 1716 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/495/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2018 roku„
2018 1715 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/494/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1219 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/490/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Biecz
2018 1218 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1217 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/489/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/479/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu oraz nadania statutu Bieckiemu Centrum Kultury
2018 1216 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/487/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Biecz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 502 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/470/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Biecz na 2018 rok
2018 464 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/480/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Biecz, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 463 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/479/2018 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu oraz nadania statutu Bieckiemu Centrum Kultury
2018 140 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/477/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/250/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 139 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/472/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 9161 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/468/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Biecz
2017 9160 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/464/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 9038 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XLII/467/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2017 8236 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/460/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2017 8235 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/452/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6925 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
2017 6924 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/440/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 6923 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/439/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Przedszkole
2017 6922 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/438/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sitnicy
2017 6921 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/437/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowicach, Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole
2017 6920 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/436/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach
2017 6919 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/435/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy, Publiczne Gimnazjum im. prof. Aleksandra Kosiby, Szkoły Podstawowej im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Aleksandra Kosiby w Libuszy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Libuszy, Szkoła Podstawowa im. prof. Aleksandra Kosiby i Przedszkole im. prof. Aleksandra Kosiby
2017 6918 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/434/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi i Przedszkole im. Świętej Kingi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korczynie, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi i Przedszkole im. Świętej Kingi
2017 6917 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/433/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2017 6916 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/432/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej, Publiczne Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej, Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gminne Przedszkole im. Króla Kazimierza Wielkiego
2017 6915 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL/430/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6619 2017-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/428/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6036 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 6035 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2017 6034 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu
2017 6033 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Biecz za pomocą instrumentu płatniczego
2017 5747 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/418/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2017 5641 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 5262 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/413/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Biecz świadczenia pieniężnego w ramach projektu „Małopolska Niania”
2017 5261 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/412/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wacława Potockiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Wacława Potockiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu
2017 5260 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/411/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. bpa Marcina Kromera i Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu
2017 5259 2017-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/408/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4761 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXV/402/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 4463 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/404/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli doradców zawodowych oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Biecz.
2017 4461 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/406/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3974 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/382/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3651 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3650 2017-05-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Biecz budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
2017 3587 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/376/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 3586 2017-05-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/372/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz
2017 3468 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Biecz budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
2017 3136 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/345/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 2988 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2017 2682 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/360/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2017 2468 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2401 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla uczniów spoza obwodu szkoły do klas I  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1926 2017-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/339/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1873 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/342/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1840 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2017 roku
2017 1839 2017-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/343/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Biecz
2017 1540 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXIX/337/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1434 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/332/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 1041 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/329/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszyn
2017 1040 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitnica
2017 1039 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowice
2017 1038 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/326/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice
2017 1037 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/325/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Libusza
2017 1036 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/324/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korczyna
2017 1035 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudna Kępska
2017 1034 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka
2017 1033 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj
2017 1032 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Binarowa
2017 1031 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedla Nr 1, Osiedla Nr 2 i Osiedla Nr 3 w Bieczu
2017 1030 2017-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 954 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII/313/2017 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „BIECKA AKADEMIA MALUCHA” prowadzonym przez Gminę Biecz
2017 168 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
2017 167 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/299/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. Budżet Gminy Biecz na 2017 rok
2017 166 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/295/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 8153 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/452/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Biecz publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2016 8152 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/304/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2016 8151 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/303/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 8150 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/302/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 7698 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXV/283/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 7104 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/288/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2016 7103 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/287/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7102 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/285/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku „BIECKA AKADEMIA MALUCHA” prowadzonym przez Gminę Biecz.
2016 6748 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIV/278/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka „BIECKA AKADEMIA MALUCHA”
2016 6575 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/277/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Jednostek w Bieczu” i nadania jej statutu
2016 6567 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/276/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6566 2016-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/274/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 5396 2016-09-23 Uchwała Uchwała Nr XXIII/268/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4779 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis”i nadania jej Statutu
2016 4780 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/256/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Vox Cordis” i nadania jej Statutu
2016 4778 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/257/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4777 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XXII/254/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4335 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/248/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2016 4334 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXI/237/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 4224 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/250/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3844 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/253/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych w Gminie Biecz
2016 3843 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/252/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Biecz konsultacji społecznych, z mieszkańcami osiedli i sołectw, dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Biecz
2016 3842 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/249/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 3841 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XXI/240/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3520 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 3414 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/228/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 3413 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/226/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biecz na lata 2016 – 2020.
2016 2999 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2676 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/199/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 2290 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2016 roku.
2016 2289 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.)
2016 2257 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1898 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVII/198/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1892 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XVI/194/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 1781 2016-03-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/196/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Biecz na lata 2016 - 2019
2016 1572 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/197/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2016 734 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/179/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
2016 733 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XV/180/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 700 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/183/2016 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biecz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 425 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIV/169/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. Budżet Gminy Biecz na 2016 rok
2016 235 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XIV/167/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2016 112 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 8503 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/176/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
2015 8502 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/175/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8064 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/157/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
2015 7633 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/162/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Biecz oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2015 7632 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 7631 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6832 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/145/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6831 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/141/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
2015 6830 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/148/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Biecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 6829 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 6494 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 6493 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/138/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6492 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/144/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania ze stadionów sportowych, placów zabaw, parków i terenów rekreacyjnych
2015 6491 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/147/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu
2015 6490 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/139/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 5758 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5757 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/127/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2015 5756 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XI/123/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 5676 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI/126/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2015 5346 2015-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 4622 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3616 2015-06-12 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 3366 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/109/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3365 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/108/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 3364 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3071 2015-05-18 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2792 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/91/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Biecza
2015 2791 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2790 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/81/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 2789 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne
2015 2788 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/79/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2787 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2786 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Biecz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2785 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2015 2784 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2303 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok
2015 2296 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2015 rok
2015 2050 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Biecz
2015 2049 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/ 53/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2015 r.
2015 2009 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1346 2015-03-10 Uchwała Uchwała Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2015 1222 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biecz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 730 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2015r. Budżet Gminy Biecz na rok 2015
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2014 7132 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 7131 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 6106 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/589/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 5915 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/580/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 4689 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/572/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2014 4688 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2014 4350 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/569/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Biecz w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok
2014 4349 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XLV/567/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 4034 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/564/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 3260 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/543/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 2801 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/519/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 2799 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLI/508/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2014 rok
2014 2344 2014-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2014 2343 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/538/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/296/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2342 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2341 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/529/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biecz
2014 2340 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/528/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2014 r.
2014 2339 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/527/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2014 2338 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/526/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2337 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/525/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Bieczu
2014 1246 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/501/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2014 1245 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/498/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. Budżet Gminy Biecz na rok 2014
2014 729 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/516/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2014 728 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/514/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2014 671 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/515/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2014 634 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/513/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Biecz w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.”
2014 633 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/512/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 632 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/511/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 631 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/509/2014 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 89 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/506/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu.
2014 88 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XL/505/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 7728 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 7195 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/491/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 7194 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/490/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 7193 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/486/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7088 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/492/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2013 6208 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/478/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Biecz.
2013 6207 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/477/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz.
2013 5853 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2013 5852 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/474/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5851 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/473/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2013 5850 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 5849 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5848 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2013 5847 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/469/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Biecza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2013 5846 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Biecza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 5845 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/467/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników
2013 5844 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Biecz przez inne podmioty niż Gmina Biecz
2013 5843 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/461/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 5235 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/456/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego na wieży ratuszowej w Bieczu
2013 5234 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/452/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Biecz publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2013 5233 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/443/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 4811 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 4716 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 4261 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/437/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2013 4180 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/410/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Binarowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej.
2013 4179 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.
2013 4152 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/422/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2013 4075 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/411/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Binarowej wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej.
2013 4074 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/409/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Binarowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej
2013 4073 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2013 3943 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/421/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 3480 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/400/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie korekty Uchwały Nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 3478 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 3033 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/398/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Biecz.
2013 3032 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/397/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marcina Kromera w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu, ul. Grodzka 22
2013 3031 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/396/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2013 3030 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/395/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grudnej Kępskiej
2013 2977 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/375/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania
2013 2842 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/381/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2013 r.
2013 2841 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/380/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2840 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/378/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 2832 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/377/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 2788 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/379/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2013 2787 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/376/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2013 2786 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu
2013 2785 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biecz
2013 1758 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/358/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Bieckiej
2013 1757 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Biecz
2013 1756 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1755 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników.
2013 985 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2013 rok
2013 707 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/332/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. Budżet Gminy Biecz na rok 2013
2013 535 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.
2013 490 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/339/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 489 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/334/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 488 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/333/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biecz, których właścicielem jest Gmina Biecz udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników
2013 370 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 7622 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/329/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki w Warszawie.
2012 7621 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/322/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Biecz
2012 7620 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/320/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 7587 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/323/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7586 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/321/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 7585 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/319/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biecz
2012 7384 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/315/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 6689 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/311/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Biecza
2012 6371 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/306/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2012 6370 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Centrala Spółki w Warszawie.
2012 6369 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2012 6368 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bieczu
2012 6367 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu
2012 6366 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/301/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 5935 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/298/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiedzania wieży Ratusza oraz korzystania z tarasu widokowego na wieży ratuszowej w Bieczu
2012 5743 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/289/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5680 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/296/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie dokonania podziału Gminy Biecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5679 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/291/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 5678 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/288/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2012 5568 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/290/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny  składanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 5567 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 4677 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/278/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4676 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/277/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej
2012 4675 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/276/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 13 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 3933 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/256/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biecz
2012 3932 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/254/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
2012 3890 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/270/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 3864 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/273/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2012 3384 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 3383 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2012 3236 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/255/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu  ich pobierania
2012 2828 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Biecz oraz sposobu ich pobierania.
2012 2764 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XVI/211/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i dzieci z innych grup wiekowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biecz
2012 2736 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII/227/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 2478 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie korekty Uchwały Nr XV/189/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 2107 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/199/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Biecz
2012 2083 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/194/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biecz w 2012 r.
2012 1672 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok
2012 769 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Biecz na 2012 rok.
2012 520 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 519 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XIII/167/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biecz
2012 322 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2012 146 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2011 6733 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biecz".
2011 6490 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/149/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 6491 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/159/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , o gruntach i lasach dla osób fizycznych oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2011 6492 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/160/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5518 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 5517 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/129/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz
2011 5519 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
2011 5521 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 5520 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/135/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 5052 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu.
2011 4662 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 4661 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 4660 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 4665 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 4664 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/114/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 4663 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 3886 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biecz.
2011 3261 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/88/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 3218 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz
2011 3245 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biecz.
2011 3123 2011-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biecz
2011 2889 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 2890 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz sprzedaży ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale.
2011 2747 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz
2011 2615 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Biecz lub jej jednostkom podległym
2011 2271 2011-05-27 Budżet Budżet nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 2273 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok
2011 2274 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2011 rok.
2011 1691 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2011 1580 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1603 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz
2011 1043 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 131 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2010 6060 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca Statut Gminy Biecz.
2010 6061 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 6062 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 3 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5400 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/517/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Biecz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5399 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu.
2010 5402 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi na terenie Gminy Biecz
2010 5401 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/520/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Bieczu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu.
2010 4879 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/500/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4880 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/502/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 4147 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/488/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Biecz.
2010 3787 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLIII/496/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/486/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok i Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
2010 3786 2010-10-01 uchwala Uchwała nr XLIII/494/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 16 września 2010r. zmieniająca budżet na 2010 rok oraz Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2010 3496 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/487/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3495 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/486/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 2505 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/467/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia „ Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
2010 2503 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/458/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2010 2520 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/470/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/451/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 2504 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/459/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2145 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/455/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.
2010 2143 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/451/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 2144 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XL/454/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz.
2010 1948 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach oraz dla nauczycieli, którzy funkcje kierownicze pełnią w ich zastępstwie.
2010 1706 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 742 2010-03-29 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010r.
2010 743 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/408/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok oraz Uchwały Budżetowej Gminy Biecz na rok 2010 Nr XXXVII/398/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 14 stycznia 2010 roku
2010 657 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie podziału Gminy Biecz na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 207 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/389/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie.
2010 208 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Korczynie wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie.
2010 146 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2009 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca budżet Gminy Biecz na 2009 rok i Uchwałę Budżetową na 2009 rok