Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 520

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6912 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-94-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 6911 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-90-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2019 6910 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV-88-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2019 6204 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIII-86-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5955 2019-08-14 Uchwała Uchwała Nr XII-85-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5256 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 9/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów.
2019 5255 2019-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenie tekstu jednolitego Uchwały Nr L-467-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska prowadzonego przez Gminę Andrychów.
2019 5254 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-81-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 5253 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-80-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz określenia granic ich obwodów.
2019 5252 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-76-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 5251 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XI-70-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2019 5040 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI-79-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
2019 4403 2019-06-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4402 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-67-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 4401 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-66-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami na liniach międzygminnych dla których Organizatorem jest Gmina Andrychów
2019 4400 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr X-65-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata 2019 – 2024”.
2019 4309 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr X-64-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie dnia 30 czerwca 2016 r.
2019 3753 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 3752 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr IX-51-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
2019 3695 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr L-474-14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2019 3694 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3693 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2019 3692 2019-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2019 3691 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-55-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3690 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-52-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 3689 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr IX-49-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z późn.zm.).
2019 3590 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek
2019 2837 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VIII-42-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 2101 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI-37-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 2100 2019-03-12 Uchwała Uchwała Nr VI-35-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
2019 1698 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr VI-34-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów
2019 1032 2019-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV-26-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019
2019 1031 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-21-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2019 1030 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-20-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017r. (z późn. zm.).
2019 1029 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów
2019 23 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III-12-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr III-11-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 9124 2018-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów
2018 9051 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-9-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 9050 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-8-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 9049 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-7-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 9048 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III-6-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 7046 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LII-528-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6830 2018-10-12 Uchwała Uchwała Nr LII-527-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV-454-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018r.
2018 6693 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-524-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 6692 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-521-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom bocznym od ul. Wiedeńskiej w Roczynach.
2018 6691 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-520-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazw drogom bocznym od ul. Topolowej w Roczynach.
2018 6690 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-519-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Słonecznej w Roczynach.
2018 6689 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-518-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Turystycznej w Sułkowicach.
2018 6688 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-515-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2018 6687 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-514-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Andrychów
2018 6686 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr LI-513-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Andrychów.
2018 6117 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-511-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX-505-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 6116 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-509-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok
2018 6115 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr L-507-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 5592 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX-506-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5591 2018-08-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX-502-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 5472 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLIX-505-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek III)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w Gminie Andrychów – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 4939 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-499-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 4938 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-489-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów
2018 4850 2018-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2018 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 4849 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-494-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów
2018 4848 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-492-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 4847 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-491-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów.
2018 4846 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-490-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów.
2018 4845 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII-486-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. Nr L-467-14 w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów.
2018 3957 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-483-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3956 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-482-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3955 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-480-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3954 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII-479-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2018 3476 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI-474-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 3475 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI-473-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2598 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-468-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 2597 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-467-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
2018 2596 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-466-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII-100-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 2595 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-462-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2018 2594 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-461-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie
2018 2593 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLV-460-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2018 2492 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-464-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2491 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLV-463-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1495 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr XLIV-454-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Andrychów”
2018 1448 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV-458-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 1447 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV-457-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII-427-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów.
2018 1446 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV-453-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2018 1412 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV-452-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy 27-go Stycznia w Andrychowie.
2018 1394 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV-455-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udziału w Programie pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów” w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1053 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII-445-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego
2018 957 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII-451-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 956 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII-447-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 955 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII-446-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
2018 954 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII-444-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2018 953 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLIII-438-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 522 2018-01-16 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLII-436-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2018 ROK
2017 9198 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII-432-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 9197 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII-428-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego
2017 9196 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII-427-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki , kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów.
2017 8801 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLI-414-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Andrychów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania
2017 8547 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów.
2017 8335 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-412-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Andrychów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 8284 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-423-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 8283 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-420-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2017 8282 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLI-417-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 7256 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XL-397-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Andrychów na lata 2017 - 2020
2017 7152 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XL-404-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 6885 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów.
2017 6884 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-407-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6883 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XL-403-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.06.2017r., poz. 3811) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16.
2017 6274 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-395-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
2017 6273 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-393-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 6272 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-391-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek II)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2017 6271 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-390-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy drodze bocznej od ul. Wadowickiej w Inwałdzie.
2017 6270 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-387-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2017 6269 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-380-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2017 6268 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX-379-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (z późn.zm).
2017 5614 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII-377-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Andrychowie.
2017 5443 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-376-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów (wniosek II)” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2017 5442 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII-374-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok
2017 5130 2017-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2017 4563 2017-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2017 4562 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-370-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 4561 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-369-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 4560 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV-365-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Andrychów instrumentem płatniczym.
2017 3813 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-362-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3812 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-360-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów
2017 3811 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIV-358-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986) z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16.
2017 3308 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-346-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 3307 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-345-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3306 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII-344-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na  zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane przez  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3305 2017-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 2508 2017-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2017 2507 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-339-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 2506 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-336-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Andrychów w wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty dla publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
2017 2505 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-335-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2504 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-334-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r.
2017 2503 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-333-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiejskiej w Inwałdzie.
2017 2502 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII-332-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Wiedeńskiej w Roczynach.
2017 2452 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII-337-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1517 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-328-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 1516 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-324-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 1515 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów.
2017 1468 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI-321-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2017 816 2017-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r.
2017 782 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-318-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017 781 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-313-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2017 780 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-312-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 779 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-311-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2017 778 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX-309-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2016 8100 2016-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIX-305-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2017 ROK
2016 8099 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX-299-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8098 2016-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. tekstu jednolitego uchwały Nr XVI-152-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015r., poz. 7794) zmienionej uchwałą Nr XVII-173-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015r., poz. 8399).
2016 8097 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX-289-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze łączącej ul. Topolową z ul. Graniczną Górną w Roczynach.
2016 8096 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX-288-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze łączącej ul. Zarzeczną z ul. Graniczną w Roczynach.
2016 8095 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX-287-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Bielskiej w Roczynach.
2016 8094 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX-286-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze bocznej od ul. Bartosza Głowackiego w Andrychowie.
2016 7637 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII-272-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice
2016 7454 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII-285-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7221 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII-281-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego
2016 7220 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII-271-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2016 7007 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII-282-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 6931 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVII-275-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowo – wychowawczej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”, nadania jej statutu i podpisania aktu założycielskiego
2016 6893 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-277-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2016 6892 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-276-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz nadania jej statutu.
2016 6891 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII-274-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie i umiejscowienia jego zadań w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.
2016 6801 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII-273-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: pozbawienie statusu pomnika przyrody.
2016 6340 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI-261-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2016 6098 2016-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów.
2016 6097 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVI-266-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 października 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5725 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-257-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 5724 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-253-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Andrychów
2016 5723 2016-10-11 Uchwała Uchwała Nr XXV-252-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z późn.zm.
2016 5671 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXV-255-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4277 2016-07-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.
2016 4196 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-246-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4195 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-244-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Andrychowie pomiędzy ulicą Stefana Batorego a ulicą Biała Droga.
2016 4194 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2016 4193 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-240-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2016 4192 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4191 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-238-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie aktualizacji wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie Gminy Andrychów.
2016 4190 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-235-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Andrychów.
2016 4189 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV-233-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów (z późn. zm.).
2016 4188 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2016 4187 2016-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2016 4009 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV-237-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2016 3986 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów
2016 3239 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII-221-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 3238 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII-219-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie
2016 3237 2016-05-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2016 2949 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-213-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2948 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-265-12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Andrychów
2016 2947 2016-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2016 2946 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-210-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 2945 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI-209-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Andrychowie w strukturach Urzędu Miejskiego w Andrychowie
2016 2537 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX-195-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Andrychów do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów
2016 2451 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX-199-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 2450 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XX-196-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2016 1526 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-192-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 1525 2016-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2016 1524 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX-190-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2016 948 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-186-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 947 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-184-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 946 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-183-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 945 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-180-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów
2016 944 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-179-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 943 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII-176-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. ( z późn. zm.) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów
2016 5 2016-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII-172-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2016 ROK
2015 8410 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVII-168-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8399 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XVII-173-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w części uchwały Nr XVI-152-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 8398 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 8354 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XVII-162-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 8353 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XVII-160-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia nazewnictwa ulic dla dróg położonych w Roczynach pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Wiedeńską.
2015 7794 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI-152-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 7793 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XVI-148-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne
2015 7317 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-154-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7316 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-153-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów.
2015 7315 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-151-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2015 7314 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-150-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów na terenie gminy Andrychów
2015 7313 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-149-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2015 7312 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-141-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 7311 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XVI-140-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów
2015 6375 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XV-133-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 6374 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XV-131-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów
2015 6373 2015-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów.
2015 5708 2015-10-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr XIV-120-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 5707 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XIV-121-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 września 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4760 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XII-114-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 4589 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI-111-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4588 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr XI-107-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 4542 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI-110-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów
2015 4541 2015-07-21 Uchwała Uchwała Nr XI-106-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3875 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-99-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3874 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-97-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2015 3873 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-95-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 3872 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-93-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 3871 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-92-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop.Nr 451 poz. 5105 z późn. zm.)
2015 3870 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-91-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów.
2015 3869 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-90-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2015 3868 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-88-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2015 3867 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X-86-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2015 3298 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-85-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie Nr VII-72-15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3297 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-84-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie Nr VI-60-15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 3296 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-81-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 3295 2015-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów.
2015 3294 2015-05-29 Uchwała Uchwała Nr IX-77-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów.
2015 2885 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-73-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2884 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-72-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2883 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr VII-70-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych.
2015 2504 2015-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI-53-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Andrychów na lata 2015 – 2018 wraz z perspektywą na lata 2019 – 2022
2015 2211 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI-61-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2142 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-65-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 2141 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-60-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 2140 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-59-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów na terenie gminy Andrychów
2015 2139 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-58-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2015 2138 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr VI-56-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
2015 1305 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V-32-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2015 1200 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V-48-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych w miejscowości Sułkowice do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów
2015 1185 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-42-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-459-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Targanicach w Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach.
2015 1184 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-41-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-458-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Sułkowicach-Łęgu w Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
2015 1183 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-40-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-457-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Roczynach w Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach.
2015 1182 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-39-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-456-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Inwałdzie w Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
2015 1181 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-38-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-41-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów w Gminie Andrychów.
2015 1180 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-37-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-43-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Gminie Andrychów.
2015 1179 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-36-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów.
2015 1178 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów.
2015 1177 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-31-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1176 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2015 1151 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-49-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 1150 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-45-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-462-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.
2015 1149 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-44-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-461-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Rzykach do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i zmiany nazwy na Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach.
2015 1148 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr V-43-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII-460-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Zagórniku w Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku.
2015 619 2015-02-06 Uchwała Uchwała Nr IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2015 551 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr IV-18-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów.
2015 550 2015-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV-16-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. NR IV-16-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
2015 528 2015-02-03 Uchwała Uchwała Nr IV-19-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienie statusu pomnika przyrody.
2015 157 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III-13-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 100 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III-9-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 7149 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II-4-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6233 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr Nr LII-498-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 6232 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-496-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 6231 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-494-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej w Andrychowie
2014 6230 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LII-491-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów.
2014 5920 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr LI-488-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5818 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr L-473-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 5673 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr L-464-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2014 5621 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-482-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagórnik
2014 5620 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-481-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Targanice
2014 5619 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-480-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułkowice-Łęg
2014 5618 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-479-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułkowice-Bolęcina
2014 5617 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-478-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzyki
2014 5616 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-477-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Roczyny
2014 5615 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-476-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Inwałd
2014 5614 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-475-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Brzezinka
2014 5613 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr L-465-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Andrychów – osiedle Żwirki i Wigury
2014 5561 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-484-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5560 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-483-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 5559 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-474-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
2014 5558 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-472-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2014 5557 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-470-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5556 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr L-467-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk gminnych prowadzonych przez Gminę Andrychów
2014 4753 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-460-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4752 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-461-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 4432 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV-417-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3690 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-456-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3689 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-450-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-229-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 3688 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 3171 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-444-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 3170 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-440-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI-119-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów.
2014 3169 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII-439-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
2014 2700 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-426-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Andrychów
2014 2699 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-422-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów
2014 2698 2014-05-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów
2014 2697 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVI-431-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok
2014 2636 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV-406-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2634 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-392-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2633 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-393-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 2523 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI-421-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie
2014 1956 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-409-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów
2014 1947 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-412-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1946 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV-411-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1592 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII-382-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 1566 2014-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów.
2014 1047 2014-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach.
2014 1016 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na terenie Gminy Andrychów
2014 801 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-390-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 800 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-391-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie
2014 799 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-389-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 798 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-388-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego - na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 797 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII-384-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów
2014 468 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLI-371-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 467 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLI-370-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 466 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLI-368-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ANDRYCHÓW NA 2014 ROK
2013 7829 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL-364-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 7260 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-359-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania inkasentów oraz poboru podatków.
2013 7259 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-358-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 7258 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-357-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 7257 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL-355-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2013 6288 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-352-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 6287 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-351-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrychów
2013 6286 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-350-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów
2013 6285 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX-349-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach
2013 5856 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-347-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5855 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-346-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5148 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-341-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 5147 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-340-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 4817 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI-336-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4818 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI-337-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4528 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI-331-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Targanicach
2013 4394 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV-326-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 4373 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za swiadczenia przekraczajace bezpłatna podstawe programowa, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmine Andrychów
2013 4186 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI-329-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3366 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-313-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Andrychów na lata 2013 – 2018”.
2013 3365 2013-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIV-312-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2013 3364 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-311-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 3363 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-307-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie : stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
2013 3362 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV-305-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej nr 470813 K - ul. Przemysłowej w Andrychowie do kategorii dróg gminnych.
2013 3325 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV-319-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3324 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV-314-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 3299 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV-306-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2013 2757 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII-301-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 2489 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII-299-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-223-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów.
2013 2205 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-297-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2204 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-296-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2203 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII-295-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów.
2013 2147 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI-291-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 2146 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI-287-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 2095 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, położonych na terenie Gminy Andrychów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2094 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-292-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2013 2093 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-290-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2013
2013 2092 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
2013 1653 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX-286-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok
2013 1652 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX-276-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 1434 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów
2013 1212 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX-281-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013 149 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIX-258-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2013 rok
2012 7683 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-262-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Andrychów
2012 7682 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-269-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2012 7681 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-271-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 7680 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów.
2012 7679 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-264-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7678 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-263-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7677 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów.
2012 7676 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX-259-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 6760 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-252-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6759 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów.
2012 6758 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-245-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012 6757 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-244-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2012 6742 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-254-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 6741 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII-253-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie
2012 6660 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII-251-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII-108-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Andrychów (z późn. zm.).
2012 6659 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII-246-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIV-419-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów.
2012 5633 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII-240-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5511 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI-223-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów
2012 5075 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI-235-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 5074 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI-231-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4972 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI-229-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrychów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4971 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI-226-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach
2012 4235 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4234 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 4163 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV-211-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 4162 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-205-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 3987 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV-208-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI-123-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 3981 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV-209-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2012 3280 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII-198-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla terenu Gminy Andrychów.
2012 3272 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV-217-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 3210 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV-215-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 3055 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII-204-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok
2012 2975 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-199-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2965 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIII-197-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Rzyki
2012 2446 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII-193-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 2445 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.
2012 2404 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXI-175-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie
2012 2261 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-171-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
2012 2260 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-170-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrychów na rok 2012
2012 2259 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-169-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Andrychów.
2012 2258 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-168-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 2257 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI-165-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Andrychowie drodze biegnącej od ulicy Starowiejskiej do ulicy Biała Droga.
2012 1812 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI-176-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1813 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI-179-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 1754 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI-180-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków (z późn. zm.).
2012 866 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII-143-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany nazwy i Statutu Zespołu Obsługi Finansowo- Księgowej Oświaty w Andrychowie.
2012 865 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII-142-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2012 848 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XX-162-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 847 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XX-156-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 846 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIX-152-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 845 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII-148-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 844 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII-145-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 823 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-146-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012 592 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII-144-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków (z późn. zm.).
2012 523 2012-02-08 Budżet Budżet nr XVII-132-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2012 rok
2011 7274 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII-127-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 7275 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII-136-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2011 7276 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród oraz stypendiów sportowych
2011 6414 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI-118-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów
2011 6101 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI-123-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 5955 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-120-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 5954 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-119-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2011 5957 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-124-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5956 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI-121-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów
2011 5178 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-110-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 5215 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII-101-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5214 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII-99-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi : ul. Wierzbowa w Targanicach do kategorii dróg gminnych w Gminie Andrychów.
2011 5218 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-113-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
2011 5217 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-109-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie i cofnięcia upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dla Dyrektora Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.
2011 5216 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV-107-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów.
2011 5003 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 4700 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI-93-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym – autobusami MZK sp. z o. o. w Kętach”.
2011 4699 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI-88-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
2011 4702 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII-103-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4701 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII-100-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4676 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII-102-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami MZK sp. z o. o. w Kętach
2011 4270 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII-51-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4271 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VIII-59-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4268 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VI-41-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4269 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr VII-49-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4272 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX-66-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4275 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI-94-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4276 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XII-96-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4273 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X-79-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4274 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XI-89-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011 4139 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V-30-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Andrychów na 2011 rok
2011 4038 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI-86-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 3979 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI-87-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 3731 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X-69-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIX-393-10 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3606 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X-71-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Andrychów.
2011 3607 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X-73-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody
2011 3085 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 3086 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-76-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie
2011 3087 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X-82-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III-15-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 6 grudnia 2002 r. dotyczącej powołania inkasentów oraz poboru podatków ( z późn. zm. ).
2011 3004 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX-64-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów
2011 3005 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX-65-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 2610 2011-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr IX-62-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2010 rok.
2011 2584 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII-56-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie.
2011 2543 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII-54-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2011 2544 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII-55-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Andrychów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1570 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII-44-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.
2011 1251 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Sułkowicach
2011 1252 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V-39-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel nr 1610/29, 1610/30, 1610/31, 1610/32, 1610/63 położonych w Andrychowie
2011 974 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V-40-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie dotyczącej wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2011 76 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-5-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV-420-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 75 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-4-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w uchwale Nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2011 77 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-6-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2011 79 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-15-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2011 78 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III-7-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4570 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-419-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na terenie Gminy Andrychów
2010 4569 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-418-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów
2010 4571 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-420-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2010 4573 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-425-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 4572 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr LIV-423-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3943 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-412-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2010 3942 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-410-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3941 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LIII-409-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3579 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-404-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3578 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-403-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Rzykach.
2010 3580 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LII-406-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3262 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LI-401-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3261 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LI-400-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 2700 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-393-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom podległym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2698 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-389-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XI-102-03 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Andrychów (z późn. zm.).
2010 2699 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX-390-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-170-04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.).
2010 2356 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L-397-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 2111 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII-386-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Andrychowie.