Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 310

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7365 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 7364 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
2019 7363 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 7051 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"
2019 6984 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 6983 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok
2019 6437 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 6290 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5344 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2019 5322 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5321 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 5320 2019-07-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok
2019 4594 2019-06-18 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRODŁA - PRZEŚNICE"
2019 4431 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 4164 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 3733 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia
2019 3732 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 3173 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 3111 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr I/9/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 3110 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr I/2/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019 rok.
2019 1668 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/24/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Alwernia na lata 2019-2021
2019 1667 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/23/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2019 1666 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 716 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr I/6/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 715 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr I/5/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2019 714 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr I/1/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2019
2019 47 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 7800 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 7799 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy
2018 7798 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 7797 2018-11-19 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 7308 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Alwernia
2018 7307 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XI/67/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 6705 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/66/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Alwernia.
2018 6704 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr X/61/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 5900 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr III/19/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5899 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Alwernia
2018 5898 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5897 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 4652 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 4651 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4650 2018-07-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/40/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia o wprowadzeniu zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach zasilanych w wodę z ujęcia w Brodłach.
2018 3858 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/33/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Alwerni
2018 3857 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nazewnictwa ulicy w miejscowości Kwaczała
2018 3856 2018-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Alwernia
2018 3421 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Alwerni
2018 3420 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok
2018 3419 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;
2018 3418 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Gminy Alwernia
2018 2484 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2483 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2397 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
2018 2396 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 2395 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Alwernia
2018 2025 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Alwernia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
2018 1881 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok.
2018 1880 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1879 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/27/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2018 997 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr I/4 /2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i  pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Alwernia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 996 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Alwernia za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2018 995 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 rok
2017 8852 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/111/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2018
2017 8076 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/99/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 8075 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/98/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2017 8074 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok
2017 8073 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 6942 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 6941 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Regulicach
2017 6940 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty
2017 6939 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej
2017 6938 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Grojcu
2017 6937 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kwaczale w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Patelskiego w Kwaczale
2017 6936 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Brodłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach
2017 6935 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Alwerni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni
2017 6292 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6291 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/77 /2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
2017 6290 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/76/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.
2017 6289 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/72/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok
2017 6288 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 6287 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu osłonowego celem realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2017 6286 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie warunków przyznania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017 6285 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Alwernia
2017 6284 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
2017 5626 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/66/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Gminy Alwernia o wprowadzeniu zakazu podlewania ogródków.
2017 5625 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/65/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Alwernia, jednostkom budżetowym oraz samorządowym instytucjom kultury, których organizatorem jest Gmina Alwernia.
2017 5624 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/64/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 4424 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego celem realizacji w Gminie Alwernia projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 4423 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/52/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni
2017 4422 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/51/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
2017 4421 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
2017 3777 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 3776 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 3520 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/28/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 2797 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2017 rok.
2017 2712 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1986 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr III/17/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Alwernia
2017 1384 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/12/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2017 1383 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/11/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1382 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr II/8/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za usunięcie drzew lub krzewów objętych koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Alwernia.
2017 796 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr I/6/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia
2017 795 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr Nr I/5/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2016 7959 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 7950 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7591 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/71/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr X/54/2016 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 7590 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7589 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2016r. Budżet Gminy Alwernia na 2017 r.
2016 7173 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XI/61/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 7101 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 6394 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/54/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 6393 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/52/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 6392 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr X/51/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 5441 2016-09-27 Uchwała Uchwała Nr IX/49/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. w sprawie nazewnictwa ulicy w miejscowości Alwernia
2016 5418 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr IX/50/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 5417 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr IX/45/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.
2016 4954 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2016r. zmiany Uchwały Nr VII/74/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2016 4953 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr VIII/39/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 3983 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Alwernia
2016 3982 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr VII/35/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
2016 3874 2016-07-04 Uchwała Uchwała Nr VII/32/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 3292 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/28/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3291 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2016 3290 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr VI/26/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia
2016 2630 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr V/20/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 2283 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie : zmiany uchwały Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 1827 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2016 rok.
2016 1584 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Alwernia.
2016 1583 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/11/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Alwernia na lata 2016-2018
2016 1582 2016-03-07 Uchwała Uchwała Nr II/10/2016 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2016
2015 8556 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia
2015 8414 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Alwernia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 8413 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r.w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia
2015 8412 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodzin wielodzietnych 3+ „KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY ALWERNIA”
2015 8411 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020
2015 8366 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice
2015 7187 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Statutu dla Miasta Alwernia
2015 7186 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7155 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 7154 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 7153 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6934 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła
2015 6423 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. W sprawie zmiany Uchwały NR XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6422 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 6421 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6420 2015-11-06 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 5737 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Alwernia.
2015 5736 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia.
2015 5735 2015-10-06 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 5182 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia nazwy Przedszkola Samorządowego w Regulicach
2015 5181 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2014 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2015 4314 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok
2015 4156 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie : poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4155 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 3402 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego celem realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3401 2015-06-08 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kwaczała
2015 2837 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw
2015 2836 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 2835 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 1978 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
2015 1977 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015 rok.
2015 910 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/30/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Alwernia
2015 909 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/25/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia
2015 908 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 898 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2015 454 2015-01-27 Uchwała Uchwała Nr II/14/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Alwernia na 2015 rok
2015 246 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr I/8/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Strazy Pożarnych
2014 7108 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 6284 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/67/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 6283 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/66/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6282 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/65/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 6281 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr X/63/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 5540 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 5539 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 4510 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 3358 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/48/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2013 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 21 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2014 2864 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2861 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2860 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr I/16/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok.
2014 2271 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2014 2270 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Alwerni
2014 2269 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2014 rok
2014 1006 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1005 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 r.w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1004 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1003 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Nieporaz
2014 482 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok
2014 483 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 341 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok
2013 7938 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku energetycznego.
2013 7479 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kwaczała
2013 7478 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7477 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 6253 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/75/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia
2013 6252 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6251 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/72/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 6250 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/66/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 6249 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 października 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 6004 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Brodłach.
2013 6003 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/62/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Regulicach
2013 6002 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/61/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 4 października 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Porębie Żegoty .
2013 5238 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 5232 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/54/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 sierpnia 2013r. W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5138 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 4503 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty
2013 4383 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2013 4187 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/37/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 3154 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 3153 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna
2013 3107 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 3083 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty.
2013 3082 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/326/2006 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Alwerni
2013 3081 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2013 3080 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/31/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28.12.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 3079 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII/106/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28.12.2012r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości porządku w Gminie Alwernia.
2013 2754 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/19/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.
2013 2753 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok
2013 2487 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Alwernia
2013 2462 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/17/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia.
2013 1054 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa
2013 583 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic i placów w miejscowości Poręba Żegoty
2013 396 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2013 273 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2013 56 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 55 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.
2012 7499 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 6995 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr X/97/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2012 6485 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/94/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6473 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6472 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/95/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 5623 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/88/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 października 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 5192 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 5156 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 5132 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna
2012 5084 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału gminy Alwernia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4915 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/74/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 4415 2012-09-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 4113 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/61/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej
2012 3087 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr V/56/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni
2012 2949 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr V/51/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok
2012 2923 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr Nr V/50/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia
2012 2659 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały XXX/235/2005 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia.
2012 2524 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr IV/33/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 1973 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr II/24/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Mirów
2012 1449 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/25/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Okleśna
2012 1448 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/23/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni
2012 1447 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/22/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2012 1091 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 2/V/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2012 rok.
2012 419 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr I/2/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Alwernia
2011 7255 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 6440 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 6160 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w Alwerni
2011 6161 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Okleśna
2011 6098 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6099 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6100 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 5484 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 5346 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Alwernia.
2011 5347 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 5348 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 października 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 4800 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2011 4384 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4123 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4118 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2011
2011 4124 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4126 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 4125 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2011 rok.
2011 3485 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Alwernia
2011 3003 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX / 56/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.
2011 2977 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2978 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Alwerni Nr LIX/432/2010 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 2979 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2011 2321 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Alwernia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Alwernia
2011 2322 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 972 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 973 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Podłęże
2011 55 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok
2010 4684 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4629 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 4630 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 4541 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/431/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 4540 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/430/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Alwernia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 4539 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/424/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 4544 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/441/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 4543 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/437/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rocznego programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi.
2010 4542 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIX/432/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3939 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LVIII/407/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 3940 2010-10-08 uchwala Uchwała nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 3033 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LVII/404/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 2727 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LVI/400/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Brodła.
2010 2661 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIV/386/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Alwernia na 2010 r.
2010 2662 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIV/393/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok
2010 2110 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/375/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutów Jednostek Pomocniczych w Gminie Alwernia.
2010 1995 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 1805 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/366/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2010 1806 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/367/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2010 1807 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Alwernia.
2010 1796 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LII/376/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Alwernia
2010 1749 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 1750 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LII/380/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2010 rok.
2010 1686 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLVIII/348/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2010
2010 1536 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
2010 1213 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr L/355/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 401 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. nazewnictwa ulic w Alwerni
2010 400 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 51 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/343/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.
2010 22 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Alwerni z filią w Alwerni i w Grojcu.