Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 451

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6854 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 6751 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/366/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne i utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 6750 2019-09-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne
2019 6196 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 5686 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszowice
2019 5197 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 5196 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5195 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2019 4856 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2019 4855 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2019 4548 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4547 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2019 4546 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2019 4545 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Świątniki Górne, od dnia 1 września 2019 r.
2019 4544 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3989 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 3988 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki Górne
2019 3295 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3294 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3293 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2019 3292 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019
2019 1734 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1733 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1732 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku.
2019 944 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 943 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Świątniki Górne.
2019 942 2019-01-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2019 nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 556 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem terminu budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2019 555 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2019 554 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świątniki Górne.
2019 553 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior +” na terenie gminy Świątniki Górne.
2019 552 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Świątniki Górne do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
2019 551 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018r.
2019 550 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/368/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Świątniki Górne, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 549 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2019
2018 8781 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 8780 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 8779 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne.
2018 7421 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/439/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 7420 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/438/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7419 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/437/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 7418 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/436/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świątniki Górne.
2018 7417 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/435/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7416 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/434/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7415 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/433/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7414 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/432/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.
2018 7413 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr LIV/431/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6384 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 6383 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
2018 6382 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 5429 2018-08-02 Uchwała Uchwała Nr LI/420/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 4800 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr L/414/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 4799 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr L/417/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Świątniki Górne.
2018 4146 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap II” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2018 4145 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 3685 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/308/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2018 3684 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w  tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 3683 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 3384 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 2536 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 2535 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2018 2471 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świątniki Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2470 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świątniki Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2010 2018-03-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 1062 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/380/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 1061 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2018 nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017r.
2018 765 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/362/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Światnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r
2018 601 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/368/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Świątniki Górne trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 600 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/367/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zatrudnionych w szkołach przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne
2018 599 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/366/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne i utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2018 598 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/360/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dn. 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017.
2018 597 2018-01-17 Uchwała Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2018.
2017 8856 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 8568 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.
2017 8567 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.
2017 8234 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2017 8233 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r
2017 8232 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/324/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dn. 31 października 2017 roku
2017 8231 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 8230 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2017 8229 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2017 8228 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8227 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8226 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/329/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8225 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/328/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2018 r.
2017 8224 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/327/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości za 2018 rok
2017 7154 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/323/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2017-2022.
2017 7153 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/324/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r.
2017 6391 2017-10-11 Uchwała Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22grudnia 2016r.
2017 6213 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/319/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Świątniki Górne.
2017 5469 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia form wsparcia materialnego o charakterze motywacyjnym dla uczniów wybitnie uzdolnionych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Świątnicka Kuźnia Talentów”.
2017 5468 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/308/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2017 5467 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lipca 2017 r.
2017 5466 2017-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2017 5397 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2017 5396 2017-08-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła, w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Świątniki Górne, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.
2017 5141 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 4972 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r.
2017 3965 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 3964 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 3227 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 3197 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/265/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 3196 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2017 2325 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne, przyznawania tym kryteriom punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2324 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wskazania uczniom oddziałów klas VI publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020.
2017 2323 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2322 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: okreslenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1636 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 r.
2017 1150 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2017 Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016 roku
2017 1085 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2017 1084 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne
2016 8118 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. oraz uchwały nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016 r.
2016 8117 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2017
2016 7242 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Świątniki Górne
2016 7241 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. oraz uchwały nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r.
2016 7240 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/238/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 7239 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 7184 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych.
2016 7183 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 7182 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2016 7181 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 7180 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świątnikach Górnych oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Administracyjne Oświaty w Świątnikach Górnych i nadania jej statutu.
2016 6361 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2016 6360 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 6359 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6358 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6357 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
2016 6356 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6355 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 6354 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 6353 2016-11-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 5615 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5125 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 5124 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki Górne.
2016 5123 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych dotyczącej opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym.
2016 4433 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 4362 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2016 4361 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4360 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3747 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 3430 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochojno
2016 3429 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 3410 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r., oraz uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016 r.
2016 2940 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016 2916 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2016 2330 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne.
2016 2329 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r.
2016 2328 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 1822 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2016 1627 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 1626 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVI/156/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 roku.
2016 794 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/153/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych: szkół podstawowych i gimnazjum, posiadających ustalony obwód szkolny, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 793 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 792 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 791 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/148/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2016 nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015 roku.
2016 790 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 669 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2016
2016 13 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015 roku.
2016 12 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8590 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy
2015 8589 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/152/2004 r. Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.11.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych
2015 8588 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz określenia szczegółowych zasad funkcjonowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2015 8587 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 8586 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świątniki Górne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7561 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 7560 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 7559 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2015 7471 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 7470 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/114/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 7469 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 7468 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne
2015 7467 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6584 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 6583 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 6582 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Świątniki Górne innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
2015 6581 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2015 6580 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2015 6549 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6548 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności tejże opłaty, określenia inkasenta oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 6547 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 6546 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6545 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6544 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6543 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6542 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 6541 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 6540 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6539 2015-11-10 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5889 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015 roku
2015 5833 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2015 5832 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5831 2015-10-08 Uchwała Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2015 5371 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 5370 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 lipca 2015 roku
2015 5313 2015-09-10 Uchwała Uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 5294 2015-09-09 Uchwała Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4572 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4571 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
2015 4570 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4569 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4568 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 4567 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 4431 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne
2015 3695 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne
2015 3557 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie utworzenia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Świątniki Górne w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3505 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku oraz uchwały nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
2015 3504 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2015 3503 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 3183 2015-05-25 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2830 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2829 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2794 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wrząsowice dotyczących zagospodarowania terenu działki nr 648 we Wrząsowicach
2015 2793 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 2399 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2015 2398 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2397 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1447 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1446 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Świątnikach Górnych
2015 1445 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1444 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 1443 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
2015 983 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 965 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK 2015
2015 963 2015-02-25 Uchwała Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2015 nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 160 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 159 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 158 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2015 103 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/415/2014 z dnia 31 października 2014 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 6413 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/412/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6351 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/418/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 6350 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/417/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 6349 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6348 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/415/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 6347 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/413/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6346 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 6345 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/410/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 6344 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XLVII/419/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5675 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/405/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 5674 2014-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLVI/406/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4859 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne
2014 4858 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
2014 4857 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Świątniki Górne w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4805 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr xlv/397/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4804 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/396/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4803 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XVL/395/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4802 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/392/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych.
2014 4801 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4800 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/390/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4799 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr xlV/389/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4798 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/387/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 4797 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLV/386/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3418 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 3403 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3401 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/383/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3400 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3399 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/381/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 3398 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych.
2014 3183 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/370/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2012 dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2014 3182 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
2014 2830 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2014 2829 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2014 2739 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2719 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2718 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2494 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/338/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2014 Nr XXXIX/329/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku
2014 2104 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2014 2012 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2014 2011 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2014
2014 528 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 527 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/340/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 526 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/339/2014 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020
2014 334 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 7866 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 7865 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 7625 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świątniki Górne na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
2013 7270 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 6495 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 6493 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6492 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary
2013 6491 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6490 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne
2013 6489 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 6488 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 6487 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 rok
2013 6486 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2014 rok
2013 6485 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 6484 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 5933 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5932 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013 roku
2013 5931 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5930 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5929 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5928 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2013 5927 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym
2013 5926 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 Nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 5925 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 września 2013r. w sprawie Statutu Gminy Świątniki Górne
2013 5279 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne.
2013 4905 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4904 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 4745 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013 r.
2013 4568 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/285/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne
2013 4076 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/267/2013 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne.
2013 4050 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne.
2013 3866 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne.
2013 3653 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3631 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych.
2013 3630 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych.
2013 3629 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych.
2013 3628 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych.
2013 3203 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ochojno.
2013 3202 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świątniki Górne
2013 3201 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Olszowice.
2013 3200 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 3199 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 2226 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 2158 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2013 nr XXVII/215/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.
2013 2104 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rzeszotary.
2013 2029 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2013 1997 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Świątniki Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1025 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2013
2013 653 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 Nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 652 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2013 256 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne.
2013 255 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świątniki Górne.
2013 254 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Świątniki Górne.
2013 234 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 233 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne i zagospodarowania tych odpadów
2013 232 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świątniki Górne.
2013 231 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Świątniki Górne
2012 7316 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 6852 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Świątniki Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6762 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2013 rok
2012 6137 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/207/202 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 5635 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 5557 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 5556 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 5521 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 5522 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 5523 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 4979 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wrząsowice.
2012 4212 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 4211 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 4084 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2012 4025 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 3999 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych
2012 3985 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 3898 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych i nadania jej statutu.
2012 3782 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 3712 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3137 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3063 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
2012 3062 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3036 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2012 2991 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świątniki Górne
2012 2981 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2012 2916 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2086 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 2085 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1992 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy
2012 1791 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1061 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 811 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2012 742 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2012 rok
2012 701 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE NA ROK 2012
2012 405 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
2011 7221 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
2011 7222 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7223 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny
2011 7070 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych
2011 7069 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 7068 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 7073 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 7072 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 7071 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świątniki Górne.
2011 6343 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 6342 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6341 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6346 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 6345 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 6344 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 5262 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2011 5263 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
2011 4811 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 16 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 4812 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 4813 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011 4608 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3771 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
2011 3772 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne.
2011 3773 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.
2011 3622 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3623 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 3624 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2378 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2377 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2011 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2380 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2379 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 20110 nr V/30/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2011 2364 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Świątniki Górne na rok 2011
2011 1866 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Świątniki Górne przedszkolu publicznym.
2011 1867 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Świątnikach Górnych.
2011 1569 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 28 lutego 2011r. zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne.
2011 435 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych.
2011 434 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne.
2011 437 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania jednostki organizacyjnej pod nazwą „Straż Miejska w Świątnikach Górnych”.
2011 436 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych”.
2011 382 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 383 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 380 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 381 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 386 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 387 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 384 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2011 385 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4274 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 4275 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/353/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 4272 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/349/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4273 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/351/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4276 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 4279 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4280 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/360/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4277 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 4278 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 września 2010r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 3413 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
2010 3414 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Świątnikach Górnych
2010 3411 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych
2010 3412 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych
2010 3415 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych
2010 3418 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Świątniki Górne.
2010 3419 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Świątniki Górne lub udzielania innych ulg w ich spłacie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3416 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świątnikach Górnych
2010 3417 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych
2010 3038 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 2955 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 2954 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29.04.2010r.
2010 2957 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku
2010 2956 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przez Przedszkole Samorządowe w Świątnikach Górnych
2010 1978 2010-06-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr XLII/324/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świątniki Górne za rok 2009.
2010 2005 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Bruchnalskiego i ulicy Krakowskiej w Świątnikach Górnych.
2010 2006 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1884 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Świątniki Górne na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świątniki Górne
2010 1344 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1343 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1345 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/321/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2010 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na 2010 rok.
2010 1342 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/317/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 1248 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne.
2010 1247 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych.
2010 656 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
2010 655 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Świątniki Górne na 2010 rok
2010 464 2010-03-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Świątniki Górne na rok 2010.
2010 123 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Świątniki Górne na rok 2009 i zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.
2010 103 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXV/188/2008 z dnia 10.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności tejże opłaty oraz zarządzeniu poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 102 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2010 r.