Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 215

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7267 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 7159 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/85/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 7158 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko
2019 7157 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom przyjętego uchwałą Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2008 r.
2019 6506 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko
2019 6505 2019-09-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5649 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 5400 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2019 5399 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 4501 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4500 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4458 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2019 4377 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 3715 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019 r. Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3315 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018r
2019 2680 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2019 rok
2019 2128 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2019r Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1616 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”
2019 709 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2019 708 2019-01-21 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowe Brzesko na rok 2019
2019 388 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 387 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko
2019 386 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 385 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8529 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 roku
2018 8468 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Nowe Brzesko
2018 8467 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 8466 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 7644 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 15 października 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018r.
2018 6997 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 6919 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Nowe Brzesko.
2018 6918 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowe Brzesko dla terenu położonego w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym
2018 5703 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2018 5702 2018-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/257/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 sierpnia 2018 r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018r.
2018 5370 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/245/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 5303 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania licencji na przewóz osób i bagażu taksówką oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 5302 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/249/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2018 5125 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/252/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla zadania pn. „Wymiana istniejących źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap”.
2018 5124 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/251/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.
2018 5123 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/250/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespole przedszkolno-szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko.
2018 4494 2018-06-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/226/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 4375 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 3326 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/224/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018r Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r.
2018 2774 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/216/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2018 rok Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 roku
2018 2295 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2294 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2293 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom oraz wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą Nr XXIII/142/2008 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2008r.
2018 2292 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 2291 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/214/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2018 rok.
2018 1593 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/198/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowe Brzesko na rok 2018
2018 1116 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/203/2018 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 781 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2018 780 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 8949 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2017 8948 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 8947 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 7566 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 7456 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowym Brzesku w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku.
2017 7455 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie.
2017 7454 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sierosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach.
2017 7453 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/2007 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Nowym Brzesku.
2017 7452 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Sierosławicach.
2017 6980 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 5748 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4965 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXVII/161/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4059 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/158/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2007r w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości
2017 4058 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 4057 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXV/148/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016r. Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 2544 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 2543 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/144/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 r.
2017 2363 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 1480 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/142/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2017 1479 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/141/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1478 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2017 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2017 898 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2017 897 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2017 rok
2017 770 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie i mieście Nowe Brzesko
2017 323 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określania górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2017 322 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 6916 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6915 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XX/112/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6914 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6913 2016-12-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/91/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2016r. ustalonym Uchwałą Nr KI-411/56/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016
2016 6667 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 6538 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 5126 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w zespołach szkół, szkołach i przedszkolu oraz określania przypadków, warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.
2016 4111 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
2016 3132 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVIII/100/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
2016 1171 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/86/2016 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2015 8522 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum na terenie Gminy Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 8276 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2015 8275 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 8274 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 8273 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 8272 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagradzania inkasenta
2015 8271 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 8270 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6873 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 6872 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic oraz dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2015 6345 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 września 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2015 5394 2015-09-16 Uchwała Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko.
2015 4690 2015-07-30 Uchwała Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2015 2300 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2015 767 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko
2014 7136 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/283/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 6538 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/284/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2014 6537 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XLI/283/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 4088 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Brzesko.
2014 3970 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie powołania samorządowej umundurowanej formacji – straży gminnej
2014 3964 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Brzesko
2014 2429 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2014 971 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy Nowe Brzesko, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2013 7523 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko.
2013 7495 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 7494 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 7493 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7492 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 7491 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2013 4973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: wystąpienia Gminy i Miasta Nowe Brzesko ze Związku Gmin Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach.
2013 4972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012 r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2013 2581 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2013 2580 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ujednolicenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2013 2579 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko dla uczniów III –cich klas gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2013 2513 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko
2013 2512 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Brzesko
2013 2511 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 22 marca 2013r. W SPRAWIE: REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
2013 2307 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY NOWE BRZESKO NA ROK 2013
2013 1500 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2013 1231 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: wyboru stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7657 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów.
2012 7656 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7655 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na rok 2013.
2012 7654 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2012 7653 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2012 7652 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2012 6265 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2013rok.
2012 6264 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia zasad korzystania z przystanków autobusowych i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2012 6263 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Nowe Brzesko.
2012 6262 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Brzesko.
2012 6261 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 6260 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6259 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Brzesko”.
2012 6258 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów.
2012 6257 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 6256 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5000 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2012 4999 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Nowe Brzesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3720 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2012 3628 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Nowe Brzesko oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2012 3537 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszów najmu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Nowe Brzesko.
2012 3536 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Nowe Brzesko w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 3535 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ujednolicenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
2012 3534 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012
2012 2337 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko
2012 2192 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Nowe Brzesko z zakresu wspierania rodziny.
2012 2191 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012r Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Nowe Brzesko w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1932 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 1536 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.
2012 134 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/98/20111 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów.
2012 133 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7184 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko
2011 6841 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 6840 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6842 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów
2011 6844 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2012rok.
2011 6843 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 6261 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 11 października 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 5097 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr V/15 /2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: BUDŻETU NA ROK 2011
2011 3582 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
2011 3583 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gruszowie.
2011 3580 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.
2011 3581 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku.
2011 3584 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Brzesku.
2011 3516 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Nowym Brzesku
2011 3517 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2011 3514 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalnego w Nowym Brzesku prowadzonego przez Gminę Nowe Brzesko w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 3515 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: likwidacji oddziału Przedszkolnego w Przedszkolu w Nowym Brzesku.
2011 2463 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Hebdów.
2011 2462 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Gruszów
2011 2465 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Majkowice.
2011 2464 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Kuchary.
2011 2459 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2011 2458 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy.
2011 2461 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Grębocin.
2011 2460 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Nowe Brzesko.
2011 2471 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Sierosławice.
2011 2470 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Rudno Dolne.
2011 2473 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Śmiłowice.
2011 2472 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Szpitary.
2011 2467 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Mniszów-Kolonia.
2011 2466 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Mniszów.
2011 2469 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Przybysławice.
2011 2468 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Pławowice.
2011 2455 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2011 1902 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Brzesku.
2011 1903 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Brzesko.
2011 1220 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: inkasa podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 694 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/268/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 695 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2002 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku: rolnego, od nieruchomości i leśnego.
2010 5715 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/76/2007 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie, jako jednostki organizacyjnej gminy Nowe Brzesko.
2010 5716 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmian do załącznika uchwały nr XXIII/143/2008 Rady Gminy w Nowym Brzesku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie.
2010 5717 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie : opłaty targowej, poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasenta w roku 2011.
2010 5451 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia podatku rolnego na 2011rok.
2010 5452 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5453 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/269/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 4131 2010-10-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIV/218/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 26 stycznia 2010r.
2010 3725 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/255/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: ujednolicenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.
2010 3726 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: ujednolicenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko.
2010 3727 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/249/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi lokalnej w miejscowości Pławowice w kierunku Mysławczyc.
2010 3724 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/256/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia przypadków, warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.
2010 2491 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2490 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
2010 2493 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sierosławicach.
2010 2492 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Nowym Brzesku.
2010 1566 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2010 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.