Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 514

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6927 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XII.125.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6595 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr XI.116.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2019 6323 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.123.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
2019 6322 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.122.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 6321 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.119.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2019 6320 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.118.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna"
2019 6319 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.117.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2019 6318 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XI.100.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5179 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X.93.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 5178 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr X.88.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4412 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.84.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4382 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, które to opłaty ponoszone są przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 4381 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.82.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2019 4380 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX.80.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3647 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2735 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2734 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi
2019 2733 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.68.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV.494.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 2732 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.67.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2019 2731 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.66.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2730 2019-04-08 Uchwała Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1854 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2019 1853 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2019 roku”
2019 1852 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1143 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V.54.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2019 1142 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr V.50.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2019 1094 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V.53.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1093 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V.48.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 1057 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 498 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.45. 2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, a także podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 497 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.44.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2019 496 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.43.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2019 495 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.35.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 494 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.30.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2019 493 2019-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III.25.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2019
2019 492 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III.23.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8401 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 8311 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Muszyna Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji: os. Śródmieście, os. Piłsudskiego i sołectwo Jastrzębik
2018 8310 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2018 8309 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej
2018 8308 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8307 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8306 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8305 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7382 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr LV.636.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Muszyna Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarze rewitalizacji: os. Śródmieście, os. Piłsudskiego i sołectwo Jastrzębik
2018 7221 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr LV.635.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6774 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr LIV.629.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – Góra Zamkowa
2018 6744 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.632.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 6743 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.624.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2018 6742 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV.623.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5960 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIII.621.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzone zostały na dzień 21 października 2018r.
2018 5959 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LIII.613.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 4737 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.609.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży
2018 4736 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.608.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4735 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LI.593.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3987 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.589.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2018 3986 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.588.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, której tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zgodnie z Uchwałą Nr XXXI.435.2013 z dnia 28 marca 2013 r. zmieniony następnie uchwałą Nr XLVIII.549.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r., zmieniającą uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2018 3985 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr L.587.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 3671 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.584.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII.545.2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 3670 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.582.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2018 3669 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.581.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutów osiedli
2018 3668 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.575.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 3667 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIX.570.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2862 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.563.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 2861 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.553.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2018 2789 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.561.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku”.
2018 2788 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.549.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, której tekst jednolity został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.
2018 2787 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.547.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2729 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.550.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w  Mieście i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1814 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.545.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1813 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.537.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.349.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1812 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.534.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2018 roku”
2018 1811 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.533.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2017 roku”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII.377.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 roku
2018 1810 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.530.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1809 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.529.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI.508.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2018 1808 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVII.528.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1143 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.526.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie zadania własnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dotyczącego prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2018 1142 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI.507.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2018 1141 2018-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2018 1042 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI.518.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 1041 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI.508.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2018 1040 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI.505.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2018 Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 1039 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLVI.521.2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2018 702 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.486.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 683 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.488.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok
2018 199 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLV.493.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 187 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLV.494.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 8637 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV.482.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2017 8257 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.483.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2018 r. do 31 grudzień 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 8256 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.481.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2017 8255 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.475.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8254 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.474.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8253 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV.469.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7569 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII.465.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6853 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.463.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna udzielonej spółkom wodnym
2017 6852 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.461.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2017 6851 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII.459.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6237 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI.449.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. na terenie wsi Powroźnik
2017 6236 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI.447.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5652 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL.443.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
2017 5651 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XL.441.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Andrzejówka w Gminie Muszyna
2017 5569 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.444.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna instrumentem płatniczym
2017 5568 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.436.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zmienionej uchwałą Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. oraz uchwałą Nr XXV.278.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r.
2017 5567 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL.435.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5234 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.433.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4502 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.421.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3980 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.418.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2017 3832 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.400.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3320 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV.391.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3104 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.379.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2017 3103 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.378.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2017 3102 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.377.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2017 roku”
2017 3101 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXII.371.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2746 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII.387.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1620 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI.369.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2017 - 2020”
2017 1547 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI.362.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1541 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI.357.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 926 2017-02-03 Uchwała Uchwała Nr XXX.352.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zapopradzie/Mikowa" w Muszynie
2017 899 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXX.351.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. zadań własnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2017 848 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.349.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2017 847 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.346.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2017 846 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXX.345.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 553 2017-01-17 Uchwała Uchwała Nr XXIX.335.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX.333.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7902 2016-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2016 7607 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.330.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2016 7288 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.323.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2017 r. do 31 grudzień 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 7287 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.322.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7286 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.321.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7285 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr UCHWAŁA Nr XXVIII.320.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2016 7284 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.319.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty miejscowej
2016 7283 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.318.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 7282 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.317.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7281 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.316.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2016 7280 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.315.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6498 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.312.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – rejon ul. Kościelnej
2016 6497 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.311.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 6496 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.310.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna – w obrębie Rynku w Muszynie
2016 6495 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII.305.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 6422 2016-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXVII.307.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 6191 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII.306.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2016 5802 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXVI.295.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5565 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.298.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Muszynie przy ul. Rynek 13
2016 5564 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.297.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. na terenie wsi Powroźnik
2016 5563 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI.296.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 5263 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.286.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
2016 5262 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.285.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2016 5261 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.284.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 5260 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXV.283.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Jastrzębik w Gminie Muszyna
2016 5118 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXV.291.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 5006 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.279.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 5005 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.278.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, zmienionej uchwałą Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r.
2016 5004 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.277.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5003 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.292.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 4535 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.253.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2016 4534 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.252.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
2016 4533 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.251.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2016 4532 2016-07-28 Uchwała Uchwała Nr XXIII.250.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szczawnik-Jaworzynka” na terenie wsi Szczawnik
2016 4114 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII.247.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 4080 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII.246.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2016 4067 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.238.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4041 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.248.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4040 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII.245.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3492 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXII.225.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3304 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII.235.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2016 3265 2016-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII.234.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz nadania jej statutu
2016 3006 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI.219.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2712 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XX.209.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2235 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX.216.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2016 roku”
2016 2174 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX.211.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2016 1463 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX.204.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1081 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII.189.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2016 Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 636 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI.177.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2016 635 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XVI.179.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA ROK 2016
2015 7529 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.174.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 7528 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.172.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7527 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.171.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7526 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.160.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 7525 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.158.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 7426 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.170.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 7425 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.168.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 7424 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV.159.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 styczeń 2016 r. do 31 grudzień 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 7268 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.175.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7267 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.173.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 7266 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV.169.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6729 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.154.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 6728 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.143.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 6727 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.142.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych, zmienioną uchwałą Nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r. oraz uchwałą Nr LI.706.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r.
2015 6726 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.138.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 6725 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII.151.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2015 6488 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.141.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2015 6487 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XIII.140.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2015 5715 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.121.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. na terenie wsi Powroźnik
2015 5714 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.120.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 roku
2015 5713 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XI.130.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2015 5095 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.102.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r.
2015 5094 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.99.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 5093 2015-09-02 Uchwała Uchwała Nr X.116.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 4430 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX.97.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna
2015 4140 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.96.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 4139 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.95.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia hejnału i znaku promocyjnego (logo) Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 4138 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.94.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, które zarządzone zostało na dzień 6 września 2015 r.
2015 4137 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.92.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 4136 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII.85.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 3377 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII.74.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 3376 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr VII.80.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
2015 2723 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr VI.65.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 2707 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V.53.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 1869 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr V.58.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2015 1199 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.43.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Muszyna - Leluchów nr 1514K w Leluchowie przy „rozlewni wód mineralnych”
2015 1198 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.49.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 1197 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.47.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzone zostały na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1196 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.38.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 1195 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr IV.51.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2015 1186 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr III.21.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015 Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014 r.
2015 1145 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV.46.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania zmienionej Uchwałą Nr LI.701.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na stałe obwody głosowania
2015 1144 2015-03-05 Uchwała Uchwała Nr IV.41.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.24.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2015 roku”
2015 1125 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV.39.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 663 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.22.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
2015 662 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.28.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 661 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III.24.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2015 roku”
2015 531 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr III.30.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2015 366 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7385 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II.17.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2014 7384 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II.10.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015
2014 7369 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.16.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 7368 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.15.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 7367 2014-12-29 Uchwała Uchwała Nr II.13.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 styczeń 2015 r. do 31 grudzień 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 6221 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.718.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczawnik" w gminie Muszyna
2014 6220 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.717.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna
2014 6219 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.716.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Złockie – Gmina Muszyna
2014 6218 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.715.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
2014 6217 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr LII.709.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6197 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.714.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6196 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.713.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 6195 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.712.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6176 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.711.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2014 6175 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr LII.710.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2014 5467 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr LI.691.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5430 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LI.706.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych, zmienioną uchwałą Nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010 r.
2014 5429 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LI.704.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie uznania terenu na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za park gminny o nazwie „Park Zdrojowy Zapopradzie imienia Waldemara Serwińskiego” oraz Regulaminu korzystania z terenu parku gminnego o nazwie „Park Zdrojowy Zapopradzie imienia Waldemara Serwińskiego”
2014 5384 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.702.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. na terenie wsi Powroźnik
2014 5383 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.701.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 5382 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.700.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zarządzone zostały na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5381 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LI.707.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 5256 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L.672.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5252 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVIII.653.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5251 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII.630.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5250 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI.621.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5089 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr L.689.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2014 5051 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.688.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2014 5050 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.686.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2014 5049 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr L.673.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2014 4894 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr L.678.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 4517 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.601.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4284 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.593.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 rok
2014 4082 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLII.568.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014 Nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3852 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII.645.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna
2014 3684 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.667.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 3683 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2014 3682 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XVVIII.668.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2014 3570 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.663.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu udzielania ulg oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 3569 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.664.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 3568 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.656.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3567 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII.661.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3249 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.643.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
2014 3248 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.646.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna
2014 3247 2014-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.644.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
2014 3241 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.635.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z terenu parku gminnego o nazwie „Park Zdrojowy Baszta imienia Antoniego Jurczaka”
2014 3240 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII.634.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 2620 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.619.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy Św. Jana Pawła II obwodnicy miasta Muszyna
2014 2619 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI.623.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”.
2014 2348 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLV.618.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 2336 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII.375.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 2335 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLIV.615.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.375.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 2051 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.604.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2014 roku”
2014 1417 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.597.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1416 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.594.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo – rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik
2014 1415 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.598.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1240 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI.540.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014
2014 1239 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI.538.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 917 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.576.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 903 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.575.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2014 902 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.574.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”
2014 901 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.573.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 900 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII.572.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 167 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLI.546.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 2013-2032”
2014 114 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI.559.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXVIII.375.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej na stałe obwody głosowania
2014 85 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.556.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
2014 84 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.555.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Powroźnik w Gminie Muszyna
2014 83 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.554.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Leluchów w Gminie Muszyna
2014 82 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.560.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 81 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.541.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XX.263.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 80 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLI.561.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 7773 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL.528.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7275 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XL.532.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 7184 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.533.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 styczeń 2014 r. do 31 grudzień 2014 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 7183 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.531.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2013 7182 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL.536.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 6821 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXV.470.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6438 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.512.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6437 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.519.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 6436 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.518.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2013 6435 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.517.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6434 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.516.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 6433 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.515.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6432 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.514.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 6431 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.513.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5751 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.506.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiku, gmina Muszyna
2013 5750 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.505.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. na terenie wsi Powroźnik
2013 5749 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.504.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5748 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.503.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/123//2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz granic ich obwodów
2013 5747 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.502.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5417 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.498.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego usytuowanego w Jastrzębiku Gmina Muszyna
2013 5416 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI.497.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 5359 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.491.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5358 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.499.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 5357 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.492.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Muszyna
2013 4590 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.486.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4291 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.485.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 4290 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.487.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4277 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV.461.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 17.04.2013 r., poz. 3002).
2013 4097 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.460.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Złockie w Gminie Muszyna.
2013 4088 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.466.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2013 4087 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.467.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4086 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.459.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 4020 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.454.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3743 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.452.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3369 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.444.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2013 3368 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.443.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 3367 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.440.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 3158 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.420.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3002 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.423.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łopata Polska Żegiestów" w Gminie Muszyna
2013 2849 2013-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 2848 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.437.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2847 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.438.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2839 2013-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2013 2795 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.422.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz zmiany uchwały Nr XLIX/724/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 1965 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXX.414.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1899 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX.418.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Muszyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1898 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX.416.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2013 roku”
2013 1555 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX.400.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013 Nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 1540 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.407.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.
2013 1539 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.408.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
2013 1085 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII.396.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013
2013 836 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII.374.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2013 562 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.391.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 561 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.385.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 560 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.376.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2013 559 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII.379.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Andrzejówka" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XL/490/2006 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lipca 2006 r.
2013 450 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.397.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 449 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/390/2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 448 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.389.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 447 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.384.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.372.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Muszynie
2013 414 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.386.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 7252 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII.364.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6715 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.368.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 6714 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.370.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
2012 6713 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.369.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna składników mienia do korzystania.
2012 6712 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.367.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Powroźnik
2012 6004 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.354.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2012 6003 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.349.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 5924 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.363.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 5923 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI.355.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2012 5672 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.356.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2012 5671 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.350.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5670 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.353.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5547 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.348.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5546 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.352.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5500 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.351.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 5139 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV.342.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Szczawnik" w gminie Muszyna.
2012 5138 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV.341.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żegiestów" w gminie Muszyna.
2012 5038 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.346.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.
2012 5018 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.338.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 5017 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXV.345.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4988 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.337.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 4909 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.334.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 4834 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.324.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 4738 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.326.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 3746 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.306.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 3610 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.321.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3466 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.320.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Jastrzębik" w gminie Muszyna.
2012 3434 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII.319.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Żegiestów" w gminie Muszyna podjętego Uchwałą Nr XV/182/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.
2012 3338 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.
2012 3319 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.310.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2012 3000 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII.300.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2012 2952 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII.293.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 2924 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII.299.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.263.2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2624 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI.288.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/416/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2502 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.280.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 2473 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.287.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienioną uchwałą nr VI/61/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r.
2012 2462 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.286.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy „Park Zdrojowy Baszta imienia Antoniego Jurczaka”, obszarowi obejmującemu teren zlokalizowany na zboczach góry zamkowej na szczycie której znajdują się ruiny zamku oraz skwerowi położonemu nad Szczawniczkiem
2012 2461 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.282.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Szczawniku
2012 2460 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI.289.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 2160 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX.273.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2012 roku”.
2012 1811 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX.261.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1472 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XX.263.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1471 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XX.264.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.179.2011 z dnia 27 pażdziernika 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 1242 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX.257.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 967 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
2012 862 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.238.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miast i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2012 861 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.236.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 860 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.235.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/415/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna
2012 859 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII.237.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2012 820 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.255.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 493 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII.231.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  29 grudnia 2011 r.
2012 435 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI.211.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2012 423 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012
2012 116 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI.214.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna.
2011 6473 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV.209.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
2011 6194 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/200/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5719 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.177.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2011 5720 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.178.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poborui terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2011 5721 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.183.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/723/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5359 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5360 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.175.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 5357 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/170/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie Zmiany Uchwały Nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5358 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 5363 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.180.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5364 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.192.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.”
2011 5361 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.176.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5362 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV.179.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5272 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.162.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 5269 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.160.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2011 5270 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.161.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2011 5271 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII.169.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2011 4651 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 4652 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.159.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4094 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.147.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4095 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII.154.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011 r. Nr XI.138.2011 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4076 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3937 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.138.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez osoby fizyczne i osoby prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 3936 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/132/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3953 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: ustanowienia przystanków autobusowych na ul. Kościuszki.
2011 3952 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.137.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 3822 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/119/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 3793 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych usytuowanych przy ul. Piłsudskiego w Muszynie
2011 3794 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/123/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz granic ich obwodów
2011 2726 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/109/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2702 2011-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 2189 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
2011 2190 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 2191 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/90/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem
2011 1838 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1839 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/80/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1703 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie.
2011 1594 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 1417 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1160 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 931 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
2011 932 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 486 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 442 2011-02-09 Budżet Budżet nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 Rok
2011 149 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów Zdrój” w Gminie Muszyna.
2011 147 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 151 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Andrzejówka w Gminie Muszyna.
2011 150 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Muszyna w gminie Muszyna.
2010 5533 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/725/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie
2010 5534 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/728/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 5531 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/719/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
2010 5532 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/724/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 5535 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/729/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Muszynie
2010 5538 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/734/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2010 5539 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/746/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie
2010 5536 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/730/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/334/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 5537 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/733/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie
2010 5223 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/750/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4208 2010-10-25 uchwala Uchwała nr XLVII/696/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia gminnego
2010 3828 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/706/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na okręgi wyborcze
2010 3829 2010-10-05 uchwala Uchwała nr Nr XLVIII/707/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 3830 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/708/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odrębnego obwodu głosowania
2010 3831 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVIII/705/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2010 rok - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3567 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/687/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie odrębnego obwodu głosowania
2010 3565 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/684/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3566 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/686/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 3131 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/634//2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3130 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/622/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3069 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLV/655/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Muszynie
2010 3055 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/683/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok
2010 2647 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/638/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2010 2648 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/668/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2010 2646 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/637/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/382/08 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych”
2010 2649 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/669/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Żegiestów
2010 2544 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/645/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2514 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/639/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Złockie
2010 2512 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/635/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/508/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2010 2513 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/636/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/507/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2010 1958 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/633/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1644 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/632/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1664 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1366 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/593/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - Nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1364 2010-05-10 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 1290 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/602/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2010 - XL/579/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 1276 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/618/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Żegiestów
2010 1275 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna
2010 886 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/594/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego od którego uzależnione jest nieodpłatne przyznanie pomocy osobom lub rodzinom w formie dożywiania
2010 586 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/591/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXVI/392/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2010 585 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/590/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 510 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/576/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXVII/507/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
2010 509 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r.