Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5289 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Niskoemisyjnego dla Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5288 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 75/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5287 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 74 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2019 5286 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/ 73 /2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5285 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 4541 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 3943 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 58 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sucha Beskidzka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3942 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 57 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka
2019 3941 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr VII / 54 / 2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
2019 3389 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2019 3388 2019-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia drogi ul. T. Nieszczyńskiej do kategorii dróg gminnych
2019 3314 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3313 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019
2019 3312 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sucha Beskidzka w 2019 roku
2019 2137 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2136 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019.
2019 1345 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 1344 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Sucha Beskidzka
2019 1343 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej
2019 1342 2019-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej