Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 614

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7029 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/221/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 7028 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/218/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/992/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2019 7027 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
2019 7026 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/214/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 7025 2019-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 7024 2019-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 7023 2019-10-07 Uchwała Uchwała Nr XII/208/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/686/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim
2019 6951 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr X/186/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego
2019 6317 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/206/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 6316 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/198/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim
2019 6315 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/197/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2019 6314 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/193/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6313 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/192/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z  dnia 28  listopada 2007  r. w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w  ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w  Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i  trybu ich pobierania
2019 6312 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/188/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym lub osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 6311 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych z tytułu przewozu osób oraz zabranych ze sobą do środka transportowego rzeczy lub zwierząt
2019 5090 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/184/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 5089 2019-07-05 Uchwała Uchwała Nr IX/179/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2019 5021 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr IX/176/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/151/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali.
2019 5020 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/151/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych na rzecz najemców tych lokali
2019 4339 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/159/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 4338 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/155/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4337 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/149/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2019 4336 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/148/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 4335 2019-06-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej
2019 3930 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/144/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 3929 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2019 3928 2019-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3927 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/127/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu w Szkołę Podstawową Sportową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu
2019 2702 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/125/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.
2019 2701 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/120/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 2700 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”
2019 1777 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/99/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku
2019 1776 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/98/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1775 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/97/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2019 1774 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/96/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1773 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/95/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedszkolom i szkołom podstawowym
2019 1772 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/94/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2019 1771 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/93/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu
2019 1770 2019-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/92/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/526/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia - Schronisko dla osób bezdomnych
2019 1588 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2019
2019 1160 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/82/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu
2019 1159 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1158 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1157 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/79/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1156 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/78/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1155 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/77/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2019 1154 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego w Oświęcimiu
2019 1153 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/71/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 "Posiłek dla dzieci i młodzieży"
2019 1152 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/69/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/195/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r.
2018 9047 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr III/49/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 8922 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/44/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8921 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/40/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
2018 8920 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/39/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym lub osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w celu podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8919 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8918 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2018 8917 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2018 8916 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2019-2023
2018 8072 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/25/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 8071 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/20/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8070 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/19/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8069 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2018 8068 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8067 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
2018 8066 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A
2018 8065 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2018 8064 2018-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
2018 8063 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 8062 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 8061 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7575 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/1061/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 7574 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/1048/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej
2018 6791 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/1046/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6789 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/1031/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga
2018 6725 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr LIV/1033/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Oświęcim
2018 6054 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 6053 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1027/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 6052 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1026/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu miasta Oświęcim
2018 6051 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1025/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6050 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1024/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Oświęcimiu
2018 6049 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1023/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu
2018 6048 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1022/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu
2018 6047 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1018/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim
2018 6046 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1017/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6045 2018-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2018 6044 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1014/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018 6043 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1013/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 6042 2018-09-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu
2018 6041 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych
2018 6040 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1006/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2018 6039 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1001/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej obejmującego działki nr 382/6, 382/12
2018 6038 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LII/1000/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki, Legionów.
2018 5780 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr LII/1028/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr L/984/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.
2018 5779 2018-08-31 Uchwała Uchwała Nr L/984/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.
2018 5190 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 5091 2018-07-12 Uchwała Uchwała Nr L/992/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2018 4904 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/989/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.
2018 4903 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/988/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 4902 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/987/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2018 4901 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/980/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2018 4900 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/978/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIV/655/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
2018 4899 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/977/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIII/626/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2018 4898 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/976/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A
2018 4897 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr L/975/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap
2018 4116 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 4115 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/968/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2018 4114 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/967/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych na terenie Miasta Oświęcim
2018 4113 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/966/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Oświęcim
2018 4112 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/965/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu
2018 4111 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/960/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/822/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2018 3547 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/956/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 3546 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/939/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej
2018 3401 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/953/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3400 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/951/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu.
2018 3399 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/944/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
2018 3398 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/943/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych.
2018 3397 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/942/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz działalność na rzecz sportu w mieście Oświęcim.
2018 3396 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/941/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2018 3168 2018-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim
2018 2879 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/938/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 roku
2018 2878 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/917/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
2018 2877 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XLVII/913/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2018 2735 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/916/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1953 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1952 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/889/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
2018 1816 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/891/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku.
2018 1815 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVI/885/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1351 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.
2018 1183 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/879/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle położonemu w Mieście Oświęcim.
2018 1182 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/869/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2018 1181 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/868/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018 1180 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/867/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2018 1179 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/866/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2018 1178 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/865/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2018 1177 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej.
2018 333 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2018
2017 9155 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/854/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
2017 9154 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/853/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 9153 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLIV/840/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 8915 2017-12-19 Uchwała Uchwała Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 8770 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/835/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8769 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/834/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 8768 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/833/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 8767 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/832/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 8766 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/831/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8765 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIII/816/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2017 6983 2017-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
2017 6982 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/784/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa obejmującego działkę nr 3382
2017 6981 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/783/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego północną część terenu pomiędzy ul. Szpitalną a ul. Wysokie Brzegi
2017 6845 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/812/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6844 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/810/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 6843 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/809/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 6842 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/808/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 6841 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/807/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu.
2017 6840 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/806/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9  im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
2017 6839 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/805/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu.
2017 6838 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/804/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu.
2017 6837 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/803/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu.
2017 6836 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/802/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oświęcimiu.
2017 6835 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2017 6834 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2017 6833 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XLII/789/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/277/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 6601 2017-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2017 6167 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/782/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 6166 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6165 2017-10-05 Uchwała Uchwała Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2017 5536 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/765/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 5535 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/745/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej w Oświęcimiu.
2017 5534 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/744/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/157/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim.
2017 5533 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/743/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2017 5532 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/741/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r.
2017 5531 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/735/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu
2017 5018 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/733/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4988 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/686/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim.
2017 4695 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/731/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 4694 2017-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/82/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema.
2017 4444 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/729/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 4443 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/728/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2017 3874 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/700/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3873 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/685/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2017 3553 2017-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej i Garbarskiej
2017 3552 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
2017 3489 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/683/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 3488 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/665/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Miasta Oświęcim za park miejski o nazwie "Park Zasole" oraz ustalenia Regulaminu korzystania z terenu parku miejskiego o nazwie "Park Zasole"
2017 3427 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/664/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2017 3043 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005 r.
2017 3042 2017-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/625/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa
2017 2415 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/653/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 2414 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/648/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Mieście Oświęcim.
2017 2413 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/647/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda usytuowanego u zbiegu ulic: Władysława Jagiełły, Kamieniec i Ceglanej w Oświęcimiu.
2017 2412 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/646/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego w Oświęcimiu ulica Ceglana - dodatkowy przebieg.
2017 2411 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/645/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim.
2017 2345 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/629/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1614 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXXI/622/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 1559 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/612/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1558 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/611/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/466/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2017 1557 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/610/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku.
2017 1556 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/609/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
2017 1555 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/608/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.
2017 1554 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXI/607/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Oświęcimska Karta Mieszkańca".
2017 790 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/599/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.
2017 789 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/586/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2017 788 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/584/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2017 658 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXiX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2017
2017 633 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/552/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 8090 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/583/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/295/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 8089 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim
2016 8088 2016-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2016 8087 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/570/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/904/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r.
2016 7228 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/549/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 7227 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/545/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 7226 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 7225 2016-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 7224 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/524/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic: Chemików, Olszewskiego i Bema
2016 7223 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/523/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej
2016 7222 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/522/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Wysokie Brzegi
2016 7015 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/546/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 7014 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/544/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7013 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/532/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2016 7012 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/529/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr X/186/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015 r.
2016 7011 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/527/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2016 7010 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/526/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w funkcjonującym na terenie miasta Oświęcim ośrodku wsparcia - Schronisko dla osób bezdomnych.
2016 6836 2016-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXVII/506/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie programu zagospodarowania dla terenu Bulwarów
2016 6154 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/521/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 6153 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/505/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2016 - 2020 "Posiłek dla dzieci i młodzieży"
2016 6105 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/504/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Schroniska dla osób bezdomnych wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2016 6104 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/503/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2016 6103 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/502/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r.
2016 5659 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/501/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 5455 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną
2016 5154 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/487/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 5153 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/466/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2016 5152 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/460/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu
2016 5097 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/467/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2016 5096 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/465/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4610 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/459/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 4394 2016-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania
2016 4393 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/439/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
2016 4392 2016-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej, oznaczonego literą A
2016 3427 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/421/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN500/MOP 5,5 MPa w mieście Oświęcim
2016 3378 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/432/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 3334 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr XXII/428/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim.
2016 2936 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/420/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2935 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXI/407/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Łukowej i Garbarskiej.
2016 2899 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/413/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów „Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej oraz najlepszego absolwenta szkoły gimnazjalnej w Oświęcimiu.
2016 2898 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/411/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/656/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.
2016 2489 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/404/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 2488 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/381/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 2286 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XX/382/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2016 1458 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/379/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1457 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/376/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 1456 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/374/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1455 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/373/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1454 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/372/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2016 1453 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/371/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1452 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/370/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1451 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/369/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/945/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2016 1450 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Oświęcim.
2016 1441 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/358/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.
2016 1392 2016-02-26 Uchwała Uchwała Nr XIX/375/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2016 1130 2016-02-15 Uchwała Uchwała Nr XVII/326/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2016 894 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/357/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego u zbiegu ulicy Więźniów Oświęcimia oraz ciągu pieszego będącego przedłużeniem chodnika przy ulicy Obozowej w Oświęcimiu "Plac imienia Mariana Kołodzieja".
2016 893 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/347/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku.
2016 892 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/346/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2016 666 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 661 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/298/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 roku
2015 8561 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/323/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8560 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/306/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 8515 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/305/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2015 8514 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVII/301/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Oświęcimskiego Centrum Kultury
2015 8203 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/299/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2015 8132 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/295/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8131 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/292/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7417 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/294/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 7416 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/293/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7415 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/291/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7414 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/279/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/150/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2003 r. w sprawie utworzenia Noclegowni Miejskiej wraz z funkcjami towarzyszącymi dla realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2015 7413 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/278/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/341/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodku wsparcia - Noclegownia Miejska w Oświęcimiu.
2015 7412 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/277/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Oświęcim, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Oświęcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 7411 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/275/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów.
2015 7410 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.
2015 7409 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/270/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 7408 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XV/269/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 6247 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/266/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6246 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/259/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Stanisławy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, na terenie Państwowego Muzeum Auschwit-Birkenau.
2015 6245 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/246/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2015 6244 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/245/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2016.
2015 6010 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/241/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 6009 2015-10-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/226/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Oświęcim na lata 2015-2018”
2015 5911 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/230/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 5910 2015-10-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/229/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/100/95 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie miasta Oświęcimia petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających, działających na podobnych zasadach.
2015 5350 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XI/199/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/56 z dn. 23.01.1956 Miejskiej Rady Narodowej miasta Oświęcimia
2015 5207 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr XI/224/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 5112 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/220/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5111 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/198/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Oświęcim.
2015 5110 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/197/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.
2015 5109 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2015 3886 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/191/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3885 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/187/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 3884 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/186/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014 r.
2015 3883 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/158/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego przy ulicy Krasickiego
2015 3882 2015-06-30 Uchwała Uchwała Nr X/157/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Gajowej
2015 3848 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr X/168/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2015 3847 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr X/162/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Seniora".
2015 3432 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/154/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 3431 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/153/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zaliczenia istniejącej drogi ulicy Gospodarczej w Oświęcimiu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tej drogi.
2015 3430 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/147/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu miasta Oświęcim, celem zwiększenia ich szans edukacyjnych, finansowanego ze środków projektu"Pierwszy dzwonek".
2015 2941 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/145/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2940 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2015 2939 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2015 2938 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2015 2937 2015-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2015 2936 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/126/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, którego organizatorem jest Gmina Miasto Oświęcim
2015 2935 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VII/125/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.
2015 2858 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2251 2015-04-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu „MÓJ RYNEK”.
2015 1961 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/123/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy zlokalizowanej w Oświęcimiu wzdłuż ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Pod Borem do ulicy Niwa Monowicka - ulica Gospodarcza.
2015 1960 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/122/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2015 1959 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/109/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku.
2015 1958 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.
2015 1957 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/106/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1956 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/95/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
2015 1620 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr VI/92/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B)”
2015 1616 2015-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim.
2015 841 2015-02-17 Uchwała Uchwała Nr IV/42/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy” – w części dotyczącej jednostki planistycznej U6 oraz KD2.
2015 707 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/589/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)
2015 706 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2015 705 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku
2015 31 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/38/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7420 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 7419 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
2014 7143 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7142 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 7052 2014-12-09 Uchwała Uchwała Nr LVII/1132/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 7051 2014-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2014 7050 2014-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 7035 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 7034 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/6/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7033 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6926 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr LVI/1100/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 6399 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr LVII/1108/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2015.
2014 5378 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1097/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 5377 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1096/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/923/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014 r.
2014 5376 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1095/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 5375 2014-09-30 Uchwała Uchwała Nr LVI/1089/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 5370 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LIV/1082/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5369 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/1048/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5368 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LI/1008/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 5290 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr L/965/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 4995 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LIV/1049/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, ul. Zaborską, ul. Batorego i ul. Zatorską
2014 4783 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1078/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 4782 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1066/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych
2014 4781 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1059/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2014 4294 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/934/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 roku
2014 4007 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1044/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Oświęcim lub jej jednostkom podległym zaliczanym do sektora finansów publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 4006 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1036/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim
2014 4005 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1032/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2014 4004 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Oświęcimiu
2014 3366 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LII/1023/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 3238 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LI/982/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 3175 2014-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim
2014 2966 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/922/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.
2014 2736 2014-05-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia teksu jednolitego uchwały Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu, w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina oraz ograniczonego brzegiem istniejącej skarpy
2014 2641 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LI/981/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2014 2612 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/980/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim
2014 2611 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/979/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 2610 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LI/978/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2014 2229 2014-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli
2014 2225 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/948/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 2200 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2199 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/946/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu "MÓJ RYNEK"
2014 2189 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/945/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim
2014 2188 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2187 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 2186 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/941/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miasto Oświęcim do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Oświęcim
2014 2173 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/960/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Oświęcim odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2172 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/958/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim
2014 2171 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr L/935/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1313 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/925/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim
2014 1312 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/923/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 740 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom
2014 739 2014-02-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim
2014 717 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/919/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/829/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2014 716 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/918/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia wysokości stawek procentowych od nieuiszczonej części opłaty rozłożonej na raty.
2014 715 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/908/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 714 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/907/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/501/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 713 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/906/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr XX/401/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012 r.
2014 712 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/903/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim.
2014 706 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/920/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Posiłek dla dzieci i uczniów"
2014 705 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/911/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy Rondo NIWA dla skrzyżowania o ruchu okrężnym położonego u zbiegu ulic: Powstańców Śląskich, Konopnickiej i Konarskiego w Oświęcimiu
2014 704 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/904/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych
2014 703 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/899/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku
2014 702 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/896/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2014 513 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/890/13 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2014 512 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2014
2014 418 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/892/14 Rady Miasta Oświęcimia z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kolbego, obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3
2013 7907 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/863/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 z dnia 29 maja 2013 r. i uchwałą Nr XL/753/13 z dnia 28 sierpnia 2013 roku
2013 7828 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/865/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2013 7827 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/844/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 7312 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/841/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 7311 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/840/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7310 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/839/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 7309 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/838/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 7308 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/837/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/364/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2008 r.
2013 7307 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/836/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Oświęcimiu "MÓJ RYNEK".
2013 7306 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/835/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oświęcim na lata 2014-2018.
2013 7305 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/823/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014.
2013 7304 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/822/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2013 6476 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/821/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 6475 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/819/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/773/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Oświęcim w roku kalendarzowym 2014
2013 6474 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2013 6473 2013-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej
2013 6472 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/803/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/795/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/746/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny"
2013 6471 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec
2013 6470 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/799/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 1081/39, 1081/25, 368/8, 368/11, 620/4, 620/6 położonych w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego
2013 5904 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny".
2013 5892 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/795/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/746/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Oświęcim Programu "Oświęcimska Karta Rodziny"
2013 5776 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/797/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5775 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLII/773/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2014.
2013 5404 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/770/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 5403 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/755/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2013 5402 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/754/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie regulaminu nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
2013 5401 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/753/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/708/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r.
2013 5400 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/752/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/572/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz ustalenia sposobu ich pobierania.
2013 5392 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/767/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/467/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 5 września 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu miejskiego targowiska w Oświęcimiu oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z urządzeń targowiska.
2013 5391 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XL/745/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
2013 5276 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/720/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 4951 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/739/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 4364 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/728/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim.
2013 3939 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/710/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 3938 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/709/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/527/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3937 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/708/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3874 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/679/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3731 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/696/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 3675 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych, z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2013 3400 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/695/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku
2013 3399 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/693/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 3398 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów na liniach miejskich i podmiejskich obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu
2013 3397 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/681/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Oświęcim
2013 3396 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/680/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego
2013 2809 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/658/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2013 2808 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/656/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Oświęcim.
2013 2658 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/660/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2657 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/659/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2656 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/645/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/241/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.03.2004 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Oświęcim
2013 1927 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/642/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 rok
2013 1926 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal
2013 1925 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/632/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/176/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 listopada 2003 r.
2013 1924 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania.
2013 1556 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/624/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 1522 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/595/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003 r.
2013 1246 2013-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim.
2013 1245 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/606/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2013 roku.
2013 1244 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/605/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
2013 1243 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2013 1242 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.
2013 1241 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/599/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim w roku kalendarzowym 2013.
2013 1240 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/598/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 1222 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/604/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2013 942 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2013
2013 914 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/594/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 7803 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/591/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Oświęcim zmienionej uchwałami: Nr XIX/366/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r. i Nr XXIX/539/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012 rok
2012 7802 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/569/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
2012 7756 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/590/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2012 7383 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/555/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6609 2012-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Oświęcim wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
2012 6608 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/539/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/255/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy miasto Oświęcim zmienionej uchwałą XIX/366/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.
2012 6607 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/538/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: podziału Miasta Oświęcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6606 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/537/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 6605 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/536/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6604 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/535/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6603 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/534/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5799 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/524/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
2012 5754 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/531/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5753 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/529/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 5752 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/528/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5751 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/527/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5750 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/526/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5749 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/525/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.
2012 5484 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/530/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 5485 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/533/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5014 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/504/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4869 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/501/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Oświęcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4863 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/493/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2012r. w sprawie: dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Oświęcim
2012 4506 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/470/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/191/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi i trybu ich pobierania
2012 4481 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/468/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Oświęcimiu im. Augusta Kowalczyka
2012 4321 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/481/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4286 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/455/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej, Zatorskiej i Batorego
2012 3899 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/444/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2012 3835 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIĄ KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
2012 3797 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/454/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 3765 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/452/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3220 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/401/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/398/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli, zmienionej uchwałą Nr XI/193/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 r.
2012 2820 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 rok
2012 2705 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/432/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 2693 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/430/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2189 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/381/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/829/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
2012 2188 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/368/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2012 roku
2012 1917 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/405/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 1598 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 1531 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIX/383/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r.