Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 435

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6559 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 6558 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025.
2019 6463 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ
2019 5830 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe)
2019 5829 2019-08-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
2019 5815 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 5814 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 5813 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 5812 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5811 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2019 5042 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/95/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 5041 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC- KOKOSZKÓW)
2019 4829 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3.
2019 4828 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 17.
2019 4827 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28.
2019 4826 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14.
2019 4181 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 4180 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta Nowy Targ.
2019 4179 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu”
2019 4178 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2019 4177 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (RÓWNIA SZAFLARSKA)”
2019 4176 2019-05-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)"
2019 3632 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 3460 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2019 3311 2019-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)"
2019 3310 2019-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2019 3301 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ
2019 3300 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 3299 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019
2019 3298 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Nowym Targu.
2019 2324 2019-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchawły w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13"
2019 2229 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr v/56/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 2228 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2019 2227 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert na realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2019 2226 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019
2019 2225 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałego ronda w Nowym Targu
2019 1448 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.II (Targ przy ul. Targowej)
2019 1447 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia)
2019 1399 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 1398 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2019 1397 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2019 1396 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.
2019 1395 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 543 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2019
2019 542 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2019 541 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ
2018 8502 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 8501 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
2018 8500 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Nowy  Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w  niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym.
2018 8499 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8498 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8450 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2018 8449 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2018 8448 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 7686 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LIV/528/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 7088 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/519/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 7087 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2018 7086 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/512/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych
2018 7085 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/511/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 7084 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LIII/509/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6940 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LIII/508/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.
2018 6361 2018-09-24 Uchwała Uchwała Nr LII/502/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2018 6184 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/507/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 6183 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/505/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6182 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/504/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 6181 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/501/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2018 6180 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/500/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały NR XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ
2018 6179 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/499/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2018 6178 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/498/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu.
2018 6177 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/497/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2018 6176 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr LII/496/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z  cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.
2018 5384 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 5383 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5382 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 5381 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z  cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.
2018 4745 2018-07-05 Uchwała Uchwała Nr L/476/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum)
2018 4710 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr L/482/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 4709 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr L/473/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2018 4091 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 4090 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016 r.
2018 4089 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu.
2018 4088 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr XLIX/465/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem)
2018 3480 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/462/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 3479 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ
2018 2687 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 2686 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/452/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
2018 2685 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/445/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018
2018 2684 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/444/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu
2018 2683 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/443/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania decyzji administracyjnych.
2018 2682 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/442/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do wydawania decyzji administracyjnych.
2018 2681 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 2680 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/440/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i  szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2018 2679 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XLVII/438/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1721 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/435/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 1720 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2018 1719 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
2018 1118 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/427/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 1117 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLV/417/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
2018 507 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2018
2018 506 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/413/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2018 505 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2018 504 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XLIV/408/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 8586 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/406/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 8585 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/404/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2017 8323 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej w 2018r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2017 7764 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/394/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Nowym Targu
2017 7742 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLII/393/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu
2017 7700 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/398/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza
2017 7699 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/396/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX /267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.
2017 7698 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/395/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ
2017 6781 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/392/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 6780 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 6779 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/388/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6778 2017-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/383/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2017 5845 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/381/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 5844 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/377/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2017 5843 2017-09-19 Uchwała Uchwała Nr XL/376/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.
2017 5842 2017-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu".
2017 5087 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXiX/374/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 5086 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5085 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/362/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
2017 5084 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/361/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu
2017 5083 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5082 2017-08-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2017 4467 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 4031 2017-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział)
2017 3933 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/346/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 3495 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 3315 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)
2017 2434 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 2433 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
2017 2432 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/323/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017
2017 2431 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2017 2430 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2402 2017-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2017 2373 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31  sierpnia 2019 r.
2017 2209 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXV/317/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ
2017 1966 2017-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2017 1943 2017-03-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I)
2017 1786 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/314/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 1785 2017-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/307/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2017 1360 2017-02-22 Uchwała Uchwała Nr XxXI/283/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012 r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2017 1004 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/303/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji.
2017 1003 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/302/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1002 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
2017 1001 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/300/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 1000 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/294/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2017 999 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie: zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
2017 820 2017-01-27 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2017
2017 664 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXXI/288/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2017 353 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 296 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)
2017 295 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXXI/279/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014) i zmienionego Uchwałą Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 poz. 8408 z 23 grudnia 2015 r.)
2016 7532 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2016-2019”
2016 7531 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2016 7417 2016-12-09 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2016 7299 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7298 2016-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/273/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2016 6744 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXIX/263/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2016 6675 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 6530 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.
2016 5905 2016-10-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/258/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 5860 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2016 5286 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/243/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 5285 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/235/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/212/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5237 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/245/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 5236 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2016 5235 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 5234 2016-09-16 Uchwała Uchwała Nr XXVII/233/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2016 4800 2016-08-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/213/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ
2016 4733 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXV/224/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 4722 2016-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 4602 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 4601 2016-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 4118 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/212/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4117 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 4024 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 4023 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 4022 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/210/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4021 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2016 4020 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/208/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2016 4019 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2016 3496 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2016 3466 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 3465 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 3464 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/202/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 15/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (z późn. zm.)
2016 2719 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 2718 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ
2016 2127 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XX/185/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 2108 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/184/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu
2016 2107 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia warunków i zasad korzystanie z tych obiektów.
2016 2106 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2016
2016 2105 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu.
2016 1594 2016-03-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowy Targ
2016 1244 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 1239 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2016
2016 1238 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVII/157/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2016 382 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i  publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
2016 381 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
2016 380 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta.
2016 223 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 8408 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014 r.)
2015 8407 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2015 8289 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu
2015 8288 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2015 8156 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/149/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8155 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2015 7928 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2015 6780 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko - Stawiska)
2015 6158 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2015 6144 2015-10-27 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 5886 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 5776 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 września 2015r. w sprawie: zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu, do kategorii dróg gminnych.
2015 5384 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 5383 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/108/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2015 5382 2015-09-15 Uchwała Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)
2015 5367 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 4755 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC - KOKOSZKÓW)”
2015 4736 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 4735 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 4719 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2015 4718 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2015 4717 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ
2015 4716 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 4715 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie : rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu
2015 4295 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 4294 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 45, poz. 604 z dnia 7 marca 2003 r.)
2015 4293 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/74/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu"
2015 4292 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 (Ogród działkowy KROKUS)
2015 3234 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29
2015 3233 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 3232 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu"
2015 3231 2015-05-26 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2015 2782 2015-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 2619 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta
2015 1964 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015
2015 1963 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2015 1962 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2015 1070 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2015
2015 1002 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta Nowy Targ.
2015 1001 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 523 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej w latach 2015- 2017r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2015 489 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 7014 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XLIX/433/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu
2014 6817 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/444/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 6816 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2014 6815 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/438/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12
2014 6814 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/437/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki)
2014 6813 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Miejskiego programu wspierania Rodzin korzystających ze żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ
2014 6599 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XLIX/440/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu"
2014 5930 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/430/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5929 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/429/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2014 5928 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2014 5922 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/424/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 5921 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVII/421/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w 2015 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2014 5230 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/418/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5229 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu „Pierwszy dzwonek-2014”
2014 5184 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/402/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 5032 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2014 5031 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
2014 5030 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2014 5029 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 5028 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowego Targu w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznania.
2014 5027 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/409/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2014 5026 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/405/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w okresie od lipca do  grudnia 2014 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.
2014 5025 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XLVI/404/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r. w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu
2014 4525 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 4361 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLI/356/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 4314 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/400/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października 2008r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
2014 4313 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2014 4312 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012 r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2014 4311 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/393/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania i uchylenia uchwały.
2014 3995 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16
2014 3673 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 3478 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/382/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wymienionych pomieszczeń
2014 3477 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/378/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2014 2863 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ)”
2014 2839 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 2838 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13” przyjętego Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005 r.)
2014 2162 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/365/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2014 2161 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ
2014 2160 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiagnięte wyniki sportowe
2014 1601 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2014
2014 1600 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)
2014 1599 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1598 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. , poz. 1059 z późn. zm.).
2014 1597 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020
2014 1596 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2014 1529 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów obwodów glosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ
2014 1528 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1044 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2014 rok
2014 1043 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2014 439 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/342/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 438 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/341/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
2014 437 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/336/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020.
2014 436 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/335/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu.
2014 435 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XL/334/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu.
2014 176 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 7841 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 7392 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7391 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2013 7390 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 6567 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 6125 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 6124 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013r. w sprawie powołania i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
2013 5475 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9”
2013 5474 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4834 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4516 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4515 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
2013 4514 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzącego zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziale łączonym.
2013 4513 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznania.
2013 4397 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 4382 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu.
2013 4313 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
2013 4312 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2013
2013 3893 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
2013 3840 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 3423 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ
2013 3422 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2013 2988 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (NIWA - GREL)”
2013 2707 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu"
2013 2706 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2013
2013 2705 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zaliczenia wschodniej obwodnicy miasta – etap 1, łączącej ul. Kowaniec z ul. Waksmundzką wraz z przeprawą mostową przez potok Czarny Dunajec, do kategorii dróg gminnych
2013 2141 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 2016 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2013 1389 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2013 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2013 1178 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 1174 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.
2013 1173 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1172 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.
2013 933 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2013 rok
2013 782 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2013 248 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 203 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2012 7010 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 7009 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 6871 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
2012 6870 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 6869 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6868 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 6867 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ
2012 6318 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 5895 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2012 5894 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
2012 5622 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 5533 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2013 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
2012 5532 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ.
2012 5449 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie: podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5450 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2012 5102 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2012 5101 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2012 5100 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 4687 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 4021 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 3989 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców.
2012 3282 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3057 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 2523 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 2407 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2012
2012 1815 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1814 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1722 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta
2012 1702 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1701 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
2012 1700 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ
2012 1699 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie przyporządkowania ulic i osiedli do obwodów szkolnych
2012 1698 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowy Targu
2012 1463 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032.
2012 1171 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I
2012 1157 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na rok 2012
2012 709 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej
2012 525 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.
2012 283 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2012 269 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)”
2012 122 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 6423 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 6424 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6425 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2011 5543 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 28"
2011 5544 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5322 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
2011 4707 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4708 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
2011 4349 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
2011 4348 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 4351 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4350 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2011-2014”.
2011 4173 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
2011 4134 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4121 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2011 rok
2011 4136 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 4135 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r. Nr V/25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zmian w budżecie miasta
2011 3658 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Targu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 3659 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu.
2011 2999 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3000 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
2011 2518 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ.
2011 2519 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Targu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1622 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 1561 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2011 80 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 6106 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta.
2010 5444 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) w tym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 11
2010 5295 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/542/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 5296 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr L/553/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2010 5058 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIX/537/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Urzędu Miasta Nowy Targ.
2010 4769 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/554/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 4397 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie: określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010 4396 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/524/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 4398 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 4400 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/547/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 4399 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/541/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 4054 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/516/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2007r. w sprawie rodzaju przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2010 3745 2010-09-27 uchwala Uchwała nr XLVII/529/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 3347 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/523/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 3165 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLV/513/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 3026 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/511/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 2737 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/495/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 2232 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/501/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 2120 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
2010 2119 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/485/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Nowym Targu
2010 2118 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/469/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2010 2121 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/487/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla nauczyciela zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
2010 2124 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/496/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych w okręgach wyborczych.
2010 2123 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/489/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy – Karta Nauczyciela.
2010 2122 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/488/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2010 1584 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/482/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 1585 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/492/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP.
2010 1503 2010-05-17 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2010 rok
2010 1231 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/462/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1232 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/474/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1233 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/483/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2010 r. Nr XXXIX/457/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie miasta
2010 1005 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r. w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własnośc Gminy Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców.
2010 571 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/456/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2009 r. Nr XXVIII/332/2008 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz zmian w budżecie miasta