Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6926 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych Miasta Mszana Dolna
2019 6925 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 6924 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna
2019 6923 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 6922 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 6921 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 6175 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej Nr XII/95/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 6174 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5544 2019-07-22 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2019.
2019 5522 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 5521 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Mszana Dolna
2019 5441 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4940 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4939 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 4707 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/79/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna
2019 4706 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 4576 2019-06-14 Uchwała Uchwała Nr X/77/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 4221 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 3494 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna od dnia 1 września 2019 roku
2019 3493 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 3492 2019-04-29 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 2847 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 1900 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2019 roku”
2019 1899 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Mszana Dolnaza pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1898 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu
2019 1897 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
2019 1896 2019-03-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna
2019 874 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna
2019 873 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 872 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 871 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 870 2019-01-29 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Mszana Dolna
2019 869 2019-01-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/28/2019 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 21 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 271 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 9072 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Miasta Mszana Dolna
2018 9071 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 9070 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 9069 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu używania sztandaru Miasta Mszany Dolnej
2018 9068 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 7925 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr L/452/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 7924 2018-11-21 Uchwała Uchwała Nr L/451/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/450/2018 Rady Miasta w Mszanie Dolnej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
2018 7598 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLIX/450/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mszana Dolna.
2018 7332 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/449/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Gronoszowa w Mieście Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
2018 7331 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/444/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7330 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 5821 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/439/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna.
2018 5820 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/437/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej.
2018 5819 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr XLVII/435/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 5414 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/430/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
2018 5413 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 5412 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/428/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mszana Dolna.
2018 5411 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/427/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę starych kotłów grzewczych dla projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowanych ze środków budżetu Miasta Mszana Dolna w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
2018 5410 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/426/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mszana Dolna.
2018 5409 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/425/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 5408 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr XLVI/421/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 4713 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLV/417/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018
2018 4414 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLIV/410/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 oraz zmiany Uchwały Nr XLIII/399/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.
2018 4245 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/411/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/389/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 4244 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/412/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/390/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Mszana Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 4243 2018-06-12 Uchwała Uchwała Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 3659 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 po stronie dochodów,  wydatków i przychodów.
2018 3658 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/405/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego oraz nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2018 3657 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/404/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3656 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/403/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2018 3655 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLIII/399/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2018 po stronie  wydatków i przychodów.
2018 2272 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/390/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Mszana Dolna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
2018 2271 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/389/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1172 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/381/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2018 roku”.
2018 1171 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/380/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych z terenu miasta Mszana Dolna.
2018 1170 2018-02-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI/376/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLI/376/2018
2018 252 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/374/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/362/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2018 251 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/373/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Mszana Dolna, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 250 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/371/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 249 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XL/369/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 8951 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/367/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Mszanie Dolnej.
2017 8950 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/365/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 8587 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 8103 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/356/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 8102 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie : ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „Regionalnej polityki energetycznej, działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO WM 2014-2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 6582 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/352/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 6581 2017-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/350/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 6075 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 września 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 5321 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 5320 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/338/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2017 5319 2017-08-21 Uchwała Uchwała Nr XXXV/336/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017r.
2017 5136 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/327/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 5135 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/325/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2017r.
2017 5134 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2017 5133 2017-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2017 4131 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/321/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2017 4130 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/320/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 4129 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4128 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 4127 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/314/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 3821 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3820 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków.
2017 3180 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/304/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/171/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.
2017 3179 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/295/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków,  przychodów i rozchodów.
2017 3178 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/294/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 3154 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/293/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek.
2017 3153 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/292/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
2017 2745 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/290/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2275 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2138 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/285/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2017 roku”.
2017 2137 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/289/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2136 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/288/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Mszana Dolna oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 2135 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/287/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2134 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2017 2133 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków,  przychodów i rozchodów.
2017 1342 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/270/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków i  przychodów.
2017 686 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy- Miasta Mszana Dolna
2017 685 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/262/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2017 - 2019
2017 684 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVIII/260/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVIII/260/2017
2017 266 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/258/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu
2017 265 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/255/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna.
2017 264 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/253/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2017 263 2017-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVII/251/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2016 7196 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/239/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/227/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7195 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/237/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2016 7194 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/236/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 7193 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mszanie Dolnej i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mszanie Dolnej oraz nadania statutu.
2016 6534 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 6533 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 6532 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/226/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej".
2016 6531 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXV/225/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2016 6085 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/214/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 października 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
2016 6084 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 października 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 5579 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Mszana Dolna.
2016 5578 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/196/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 5577 2016-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2016 5008 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2016 4006 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4005 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4004 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2016 4003 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2016 3075 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/171/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Mszana Dolna.
2016 3074 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2016 3073 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2016 2434 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna
2016 2269 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/158/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów i wydatków.
2016 2062 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna
2016 2061 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/154/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
2016 2060 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2016 roku”.
2016 2059 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie dochodów, wydatków,  przychodów i rozchodów.
2016 963 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/142/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek
2016 962 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2016 po stronie  wydatków.
2016 961 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2016 960 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
2016 959 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2016r.
2016 165 2016-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XV/128/215 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016 Nr XV/128/2015
2016 166 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV/130/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 8499 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7476 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Mszana Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 7475 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 7418 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7130 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 7129 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7128 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2008 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 7127 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6362 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 6361 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 5057 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 4340 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w celu realizacji projektu "pierwszy Dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Miasto Mszana Dolna
2015 4339 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 3647 2015-06-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów i wydatków.
2015 3004 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 4 maja 2015r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2015 1604 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2015 roku”.
2015 1603 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
2015 1602 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
2015 1601 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2015r.
2015 1600 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 1599 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2015 1582 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mszana Dolna.
2015 1581 2015-03-20 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2015 1557 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mszana Dolna.
2015 1556 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/223/2012 Rady Miasta mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2912 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 733 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna
2015 732 2015-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/24/2015 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015
2015 420 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2015 419 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 418 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2014 6680 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/385/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2014 6679 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr LIII/370/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2014 5765 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr LII/366/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 5689 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr LII/363/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów i wydatków.
2014 4811 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2014 4810 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/356/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 5 -6 sierpnia 2014 r.
2014 4604 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr L/355/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 sierpnia 2014r. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących Miasto Mszana Dolna w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2014 3838 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2014 3268 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2014-2016
2014 3193 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014 po stronie wydatków
2014 3168 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2014 2962 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014
2014 1868 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mszana Dolna w 2014 roku”
2014 1867 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/325/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu nauczycieli
2014 1866 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2014 1646 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2014 1645 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2014 681 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na dożywianie przez mieszkańców Miasta Mszana Dolna
2014 680 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2014 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia Miasta Mszana Dolna do rządowego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz podwyższenia kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
2014 377 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
2013 7954 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna
2013 6326 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/300/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
2013 6325 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/299/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna.
2013 6324 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty ze zmianami Uchwała: Nr XXXVII/249/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r.
2013 6323 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 6322 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mszanie Dolnej
2013 6321 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
2013 5666 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej
2013 5665 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.
2013 5664 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/274/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 września 2013r. w sprawie : zwiększenia budżetu miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków.
2013 5165 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/272/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków i rozchodów.
2013 4776 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów i wydatków
2013 4265 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna
2013 3566 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3565 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji ze zmianami uchwała: Mr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013 r.
2013 3185 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2013 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2013 2893 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2013 2833 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013 r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2013 1806 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1805 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2013 1591 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2013
2013 1396 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Mszana Dolna
2013 1300 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna
2013 648 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2013 170 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2013 169 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
2013 168 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 167 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 147 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 7712 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy – Miasto Mszana Dolna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7697 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 7696 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2012 6301 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6300 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
2012 6210 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 5512 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2012 5051 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 4973 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy - Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4737 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Cmentarnej na ul. Księdza Józefa Stabrawy
2012 4632 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zlecenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 4631 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dojściu pieszemu do zbiorowej mogiły pomordowanych Żydów przy ul. Mroza
2012 4232 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.
2012 4177 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 3654 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/173/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
2012 3526 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 3281 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mszana Dolna
2012 3121 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków
2012 3051 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/176/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 2872 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 2297 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 1807 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów, wydatków, i przychodów.
2012 1759 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2012 1416 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa
2012 215 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr XIV/101/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego oraz sposobu jej rozliczania
2012 186 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2012 65 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 6885 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2011 6886 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 5948 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 5947 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5946 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru.
2011 5951 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 5950 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 5949 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie trybu postępowania podmiotów objętych ustawą prawo wodne o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
2011 5193 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 5192 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2011 5237 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna.
2011 5236 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
2011 4705 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków
2011 4706 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna
2011 4545 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.
2011 3707 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr V/33/2011 na rok 2011 Rady Miasta Mszana Dolna.
2011 3708 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 3613 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej
2011 3614 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
2011 2427 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011 .
2011 2428 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 2429 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 maja 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów i wydatków.
2011 2376 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2011 po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2011 2367 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1272 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.
2011 533 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2011 522 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2011 535 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Mszana Dolna
2011 534 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 r.
2010 5755 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/371/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5756 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/372/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 5282 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/382/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej
2010 5283 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXI/383/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2010 4395 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LIX/375/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej
2010 3997 2010-10-14 uchwala Uchwała nr LIX/376/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 3662 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVII/366/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dla Miasta Mszana Dolna liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2010 3585 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr LVII/364/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 3305 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/354/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna.
2010 3306 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LV/361/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie - Miasto Mszana Dolna oraz jej jednostkom podległym a także wskazanie organów do tego uprawnionych.
2010 3023 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr LV/358/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 2732 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/342/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Mszana Dolna.
2010 2733 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
2010 2731 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr LIII/340/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mszana Dolna
2010 2231 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/344/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków
2010 2117 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/338/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkania chronionego oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
2010 1761 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LI/324/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów, wydatków i przychodów
2010 1685 2010-05-24 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr L/317/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: dostosowania zapisów Uchwaly Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30.XII.2009 do nowych przepisów ustawy z dnia 27.VIII.2009 r o finansach publicznych i ustawy z dnia 27.VIII.2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2010 1554 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr LII/334/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków
2010 1407 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej.
2010 1002 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/326/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego "Orlik 2012".
2010 554 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr L/318/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2010 po stronie wydatków i rozchodów
2010 527 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście Mszana Dolna.
2010 466 2010-03-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIX/314/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Miasta Mszana Dolna na rok 2010
2010 81 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/2009 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.
2010 4421 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LXI/377/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków
2010 4422 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr LXI/381/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami