Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 396

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6979 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.81.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów w Limanowej
2019 6978 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.79.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 6761 2019-09-24 Uchwała Uchwała Nr XIII.71.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 6395 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.75.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 6391 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.74.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Limanowa
2019 6390 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.73.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 5852 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr XII.67.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 5793 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII.69.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa , wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2019 5072 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.61.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa
2019 5052 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XI.66.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"
2019 4980 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.64.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4979 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.60.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2019 4978 2019-07-02 Uchwała Uchwała Nr XI.58.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 4413 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr X.49.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 3975 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX.48.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie Przyjęcie Programu "Limanowska Karta Mieszkańca"
2019 3974 2019-05-17 Uchwała Uchwała Nr IX.46.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 2938 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr VI.44.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2019 2879 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI.36.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2019r.
2019 2878 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI.31.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok.
2019 1614 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.30.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2019 1611 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.29.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Limanowa przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 1609 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V.26.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 1410 2019-02-18 Uchwała Uchwała Nr IV.23.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 1105 2019-02-08 Uchwała Uchwała Nr IV.24.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2019 1098 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.25.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania"
2019 1058 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr IV.20.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2019 rok
2019 227 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III.18.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.
2019 226 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III.14.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 225 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr III.12.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała Nr II.11.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 8945 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr II.5.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 8940 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.10.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII.205.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r.
2018 8939 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.9.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8938 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II.7.18 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Limanowa
2018 7759 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LXXVIII.504.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII.405.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Miasta Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 7706 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr LXXVIII.501.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 7653 2018-11-13 Uchwała Uchwała Nr LXXVII.493.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 6917 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.486.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.
2018 6916 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.484.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2018 6915 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LXXVI.482.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 6062 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr LXXV.475.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu realizacji i finansowania projektu pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami
2018 5988 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXXV.471.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 5987 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr LXXV.468.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 5672 2018-08-17 Uchwała Uchwała Nr LXXIV.466.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 5204 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.464.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowania pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
2018 5203 2018-07-18 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.458.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 4918 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LXXIII.463.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2018 4098 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr LXXII.454.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 3811 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr LXXI.451.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 3700 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LXIX.444.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Limanowa na lata 2018-2022
2018 3698 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr LXIX.438.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok
2018 3663 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LXIX.443.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Limanowa
2018 3662 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LXIX.442.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2883 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.432.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2018 r.
2018 2882 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.431.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
2018 2880 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.426.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 2669 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.429.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Limanowa.
2018 2668 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.428.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2579 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr LXVIII.430.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2018 2123 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr LXVII.424.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 1494 2018-03-02 Uchwała Uchwała Nr LXVI.419.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego w Limanowej.
2018 894 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr LXV.411.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2018 rok.
2018 845 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.417.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIV.187.2016 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa.
2018 844 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.416.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2018 843 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.414.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół , wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 842 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr LXV.413.2018 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek„ Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej.
2018 692 2018-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr LXII.400.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2018 Nr LXII.400.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017
2018 529 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr LXII.406.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2018 528 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr LXII.398.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2018 261 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.405.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Miasta Limanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 260 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.403.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2018 259 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr LXII.402.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 8655 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr LXI.397.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII.382.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020– polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
2017 8654 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr LXI.394.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 8357 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LX.391.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Limanowa położonych w Limanowej przy ulicy Willowej zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz ich najemców
2017 8130 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr LX.386.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
2017 8129 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr LX.384.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 7515 2017-11-21 Uchwała Uchwała Nr LVIII.380.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 7480 2017-11-20 Uchwała Uchwała Nr LVIII.382.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
2017 6953 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.377.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.
2017 6952 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.372.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 6951 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.371.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6950 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr LVII.369.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 6645 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr LVI.368.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 6509 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr LV.362.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych
2017 6467 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr LV.361.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Miasta Limanowa
2017 6466 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr LV.359.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 5741 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr LIV.358.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazw ulic na terenie Miasta Limanowa.
2017 5659 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV.352.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 5653 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV.354.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Limanowa służebnościami przesyłu.
2017 5073 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr LIII.344.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 5044 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr LIII.349.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary
2017 5043 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr LIII.346.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Limanowa.
2017 4825 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr LII.336.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 4507 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII.343.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
2017 4506 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr LII.339.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.
2017 4245 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr LI.325.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 4056 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr L.320.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania należności Miasta Limanowa i jego miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2017 4055 2017-06-14 Uchwała Uchwała Nr L.318.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 3981 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr L.322.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
2017 3977 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr L.323.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian Statutu Limanowskiego Domu Kultury.
2017 3551 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLIX.317.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 3352 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII.314.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Miasto Limanowa.
2017 3351 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr XLVII.303.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
2017 2400 2017-04-04 Uchwała Uchwała Nr XLVI.291.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2017 2369 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLVI.294.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 2102 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLV.286.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 1984 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.289.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa.
2017 1983 2017-03-22 Uchwała Uchwała Nr XLV.288.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 1676 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XLIV.281.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla MARSA w Limanowej
2017 1627 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XLIV.279.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 1269 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XLII.271.2017 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok
2017 694 2017-01-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLI.264.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 693 2017-01-24 Uchwała Uchwała Nr XL.261.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2017 330 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.270.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2017 329 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.269.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.
2017 328 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XLI.268.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu drogi K 340342 – ul. Potok zaliczonej do kategorii dróg gminnych zlokalizowanej na terenie Miasta Limanowa.
2016 7798 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIX.260.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 7688 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.252.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 7211 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.259.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na obszarze miasta Limanowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 7210 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.255.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Limanowa
2016 7209 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII.254.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 6245 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.249.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2016 6244 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.248.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6243 2016-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI.244.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 5633 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII.239.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 5314 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII.227.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 5064 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII.235.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Limanowa
2016 5063 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXXII.234.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/210/2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: likwidacji przystanku Mały Rynek w Limanowa.
2016 5031 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII.232.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa.
2016 5030 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXII.231.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.180.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: zasad zwolnienia z zapłaty czynszu najmu oraz nieodpłatnego udostępniania miejsc handlowych, a także zwolnienia z opłaty targowej osób handlujących na stołach w okresie trwania kiermaszów, jarmarków na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej nr 459/54 obr. 5 m. Limanowa.
2016 4980 2016-09-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII.233.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 4867 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI.226.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie: zaliczenia ul. Biskupa Piotra Bednarczyka do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi K 340267 ciągiem ul. Ceglarskiej i ul. Biskupa Piotra Bednarczyka w Limanowej.
2016 4617 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXIX.213.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 4170 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX.219.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/118/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2016 4169 2016-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXIX.218.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 3627 2016-06-17 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.204.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 3564 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.210.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie likwidacji przystanku Mały Rynek w Limanowa.
2016 3543 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.209.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „ Mój Rynek „ Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary w Limanowej
2016 3542 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.205.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2016 3521 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXVIII.208.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego "Mój Rynek" Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary.
2016 3376 2016-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXVII.202.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 2932 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XXV.189.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 2789 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.192.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV.187.2016 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa
2016 2788 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXV.191.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2016 2621 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XXIV.177.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2496 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.185.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 2495 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.179.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2494 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XXIV.178.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2016 2455 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV.187.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Limanowa.
2016 2382 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.183.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2016 2381 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.182.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2380 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV.180.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: zasad zwolnienia z zapłaty czynszu najmu oraz nieodpłatnego udostępniania miejsc handlowych, a także zwolnienia z opłaty targowej osób handlujących na stołach w okresie trwania kiermaszów, jarmarków na targowisku stałym Mój Rynek w Limanowej, położonym na działce ewidencyjnej nr 459/54 obr. 5 m. Limanowa.
2016 1839 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XXIII.170.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2016 rok
2016 1501 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej
2016 1500 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.172.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.
2016 1499 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XXIII.171.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ul. Bulwary.
2016 1131 2016-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX.155.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 1067 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII.168.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty.
2016 1005 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXI.161.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Limanowa
2016 693 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.167.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2016 692 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.164.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2016 691 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.163.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 690 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXI.162.2016 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 675 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XX.150.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2016 392 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XX.153.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 8430 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIX.135.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 7989 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.139.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7988 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XIX.138.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2015 7914 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIX.141.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7913 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIX.140.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2015 6577 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.127.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Miasta Limanowa
2015 6576 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.121.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6575 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVII.119.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 6308 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.126.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk
2015 6307 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.125.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX.55.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2015 6306 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.124.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior -WIGOR” w Limanowej.
2015 6305 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.123.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Limanowej oraz nadania Statutu Dziennemu Domowi „Senior – WIGOR” w Limanowej.
2015 6304 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XVII.122.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Limanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 6146 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XVI.118.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta Limanowa, zarządzanych przez Miasto Limanowa
2015 6145 2015-10-28 Uchwała Uchwała Nr XVI.116.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 5941 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XV.110.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 5722 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.115.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XII.94.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązanez budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2015 5721 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.113.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie :zmianyuchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dna 2 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia strefy platnegoparkowania wysokosci stawek oplat za parkowanie i sposobu pobierania oplat za oarkowanie pojazdów w tej strefie oraz Regulaminu Strefy Platnego Parkowania
2015 5720 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.112.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5719 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr XV.111.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.
2015 5160 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.106.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 5159 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.105.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 5158 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.103.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Limanowa działających w zakresie oświaty oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określonych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.
2015 5157 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.102.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Limanowa w 2016 roku.
2015 5156 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr XIV.101.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 4851 2015-08-11 Uchwała Uchwała Nr XIII.96.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 4836 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XIII.99.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Limanowa jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań.
2015 4733 2015-08-03 Uchwała Uchwała Nr XII.85.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 4194 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr XII.93.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 4052 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr XII.95.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania.
2015 4051 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr XII.94.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 3764 2015-06-23 Uchwała Uchwała Nr XI.71.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 3731 2015-06-19 Uchwała Uchwała Nr XI.75.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 3726 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr XI.73.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej
2015 3249 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IX.52.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 3146 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr X.70.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego pod nazwą „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3052 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr IX.62.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Limanowa.
2015 2871 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX.61.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.
2015 2870 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr IX.55.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2015 2614 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V.32.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2594 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr VI.43.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2590 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr IV.25.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2015 r.
2015 2579 2015-04-28 Uchwała Uchwała Nr III.13.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2015 2465 2015-04-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III.15.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. Miasta Limanowa na rok 2015
2015 2419 2015-04-17 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 11 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Limanowa
2015 1683 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr V/35/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie Uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Limanowa”
2015 1500 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2015 1114 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.42.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1113 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.40.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1112 2015-03-04 Uchwała Uchwała Nr V.37.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r.( ze zmianami )w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2015 45 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.24.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ulicy Bulwary.
2015 44 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.23.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska stałego „Mój Rynek” Limanowa zlokalizowanego przy ulicy Bulwary w Limanowej.
2015 43 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III.22.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
2014 7178 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr LXXI.463.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 17 września 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014r.
2014 7146 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.9.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Limanowa
2014 7145 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.7.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 7144 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II.5.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 7141 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr LXXIV.477.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 7107 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr II.8.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6037 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr LXXII.473.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 5356 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr LXVII.432.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014r.
2014 5004 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXX.455.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
2014 5003 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr LXX.453.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 r.
2014 4944 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LXX.456.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 4945 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr LXX.457.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4734 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.450.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin wielodzietnych 4+ poniesionych na cele edukacyjne uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa
2014 4701 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXVIII.443.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4699 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXVI.422.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4697 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXV.415.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4704 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.448.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4703 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.447.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV.204.2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 4702 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIX.445.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4631 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX.449.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa.
2014 4425 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIII.405.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 4293 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LXI.396.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014
2014 4291 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr LX.391.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2014 rok
2014 3986 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr LXVII.441.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. ze zmianami , w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2014 3228 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr LXVI.424.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Limanowa
2014 3011 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LIX.387.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2014 r.
2014 2644 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr LXV.420.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2019.
2014 2079 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr LXIII.411.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2014 1882 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LXIII.409.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1650 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVIII.377.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1649 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVIII.375.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2014 1648 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LVII.371.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2014 1311 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI.401.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określania inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk
2014 1310 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI/399/2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie
2014 1309 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXI/398/2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2014 933 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LX.392.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 419 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LIX.390.2014 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 224 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/384/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 223 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/386/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 7095 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.363.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetyczneg, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (tekst jedn.Dz.U. z 2011r, poz.1059 z późn.zm.)
2013 7094 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.362.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/283/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2009r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Limanowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 7093 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI.359.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 6506 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LIII/352/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: określenia dworca, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.
2013 6505 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LIII.349.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 5819 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/343/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5818 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/342/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/232/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa.
2013 5817 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LII.339.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 r.
2013 5311 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI/338/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 5310 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI/335/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa.
2013 5309 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LI.333.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 5175 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L.331.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r
2013 5068 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.329.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 4950 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XLVII.310.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013 rok
2013 4363 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 4236 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4235 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4198 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVI.302.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 4068 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.
2013 3663 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLV.285.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 3662 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.284.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 3542 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/290/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 3541 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Matki Boskiej Bolesnej, Moniuszki Stanisława i Targowej w Limanowej
2013 2923 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/280/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu dla Limanowskiego Domu Kultury
2013 2922 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej
2013 2921 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie :zmiany uchwały nr XX/144/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenie zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2013 2920 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XLII.273.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 1922 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI.270.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”
2013 1921 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
2013 1920 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Limanowa.
2013 1919 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI.262.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 1918 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.261.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVIII.250.2012 Miasta Limanowa na 2013 rok ze zmianami
2013 1525 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX.252.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2013r.
2013 1260 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków
2013 1259 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej
2013 1258 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.258.2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 841 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.250.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa  Miasta Limanowa na rok 2013
2013 804 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 701 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2013 600 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2013 540 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.
2013 349 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie :określenia przystanków komunikacyjnych oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie Miasta Limanowa.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII /235 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 233 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 59 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 232 / 2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Limanowa.
2013 58 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII /230 /2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Limanowa.
2012 7077 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 6977 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.204.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawiew sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6976 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.202.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6158 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 6051 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie :zmiany uchwały nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 6050 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.203.2012r. Rady Miasta Limanowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie:określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2012 5170 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2012 4828 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 4480 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia dworca, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu.
2012 4479 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania".
2012 4318 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 3818 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 3625 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Limanowa , wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2012 3485 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia wykonania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 3484 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Limanowa
2012 2858 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2012 rok
2012 2831 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 2338 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVI.157.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania".
2012 2329 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zasad używania herbu Miasta Limanowa
2012 2313 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
2012 1918 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012 rok
2012 1919 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2012 1482 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 1118 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budzenia miasta Limanowa na 2012r.
2012 1041 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Limanowa na 2012r.
2012 926 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.
2012 753 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2012
2012 682 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” zlokalizowanego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej.
2012 622 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 619 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej.
2012 548 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2012 547 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: : szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Limanowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 63 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2012 46 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2011 6656 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/102/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 6032 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Mieście Limanowa.
2011 6033 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Limanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
2011 5586 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5160 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011r.
2011 5161 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4466 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Limanowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 4467 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Limanowa.
2011 4312 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budzecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4230 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2011 4231 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4106 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4105 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 4104 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Miasta Limanowa na rok 2011.
2011 4109 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4108 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr NR XIII/63/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok.
2011 4107 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2011 rok
2011 3578 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.
2011 3579 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/ 44/ 2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011 dotyczącej z ustanowienia tytułów i medali: Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, Za zasługi dla Miasta Limanowa i Przyjaciel Miasta Limanowa.
2011 3194 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3195 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Żłobka w Limanowej prowadzonego przez Miasto Limanowa.
2011 3196 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 maja 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Limanowej.
2011 2570 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Limanowa .
2011 2451 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2452 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej.
2011 2150 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Limanowa spółkom wodnym - podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 664 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/269/2001 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 listopada 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Miasta, ustalenia opłaty targowej, regulaminu targowisk, zasad stosowania zwolnień, określenia inkasentów oraz sankcji za naruszenie postanowień uchwały i regulaminu targowisk.
2011 285 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 6137 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LVI/381/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Limanowa w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 6138 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym.
2010 4751 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVI/376/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 4224 2010-10-26 Uchwała Uchwała nr LIV/368/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 3981 2010-10-13 uchwala Uchwała nr LIV/367/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 3456 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2010 3459 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/360/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian w budzecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 3457 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Miasto Limanowa na okręgi wyborcze.
2010 3458 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LI/357/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/229/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Limanowa.
2010 2808 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr L/353/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 2677 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr L/337/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”
2010 2318 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/336/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 2257 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010r.
2010 2256 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej doprowadzenia postępowania określonego w art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).
2010 2259 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budzecie Miasta Limanowa na 2010 rok
2010 2258 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/144/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2010 1917 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV /318/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1618 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2010 rok.
2010 904 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Limanowa na rok 2010 Nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 20 stycznia 2010r.
2010 684 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miasta Limanowa.
2010 683 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/303/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLI/299/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa
2010 624 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Limanowa.
2010 596 2010-03-23 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 240 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/291/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 239 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/290/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2009 r.
2010 238 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/09 Rady Miasta Limanowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Limanowa na 2009 r.
2010 241 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.