Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1560

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7371 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/589/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
2019 7359 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/599/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2019 7358 2019-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/595/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 7095 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/581/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900)
2019 7094 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/568/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic)
2019 7074 2019-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa.
2019 7066 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/580/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania.
2019 7065 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/572/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nazwy ulicy.
2019 7064 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania.
2019 7063 2019-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/562/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nazwy skweru i ulicy.
2019 6721 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/560/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854)
2019 6720 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/554/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 6719 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/553/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926  oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
2019 6718 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/520/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2019 6717 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/519/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
2019 6716 2019-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/518/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921)
2019 6361 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/505/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855)
2019 6308 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/507/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2019 6307 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/506/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r, w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2019 6306 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/495/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2019 6305 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/494/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2019 6304 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/490/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2019 6303 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/489/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6302 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/488/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6301 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/487/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6300 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/486/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6299 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/485/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6298 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/484/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
2019 6297 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/483/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2019 6296 2019-09-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”
2019 5977 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/448/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze
2019 5642 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/463/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 5641 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/462/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).
2019 5640 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/461/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.).
2019 5639 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/460/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.).
2019 5638 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/459/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna”.
2019 5637 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
2019 5636 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
2019 5594 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/452/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801)
2019 5593 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/451/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
2019 5592 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 5591 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/413/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).
2019 5590 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/412/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów)
2019 5589 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XXI/409/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 921 i 926 - zadania dzielnic)
2019 5482 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/408/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.
2019 5481 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/443/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nazwy skweru.
2019 5480 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.
2019 5479 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.
2019 5478 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.
2019 5477 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.
2019 5476 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.
2019 5475 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.
2019 5474 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.
2019 5473 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.
2019 5472 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.
2019 5471 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.
2019 5470 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
2019 5469 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.
2019 5468 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
2019 5467 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.
2019 5466 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.
2019 5465 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.
2019 5464 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.
2019 5463 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
2019 5462 2019-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
2019 5461 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/417/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego.
2019 5460 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/416/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).
2019 5459 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.
2019 5458 2019-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXI/410/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 59 w Krakowie oraz włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2019 5146 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/395/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900)
2019 5145 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/388/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 5144 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/387/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926)
2019 5143 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XIX/386/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926)
2019 4841 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/377/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900)
2019 4840 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/356/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921)
2019 4839 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/355/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854)
2019 4838 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr XVIII/354/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4796 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/376/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT”
2019 4795 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/366/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXII/2048/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.
2019 4794 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/364/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2665/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2019 4793 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 4792 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XVIII/342/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2019 4312 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/326/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4311 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/325/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921)
2019 4294 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/330/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rogozińskiego.
2019 4293 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/329/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Cystersów.
2019 4271 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/339/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”
2019 4270 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/328/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2019 4269 2019-06-03 Uchwała Uchwała Nr XVI/312/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”
2019 4004 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/279/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 4003 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/277/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
2019 4002 2019-05-20 Uchwała Uchwała Nr XV/276/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855)
2019 3966 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/296/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dawida Altera Kurzmanna.
2019 3965 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/293/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
2019 3964 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/291/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nazw ulic i skwerów.
2019 3963 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2019 3962 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr XV/280/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.
2019 3845 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr XV/292/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r.
2019 3758 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/265/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855).
2019 3757 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/249/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
2019 3756 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/248/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic)
2019 3755 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/253/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3730 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/254/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”.
2019 3618 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/239/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w  działach: 700, 710, 750, 754, 757, 851, 853, 854, 900, 921 i 926)
2019 3617 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/238/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900)
2019 3616 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr XIII/226/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)
2019 3309 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/231/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496)
2019 3308 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/225/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia
2019 3307 2019-04-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
2019 2828 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr XII/198/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).
2019 2819 2019-04-09 Uchwała Uchwała Nr XII/197/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852, 853, 854 i 921 oraz planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900)
2019 2721 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska”
2019 2720 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/217/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Fredry Szkoła”
2019 2719 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/201/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.
2019 2718 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/200/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.
2019 2717 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/191/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Koszykarskiej”
2019 2716 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/189/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.
2019 2715 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr XII/187/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2019 2451 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/182/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921)
2019 2450 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750)
2019 2448 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/179/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.
2019 2447 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/174/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nazw ulic.
2019 2446 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/172/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2556/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.
2019 2445 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/170/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/562/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.
2019 2444 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr XI/160/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków.
2019 2345 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IX/155/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2344 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IX/154/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r., Nr III/27/18 w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu „Kazimierz”
2019 2030 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/138/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 1587 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/120/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”
2019 1571 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/129/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU.
2019 1570 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/127/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego.
2019 1569 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/124/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 1568 2019-02-26 Uchwała Uchwała Nr VII/123/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19.
2019 1507 2019-02-21 Uchwała Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
2019 1391 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr VI/112/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice - Północ”
2019 1390 2019-02-15 Uchwała Uchwała Nr VI/111/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy”
2019 1196 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.
2019 1195 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/104/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.
2019 1194 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/103/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie.
2019 1193 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/96/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 1192 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/94/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60.
2019 1191 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b.
2019 1097 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).
2019 781 2019-01-23 Uchwała Uchwała Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
2019 676 2019-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
2019 675 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/81/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2019 674 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/80/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 673 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/73/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2019 672 2019-01-17 Uchwała Uchwała Nr IV/72/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2019 75 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2018 8970 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/61/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie publicznym i niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8969 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/42/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851 i 854 oraz planu wydatków w działach: 600, 700, 801, 851 i 854)
2018 8968 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/40/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926)
2018 8967 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/38/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2018 8966 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2018 8965 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/36/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 8964 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2018 8963 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/33/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 8962 2018-12-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 8944 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”
2018 8898 2018-12-20 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7796 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3069/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 7771 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa.
2018 7757 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”
2018 7756 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr CXV/3013/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku
2018 7737 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3075/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie ważnego biletu kolejowego w związku z budową Trasy Łagiewnickiej.
2018 7736 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3022/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 7735 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3018/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
2018 7734 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3017/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
2018 7733 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3016/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 7732 2018-11-15 Uchwała Uchwała Nr CXV/3015/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.
2018 7548 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”
2018 7547 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie”
2018 7546 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr CXIV/2999/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
2018 7482 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3003/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2018 7481 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3004/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 7480 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3005/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa.
2018 7479 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3007/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo – torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
2018 7478 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3008/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2018 7477 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr CXIV/3011/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929)
2018 7157 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2958/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła II”
2018 7099 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2987/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/540/12 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
2018 7098 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2986/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25.
2018 7097 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2985/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.
2018 7096 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2984/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.
2018 7095 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2983/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.
2018 7094 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2982/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.
2018 7093 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2981/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28.
2018 7092 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2973/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz nadania statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
2018 7091 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2962/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2018 7044 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2955/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2018 7043 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2964/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 7042 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2963/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nazwy ronda.
2018 6941 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2992/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6925 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr CXIII/2961/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa.
2018 6832 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”
2018 6574 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2938/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6575 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2937/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6572 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2915/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nazwy ulicy.
2018 6573 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2939/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Buszka na odcinku 135 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6576 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2936/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6579 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2933/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wielogórskiej na odcinku 280 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6580 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2932/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Turowiec na odcinku 155 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6577 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2935/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6578 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2934/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ignacego Kriegera na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6565 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2946/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rezedowej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6566 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2945/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6563 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2950/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6564 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2949/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 6567 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2944/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Mały Płaszów na odcinku 420 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6570 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2941/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Totus Tuus do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6571 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2940/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Św. Brata Alberta do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6568 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2943/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Ignacego Stoszki na odcinku 160 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6569 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2942/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Wojciecha Stattlera na odcinku 42 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6600 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2920/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
2018 6602 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2914/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2018 6598 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2922/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Mierzeja Wiślana na odcinku 230 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6599 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2921/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6603 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2905/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza.
2018 6610 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2903/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
2018 6611 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2896/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.
2018 6604 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2916/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.
2018 6609 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 6583 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2929/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Bagrowej na odcinku 600 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6584 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2928/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Jana Kantego Federowicza na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6581 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2931/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Jaracza na odcinku od ul. Siemaszki do ul. Mikołaja Reja do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6582 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2930/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Stefana Jurczaka do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6585 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2927/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Pala Telekiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6589 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2924/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6597 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2923/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Iwony Borowickiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6586 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2926/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia ulicy Trakt Papieski do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu.
2018 6587 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr CXI/2925/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia ulicy Jasnogórskiej kategorii drogi publicznej gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
2018 6561 2018-10-03 Uchwała Uchwała Nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap A.
2018 6517 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CXI/2954/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Gen. Bora-Komorowskiego ‒ Rejon Koncentracji Usług”
2018 6516 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CXI/2897/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo – torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej.
2018 6487 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2892/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – rejon ulicy Śliwkowej”
2018 6486 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2891/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rodzinnej”
2018 6485 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony - Wschód”
2018 6484 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr CIX/2889/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej”
2018 6441 2018-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
2018 6376 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2895/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 6375 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2877/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nazw ulicy.
2018 6374 2018-09-25 Uchwała Uchwała Nr CIX/2876/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr ХХІ/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
2018 6194 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr CIX/2883/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu na terenie Miasta Krakowa w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
2018 6193 2018-09-17 Uchwała Uchwała Nr CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
2018 5947 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
2018 5928 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2843/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”
2018 5927 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2840/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 5926 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.
2018 5925 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2835/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr C/2587/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5924 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2827/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2018 5923 2018-09-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/272/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2018 5922 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2813/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia opłaty targowej.
2018 5921 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2811/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
2018 5920 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 5800 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2806/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1854 z późn. zm.).
2018 5799 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2805/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1853 ze zm.).
2018 5798 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2804/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).
2018 5797 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2803/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1851 z późn. zm.).
2018 5796 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2802/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1850 z późn. zm.).
2018 5795 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2801/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1849 z późn. zm.).
2018 5794 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2800/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1848 z późn. zm.).
2018 5793 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2799/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1847 z późn. zm.).
2018 5792 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2798/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1846 z późn. zm.).
2018 5791 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2797/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1845 z późn. zm.).
2018 5790 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2796/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.).
2018 5789 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2795/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2018 5788 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2794/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
2018 5787 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2793/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1841 z późn. zm.).
2018 5786 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2792/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1840 z późn. zm.).
2018 5785 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2791/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1839 z późn. zm.).
2018 5784 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2790/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1838 z późn. zm.).
2018 5783 2018-09-03 Uchwała Uchwała Nr CVIII/2789/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1837 z późn. zm.)
2018 5309 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr CVII/2738/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dolina Rudawy”
2018 5308 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr CVII/2737/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”
2018 5248 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
2018 5247 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2779/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
2018 5246 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2775/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2018 5245 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2774/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/1335/16 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2018 5244 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2773/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
2018 5243 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2770/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
2018 5242 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2767/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym.
2018 5241 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2766/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018 5240 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2765/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazw skwerów.
2018 5239 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2764/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie nazw ulic.
2018 5238 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2763/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 5237 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2761/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
2018 5236 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2750/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i  specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 5235 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2744/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis.
2018 5234 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2740/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2018 5233 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CVII/2739/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5232 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CV/2724/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/1336/16 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 5231 2018-07-19 Uchwała Uchwała Nr CV/2723/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6.
2018 4842 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.
2018 4841 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr CV/2700/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
2018 4396 2018-06-19 Uchwała Uchwała Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – Rejon ulicy Widłakowej”
2018 4363 2018-06-18 Uchwała Uchwała Nr CIV/2691/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Jurajska”
2018 4322 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr C/2601/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
2018 4323 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr CIV/2688/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr C/2601/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.
2018 4321 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr CIV/2683/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2018 4037 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr CII/2644/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej”
2018 4020 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: „Biuro Festiwalowe – Kraków 2000”.
2018 4010 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2018 4009 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2658/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”
2018 4008 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
2018 4007 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2656/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku.
2018 4006 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr CII/2645/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/2463/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych.
2018 3940 2018-05-30 Uchwała Uchwała Nr CII/2668/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Łąki”
2018 3824 2018-05-22 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2190/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
2018 3753 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2631/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania.
2018 3752 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2615/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2342/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie.
2018 3751 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2614/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie.
2018 3750 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2613/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2190/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.
2018 3749 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2612/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2260/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.
2018 3748 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2611/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie.
2018 3747 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr CI/2610/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2018 3711 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr C/2587/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3574 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr C/2597/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nazwy ulicy i skweru.
2018 3573 2018-05-09 Uchwała Uchwała Nr C/2585/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
2018 3293 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2582/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”
2018 3250 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 i likwidacji wchodzących w jego skład Branżowej Szkoły I stopnia nr 24 w Krakowie, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 w Krakowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Krakowie.
2018 3249 2018-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa, pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”.
2018 3248 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XCIX/2566/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.
2018 2917 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2558/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2018 2916 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2018 2915 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2556/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.
2018 2914 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2553/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2913 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2552/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.
2018 2912 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2551/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.
2018 2911 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2550/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.
2018 2910 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2549/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.
2018 2909 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2548/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.
2018 2908 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2547/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.
2018 2907 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2546/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.
2018 2906 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2545/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.
2018 2905 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2544/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.
2018 2904 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2543/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie
2018 2903 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2542/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.
2018 2902 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2541/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.
2018 2901 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2540/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.
2018 2900 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2539/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.
2018 2899 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2538/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.
2018 2898 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2537/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.
2018 2897 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2536/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
2018 2896 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2535/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
2018 2895 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2532/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 2894 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2526/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 2893 2018-04-09 Uchwała Uchwała Nr XCVIII/2525/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018.
2018 2242 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2519/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”) oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki oraz niektóre inne uchwały.
2018 2241 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2510/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie i jej likwidacji.
2018 2240 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2018 2239 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2508/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 w Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20.
2018 2238 2018-03-23 Uchwała Uchwała Nr XCVII/2493/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice - Stelmachów”
2018 1857 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2487/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kolna – Obszar Łąkowy”
2018 1856 2018-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.
2018 1855 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2472/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Dąbrowa”.
2018 1854 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XCV/2471/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.
2018 1325 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XCIV/2466/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Tuchowskiej – Cechowej – Łużyckiej”
2018 1324 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XCIV/2465/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”
2018 1323 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XCIV/2463/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych
2018 1322 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XCIV/2458/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2378/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.
2018 1102 2018-02-08 Uchwała Uchwała Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.
2018 950 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2448/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim – Obszar Parkowy”
2018 949 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2443/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stradom”
2018 941 2018-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 940 2018-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LX/784/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
2018 939 2018-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków
2018 938 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2429/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej
2018 931 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2436/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
2018 930 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2435/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2018 929 2018-02-02 Uchwała Uchwała Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 748 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XCII/2414/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie -Wschód”
2018 747 2018-01-24 Uchwała Uchwała Nr XCII/2413/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie - Zachód”
2018 709 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2407/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.
2018 708 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2406/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
2018 707 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2403/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 706 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XCII/2402/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat.
2018 334 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018
2017 9179 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014  r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.
2017 9167 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2401/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego”
2017 9166 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2391/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2017 9165 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2387/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
2017 9164 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2383/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.
2017 9163 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2378/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.
2017 9162 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2017 8849 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2369/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
2017 8848 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.
2017 8847 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2366/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.
2017 8846 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2364/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.
2017 8845 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2363/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 - 2020.
2017 8844 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto
2017 8843 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XC/2359/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa.
2017 8511 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2344/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie.
2017 8510 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2343/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie.
2017 8509 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2342/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie.
2017 8508 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2341/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie.
2017 8507 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2340/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 135, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
2017 8506 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2339/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie.
2017 8505 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2338/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 51, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie.
2017 8504 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2337/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie.
2017 8503 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2336/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 130, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie.
2017 8502 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2335/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie.
2017 8501 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2334/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie.
2017 8500 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2333/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krakowie.
2017 8499 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2332/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie.
2017 8498 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2331/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie.
2017 8497 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2330/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie.
2017 8496 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2329/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie.
2017 8495 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2328/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.
2017 8494 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2327/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.
2017 8493 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2326/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie.
2017 8492 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2325/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie.
2017 8491 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2324/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie.
2017 8490 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2323/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie.
2017 8489 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2322/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie.
2017 8488 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2321/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.
2017 8487 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2320/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie.
2017 8486 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2319/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie.
2017 8485 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2318/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie.
2017 8484 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2317/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.
2017 8483 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2316/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie.
2017 8482 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2315/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.
2017 8481 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2314/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie.
2017 8480 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2313/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie.
2017 8479 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2312/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie.
2017 8478 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2311/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie.
2017 8477 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2310/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie.
2017 8476 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2309/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie.
2017 8475 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2308/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie.
2017 8474 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2307/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie.
2017 8473 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2306/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.
2017 8472 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2305/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie.
2017 8471 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2304/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie.
2017 8470 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2303/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie.
2017 8469 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2302/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie.
2017 8468 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2301/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie.
2017 8467 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2300/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie.
2017 8466 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2299/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie.
2017 8465 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2298/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie.
2017 8464 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2297/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie.
2017 8463 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2296/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie.
2017 8462 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2295/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie.
2017 8461 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2294/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie.
2017 8460 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2293/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie.
2017 8459 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2292/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie.
2017 8458 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2291/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie.
2017 8457 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2290/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie.
2017 8456 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2289/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie.
2017 8455 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2288/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie.
2017 8454 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2287/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie.
2017 8453 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2286/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie.
2017 8452 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2285/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie.
2017 8451 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2284/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie.
2017 8450 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2283/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie.
2017 8449 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2282/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie.
2017 8448 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2281/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie.
2017 8447 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2280/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie.
2017 8446 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2279/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie.
2017 8445 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2278/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie.
2017 8444 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2277/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.
2017 8443 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2276/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie.
2017 8442 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2275/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2017 8441 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2274/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie.
2017 8440 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2273/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie.
2017 8439 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2272/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie.
2017 8438 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2271/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie.
2017 8437 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2270/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie.
2017 8436 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2269/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie.
2017 8435 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2268/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie.
2017 8434 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2267/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.
2017 8433 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2266/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie.
2017 8432 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2265/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie.
2017 8431 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2264/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie.
2017 8430 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2263/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie.
2017 8429 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2262/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie.
2017 8428 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2261/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie.
2017 8427 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2260/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.
2017 8426 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2259/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.
2017 8425 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2258/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie.
2017 8424 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2257/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie.
2017 8423 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2256/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie.
2017 8422 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2255/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie.
2017 8421 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2254/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 154, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie.
2017 8420 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2253/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie.
2017 8419 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2252/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.
2017 8418 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2251/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie.
2017 8417 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2250/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8416 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2249/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
2017 8415 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2248/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.
2017 8414 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2247/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
2017 8413 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2246/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.
2017 8412 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2245/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.
2017 8411 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2244/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
2017 8410 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2243/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie.
2017 8409 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2242/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.
2017 8408 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2241/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
2017 8407 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2240/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie.
2017 8406 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2239/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie.
2017 8405 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2238/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie.
2017 8404 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr LXXXIX/2237/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.