Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 299

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7129 2019-10-09 Uchwała Uchwała Nr X/78/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 6957 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2019 6956 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 6955 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6954 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 6953 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 5284 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2019 5283 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5282 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 4424 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020
2019 4423 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 4422 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jordanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta Jordanowa, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4421 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 4420 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2019 3027 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 3026 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa
2019 3025 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2019 roku”
2019 1665 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019
2019 1664 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Osiedla Miasta Jordanowa
2019 1663 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 101 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa Miasta Jordanowa
2019 100 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2019 99 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 98 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 97 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 8554 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat
2018 8553 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa
2018 8552 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 6943 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/378/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2018 6942 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr XLI/371/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 6400 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/367/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6399 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/363/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 6398 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/362/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2018 6397 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr XL/361/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa
2018 5340 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 5181 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/355/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 5180 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/358/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 5016 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jordanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5015 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Jordanowa
2018 5014 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/346/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2018 5013 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/342/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 3497 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Jordanów
2018 3496 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/336/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019
2018 3495 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 2764 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/328/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2018 roku”
2018 2763 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie i nadania jej Statutu
2018 2762 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/327/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 2761 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/325/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 2716 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/330/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 1878 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/321/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1877 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2018 1876 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XXXV/312/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 1636 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa
2018 1635 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa
2018 1634 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Jordanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1633 2018-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXV/311/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2018 799 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 392 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2018
2018 391 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca statut Urzędu Miasta Jordanowa
2018 390 2018-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Statut Miasta Jordanowa
2017 9054 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/298/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 9037 2017-12-22 Uchwała Uchwała Nr XXXII/297/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat
2017 7761 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/286/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2017 7735 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXI/284/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 7622 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/290/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Miasta Jordanowa oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę na terenie Miasta Jordanowa w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2017 7621 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/289/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa
2017 7620 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXXI/287/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa
2017 6603 2017-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/270/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa
2017 6523 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji
2017 6522 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/277/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa
2017 6521 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta Jordanowa
2017 6520 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Jordanowa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 6519 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/272/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 6518 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu
2017 4981 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 4980 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jordanowa na realizację zadań polegających na modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych na terenie Miasta Jordanowa
2017 4693 2017-07-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 3518 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/244/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 3517 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 3516 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/239/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018
2017 3515 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za osiągnięcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum prowadzonego przez Miasto Jordanów, które od 1 września 2017 r. jest włączone do Szkoły Podstawowej w Jordanowie
2017 3514 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Statut Miasta Jordanowa
2017 3513 2017-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie
2017 2547 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/231/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2017 2546 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/230/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2017 roku”
2017 2545 2017-04-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/229/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 2440 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1592 2017-03-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1475 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2017 1474 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2017 1473 2017-02-28 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Jordanów
2017 194 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2017
2016 7920 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 7813 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/205/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7812 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów
2016 7811 2016-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat
2016 6831 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/197/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6830 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 6829 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6828 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2016 6827 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 6826 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 6825 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 6824 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca statut Urzędu Miasta Jordanowa
2016 6823 2016-11-29 Uchwała Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie statutu Biblioteki Miejskiej w Jordanowie
2016 6796 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/198/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 6795 2016-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2016 5660 2016-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 5643 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/178/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2016 5642 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2016 4884 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa
2016 4870 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 4869 2016-08-25 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Jordanowa
2016 4868 2016-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa
2016 3869 2016-07-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 3834 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2016 2767 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2017
2016 2751 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu "Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” na terenie Miasta Jordanowa
2016 2750 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 2749 2016-04-29 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2016 2181 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2124 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 2097 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2016 roku”
2016 2096 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami oganizacyjnymi gminy miasto Jordanów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy miasto Jordanów.
2016 2095 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
2016 2094 2016-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2016 1249 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 1152 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2016 1151 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
2016 1150 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa
2016 1149 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jordanów.
2016 155 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/111/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2016 156 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2016
2016 37 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Jordanowa.
2016 36 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 7894 2015-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2.2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
2015 7893 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7787 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
2015 7786 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
2015 7785 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 7784 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2015 7783 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 6482 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6481 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 6212 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6211 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6210 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa
2015 6209 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2015 6208 2015-11-03 Uchwała Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2015 5948 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 4611 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 4610 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 4609 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 4395 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 4394 2015-07-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016
2015 4121 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa
2015 4120 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 3746 2015-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3664 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3663 2015-06-16 Uchwała Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Jordanów
2015 3518 2015-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Jordanowa.
2015 2627 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 2626 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 2625 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 2618 2015-04-29 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2015 r.
2015 2176 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2015 roku”
2015 2175 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3, 6 i art. 42a ust. 1, ustawy Karta Nauczyciela.
2015 725 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 646 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów.
2015 237 2015-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2015
2015 49 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 48 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2014 7381 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 7060 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/302/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 6934 2014-12-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 6747 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 6596 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/304/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2014 6595 2014-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/303/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2014 6412 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
2014 6411 2014-11-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa
2014 5278 2014-09-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
2014 4677 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4667 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4384 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 4183 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 rok
2014 3954 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2014 3953 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2014 r.
2014 3920 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
2014 2643 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 2642 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska oraz regulaminu targowiska
2014 1741 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2014
2014 1679 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2014 roku”
2014 1678 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 826 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 825 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 824 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 823 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 822 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 352 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 7630 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Jordanów
2013 6593 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2014
2013 6583 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2014.
2013 6582 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5995 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Jordanowa.
2013 5994 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5993 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 5992 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jordanów.
2013 5991 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2013 5990 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5258 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 5009 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 4706 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.
2013 3729 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2013 3711 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Miasta Jordanów i nadania jej statutu.
2013 3710 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicielii nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3333 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 3136 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 2578 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2013 roku”.
2013 2577 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2503 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2502 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2066 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 2065 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2064 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2063 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 2062 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2013 rok.
2013 712 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2013
2013 182 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2013 129 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów.
2013 128 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców.
2012 7340 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 6939 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 6819 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jordanów.
2012 5982 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
2012 5857 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa
2012 5715 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2012 5714 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2013 r.
2012 5713 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2013
2012 5712 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013.
2012 5711 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2013.
2012 5710 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 4884 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 4864 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Jordanowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
2012 4860 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2012r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2012 3937 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2012 3392 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2012 3391 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.
2012 3390 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7
2012 3389 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 2710 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2709 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3,6 i art. 42 a ust. 1, ustawy Karta Nauczyciela.
2012 2312 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok
2012 2239 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2012 2109 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jordanowa w 2012 roku"
2012 1881 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2012.
2012 1591 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.
2011 6823 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 6824 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie
2011 5408 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012.
2011 5407 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 5409 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2012.
2011 5411 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 5410 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5106 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
2011 5107 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2011 5108 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa".
2011 4891 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4890 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4889 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4892 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4895 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4894 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 4893 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.
2011 2780 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2011 2781 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2011 2782 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Gminę Miasto Jordanów.
2011 2148 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2011 2149 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jordanowie oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 682 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/122/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Jordanów.
2011 265 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 5993 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2010 5473 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5472 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 5475 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
2010 5474 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
2010 4480 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 4481 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.
2010 4482 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2011.
2010 4362 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIV/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 3436 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3432 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/106/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.
2010 3434 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 3433 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa”.
2010 3435 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jordanowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2010 2805 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 1734 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 1607 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2010 roku.
2010 595 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.
2010 275 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.