Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 315

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7242 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 7241 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieliw szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2019 6694 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty uzdrowiskowej
2019 6693 2019-09-19 Uchwała Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany w budżcecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 5839 2019-08-08 Uchwała Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budzetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 5770 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2019 5510 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 5204 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5203 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze ścieżki ruchowej w Parku Zdrojowym na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju.
2019 5202 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Leśnego Parku Zdrojowego na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju
2019 5201 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z uzdrowiskowej pijalni wody mineralnej „PIJALNIA ARTYSTYCZNA” w Piwnicznej-Zdroju
2019 5200 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5199 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój i inne organy, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5198 2019-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 4593 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2019
2019 4509 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr X/65/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4489 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/72/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piwnicznej -Zdroju
2019 4488 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
2019 4487 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.
2019 4486 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole
2019 4485 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 4484 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłaty miejscowej
2019 4139 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 3440 2019-04-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 1996 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1995 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w 2019 roku
2019 1994 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Piwniczna-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2019 1993 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 1312 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2019
2019 1311 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr V/32/2019 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2019 544 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2019 509 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.IV” – KOSARZYSKA
2019 508 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW GŁĘBOKIE
2019 507 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 340 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
2019 339 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania.
2019 338 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 337 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2019 336 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 8456 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej wysokości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2018 8455 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zasad realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8454 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 8453 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 8452 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 8333 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 8332 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 7528 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr LVII/380/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 7460 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/381/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
2018 7459 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr LVII/378/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 7027 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr LVI/377/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018.
2018 6515 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/362/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018.
2018 6506 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/367/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 6505 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/364/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 6504 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LV/363/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 4937 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/356/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 4708 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/361/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2018 4707 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/360/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole
2018 4706 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr LIV/359/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4335 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/348/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2018 4334 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr LIII/347/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.II”– ZAWODZIE
2018 4188 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/349/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju
2018 4187 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr LIII/344/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 3754 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr LII/342/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 3381 2018-04-27 Uchwała Uchwała Nr LI/340/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 2390 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/335/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój
2018 2389 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/334/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na okręgi wyborze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2388 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/333/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych
2018 2387 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/330/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2018 2386 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/329/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój instrumentem połatniczym
2018 2385 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr L/327/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 1305 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/315/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 1306 2018-02-21 Uchwała Uchwała Nr XLIX/325/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2018
2018 1304 2018-02-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLVII/313/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 15 stycznia 2018 r. MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2018
2018 948 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/318/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łomnica-Zdrój
2018 840 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/317/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2018 839 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/316/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/245/09 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/187/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
2018 710 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLV/305/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2018 222 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/311/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 221 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
2018 220 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLVI/307/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-chicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, jak również tryb jej pobierania
2017 8800 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie
2017 8281 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/298/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/287/17 z dnia 20 października 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2017 8280 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/297/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 8078 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/302/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2017 8077 2017-12-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/300/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Piwniczna-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6751 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/287/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2017 6750 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/286/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2017 6749 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLIII/285/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 6559 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/272/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiamy uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 6320 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/281/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w UCHWALE NR XXXIX/264/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej
2017 6319 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/274/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 6318 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/273/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 6317 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/269/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017
2017 5403 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XL/268/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 5402 2017-08-30 Uchwała Uchwała Nr XL/266/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 5056 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/264/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy społecznej
2017 4605 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/259/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 4604 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/258/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 4603 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 4098 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 3658 2017-05-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 3521 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/242/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 3166 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 2499 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/231/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2017 2498 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój jest organem prowadzącym
2017 2497 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/229/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1701 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 1700 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 1699 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/212/2017 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2017.
2017 1277 2017-02-17 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2017 1276 2017-02-17 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXII/198/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016 r. na rok 2017
2017 1128 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/217/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 1127 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój.
2017 1126 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/17 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
2017 613 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piwnicznej-Zdroju
2017 612 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/200/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 7468 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/193/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE.
2016 7199 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/187/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 7198 2016-12-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/185/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 6743 2016-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/183/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „D” – ŁOMNICA-ZDRÓJ
2016 6694 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXX/172/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 6524 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6523 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/180/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6522 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/179/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych
2016 6521 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/178/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
2016 6520 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/177/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
2016 6519 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/176/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2016 6518 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/175/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 6517 2016-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXX/174/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 6073 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXIX/170/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 5505 2016-09-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/164/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 5319 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/168/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4801 2016-08-17 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 4624 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXVI/154/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 4607 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XXV/149/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 3472 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 3471 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2016
2016 3136 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 1934 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/134/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2019
2016 1933 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 1871 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/132/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały.
2016 1870 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały.
2016 1869 2016-03-18 Uchwała Uchwała Nr XXI/130/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 11 marca 2016r. w sprawie: taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1203 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód prowadzony przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1202 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2016 1201 2016-02-17 Uchwała Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016.
2016 803 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2016 802 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016
2016 210 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/99/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 8378 2015-12-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/101/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od niruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8286 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XVII/101/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 8124 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8123 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8122 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/104/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2015 8121 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/103/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 8120 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 8119 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XVII/100/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 6591 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/96/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6590 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6063 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XV/89/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 6062 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 5196 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2015
2015 4990 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 4257 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
2015 4256 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA
2015 4255 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2015 4254 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III” – HANUSZÓW-ZAGRODY
2015 4253 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO.
2015 4252 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”
2015 4251 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 4229 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 3908 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3697 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3570 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/62/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2015 3569 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/61/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego na udzielania wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
2015 3568 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/60/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
2015 3317 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3316 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015
2015 3314 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr VI/15/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA i GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2015
2015 2965 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2015 2549 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 2349 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przed-szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2015 2348 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2015 2347 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2015 2346 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/36/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały.
2015 2345 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 2344 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr VII/34/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 936 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "D" - Łomnica-Zdrój
2015 935 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AIV" - Kosarzyska
2015 934 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AIII" - Hanuszów-Zagrody
2015 933 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/22/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AII" - Zawodzie
2015 904 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 903 2015-02-23 Uchwała Uchwała Nr VI/21/15 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój - jednostka strukturalna "AI" - Miasto
2015 367 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr IV/7/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2015 362 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLVII/322/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2015 358 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/299/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 7413 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr IV/9/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 6885 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr XLIII/292/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 6807 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/331/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 5961 2014-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2014
2014 5782 2014-10-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/323/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na lata 2014-2020 w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój.
2014 4639 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XLV/315/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2014.
2014 4001 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2014 3934 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze
2014 3933 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 3932 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3817 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 2264 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/262/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2014 961 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/274/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 960 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w Mieście i Gminie Piwniczna-Zdrój
2014 959 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/272/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 958 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/271/14 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego
2013 7388 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 7387 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7386 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 7385 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7384 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
2013 7383 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2013 6711 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 6710 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 5745 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 5139 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2013
2013 4917 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 4916 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy-Zdroju.
2013 4915 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju
2013 4883 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 4855 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I - MIASTO” oraz Jednostka strukturalna „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY
2013 4714 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 4561 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 4507 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przez inne niż Gmina Piwniczna-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3797 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013.
2013 3776 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały.
2013 3497 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2013
2013 3496 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2013
2013 1836 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA i GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2013
2013 1610 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalania i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1609 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem i odbieraniem odpadów komunalnych.
2013 1608 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1607 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1606 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
2013 1605 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania
2013 1125 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2013 41 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2012 7826 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/157/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, dla Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Rzeszowie
2012 6468 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piwniczna Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2012 6081 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok 2012.
2012 6017 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze
2012 6016 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXIV/150/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 6015 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój.
2012 5963 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 5962 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2012 5961 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
2012 5081 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 4255 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012.
2012 4024 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 4006 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
2012 4005 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań do zezwolenia na usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3983 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 3337 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” - MIASTO.
2012 2508 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 2507 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012
2012 2396 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1841 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2012.
2012 1446 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 stycznia 2012r.
2012 871 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/12 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały.
2012 536 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 209 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 7020 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 6685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2011 6686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2011 6688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie parków miejskich.
2011 6687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 5561 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „C” – KOKUSZKA
2011 5560 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „B” – MŁODÓW-GŁĘBOKIE
2011 5563 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK
2011 5562 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA
2011 5449 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r.
2011 5448 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 5451 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 5450 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego
2011 5373 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4808 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4363 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4364 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4294 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2011.
2011 4171 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4145 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie
2011 4149 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały
2011 3521 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój
2011 2531 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: sposobu konsultowania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności pożytku publicznego .
2011 2532 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 kwietnia 2011r. W sprawie wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2011 1312 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały
2011 819 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2011 321 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LV/396/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5661 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/389/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2010 5660 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/388/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój .
2010 5659 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 października 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 5664 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/393/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 5663 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/391/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.
2010 5662 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/390/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: opłaty miejscowej.
2010 5252 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/377/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 września 2010r. w sprawie statutu Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój
2010 4409 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/363/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 września 2010r. W sprawie: zmiany uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2010 4410 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LIII/376/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 3890 2010-10-07 uchwala Uchwała nr LII/359/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 9 września 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 3384 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr Nr LI/358/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „E” – WIERCHOMLA WIELKA I MAŁA.
2010 2966 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 2967 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 2702 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
2010 2703 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 28 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
2010 2342 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: wskazania miejsca wydobywania kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2010 1786 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 29 kwietnia 2010r. sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1591 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1234 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2010.
2010 1158 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIV/311/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 15 stycznia 2010r.