Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 518

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7260 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 169/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 7259 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 167/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul. Zamkowej
2019 7258 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 166/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej i ul. ks. Stanisława Tokarza
2019 7257 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 165/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” część działki Nr 230/1, działki Nr 232/1, 232/2, 232/3 w obrębie Gorlice przy ulicy Robotniczej
2019 7256 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 164/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 2962/2, 2962/3, 2962/5, 2962/10 w obrębie Gorlice przy ulicy Wincentego Pola
2019 7255 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 163/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” działka Nr 1730/3 w obrębie Gorlice przy ulicy Parkowej
2019 7254 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 162/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla działek nr 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048  przy ul. dr Jana Rybickiego w Gorlicach
2019 7253 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr 161/XI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2019 6527 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 157/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 6526 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 156/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 6525 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 155/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6524 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 154/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan nr 4” przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej
2019 6523 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 153/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 106/1 przy ul. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach
2019 6522 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 152/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działka Nr 2495 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach
2019 6521 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 151/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 2459 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach
2019 6520 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 150/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2019 6519 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 149/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w  sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2019 6518 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 148/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 6517 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 141/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochorny przyrody z drzewa posiadającego status pomnika przyrody
2019 6516 2019-09-13 Uchwała Uchwała Nr 140/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
2019 6218 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr 143/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach
2019 5644 2019-07-25 Uchwała Uchwała Nr 123/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5586 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 135/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 5585 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 133/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" przy ul. Władysława Łokietka i ul. Kwiatowej
2019 5584 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 132/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla części działki nr 2547/1 przy ul. Władysława Łokietka
2019 5583 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 131/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" przy ul. Janusza Korczaka
2019 5582 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 126/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach , pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice
2019 5581 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 125/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2019 5580 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 5429 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr 122/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2020 rok
2019 3939 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 107/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul. Podkościelnej
2019 3938 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 106/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” - dla działki nr 356/2 przy ul. Sokolskiej
2019 3937 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 105/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działki Nr 2335/2, 2335/3, część działki nr 2335/14 w Gorlicach przy ul. Władysława Łokietka
2019 3936 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 104/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” część działki Nr 2534/1 w Gorlicach, ul. Władysława Łokietka
2019 3935 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 103/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" przy ul. Granicznej
2019 3934 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 102/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 546/49, 546/51, 561/6 przy ulicy 11 Listopada
2019 3933 2019-05-16 Uchwała Uchwała Nr 101/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" przy ul. Kwiatowej
2019 3820 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 108/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok.
2019 3819 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 98/VII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie, specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2019 3236 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 92/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 3235 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 91/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3234 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr 84/VI/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2019 r.
2019 2133 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 76/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok.
2019 2132 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr 67/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice
2019 1645 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr 79/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Miasta Gorlice
2019 1520 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 58/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 196/8, 196/9, 196/10 cześć działek Nr 196/4, 196/5, 196/7 przy ul. Zielonej, część działki Nr 157/3 przy ul. Granicznej, działki Nr 153 i 135 przy ul. Zagórzańskiej w Gorlicach
2019 1519 2019-02-22 Uchwała Uchwała Nr 55/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" w rejonie ul. Kwiatowej w Gorlicach
2019 1341 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 64/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1340 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 62/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok
2019 1339 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 61/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gorlickim Klubie Seniora
2019 1338 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 60/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 205/XXI/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami
2019 1337 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 52/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 529/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice
2019 1336 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1335 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 48/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gorlice
2019 1334 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 838 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr 4/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice, z późniejszymi zmianami
2019 327 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 28/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GORLICE NA 2019 ROK
2019 319 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 40/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla części działek Nr 91/2 i 91/3 położonych w Gorlicach, obręb Zagórzany - Kobylanka, przy ul. Bieckiej
2019 318 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"- dla działek Nr 778/2 i 778/7 oraz części działek Nr 778/5 i 779/1, ul. Józefa Kapuścińskiego
2019 317 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 38/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działki Nr 87 przy ulicy Bieckiej w Gorlicach
2019 316 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 37/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” przy ul. 11 Listopada
2019 315 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 35/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 314 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 34/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 313 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 33/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty uprawniającej do zasiłku celowego
2019 312 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 8972 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr 32/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gorlice
2018 8885 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 24/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok.
2018 8884 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 20/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gorlice
2018 8883 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Gorlicach
2018 7637 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 644/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 718/2 położonej w Gorlicach przy ul. Janusza Korczaka
2018 7636 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 643/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3", działki Nr 1674/16 i 1674/27 w Gorlicach, ul. Juliusza Słowackiego
2018 7635 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 640/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla terenu oznaczonego symbolem 6.P/PS w Gorlicach, ul. Tadeusza Kościuszki
2018 7634 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 639/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2", działki Nr 2186/12, 2186/13 w Gorlicach, ul. Jana Kochanowskiego
2018 7592 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr 650/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 7154 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr 635/LIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Rady Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami
2018 7007 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 629/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla części działek Nr 479/1 i 479/2 w Gorlicach, ul. Biecka
2018 7006 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 628/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla działek Nr 1984/7 i 1984/8 w Gorlicach, ul. Stefana Batorego
2018 7005 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 627/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla działki Nr 2318/17 (wg nowego podziału działki Nr 2318/19, 2318/20) oraz części działek Nr 2324/3, 2324/12, 2324/10 (wg nowego podziału działka Nr 2324/35) w Gorlicach, ul. Słowacka
2018 7004 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 626/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" dla części działki Nr 2466/8 w Gorlicach, ul. Władysława Łokietka
2018 6936 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr 630/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla terenów oznaczonych symbolem 8.PP
2018 6890 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 633/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 6889 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 631/LIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 6410 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr 618/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 6409 2018-09-26 Uchwała Uchwała Nr 608/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 469/28 w Gorlicach, ul. Chopina
2018 5962 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 605/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Gorlice
2018 5961 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 604/LII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 5179 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 600/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok.
2018 5178 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 591/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorlice oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Gorlice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5177 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 590/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Gorlice na lata 2018 – 2021”
2018 4168 2018-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2018 4158 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr 586/L/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4082 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 583/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 4081 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 575/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 4080 2018-06-07 Uchwała Uchwała Nr 574/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 3762 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 571/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 3761 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 569/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 3760 2018-05-16 Uchwała Uchwała Nr 568/XLVIII/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XLV/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 2703 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 558/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 2702 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 555/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2018 r.
2018 2701 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 554/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Gorlice
2018 2700 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 553/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 2699 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 548/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Gorlice
2018 2698 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 547/XLVI/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1694 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr 542/XLV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 1642 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr 540/XLV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice
2018 1357 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr 534/XLIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok
2018 1193 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr 531/XLIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1192 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr 530/XLIV/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorlice na lata 2014 - 2021
2018 82 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 524/XLIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 81 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 522/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2018 80 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr 520/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2018 79 2018-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 507/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2018 11 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 518/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 517/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 8764 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 504/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 469/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.
2017 8763 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 503/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 8762 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 500/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Gorlice instrumentem płatniczym
2017 8761 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 499/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 8760 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 498/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 533/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalenia opłat za korzystanie z tych obiektów
2017 8759 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 497/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 512/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Gorlickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2017 8758 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 489/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2017 8757 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 486/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8756 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr 485/XLI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice
2017 7374 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr 475/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2017 7297 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 480/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2017 7296 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 478/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 7295 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr 477/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2017 6296 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 468/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 6295 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 467/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg powiatowych do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 6294 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 466/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej - ulicy Kołłątaja i zaliczenia jej do kategorii drogi powiatowej
2017 6293 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 461/XXXIX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2”
2017 5645 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 455/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice
2017 5644 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 454/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2017 5643 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr 442/XXXVIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 4419 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr 441/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 99/13, 99/30, 99/32 przy ulicy Skrzyńskich w Gorlicach
2017 4418 2017-07-05 Uchwała Uchwała Nr 439/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 4270 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr 436/XXXVII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2017 3988 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 431/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 3987 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 422/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” część działki Nr 252/1 - obręb Sokół w Gorlicach
2017 3986 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 421/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”
2017 3985 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 420/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 658/9 w Gorlicach
2017 3984 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 419/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 743/6 przy ulicy Stróżowskiej w Gorlicach
2017 3983 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr 418/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2017 3831 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 429/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 482/XL/2013 Rady Miasta w Gorlicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 3830 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 427/XXXVI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice
2017 3269 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr 408/XXXIV/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 2742 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr 398/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2017 r.
2017 2741 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr 391/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2681 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 400/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 2371 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2017 2370 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 392/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorlice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2013 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 383/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 1971 przy ulicy Rybickiego w Gorlicach
2017 2012 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 379/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 2910/16 przy ulicy Korczaka w Gorlicach.
2017 2010 2017-03-23 Uchwała Uchwała Nr 378/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 26/26, 26/27, 26/28, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, część działki Nr 26/29 przy ul. Kolejowej, działki Nr 26/21, 26/22, działka Nr 26/18 w Gorlicach
2017 1685 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 387/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 362/XXX/2017 z 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 1684 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 382/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2”.
2017 1683 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 381/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”
2017 1682 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 380/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2017 1681 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr 370/XXXII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok
2017 1211 2017-02-15 Uchwała Uchwała Nr 368/XXXI/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 844 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 362/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 843 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 356/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Gorlice.
2017 842 2017-01-30 Uchwała Uchwała Nr 353/XXX/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2017 rok.
2017 697 2017-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 339/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 696 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 338/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 695 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr 337/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 352/XXIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2016 7367 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 335/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice.
2016 7366 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 326/XXVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.
2016 6261 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr 297/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 6182 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 321/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach.
2016 6181 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 320/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach.
2016 6180 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 319/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach.
2016 6179 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 318/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach.
2016 6178 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr 317/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach.
2016 6125 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 325/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6124 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 316/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach
2016 6123 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 315/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach.
2016 6122 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 314/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach.
2016 6121 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 313/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach.
2016 6120 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 312/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2016 6119 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 311/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2016 6118 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 310/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach.
2016 6117 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 307/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3"
2016 6116 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 299/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego dla gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2016 6115 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr 296/XXVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Gorlice.
2016 5801 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr 284/XXVI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 5631 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 283/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2016 5630 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 277/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4"
2016 5629 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 276/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” część działek Nr 1143/7, Nr 1143/8, Nr 1143/9, Nr 1143/10 przy ulicy Blich w Gorlicach.
2016 5628 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 273/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad pobierania oraz zwrotu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Gorlice i administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w Gorlicach
2016 5627 2016-10-05 Uchwała Uchwała Nr 267/XXV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.
2016 5558 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr 293/XXVI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami.
2016 4743 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr 265/XXIV/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 4707 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr 254/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 4540 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 260/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działki Nr 546/21, 546/29, 546/43, 546/44, 546/47 przy ulicy 11 Listopada
2016 4539 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 259/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 1581/4 przy ulicy Bieckiej
2016 4345 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr 263/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice z późniejszymi zmianami.
2016 3845 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 262/XXII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
2016 3494 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr 239/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 3356 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 248/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w spawie utworzenia Żłobka Miejskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach.
2016 3355 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 244/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3014 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 230/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” część działek Nr 2457/1, 2457/2, część działki Nr 227, działki Nr 2545/6, 2545/7, 2545/8, 2545/9, 2545/10 przy ulicy Łokietka, część działek Nr 603 i 604/2 przy ulicy Dolnej
2016 3013 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 229/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 2910/16 przy ulicy Korczaka w Gorlicach
2016 3012 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 228/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” część działki Nr 57/4 (działka Nr 57/6 po nowym podziale) przy ulicy Granicznej, część działki Nr 251/2 przy ulicy Granicznej, część działki Nr 220 przy ulicy Zielonej, działka Nr 212/12 w Gorlicach
2016 3011 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 227/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”
2016 3010 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 224/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 2876 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 238/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2016 2875 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 235/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice.
2016 2874 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr 234/XX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice.
2016 2644 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 212/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2016 2643 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 210/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 2486 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 221/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4”.
2016 2480 2016-04-13 Uchwała Uchwała Nr 196/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2016 r.
2016 2259 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr 222/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice.
2016 1734 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 209/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działka Nr 26/25, część działki Nr 26/24 przy ul. Kolejowej w Gorlicach
2016 1733 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 208/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działek Nr 427/1, 427/2 przy ul. Bieckiej
2016 1732 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 203/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2016 1731 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 198/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 11 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach, ul. Krakowska 5.
2016 1730 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 197/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gorlicach, ul. Broniewskiego 11 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, ul. Piękna 9.
2016 1729 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 193/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 526/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Gorlice.
2016 1728 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 192/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice.
2016 1727 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 189/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2016 1726 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 187/XVIII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok
2016 1440 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 168/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2016 rok
2016 1259 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 167/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 1258 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr 166/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2016 1030 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 183/XVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.
2016 1029 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 186/XVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 312 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr 170/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 8434 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 151/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 8074 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 152/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7922 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 165/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7921 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 159/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
2015 7920 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 157/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach.
2015 7919 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 156/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok.
2015 7918 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr 154/XV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 7079 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 146/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 546/24 i 546/25 przy ul. 11 Listopada
2015 7078 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 145/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3" działka Nr 2939/3 w Gorlicach
2015 7077 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 141/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan nr 3" działki Nr 891/23, 891/28, 891/29, 891/30, 891/31, 891/32, 891/33, 891/34 przy ul. Okulickiego w Gorlicach
2015 7076 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr 132/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 6744 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 138/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 529/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice
2015 6743 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 137/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6742 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 5926 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 5785 2015-10-07 Uchwała Uchwała Nr 126/XIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gorlice
2015 5557 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr 105/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 5522 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 120/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 5521 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 113/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - cele publiczne" - część działki Nr 614/8 przy ul. Dukielskiej w Gorlicach
2015 5520 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 112/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działki Nr 85 przy ul. Wspólnej, działka Nr 2907/5 przy ul. Tuwima w Gorlicach
2015 5519 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 111/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działek Nr 468/22 (Nr 468/44 po podziale), Nr 479 (Nr 479/1 po podziałe), 469/7 przy ul. Bieckiej w Gorlicach
2015 5518 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 110/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" działka Nr 425/1 przy ul. Dukielskiej, część działki Nr 361/1 przy ul. Sokolskiej, działka Nr 648 przy ul. Polnej w Gorlicach
2015 5517 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 107/XII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2015 4096 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 4095 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 96/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4094 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 95/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2015 4093 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr 92/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 3367 2015-06-03 Uchwała Uchwała Nr 83/IX/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 3347 2015-06-02 Uchwała Uchwała Nr 87/IX/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Gorlicach, ul. Potockiego 7 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach, ul. Krasińskiego 9
2015 2961 2015-05-13 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 2899 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 67/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice
2015 2898 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 64/VIII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2570 2015-04-27 Uchwała Uchwała Nr 57/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok
2015 2048 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 56/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3".
2015 2047 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 51/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2015 r.
2015 2046 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 48/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2015 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2008 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 60/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gorlice odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2007 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 50/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2006 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok
2015 1650 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 39/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” działki Nr 226/12, 226/11, 226/9, 226/7, 226/4, część działek Nr 226/10, 46/1 przy ul. Kombatantów
2015 1649 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3" część działki Nr 853/1 przy ul. Zamkowej
2015 1648 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 37/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” działki nr 2186/26, 2186/27 przy ul. Kochanowskiego w Gorlicach
2015 1265 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr 42/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2015 1264 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 673 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 2546/2 przy ulicy Łokietka, działka Nr 2353/1 przy ulicy Węgierskiej, działka Nr 2288/14 przy ulicy Węgierskiej w Gorlicach
2015 127 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr 12/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 126 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr 11/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2015 99 2015-01-08 Uchwała Uchwała Nr 21/IV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2014 7270 2014-12-18 Uchwała Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 7255 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6740 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 589/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 6739 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 588/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis
2014 6738 2014-11-24 Uchwała Uchwała Nr 583/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 5480 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr 579/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" działki Nr 94/2, 94/3 przy ul. Wspólnej, działka Nr 373 obręb Stróżówka, część działki Nr 142 przy ul. Granicznej, część działki Nr 209/1 przy ul. Zielonej
2014 5461 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 581/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działki Nr 228 przy ul. Bieckiej
2014 5460 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 580/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" część działek Nr 443/1, 443/2, 437 przy ul.Bieckiej w Gorlicach
2014 5459 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 578/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 3" działka nr 2939/2 w Gorlicach
2014 5458 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 577/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2" działka Nr 2026 przy ul. Batorego w Gorlicach, działki Nr 2322/4, 2323, część działek Nr 2322/3, 2322/2, 2322/1 w Gorlicach, część działek Nr 2107, 2108 (część działek 2107/2, 2108/2 wg nowego podziału) w Gorlicach, działka Nr 258/9 przy ul. Sosnowej w Gorlicach
2014 5436 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr 582/XLIX/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
2014 5097 2014-09-17 Uchwała Uchwała Nr 558/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 5006 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 564/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2"
2014 5005 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr 562/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Gorlice na lata 2014–2017”
2014 4984 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 572/XLVIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2007 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2014 4968 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr 560/XLVII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew posiadających status pomników przyrody
2014 4441 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 545/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4439 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 532/XLV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4434 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 516/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4431 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 507/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4370 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 498/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 4239 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 486/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 3627 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 557/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 3626 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 556/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3625 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 552/XLVI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy dla mostu na terenie miasta Gorlice
2014 2674 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 527/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Jana Brzechwy
2014 2668 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 523/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz dla mostu na terenie Miasta Gorlice
2014 2667 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 521/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice
2014 2666 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 520/XLIV/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Gorlicach
2014 1997 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 473/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2014 1996 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 471/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Gorlice na 2014 rok
2014 1918 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 513/XLIII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Paramentu Europejskiego
2014 1472 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 505/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 92 przy ul. Granicznej w Gorlicach
2014 1471 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 503/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorlice na lata 2014-2021
2014 1470 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 502/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2014 roku
2014 790 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 496/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 789 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 495/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 788 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 494/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 787 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 491/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2014 786 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 349 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 464/XXXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2014 304 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 483/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy w Gorlicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 303 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 482/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 302 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 480/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach
2014 301 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 479/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2014 300 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 474/XL/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2013 7268 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 467/XXXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice"
2013 6842 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 461/XXXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Gorlice
2013 6841 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok
2013 5924 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 446/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 1116/29 przy ul. Wrońskich w Gorlicach.
2013 5923 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 445/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działek Nr 1861/4, 1862/8, 1862/10, 1862/13, 1862/14, 1862/16, 1862/17, 1862/18, 1862/19, 1862/20, 1862/21, 1862/22, 1862/23, 1862/24, 1862/25, 1862/26, 1862/27, 1862/28, 1862/29, 1862/30, 1862/31 przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach.
2013 5922 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 26/19 i 26/20 w Gorlicach.
2013 5921 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.
2013 5920 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 442/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 549 przy ul. Lenartowiczów w Gorlicach.
2013 5919 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 432/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 5813 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 423/XXXV/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 5019 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr 415/XXXIV/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 4189 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 401/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2013 rok.
2013 4100 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 405/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 447 przy ul. Dukielskiej, działka Nr 175/1 przy ul. Biechońskiego, działka Nr 250/7 przy ul. Sosnowej, część działki Nr 189/4 przy ul. Dukielskiej i działka Nr 2028/14 przy ul. Batorego w Gorlicach.
2013 4099 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 404/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 33 przy ul. Granicznej, część działki Nr 41 przy ul. Leśnej w Gorlicach.
2013 4062 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 409/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4061 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 406/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 51/4 przy ul. Łysogórskiej w Gorlicach.
2013 4060 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 403/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 472/10 przy ul. Bieckiej w Gorlicach.
2013 4001 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 387/XXXI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 4000 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 385/XXX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Gorlice”
2013 3999 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 382/XXX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 3510 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 398/XXXII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gorlice.
2013 3509 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr 393/XXXII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 2674 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 354/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”
2013 1977 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr 373/XXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 1478 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 360/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2013 rok.
2013 1202 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 363/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2013 r.
2013 1201 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 359/XXVIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie dokonania podziału Miasta Gorlice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1165 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 367/XXVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działki Nr 1705/2 i części działek Nr 1674/5, 1674/7, 1705/4, 1706/2 przy ul. Ogrodowej w Gorlicach
2013 931 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 343/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Gorlice na 2013 rok
2013 785 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 346/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 784 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 345/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice.
2013 618 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 355/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla części działki Nr 843/3 przy ul. Zamkowej
2013 482 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 356/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 135 przy ul. Granicznej w Gorlicach
2013 481 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 353/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działki Nr 1837 przy ul. Szpitalnej w Gorlicach
2013 455 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 358/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 560/70, 560/69 i części działki Nr 560/65 przy ul. Bardiowskiej w Gorlicach
2013 454 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 357/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 217/5 przy ul. Zielonej w Gorlicach
2013 373 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 331/XXVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice, Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr 318/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok.
2012 6008 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 326/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gorlicach
2012 6007 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 321/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 6006 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 318/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 5947 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 327/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5946 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 325/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
2012 5945 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 320/XXV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5913 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 311/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi
2012 5892 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 296/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach
2012 5891 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 295/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2012 5890 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2012 5889 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach
2012 5881 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 309/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 5880 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 304/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Statucie dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach
2012 5879 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 303/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Zarządu Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach
2012 5878 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 302/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach
2012 5877 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach
2012 5876 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 300/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach
2012 5875 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 299/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach
2012 5874 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 298/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach
2012 5873 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 297/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach
2012 5872 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 284/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gorlickiego Centrum Kultury
2012 5871 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 5870 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5869 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 287/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 5868 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 285/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5780 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 5347 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 289/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice
2012 5270 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 312/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.
2012 5269 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 276/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 3954 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 272/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2012 3715 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr 263/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 3508 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 256/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 8 "Korczak" w Gorlicach
2012 3479 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 268/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 429/5, działki Nr 431/6 i części działki Nr 426/14.
2012 3478 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 260/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 12 "Krasińskiego" w Gorlicach.
2012 3477 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 259/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 11 "Łysogórskie" w Gorlicach.
2012 3476 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 258/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 10 "Skrzyńskich" w Gorlicach
2012 3475 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 257/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach.
2012 3474 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 255/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 7 "Sokół" w Gorlicach.
2012 3473 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 254/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 6 "Zawodzie" w Gorlicach.
2012 3472 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 253/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 5 "Młodych" w Gorlicach.
2012 3471 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 252/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 4 "Mariampol" w Gorlicach.
2012 3470 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 251/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 3 "Kromera" w Gorlicach.
2012 3469 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 250/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 2 "Magdalena" w Gorlicach.
2012 3468 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 249/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Nr 1 "Starówka" w Gorlicach.
2012 3360 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 2919 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok
2012 2617 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2616 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 233/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włacicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Gorlice.
2012 2171 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 221/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 1829 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 215/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami
2012 1828 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 214/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami
2012 1386 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Gorlice
2012 1384 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 205/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorlice w 2012 rok
2012 1385 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 208/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gorlice
2012 1383 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 204/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew posiadających status pomników przyrody
2012 1084 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 202/XVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok.
2012 819 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 191/XVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.
2012 588 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 188/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 407/XLV/2009 z 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Gorlice.
2012 587 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 185/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 586 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr 184/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice.
2012 578 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 186/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach
2012 538 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 189/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2012 439 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Miasta Gorlice na 2012 rok
2012 438 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 176/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 437 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 174/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 7286 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 151/XIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 7287 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 163/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 6986 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6985 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 166/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6988 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 169/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6987 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 168/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2012.
2011 4827 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 144/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.
2011 4826 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 133/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 4829 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 146/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami.
2011 4828 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 145/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami.
2011 4283 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr 116/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 4260 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 127/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 249
2011 4259 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 126/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 532
2011 4258 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 125/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 427
2011 4263 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 130/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 702/9 i 702/12
2011 4262 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 129/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice- Plan Nr 4" dla części działki Nr 36/22 (działka Nr 36/26 po podziale)
2011 4261 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 128/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 546/28
2011 4165 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
2011 3846 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 104/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 3318 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr 111/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach.
2011 3165 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 112/X/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2892 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice.
2011 2893 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 92/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 2636 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorlicach
2011 2635 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2011 2634 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2639 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
2011 2638 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2011 2637 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2345 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2011 2346 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gorlice
2011 2347 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.
2011 2173 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 426/XLV/2006 z 23 lutego 2006 r. zmienionej uchwałą nr 139/XVI/2007 z 22 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gorlice
2011 2172 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Gorlice
2011 2174 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice.
2011 2176 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród Miasta Gorlice dla osób fizycznych za osiagnięte wyniki sportowe
2011 2175 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2011 2127 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Gorlice na 2011 rok.
2011 2132 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 26/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2125 2011-05-20 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 21/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok Nr 21/V/2011
2011 2126 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok
2011 2133 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 306/2
2011 2136 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 330/5
2011 2137 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37 i 40
2011 2134 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 183
2011 2135 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 213
2011 1784 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych
2011 714 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 715 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2011 609 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród Miasta Gorlice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 477 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 497/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 476 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 496/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 475 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 495 /LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 478 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 498/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2011 482 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek oplaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 481 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 479 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 499/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 136 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 486/LV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2011 96 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6152 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 538/LIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6151 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 536/LIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6164 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 515/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Gorlice i jej jednostkom podległym.
2010 6163 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 514/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6148 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 509/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO GORLICE - PLAN NR 4" dla działki Nr 426/10
2010 6147 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 504/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2010 rok.
2010 6150 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 516/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych
2010 6149 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 513/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w 2010 r. wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
2010 6170 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 529/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiacych własność Miasta Gorlice.
2010 6169 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 528/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 6172 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 533/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
2010 6171 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 531/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6166 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 518/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat
2010 6165 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 517/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych