Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 169

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 4195 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w celu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „PIERWSZY DZWONEK” na rok szkolny 2015/2016
2015 4031 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/310/09 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lisia Góra punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2015 4030 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 07 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4029 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 czerwca 2015r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 3110 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 2308 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/215/2013 z dnia 07 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2231 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2015 roku.
2015 2230 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 2229 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 2228 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
2015 1057 2015-03-02 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2015 r. Nr III/10/2014 z 30 grudnia 2014 r.
2015 779 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 778 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2015 777 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zatwierdzenie oraz dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2015 776 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisia Góra, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 64 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2015
2014 6659 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/380/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2014 6658 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/379/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi „Koło Sasaka – Podlesie” w miejscowości Nowa Jastrząbka.
2014 6657 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/372/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 6656 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/371/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2015 roku.
2014 6655 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/370/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2015 r.
2014 6654 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/369/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6653 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/365/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 13 listopada 2014r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 5565 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/362/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 5306 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/354/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w celu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w ramach projektu „PIERWSZY DZWONEK” na rok szkolny 2014/2015
2014 4195 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/332/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 maja 2014r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 4194 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXV/326/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 4193 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/314/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XXII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 3566 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/350/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę XXI/287/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 listopada 2013 zmieniającą uchwałę XIX/255/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2014 3565 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/341/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2014 r. Nr XII/291/2013 z 30 grudnia 2013 r.
2014 3563 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lisiej Górze z siedzibą w Śmignie
2014 3560 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/345/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisia Góra”
2014 3559 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze
2014 3364 2014-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Lisia Góra
2014 2407 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/324/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/199/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2406 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/323/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/172/2012 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1927 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/291/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2014
2014 1926 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 r.
2014 1626 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/318/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisia Góra
2014 1625 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/316/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisia Góra
2014 1434 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/312/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2014 roku.
2014 1191 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/311/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 1190 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/303/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1189 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/302/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Lisia Góra na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1188 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/301/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1187 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/304/2014 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 265 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/298/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 264 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/295/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 263 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2014 262 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 7628 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/287/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/255/2013 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7627 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/276/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2013 7513 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/281/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7461 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/280/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7460 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/279/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2014 roku
2013 7459 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2014 rok
2013 7458 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/277/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5978 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/264/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013r. Nr XV/184/2012 z 28 grudna 2012r.
2013 5947 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/268/13 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2013 4960 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XIX/245/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku
2013 4606 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/256/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Gminie Lisia Góra.
2013 4605 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/242/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2013 4558 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/255/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisia Góra oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 3120 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/223/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 rok Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 roku
2013 2911 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/226/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 2853 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lisia Góra
2013 1510 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/219/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 1509 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/218/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących działkę nr 2380/3 obręb 0001 Lisia Góra o powierzchni 0,09 ha, wpisanej do księgi wieczystej numer: TR1T/00002460/2oraz działkę nr 2368/3 obręb 0001 Lisia Góra, o powierzchni 0,02 ha, wpisanej do księgi wieczystej numer: TR1T/00002460/2
2013 1508 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/217/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki na odpady segregowane służące do zbierania odpadów komunalnych
2013 1507 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/216/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1506 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/215/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1505 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/214/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1504 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/213/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1503 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/212/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1502 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/209/2013 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 7 lutego 2013r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2013 r. Nr XV/184/2012 z 28 grudnia 2012 r.
2013 932 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2013
2013 756 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/182/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2013 357 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisia Góra
2013 343 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/201/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzania taryf oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 342 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/200/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisia Góra
2013 341 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/199/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 340 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/198/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zaczarnie
2013 339 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/197/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Śmigno
2013 338 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/196/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stare Żukowice
2013 337 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/195/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pawęzów
2013 336 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/194/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łukowa
2013 335 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/193/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowe Żukowice
2013 334 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/192/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Jastrząbka
2013 333 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/191/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisia Góra
2013 332 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kobierzyn
2013 331 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/189/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzozówka
2013 330 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie uchwalenia statutu sołectwa Breń
2013 329 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/202/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2013 roku.
2012 5721 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/178/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2013 roku
2012 5720 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2013 roku
2012 5719 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 5718 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/175/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5717 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 5716 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/172/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lisia Góra na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4891 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/165/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2012 4890 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 września 2012r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 3028 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/157/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2012 2905 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XII/150/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2011 z 29 grudnia 2011 r.
2012 2895 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/148/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2012 2100 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/137/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra
2012 2099 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/136/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkól i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze
2012 1486 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XI/135/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 1260 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/123/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 1259 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/122/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze
2012 1258 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/118/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum w Starych Żukowicach i Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach w Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Starych Żukowicach
2012 1257 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr X/114/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2012 r. Nr IX/108/2012 z 29 grudnia 2011 r.
2012 1208 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/119/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu w Zespół Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu
2012 1207 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/117/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze i Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze w Zespół Gimnazjum im. Ofiar Katynia i Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze
2012 1206 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr X/128/2012 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lisia Góra w 2012 roku.
2012 976 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2012
2012 51 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr IX/106/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 6649 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/95/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/222/2008 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
2011 6650 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/96/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisia Góra w 2012 r.
2011 6647 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 6648 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6651 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/97/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Lisia Góra w 2012 roku
2011 6654 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/100/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6655 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/103/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6652 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/98/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2011 6653 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/99/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 6533 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/80/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.
2011 6532 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Gimnazjum w Lisiej Górze.
2011 6535 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/82/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisiej Górze.
2011 6534 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VII/81/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Domu „Pogodna Jesień” dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze.
2011 5282 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 25 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 4232 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 3445 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 3444 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
2011 3446 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/29/11 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra
2011 3448 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/66/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości.
2011 3447 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr V/55/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 21 czerwca 2011r. W sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 2885 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2011
2011 2888 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2011 r. Nr III/18/2011 z 18 stycznia 2011 r.
2011 1720 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Lisia Góra
2011 1653 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Lisia Góra.
2011 1654 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 684 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 685 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Zaczarniu.
2011 569 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010 r. Nr XXVIII/420/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 570 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularzy (informacja w sprawie podatku od nieruchomości , deklaracja na podatek od nieruchomości)
2011 266 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 5712 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/418/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Imienia oraz posiadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Pawęzowie
2010 5713 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczyciel, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze.
2010 5714 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/425/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy oraz dopłat do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków .
2010 5354 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/420/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5353 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/414/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 5355 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/421/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
2010 5357 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/423/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lisia Góra
2010 5356 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/422/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5201 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/399/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Brzozówce.
2010 4114 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXVII/393/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 4115 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXVII/400/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Lisia Góra w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3823 2010-10-04 uchwala Uchwała nr XXVII/402/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 28 września 2010r. zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze
2010 2925 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/381/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lisia Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 2865 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/376/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. powołania Domu "Pogodna Jesień" dla Osób w Podeszłym Wieku w Lisiej Górze.
2010 2864 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.
2010 2866 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/377/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu dla Domu "Pogodna Jesień" w Lisiej Górze.
2010 2869 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/391/10 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Lisia Góra na stałe obwody głosowania
2010 2868 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/382/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 2867 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/380/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia oraz posiadania sztandaru Szkole Podstawowej w Pawęzowie.
2010 1431 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/369/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 905 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/349/2010 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009 z 30 grudnia 2009
2010 382 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/339/2009 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY LISIA GÓRA NA ROK 2010
2010 139 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/336/2009 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2009 r.