Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 226

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6777 2019-09-25 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 5759 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r
2019 5161 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
2019 4109 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2019 4106 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Książ Wielki
2019 4105 2019-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3654 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3653 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim poprzez zmianę obwodu Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim wchodzącej w skład Zespołu
2019 3652 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Antolce poprzez zmianę obwodu szkoły
2019 3651 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2019 rok nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1714 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wielki
2019 1713 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2019 roku
2019 1712 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2019 1711 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1662 2019-03-01 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2006 z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Książ Wielki
2019 114 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2019 112 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Książ Wielki na rok 2019
2018 9045 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9016 2018-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 8933 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8910 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 8901 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego-zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2018 8740 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2018 8739 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8733 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2018 7888 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7789 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/312/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Książ Wielki.
2018 7371 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/307/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2000 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy i placu publicznego w Książu Wielkim.
2018 6427 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2018 rok Nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 6286 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/305/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 6285 2018-09-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 6240 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2018/2019 dla dyrektorów placówek oświatowych
2018 6154 2018-09-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 5369 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/289/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2018 Nr XXIX/249/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 2755 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXXI/273/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy książ Wielki na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2709 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/274/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Książ Wielki na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1906 2018-03-14 Uchwała Uchwała Nr XXX/268/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2018 ROK NR XXIX/250/2017 Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.
2018 1693 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/264/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie okreslenia kryterium naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1692 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/263/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 1691 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/262/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym
2018 1690 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/261/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowezasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 1689 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/260/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 1688 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/259/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2018 1687 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/258/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2018 roku
2018 1686 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XXX/266/2018 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 798 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 797 2018-01-30 Uchwała Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KSIĄŻ WIELKI na rok 2018
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2018 197 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 196 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wielki na lata 2018-2022
2017 8755 2017-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę pobraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Książ Wielki.
2017 8571 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/239/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016r
2017 8334 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2017 8333 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/244/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2017 8332 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/245/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8331 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2017 7397 2017-11-15 Uchwała Uchwała Nr XXVII/229/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6848 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/238/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Książ Wielki
2017 6847 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/236/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków
2017 6846 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej oplaty
2017 5447 2017-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXVI/220/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5378 2017-08-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/226/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksiąz Wielki
2017 4052 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXIV/210/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2017 Nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3848 2017-06-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Cisie – Las do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3786 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Antolka – Parcelanty do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 3555 2017-05-16 Uchwała Uchwała Nr XXIII/203/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok nr XX/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3440 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXIII/201/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Książ Wielki.
2017 2866 2017-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2017 2864 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2017 roku
2017 2511 2017-04-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1505 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/179/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2017 rok Nr XX/168/2017 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1344 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/185/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym.
2017 1343 2017-02-21 Uchwała Uchwała Nr XXI/184/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1314 2017-02-20 Uchwała Uchwała Nr XXI/181/2017 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2017 931 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XX/168/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 930 2017-02-06 Uchwała Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8156 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XX/173/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę ksiąz Wielki
2016 7738 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2016 7737 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7506 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2016 7505 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2016 5535 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5476 2016-09-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2016 nr IX/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5439 2016-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5205 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Książ Wielki
2016 5204 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. sprawie zmiany Uchwały Nr XV/124/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016 r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Książ Wielki
2016 5202 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 5201 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5200 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 5199 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki
2016 5198 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki
2016 4485 2016-07-26 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3090 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015r
2016 2665 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr XIV/108/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim
2016 2113 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na 2016 rok Nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1340 2016-02-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1024 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
2016 1023 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/95/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej z „Częstoszowice – Lisiny” na „Opacz – Lisiny”.
2016 1022 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XII/93/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim.
2016 470 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej „Krzeszówka – Wały” na „Krzeszówka – Zaryszyn”
2015 8161 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr X/80/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Książ Wielki
2015 7167 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 7166 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2015 6871 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego
2015 6870 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6869 2015-11-24 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym.
2015 6201 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/244/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 6200 2015-11-02 Uchwała Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegajecejprzez ulicę Długosza i Podzamcze o nr. ew. działki 905/1 do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 5487 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 5488 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie : udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2015 4005 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Książ Wielki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 4004 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2756 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gminy na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących Gminę Książ Wielki w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
2015 2109 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr III/18/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KSIĄŻ WIELKI NA 2015 ROK
2015 1884 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1883 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryterium naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 710 2015-02-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2015 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2015 roku
2014 7418 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 7415 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi Książ Wielki- Pod Sobote do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7264 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXXVI/315/2014 z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi małoszów - Częstoszowice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7263 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/315/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi Małoszów - Częstoszowice do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2014 7031 2014-12-08 Uchwała Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2014 6689 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/230/2013: Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. – w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2014 6664 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/327/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie zasiłków okresowych , zasiłków celowych i pomocy rzeczowej przyznawanych pod warunkiem zwrotu.
2014 6663 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/330/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 6662 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/98/2011 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2014 6661 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/331/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 6660 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/329/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego.
2014 5721 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze sicjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksiąz Wielki
2014 5496 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/311/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu glosowania
2014 4299 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXX/268/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki
2014 4292 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Książ Wielki na 2014 rok
2014 3561 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2014 3225 2014-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2014
2014 3056 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2014r. w sprawie sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2014 2573 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia obwodów i planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wielki
2014 2466 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 577 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 576 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 238 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/268/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010 roku oraz zmianie dokonanej Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/164/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie:” Szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książ Wielki oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych".
2014 237 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/271/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 7646 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2013 7531 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 7530 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego.
2013 7529 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX\264/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 7500 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6027 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/251/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2013 4679 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4678 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 4550 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/250/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Książu Wielkim Nr XXI/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4549 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/209/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 3881 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki na 2013 rok
2013 3452 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV / 226 / 2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2013 3451 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Książ Wielki w 2013 roku
2013 3450 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
2013 3449 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 3128 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Książ Wielki na lata 2013-2017
2013 2855 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/169/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Książ Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2854 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII /211/ 2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1534 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Książ Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1501 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2013 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 761 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Książ Wielki
2013 548 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 547 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 519 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 518 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki.
2013 517 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 516 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7788 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Kraków zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2012 6491 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/176/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Książ Wielki w miejscowości Książ Wielki
2012 6490 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Książu Wielkim
2012 6489 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 6488 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2013
2012 6487 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomosci
2012 5995 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2012 5952 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5818 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Książ Wielki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5798 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książ Wielki oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2012 5418 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2012 2812 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2012 2811 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/135/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Książ Wielki.
2012 2810 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim
2012 396 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2012 380 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2012 379 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/42/2011 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2012 35 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 6631 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6630 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 6633 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 6632 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych .
2011 4575 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Książ Wielki.
2011 4576 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Książ Wielki
2011 4226 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3143 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2819 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzędowicach
2011 2818 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim.
2011 2820 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Książu Wielkim
2011 2822 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Książ Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2821 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki
2011 2797 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Książ Wielki na 2011 rok
2011 2800 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2011 nr IV/18/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 787 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Książ Wieki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 788 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawoe ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Książ Wielki
2011 789 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Książ Wielki
2011 663 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
2011 282 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2011 283 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 5792 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 5793 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5708 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Książ Wieki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 5709 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/279/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: „Ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Książu Wielkim”.
2010 4976 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010 4975 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4977 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 września 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4979 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych .
2010 4978 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 4112 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3529 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 3528 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książ Wielki oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3531 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/ 2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/216/2009 Rady Gminy Książ Wielki z dnia 31 października 2009 r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wielki za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2010 3530 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2940 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r. oraz nr XXXII/249/2010 z 23 marca 2010 r..
2010 2760 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Książ Wielki na rok 2010 -nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010 r.
2010 2761 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Książ Wielki.
2010 1721 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
2010 775 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Książ Wielki na rok 2010