Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 341

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6876 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 6869 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przejęcia dotychczasowych dróg powiatowych Nr 2002K i Nr 2096K i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
2019 6864 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drwinia od dnia 1 września 2019 r.
2019 5112 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 4770 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 4474 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 4398 2019-06-07 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopłat do taryf na okres od 30.06.2019r. do 29.06.2020r.
2019 3749 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drwinia na 2019 rok
2019 2833 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 2682 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2019 roku.
2019 2681 2019-04-05 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2019 1881 2019-03-07 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 1735 2019-03-05 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Nieradach
2019 848 2019-01-28 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2019 rok
2019 799 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości.
2019 788 2019-01-23 Uchwała Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Drwinia
2019 416 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drwinia na rok 2019
2019 272 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 9211 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Drwinia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach
2018 9210 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego Gminy Drwinia, z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 9209 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 9208 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 8112 2018-12-04 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 8074 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2019 r.
2018 8060 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 r.
2018 8059 2018-11-30 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2019 r.
2018 8009 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2018 7101 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr LII/437/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 6666 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr LI/428/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 6513 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/427/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Drwinia
2018 6512 2018-10-01 Uchwała Uchwała Nr LI/431/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia
2018 5942 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/414/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 5941 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr L/421/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 5810 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/415/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Drwinia przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2018 5809 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/416/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio ich zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2018 5808 2018-09-04 Uchwała Uchwała Nr L/417/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, a także odpowiednio ich zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2018 4716 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Drwinia
2018 4715 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/406/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Drwinia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4714 2018-07-04 Uchwała Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 4147 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/397/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 4038 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2018 3436 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 3208 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 2544 2018-04-03 Uchwała Uchwała Nr XLV/380/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 2303 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2018 roku.
2018 2302 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 2301 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 1455 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLIV/370/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 1425 2018-02-27 Uchwała Uchwała Nr XLIV/369/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 859 2018-02-01 Uchwała Uchwała Nr XLIII/363/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Drwinia, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 768 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty innym instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Drwinia
2018 767 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2018 rok
2018 547 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLII/355/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drwinia na rok 2018
2018 425 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XLII/350/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/312/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2018 131 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLII/353/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 9254 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLII/348/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini Nr XL/331/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2017 7966 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2018 r.
2017 7963 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2018 r.
2017 7962 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 r.
2017 7961 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 7960 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr XLI/345/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 7001 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/324/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Drwini w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini
2017 7000 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/323/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
2017 6999 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/327/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świniarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Świniarach
2017 6998 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/325/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dziewinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Dziewinie
2017 6997 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/331/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2017 6996 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grobli w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Grobli z Oddziałem Przedszkolnym
2017 6995 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XL/333/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 6072 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/317/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6073 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2017 6074 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 5779 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2017 5755 2017-09-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 5059 2017-08-01 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 4256 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/297/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 4255 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 r.
2017 3739 2017-05-30 Uchwała Uchwała Nr XXXV/287/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 3445 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie: określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2017 3444 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 3443 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr Nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3442 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w przedmiocie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza obwodem, prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3441 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/ 279/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Drwinia
2017 2199 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2172 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 2171 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/265/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2017 2081 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2017 2080 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza obwodem, prowadzonych przez Gminę Drwinia oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2079 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2017 roku
2017 1741 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/239/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drwinia na rok 2017
2017 1735 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2017 rok
2017 1538 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/257/2017 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/234/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Gminę Drwinia publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 976 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia
2017 975 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/241/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2017 916 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drwinia
2017 906 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 418 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/237/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2017 417 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/234/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drwinia publicznych przedszkolach oraz w publicznych innnych formach wychowania przedszkolnego.
2016 7886 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/229/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020
2016 7841 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/228/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2016 7840 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XXIX/231/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 6693 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/222/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 6276 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/210/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie : zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini
2016 6275 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/218/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 6274 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/217/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2017 r.
2016 6273 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/216/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2017 r.
2016 6272 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/214/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2017 r.
2016 6271 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/215/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 5652 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/206/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2016 5651 2016-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXVI/203/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4939 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/192/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2016 4938 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4937 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/193/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
2016 4936 2016-08-31 Uchwała Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 4715 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/188/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4714 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/190/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia
2016 4037 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/180/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 4036 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drwinia
2016 4035 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/177/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4034 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/176/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2016 4033 2016-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/178/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Drwinia
2016 3294 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/167/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 3054 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/156/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Grobla, Gawłówek, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce i Zielona”
2016 2910 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXI/157/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016
2016 2625 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 r.
2016 2210 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2016 roku.
2016 2209 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2016 rok
2016 1449 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/131/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2016
2016 1448 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg do kategorii dróg gminnych
2016 913 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drwinia
2016 912 2016-02-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/125/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Drwinia zamieszkałych poza obwodami tych placówek, oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 445 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/117/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drwinia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 375 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/121/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2016 374 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/116/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu dróg do kategorii dróg gminnych
2016 373 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na rok 2016
2015 7184 2015-12-02 Uchwała Uchwała Nr XV/110/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7132 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/109/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 r.
2015 7131 2015-12-01 Uchwała Uchwała Nr XV/112/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 6599 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.
2015 6598 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2016 r.
2015 6597 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/97/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Drwinia na rok 2016 r.
2015 6596 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/100/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drwinia
2015 6595 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 6594 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr XIV/106/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 5599 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2015 5598 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 5195 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drwinia na lata 2015-2019
2015 4827 2015-08-10 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 roku
2015 3998 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
2015 3997 2015-07-03 Uchwała Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 3750 2015-06-22 Uchwała Uchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 3574 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 2822 2015-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 2022 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drwini oraz nadania jej Statutu
2015 2021 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2015 roku
2015 2020 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2015 rok
2015 2019 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w zakresie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 1356 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drwinia
2015 1355 2015-03-11 Uchwała Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Drwinia na lata 2015-2018"
2015 1095 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1094 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/11 z dnia 31 maja 2011 roku
2015 1093 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 1043 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/33/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i lesnego
2015 939 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2015 rok
2015 534 2015-02-04 Uchwała Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości
2015 319 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2014 rok
2015 266 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2015 265 2015-01-19 Uchwała Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia na obszarze gminy Drwinia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą "W widłach Wisły i Raby"
2014 7249 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 6111 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/417/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2015 r.
2014 6110 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/416/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2015 r.
2014 6109 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/425/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 6108 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/418/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 5549 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLIX/415/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2014
2014 4893 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/402/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2014 4892 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/403/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnym 4+ zamieszkujących na terenie Gminy Drwinia w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych .
2014 4891 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/404/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 4586 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/392/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014 r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 4368 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014
2014 3644 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/392/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3593 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 3592 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/379/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 3586 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 3581 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2014 rok.
2014 3070 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/378/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przedłużenia czasookresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2014 3069 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/384/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I Stopnia w Mikluszowicach.
2014 2493 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/324/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2014 rok
2014 1985 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych stref rekreacji będących własnością Gminy Drwinia
2014 1984 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Mikluszowice
2014 1983 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/344/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Drwinia
2014 1510 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drwinia w części obejmującej sołectwa: Dziewin, Gawłówek i Mikluszowice”
2014 1452 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli
2014 1451 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie obniżenia opłat dla mieszkańców Gminy Drwinia za wynajem pomieszczeń położonych w budynkach komunalnych na terenie Gminy Drwinia
2014 1450 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2014 roku
2014 1449 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Drwinia
2014 1448 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości
2014 1447 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2014 1446 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Drwinia
2014 1015 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/336/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 1014 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2014 772 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/338/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 771 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/337/14 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Osłonowego Gminy Drwinia, z zakresu pomocy społecznej „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 469 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XL/319/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok
2014 288 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/333/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drwinia
2014 287 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/328/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2014 286 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/327/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2014 285 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLI/331/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 7839 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/314/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2013 7837 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 7620 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/321/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r.
2013 7619 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy w Drwini z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 6707 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 6646 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 6645 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r.
2013 6644 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia dla celów wymiaru podatku rolnego za 2014
2013 6643 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini
2013 6079 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 5365 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 5364 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2013 5339 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.
2013 5002 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 4938 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 4931 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27.06.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4930 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę NR XXXV/198/09 Rady Gminy Drwinia z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
2013 4483 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Drwinia przez inne niż Gmina Drwinia osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3799 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 3674 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/243/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013 r
2013 3673 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3672 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2013 3037 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 2488 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Drwinia w 2013 roku.
2013 2468 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2013 2467 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2466 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia
2013 2465 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 2144 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2013 rok.
2013 2091 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drwinia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 1276 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/220/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2013 rok
2013 1171 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drwinia
2013 1170 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/223/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Drwinia
2013 1169 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/224/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1168 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/225/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia
2013 1167 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Drwinia
2013 1166 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/13 Rady Gminy w Drwini z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drwinia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 243 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 7408 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 7366 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wzory deklaracji podatkowych
2012 7365 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drwinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7364 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 7363 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 6250 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 6215 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych
2012 6214 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2012 6213 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na rok 2013
2012 6212 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 6211 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 5903 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2012 5647 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 5397 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dziewinie
2012 5072 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok
2012 4840 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Drwinia na okręgi wyborcze
2012 4265 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 4201 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 4165 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 3324 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012 r
2012 2944 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 2656 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewinie.
2012 2655 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Mikluszowicach do Zespołu Szkół w Mikluszowicach
2012 2654 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Drwini do Zespołu Szkół w Drwini.
2012 2653 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świniarach.
2012 2652 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/134/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012 rok w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drwinia
2012 2449 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 2146 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2012 roku
2012 1808 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 1653 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Drwinia
2012 1443 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie Budżetu Gminy Drwinia na 2012 r.
2012 1086 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.
2012 962 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej  z zakresu wspierania rodziny .
2012 516 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2012 182 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 7285 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości
2011 6174 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2011 5960 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5959 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 20112
2011 5958 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5961 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5964 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/102/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 5963 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych  prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 5962 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na rok 2012
2011 5433 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2011 4801 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Drwinia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2011 4802 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011
2011 4723 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011.
2011 4678 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
2011 4386 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4385 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011.
2011 4387 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2011
2011 4389 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4388 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2011 rok.
2011 4345 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 4141 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 3801 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Mikluszowicach
2011 3802 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Samorządowym Przedszkolu w Świniarach.
2011 3803 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2011 3683 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 3498 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Drwinia.
2011 3053 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 2586 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Drwinia, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2011 2587 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Drwini Nr IX/45/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
2011 2552 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini.
2011 1854 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2011 1517 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 1518 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 904 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 905 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 906 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia z dnia 9 listopada 2010r. Nr XLVI/247/10 określającej stawki podatku od nieruchomości
2011 530 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia
2011 213 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 165 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 grudnia 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 5129 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 5128 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie :zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 5130 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 5132 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 5131 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Drwinia do celów wymiaru podatku rolnego
2010 4390 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/235/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie
2010 4243 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 4040 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLV/239/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3795 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 3596 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010 w związku z likwidacją zakładów budżetowych- przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 3016 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 3034 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010.
2010 2701 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/225/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drwinia w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 2666 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLI/223/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na rok 2010
2010 2408 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/ 10 Rady Gminy w Drwini z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2010 rok.
2010 2409 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr IXL/213/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2010 rok.
2010 2400 2010-07-07 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVII/203/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Drwinia na rok 2010
2010 2114 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XL/217/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziewinie.
2010 1218 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr IXL/209/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drwinia.
2010 1237 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr IXL/208/10 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 – 2013”
2010 408 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i wysokość przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drwinia.
2010 167 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2009 rok.
2010 168 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/09 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.