Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 309

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6992 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 90/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2019 6991 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 88/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 6990 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łososina Dolna.
2019 6036 2019-08-27 Uchwała Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 5972 2019-08-20 Uchwała Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2019 5966 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 5965 2019-08-19 Uchwała Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łososina Dolna
2019 5527 2019-07-19 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 4540 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4539 2019-06-13 Uchwała Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 3818 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 1961 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2019 roku”
2019 1960 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1959 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 37/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1958 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 36/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2019 1957 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr 33/VI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2019 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2019 rok Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 roku
2019 1392 2019-02-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 30/V/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 stycznia 2019 r. na rok 2019
2019 414 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr 17/IV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 9224 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 20 /IV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu " na lata 2019 - 2023.
2018 9223 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 21 /IV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
2018 8713 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 8712 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków.
2018 8711 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 8710 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 8709 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 6999 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr 336/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2018 6935 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr 332/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
2018 6900 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 335/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2018 6899 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr 330/XXXIX/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 6118 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr 320/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łososina Dolna .
2018 6095 2018-09-12 Uchwała Uchwała Nr 328/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna.
2018 5975 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 329/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
2018 5974 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 327/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i  doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna .
2018 5973 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 326/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 5972 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2018 5971 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 324/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna.
2018 5970 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 323/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna.
2018 5969 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 319/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łososina Dolna.
2018 5968 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr 317/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 5339 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr 314/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2018 5175 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 312/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 5174 2018-07-17 Uchwała Uchwała Nr 310/XXXVII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łososina Dolna dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2018 3973 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr 305/XXXVI/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 3664 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr 293/XXXV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tabaszowej oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rąbkowej przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Tabaszowej, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym
2018 3094 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr 288/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2018 2676 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 290/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łososina Dolna
2018 2675 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 289/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2674 2018-04-05 Uchwała Uchwała Nr 287/XXXIV/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łososina Dolna na lata 2018 – 2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łososina Dolna
2018 1785 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 284/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2018 1784 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 281/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2018 roku”
2018 1783 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 279/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
2018 1782 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 277/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2018 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2018 rok Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 roku
2018 1781 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr 275/XXXIII/2018 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała Nr 272/XXXII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9051 2017-12-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 263/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. na 2018 rok
2017 9050 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 259/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 9049 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 270/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej
2017 9048 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 269/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
2017 9047 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 268/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2017 9046 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 267/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna
2017 9045 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 266/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna
2017 9044 2017-12-27 Uchwała Uchwała Nr 265/XXXI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2017 7860 2017-11-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2017 7631 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 244/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 7630 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 254/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej.
2017 7629 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 249/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 7628 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 248/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 7627 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 247/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 7626 2017-11-23 Uchwała Uchwała Nr 246/XXX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6893 2017-11-06 Uchwała Uchwała Nr 243/XXIX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Łososina Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 6300 2017-10-10 Uchwała Uchwała Nr 235/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 6223 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 238/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - we wsi Łososina Dolna, Świdnik i Witowice Dolne
2017 6222 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 237/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 6221 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 236/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Łososina Dolna lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł
2017 6066 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr 240/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 6067 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr 239/XXVIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tęgoborze
2017 5281 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr 233/XXVII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2017 5280 2017-08-17 Uchwała Uchwała Nr 219/XXVII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 4874 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 209/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 4779 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 216/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łososina Dolna instrumentem płatniczym
2017 4778 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 211/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna w miejscowości Wronowice
2017 4777 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 214/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej.
2017 4776 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr 213/XXVI/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .
2017 3721 2017-05-29 Uchwała Uchwała Nr 206/XXV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 3720 2017-05-29 Uchwała Uchwała Nr 198/XXV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej.
2017 2286 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr 190/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
2017 2152 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy
2017 2151 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 194/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
2017 2150 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 192/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2149 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 191/ XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2148 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr 185/XXIV/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2017 rok Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016 roku
2017 1508 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 182/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2017 roku” .
2017 1507 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 181/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.
2017 1506 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr 178/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2017 1469 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr 179/XXIII/2017 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2017 rok
2017 233 2017-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa na rok 2017
2017 180 2017-01-05 Uchwała Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 8103 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr 168/XXII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6710 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr 161/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok
2016 6660 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 159/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łososinia Dolna za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2016 6659 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 158/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 6658 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 157/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 6657 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 6656 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 5943 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2016 5794 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok
2016 5119 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 147/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 5021 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 146/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ″Pomoc państwa w zakresie dożywiania″ na latach 2014-2020.
2016 5020 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 145/XIX/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ″Pomoc państwa w zakresie dożywiania″ na latach 2014-2020.
2016 4541 2016-07-29 Uchwała Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna
2016 4336 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr 139/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.
2016 3840 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 143/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2016 3839 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 142/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna
2016 3838 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 czerwca 2016r. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3489 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr 134/XVII/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2998 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr 126/XVI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2016 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2016 rok Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015 roku
2016 2674 2016-04-25 Uchwała Uchwała Nr 128/XVI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 1462 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 115/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2016 roku” .
2016 1461 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 112/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna.
2016 1460 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 111/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1459 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr 110/XV/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 463 2016-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 104/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. Gminy Łososina DOLNA NA 2016 ROK
2016 462 2016-01-14 Uchwała Uchwała Nr 100/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr 106/XIV/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2015 8431 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 97/XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 8063 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr 92/XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7630 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 95 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wysokość stawek opłaty miejscowej, określającej zasady ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2015 7629 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 94 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wysokość stawek opłaty targowej, określającej zasady ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 7628 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 93/XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 7627 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 91 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 7511 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 90 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 7510 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 89 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 7509 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 88 /XIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6254 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr 87/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2015 6127 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 85/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6126 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr 83/XII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 5485 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 78/XI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 5486 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 4761 2015-08-04 Uchwała Uchwała Nr 74/X/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok
2015 4729 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr 75/X/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 4626 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr 69/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok
2015 4601 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 68/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2015 4362 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie: zmiany wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2015 3461 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 63/VIII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2859 2015-05-11 Uchwała Uchwała Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2638 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2015 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2015 rok Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2548 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 54/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 2547 2015-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2015 2546 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 53/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łososina Dolna
2015 2545 2015-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna
2015 2544 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej
2015 2543 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 55/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna
2015 2542 2015-04-24 Uchwała Uchwała Nr 51/VII/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków budżetu Gminy Łososina Dolna
2015 2110 2015-04-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 stycznia 2015r. GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2015 ROK
2015 1707 2015-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2015 1656 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2015 1654 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 38/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2015 roku”
2015 1653 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 33/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna
2015 1652 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 1651 2015-03-25 Uchwała Uchwała Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej w samorządową instytucję kultury
2015 1594 2015-03-23 Uchwała Uchwała Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 310/XXXVI/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2015 3 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 323/XXXIX/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 7201 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. uchylenia uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej wprowadzającej zwolnienia od podatku rolnego
2014 7200 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Łososina Dolna za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2014 7199 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tary za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 7198 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 7197 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2014 7196 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2014 7195 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określneinia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 7194 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6884 2014-11-28 Uchwała Uchwała Nr 305/XXXV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 6002 2014-10-28 Uchwała Uchwała Nr 325/XXXIX/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Łososina Dolna
2014 5878 2014-10-17 Uchwała Uchwała Nr 294/XXXIV/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 5151 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 321/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu
2014 5150 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 317/XXXVII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu
2014 4840 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr 315/XXXVII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 4250 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 274/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2014 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2014 rok Nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 1133 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 284/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2014 roku”
2014 1132 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 283/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1131 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 282/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020 na terenie Gminy Łososina Dolna oraz zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia
2014 1130 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 280/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej
2014 1129 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 276/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1104 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Białawoda, Łososina Dolna, Michalczowa, Skrzętla-Rojówka, Stańkowa, Świdnik, Tęgoborze, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Zawadka i Znamirowice
2014 1103 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 279/XXXIII/2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsi Bilsko i Łososina Dolna
2014 546 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 269/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2014 ROK
2014 545 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 263/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 7952 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 273/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 7951 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 271/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7950 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 268/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7949 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 266/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej
2013 7772 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 258/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 7196 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 256/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2013 7170 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 255/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 7169 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 254/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 7168 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 253/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 7167 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 252/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
2013 7166 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 251/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2013 7165 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 250/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7164 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5835 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 244/XXX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 5195 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok
2013 5078 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 238/XXIX/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna
2013 4808 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 234/XXVIII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 4717 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 232/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 4326 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 231/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łososina Dolna w latach 2013 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łososina Dolna
2013 4325 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 228/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4324 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej.
2013 4127 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 235/XXVIII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny.
2013 4126 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 229/XXVII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny
2013 4101 2013-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej.
2013 3483 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 222/XXVI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 2523 2013-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łososina Dolna
2013 2522 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 209/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łososina Dolna w 2013 roku”
2013 2521 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 208/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy
2013 2520 2013-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej
2013 2519 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 205/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna .
2013 2420 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 203/XXV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2013 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2013 rok Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 1455 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna Nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013 roku
2013 1164 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna
2013 1155 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 194/XXIV/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania  i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy  w Łososinie Dolnej
2013 830 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2013 537 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 536 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 494 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ,  którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
2013 493 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 492 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 491 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna
2012 7429 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 179/XXII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7381 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 175/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 7037 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 172/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 6676 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 170/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad  ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru  opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2012 6675 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 6519 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia  podatku rolnego na 2013 rok
2012 6518 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad  ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru  opłaty targowej w drodze inkasa
2012 6517 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5675 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łososina Dolna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5561 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 161/XX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4502 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 września 2012r. zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4291 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 141/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2012 4292 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 142/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.
2012 4293 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 145/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 4239 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.
2012 3916 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 3020 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 147/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Łęki, Łososina Dolna i Michalczowa.
2012 3019 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 146/XVII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Białawoda, Rąbkowa, Tabaszowa, Tęgoborze i Znamirowice.
2012 1908 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 140/XVI/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 1366 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku
2012 917 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulamin wynagradzania  nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego, dla których organem prowadzącym szkołę jest  Rada Gminy w Łososinie Dolne
2012 612 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2011 7320 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 112/XIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia  28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od  nieruchomości
2011 7319 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 107/XIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania  i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy  w Łososinie Dolnej
2011 7365 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 7321 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
2011 6049 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2011 6050 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 6048 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 6046 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6047 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6054 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 6055 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 6053 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
2011 6051 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6052 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 4768 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 7 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 4433 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr 83/X/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 3918 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 3919 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 77/ IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna .
2011 3920 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 78/ IX/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
2011 3749 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Satutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2011 3750 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.
2011 3111 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 2188 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 57VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łososina Dolna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1962 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku
2011 1291 2011-04-01 Budżet Budżet nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łososina Dolna na 2011 rok
2011 1007 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 940 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 38/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Łososinie Dolnej.
2011 899 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna.
2011 71 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 6156 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 330/XLIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi
2010 5912 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2010 5911 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5910 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5913 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2010 5916 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 5915 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 5914 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
2010 5429 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 324/XLII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 października 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łososina Dolna
2010 5430 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 329/XLIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie : wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 4725 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 322/XLI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łososinie Dolnej
2010 4604 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 323/XLII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 3838 2010-10-05 uchwala Uchwała nr 320/XLI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 3685 2010-09-22 uchwala Uchwała nr 315/XL/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok
2010 3129 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Ogniska Artystycznego w Zakresie Muzykowania Ludowego w Łososinie Dolnej.
2010 3125 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie : zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.
2010 3124 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łososina Dolna oraz jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną a tkaże wskazania organu do tego uprawnionego
2010 3126 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 307/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.
2010 3150 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 3128 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Łososinie Dolnej
2010 3127 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIX/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
2010 2305 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 296/XXXVIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1871 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 267/XXXV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok
2010 1872 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1873 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 279/XXXVI/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2010 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2010 rok Nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010 roku
2010 1710 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedsazkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łososina Dolna przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne.
2010 1655 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010r.
2010 922 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej.
2010 885 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 266/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Gminy Łososina Dolna .