Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 409

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7006 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/123/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic i placu dla miejscowości Brzoskwinia
2019 7005 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/121/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/440/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2019 7004 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/120/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych występujących na terenie Gminy Zabierzów
2019 7003 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/117/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 7002 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XI/115/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5850 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/104/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/401/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zabierzów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 5782 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/112/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy parku na terenie wsi Bolechowice
2019 5781 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/105/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2019 5780 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/103/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2019 5779 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr X/98/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5421 2019-07-16 Uchwała Uchwała Nr IX/97/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r.w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice
2019 5150 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr IX/89/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4468 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2019 4467 2019-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 3669 2019-05-07 Uchwała Uchwała Nr VII/68/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2882 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/63/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zabierzów
2019 2881 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2019 roku
2019 2880 2019-04-11 Uchwała Uchwała Nr VI/58/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1607 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Zabierzów
2019 1598 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/53/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 1597 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2019 1596 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 1169 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/43/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1168 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/42/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 1167 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1166 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1165 2019-02-11 Uchwała Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 62 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2019 63 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Zabierzów
2019 64 2019-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/28/2018 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2018 r. NA ROK 2019
2018 8291 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/23/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabierzów
2018 8290 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/22/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zabierzów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz miejsc sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 8289 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat
2018 8288 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 8287 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych dla podmiotów, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
2018 8286 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie
2018 8285 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8284 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 6928 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LI/476/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 6753 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/475/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Zabierzów".
2018 6752 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/473/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie utworzenia sołectw Niegoszowice i Kochanów.
2018 6751 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/469/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Brzezinka.
2018 6750 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/468/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Zabierzów
2018 6749 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/466/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 6748 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr L/464/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 5520 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/460/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 5519 2018-08-07 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/456/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów.
2018 5430 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr XLVII/454/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym
2018 5332 2018-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2018 5331 2018-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2018 5121 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/447/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych występujących na terenie Gminy Zabierzów
2018 5120 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 4118 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/440/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2018 4117 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 3550 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/433/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2018 3549 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/424/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 3506 2018-05-08 Uchwała Uchwała Nr XLIV/432/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2018 2769 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/423/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną
2018 2768 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/420/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2018 roku
2018 2767 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/414/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 2719 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLIII/417/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity”
2018 1867 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/405/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym
2018 1866 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/404/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym
2018 1865 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/403/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Mostowa, Spokojna”
2018 1864 2018-03-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/402/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska
2018 1646 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/412/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów
2018 1645 2018-03-07 Uchwała Uchwała Nr XLII/408/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 roku
2018 1484 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/411/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administrayjnych Gminy Zabierzów
2018 1483 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/407/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1482 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XLII/406/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 991 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XL/401/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Zabierzów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 671 2018-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXIX/390/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 stycznia 2018 r. NA ROK 2018
2018 68 2018-01-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/381/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 8272 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/371/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów w ośmioletnie szkoły podstawowe
2017 8271 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/369/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 8270 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/368/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 8269 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/367/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2017 7189 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów
2017 7188 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/359/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice
2017 7187 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/358/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2017 7186 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/354/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 6860 2017-11-03 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/357/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 6100 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/350/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2017 6099 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/347/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 6019 2017-09-27 Uchwała Uchwała Nr XXX/312/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów”
2017 5618 2017-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/345/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 5212 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/341/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Karniowice
2017 5211 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/338/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014 r., w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Zabierzów żłobki i kluby dziecięce
2017 5210 2017-08-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/334/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 4918 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/330/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"
2017 4917 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/329/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w gminie Zabierzów
2017 4775 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXXI/331/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia nazwy osiedla XXXV-lecia PRL i nadania nazwy ulicy na terenie wsi Karniowice.
2017 3785 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice
2017 3784 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/321/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zelków
2017 3783 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/314/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 3782 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/313/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów
2017 3327 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/307/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 3326 2017-05-09 Uchwała Uchwała Nr XXIX/306/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 roku
2017 2845 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/299/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2017 2844 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/293/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zabierzowie
2017 2835 2017-04-14 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/294/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2017 roku
2017 2457 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2456 2017-04-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/297/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo Oświatowe
2017 1092 2017-02-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/273/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów.
2017 1091 2017-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXVI/277/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2017 r. na rok 2017
2016 8035 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/272/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zabierzów przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów
2016 8034 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/264/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 8033 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/262/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 8032 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XXIV/260/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nadania nowego brzmienia Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
2016 7074 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2016 7073 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/251/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7072 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXIII/243/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 6320 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/241/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Nielepice.
2016 6319 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/240/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rząska.
2016 6318 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/237/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2016 6317 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/235/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6316 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXII/233/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 5530 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/229/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Pisary.
2016 5529 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów.
2016 5528 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/225/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Uroczysko Podgołogórze”
2016 5527 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/224/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2016 5526 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/223/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 5525 2016-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/400/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 5524 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/218/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zabierzów instrumentem płatniczym
2016 5523 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/215/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 4516 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/214/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie wsi Rudawa.
2016 4515 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/210/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4514 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/209/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4513 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/208/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2016 4512 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/207/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 4511 2016-07-27 Uchwała Uchwała Nr XX/204/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 3832 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/201/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów.
2016 3831 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/200/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego o jakich mowa w ustawie o systemie oświaty
2016 3830 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/191/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów
2016 3829 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/188/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 3594 2016-06-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/184/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bolechowice.
2016 2978 2016-05-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/177/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 2508 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/172/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów
2016 2507 2016-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/87/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2016 2506 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 2428 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4549)
2016 2427 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/166/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/150/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 2204)
2016 2426 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/164/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2016 roku
2016 2425 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XVI/160/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2016 1663 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIX/265/05 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2016 1662 2016-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1661 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/149/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 1521 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/158/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabierzów
2016 1520 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/157/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Zabierzów
2016 1519 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/156/156 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie wsi Pisary.
2016 1518 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/148/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Zabierzów”
2016 853 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/146/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomników przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2016 824 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2015 r., poz. 684) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 823 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie wsi Nielepice.
2016 822 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015 roku
2016 821 2016-02-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie Gminy Zabierzów
2016 712 2016-01-27 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XIII/131/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 711 2016-01-27 Uchwała Uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 62 2016-01-05 Uchwała Uchwała Nr XIII/136/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/265/05 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29. 04. 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2015 7027 2015-11-30 Uchwała Uchwała Nr XII/125/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
2015 6977 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/128/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawa.
2015 6976 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/126/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 6975 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6974 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/123/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XXXVI/300/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6973 2015-11-27 Uchwała Uchwała Nr XII/122/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6703 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/115/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek w Zabierzowie"
2015 6702 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/118/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie wsi Nielepice
2015 6664 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/109/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6663 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/112/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2015 6662 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XI/119/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów.
2015 6525 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr XI/113/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów
2015 5546 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/99/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/15 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2015 5545 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 4812 2015-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2015 4811 2015-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zabierzów przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów
2015 4810 2015-08-07 Uchwała Uchwała Nr IX/86/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014-2023, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2015 4789 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Pisary.
2015 4788 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów
2015 4787 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/87/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie placówek oświatowych publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2015 4786 2015-08-05 Uchwała Uchwała Nr IX/83/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 4550 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kochanów.
2015 4549 2015-07-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2015 4119 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek”
2015 4118 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.
2015 4117 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2015 4116 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 4115 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. zmiana uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji.
2015 4114 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3561 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3560 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VII/53/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2015 3067 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2015 2998 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2997 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/49/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa stanowiącego pomnik przyrody
2015 2996 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/48/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2015 roku
2015 2995 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawie wprowadzenia w Gminie Zabierzów samorządowego programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym "Zabierzowska Karta Dużej Rodziny".
2015 2974 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr IV/40/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 2742 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.) – w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U
2015 2741 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr VI/50/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 1071 2015-03-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr III/15/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK
2015 773 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/33/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 772 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/32/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2015 771 2015-02-12 Uchwała Uchwała Nr III/17/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 01.03.2015r do 29.02.2016r dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów
2015 684 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/34/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych na terenie gminy Zabierzów, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zabierzów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 683 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/31/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Radwanowice
2015 682 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr III/30/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie wsi Zabierzów
2014 7387 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Zabierzów żłobki i kluby dziecięce
2014 7386 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 6225 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr L/450/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie
2014 6153 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr L/448/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Zabierzów
2014 6133 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/449/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 6132 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/451/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/188/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 6128 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr L/453/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 6050 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/456/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/385/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r.
2014 6049 2014-10-30 Uchwała Uchwała Nr L/454/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2014 5325 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/442/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego dotyczącego wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkałych na terenie gminy Zabierzów w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek”
2014 5305 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/429/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 5304 2014-09-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/426/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 4713 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/419/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 4712 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zabierzów
2014 4715 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/424/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody na terenie Gminy Zabierzów
2014 4714 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/420/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Balice
2014 4114 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/410/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3971 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/412/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/372/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 3414 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3413 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/403/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3412 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3371 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 3154 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi pięcio i sześcioletnimi
2014 3134 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLII/366/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013 roku
2014 2577 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/402/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2014 2576 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/401/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 2575 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV/396/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Zabierzów
2014 2281 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/355/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2208 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013 r., w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2014 2207 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012 r., w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2014 2206 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów środków stanowiących fundusz sołecki
2014 2205 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/385/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2014 roku
2014 2118 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Zabierzów"
2014 1610 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie
2014 1463 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/373/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1033)
2014 1462 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/227/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów
2014 1461 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych dla podmiotów, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
2014 1460 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie
2014 1034 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/374/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Balice
2014 1033 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/373/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1032 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2014 1031 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/365/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów
2014 773 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/370/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 460 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLI/357/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7860 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/340/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 7629 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/350/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawa.
2013 7396 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/345/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 7395 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/344/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2002 Rady Gminy Zabierzów z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7394 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/343/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2013 7393 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XL/342/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 6383 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 5980 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5157 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 5070 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4980 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Radwanowice
2013 4976 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/265/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów
2013 4708 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/192/ 08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2013 4707 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4610 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów"
2013 4609 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4141 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/261/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 4119 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary oraz Uchwały nr XIV/76/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Rudawa.
2013 4014 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Brzezinka
2013 4013 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3923 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3922 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 3466 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/261/13 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 3465 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 3446 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Pisary
2013 3207 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2718 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2013 1911 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 1753 2013-03-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem
2013 1752 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice
2013 1751 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2013 1750 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary
2013 1749 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2013 roku
2013 1238 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/13 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2013 706 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/234/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 278 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/236/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2013 82 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/242/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na sektory
2012 7356 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabierzów
2012 7355 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2012 7354 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7353 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7352 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów.
2012 7040 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach.
2012 6889 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 6888 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6733 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6732 2012-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2012 5802 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29.02.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu pobierania tych opłat, a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych
2012 5801 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie nagród gminy Zabierzów za osiągnięcia sportowe
2012 5689 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 5688 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 5598 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 5597 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 5497 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 października 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2012 5016 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04. 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Młpl. Nr 320 poz. 2407)
2012 5015 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie
2012 4897 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylany
2012 4896 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Pisary
2012 4895 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4894 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3893 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.)
2012 3871 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”.
2012 3870 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2012 3846 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 3507 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów
2012 3506 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów
2012 3361 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie utworzenia sołectw Młynka i Nielepice.
2012 3261 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie utworzenia sołectw Kobylany i Więckowice.
2012 3221 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zabierzów
2012 3218 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabierzów w 2012 roku
2012 2204 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/150/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
2012 1949 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1671 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 1544 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/147/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Zabierzów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2012 916 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
2012 915 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/135/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2012 806 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 504 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011 roku
2012 399 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XV/122/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Zabierzów na rok 2012
2011 7343 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylany
2011 7342 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/126/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7372 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 7344 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/130/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Karniowice
2011 6782 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/112/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zabierzowie
2011 6306 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach.
2011 6307 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 6308 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/120/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5305 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5306 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5307 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 5070 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej stawki wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania.
2011 4876 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zabierzów i jej jednostkom podległym
2011 4877 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2011 4878 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kobylany
2011 4780 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4333 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4332 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4334 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4336 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 4335 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 4033 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/256/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28.11. 08 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, pod nazwą „Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie”
2011 2571 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2011 2572 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów.
2011 2414 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice
2011 2413 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania takich dotacji.
2011 2415 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Bolechowice
2011 2417 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice
2011 2416 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Brzezie
2011 1887 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zabierzów
2011 1727 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zabierzów na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania takich dotacji
2011 1726 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
2011 1729 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2011 1728 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Szczyglice
2011 803 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 804 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 792 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
2011 793 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 794 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Instytutu Zootechniki w Balicach prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów w miejscowościach Balice i Aleksandrowice.
2011 676 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr Nr V/18/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2011 574 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/522/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 36 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r.
2011 32 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/7/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2011 33 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z boiska wielofunkcyjnego Orlik w Zabierzowie oraz zmiany Uchwały Nr XIX/99/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 23 października 2003 r. w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą: Ośrodek sportowo rekreacyjny w Zabierzowie
2010 4928 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/521/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie nagród i stypendiów sportowych Gminy Zabierzów
2010 4929 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/529/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zabierzów, sołectwo Zabierzów oraz ustalenia jej przebiegu.
2010 4814 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/540/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zabierzów
2010 4813 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/537/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów
2010 4812 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/507/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie oraz utworzenia nowej jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie
2010 4817 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/550/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/523/10 z 21 października 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4816 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/549/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4815 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/548/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Ujazd
2010 4499 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/522/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 4500 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIII/523/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4091 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/508/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia w roku kalendarzowym 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Zabierzów
2010 4092 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/517/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 4093 2010-10-20 uchwala Uchwała nr LII/518/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Młpl. Nr 320 poz. 2407)
2010 3474 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/192/08 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.07.2008 r., w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 571, poz. 3784 ze zm.).
2010 3473 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/479/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 3475 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/483/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/333/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów.
2010 3476 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/487/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
2010 3477 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/492/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku.
2010 2282 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/459/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2283 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabierzów
2010 2284 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/371/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 4 września 2009 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zabierzów
2010 2279 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2280 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/440/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2281 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/456/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2288 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
2010 2289 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/476/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów
2010 2290 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów”
2010 2285 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/468/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/372/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 4 września 2009 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2010 2286 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/469/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach w przedszkole samorządowe oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach
2010 2287 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/470/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Brzezie
2010 1839 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/464/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy Zabierzów nr LX/724/02 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Zabierzów oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1270 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/434/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Balicach
2010 1269 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/433/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach
2010 1272 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/446/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie w Gminie Zabierzów działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1271 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLV/441/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/344/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Zabierzowie w Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie.
2010 488 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie prowadzącego działalność usługową na terenie gminy Zabierzów.
2010 376 2010-03-03 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009r.