Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 297

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6173 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2023” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice”
2019 6172 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzanych przez Gminę Wietrzychowice.
2019 6171 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 6170 2019-09-03 Uchwała Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wietrzychowice, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
2019 5398 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5397 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Targowiska w Wietrzychowicach
2019 5396 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 4811 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spozywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice
2019 4810 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 4237 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4236 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2019 4235 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2019 r.
2019 3887 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2019 r.
2019 3886 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2019 3885 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2019 3884 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3883 2019-05-15 Uchwała Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Targowiska w Wietrzychowicach
2019 2198 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2197 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2196 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2019 2195 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska
2019 2194 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice
2019 2193 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce
2019 2192 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce
2019 2191 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole
2019 2190 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie
2019 2189 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe
2019 2188 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre
2019 2187 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin
2019 2186 2019-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 968 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2019r.
2019 35 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2019 rok
2019 36 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2018 r.
2018 8978 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2019-2023” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice”
2018 8977 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 8976 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8975 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8974 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 8973 2018-12-27 Uchwała Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2018 8143 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018 r.
2018 8142 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 8141 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 8140 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2019 roku
2018 8139 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 8138 2018-12-05 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 7138 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLII/298/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wietrzychowice
2018 6778 2018-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Wietrzychowicach
2018 6732 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2018 rok
2018 6731 2018-10-08 Uchwała Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6100 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr XL/288/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wietrzychowice
2018 5865 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr XL/290/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 5851 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/289/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 5850 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/287/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wietrzychowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 5832 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/293/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 5831 2018-09-05 Uchwała Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
2018 5012 2018-07-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 3949 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 3948 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce
2018 3947 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spozywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wietrzychowice
2018 3453 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska
2018 3359 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/263/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 3358 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wietrzychowice instrumentem płatniczym
2018 3357 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 3356 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 3355 2018-04-26 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 2062 2018-03-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2018 1977 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2018r.
2018 1976 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 6 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2018 1975 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2018 1974 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/242/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1973 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice
2018 24 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/230/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2018 23 2018-01-03 Uchwała Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2018 rok
2017 9147 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 7866 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2017 7865 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 7864 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/222/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2018 roku
2017 7863 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/221/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 7862 2017-11-30 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 7765 2017-11-28 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wietrzychowice
2017 6644 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2017 6643 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 6642 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2017 6641 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 6640 2017-10-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice”
2017 5816 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 5815 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2017 5814 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2017 5813 2017-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2017 5302 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/178/2017 Rady gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2017 5301 2017-08-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017r.
2017 4824 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 4823 2017-07-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2017 3706 2017-05-26 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 3023 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wietrzychowice
2017 2994 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017r.
2017 2993 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr V/33/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2017 2992 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2017 2991 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2017 2990 2017-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli dla których Gmina Wietrzychowice jest organem prowadzącym
2017 2643 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1613 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2017 r.
2017 1612 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXVII/158/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jadownikach Mokrych i utworzenia Szkoły Filialnej w Jadownikach Mokrych podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2017 1550 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach
2017 1549 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 lutego 2017 r. zamieniająca uchwałę Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2017 402 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2017 401 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/152/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 400 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/149/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2017 rok
2016 6733 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 6698 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/145/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2017 roku.
2016 6697 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/144/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 6696 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2016 6376 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 5879 2016-10-18 Uchwała Uchwała Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 5151 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wietrzychowice
2016 5150 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016 r.
2016 5149 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wietrzychowicach
2016 5148 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach
2016 5133 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2014-2018" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice".
2016 4432 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2016 4431 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2016 4430 2016-07-22 Uchwała Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016r.
2016 3461 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie nadania mostowi na rzece Kisielina imienia płk. Władysława Kabata ps. "Brzechwa"
2016 3135 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2016 3134 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 3133 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice.
2016 2545 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice
2016 2544 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 2543 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2016 2313 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2016r.
2016 2312 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2016 2311 2016-04-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/153/2005 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 1764 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2016 1763 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2016 1762 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2016 1761 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Wietrzychowice.
2016 1760 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów dla których Gmina Wietrzychowice jest organem prowadzącym.
2016 1092 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 26 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2016 rok
2015 8567 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 8566 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
2015 8534 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/191/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia zasad ustawiania i umieszczania plansz reklamowych i tablic informacyjnych na gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Wietrzychowice.
2015 8046 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7678 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 stycznia 2015 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2015r.
2015 7677 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 7676 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 7675 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2015 7674 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2016 roku
2015 7673 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 6774 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice
2015 6720 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 6719 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6718 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 6717 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6716 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice”
2015 6303 2015-11-04 Uchwała Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 5530 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2015 5529 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych przedszkoli
2015 5528 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2015 5155 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 5154 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2015 5153 2015-09-04 Uchwała Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2015 4590 2015-07-23 Uchwała Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach
2015 4564 2015-07-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wietrzychowice
2015 3854 2015-06-29 Uchwała Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 3437 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 2182 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2181 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2180 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 2179 2015-04-10 Uchwała Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015 2146 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2015 1565 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1564 2015-03-19 Uchwała Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2015 492 2015-01-30 Uchwała Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2015 481 2015-01-29 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 21 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2015 rok
2014 6466 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 6465 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 6464 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/259/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2015 roku
2014 6463 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/258/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 6462 2014-11-17 Uchwała Uchwała Nr XXXV/257/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 4738 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Wietrzychowice w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2014 4711 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 3415 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 3397 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wietrzychowice
2014 3396 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach
2014 3376 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/201/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2014r.
2014 2961 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2014 rok
2014 2587 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2586 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wola Rogowska
2014 2585 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wietrzychowice
2014 2584 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikorzyce
2014 2583 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pałuszyce
2014 2582 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowopole
2014 2581 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Wielkie
2014 2580 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Miechowice Małe
2014 2579 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jadowniki Mokre
2014 2578 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Demblin
2014 2301 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 2300 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice"
2014 2299 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2014 2076 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2014 637 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2014 602 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 601 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2014 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2013 7345 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wietrzychowice na lata 2014-2018" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wietrzychowice".
2013 7344 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Wietrzychowice udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 7343 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Wietrzychowice.
2013 7342 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/141/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 7341 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 7340 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2014 roku
2013 7339 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 7338 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 6382 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 5956 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013 roku - Uchwała budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2013 r.
2013 5955 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wietrzychowice
2013 4863 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2013 4270 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
2013 3687 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice
2013 3121 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013 roku Uchwała budżetowa gminy Wietrzychowice na 2013r.
2013 2863 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/36/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 2862 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 marca 2013r. zmieniajaca uchwałę Nr V/37/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2090 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków
2013 2089 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2011 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  na obszarze Gminy Wietrzychowice.
2013 2010 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1497 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XX/134/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice na 2013 rok
2013 1405 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.
2013 748 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2013 201 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2013 roku
2013 200 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2013 199 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wietrzychowice".
2012 7349 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 7047 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok
2012 6946 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6945 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 6944 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2013 roku
2012 6099 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 6098 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice
2012 6069 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4386 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/50/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach
2012 4385 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice
2012 4384 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.
2012 3565 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wietrzychowice publicznych szkół  podstawowych i publicznego gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2012 2711 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Demblinie
2012 2511 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 2105 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice
2012 1716 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2012 1715 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice”  oraz „Zasłużony dla Gminy Wietrzychowice” i uchwalenia regulaminu ich nadawania
2012 1714 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1558 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2012 1556 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2012 664 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok
2011 6565 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 6566 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowicez dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6567 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 5600 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5599 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 5602 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2012 roku.
2011 5601 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 5474 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4922 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4923 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4469 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2011 rok
2011 4245 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 3470 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w Publicznym Przedszkolu w Wietrzychowicach
2011 3471 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.
2011 2075 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wietrzychowice.
2011 2074 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 2077 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 5 maja 2011r. w sprawie nadania imienia "Jana Deszcza" Publicznemu Gimnazjum w Miechowicach Wielkich
2011 2076 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wietrzychowice lub jej jednostkom podległym
2011 1224 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1223 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1222 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wietrzychowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1227 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 1226 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY WIETRZYCHOWICE – ETAP I, obejmującej obszary we wsi Jadowniki Mokre, Wietrzychowice i Sikorzyce
2011 1225 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 964 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 6018 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 5935 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5817 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5219 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2011 roku.
2010 4809 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 4808 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 4811 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 4810 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 4232 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XXXVI/231/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.
2010 4118 2010-10-21 uchwala Uchwała nr XXXVI/235/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 3538 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 2882 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 2444 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na 2010 rok
2010 2443 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XX/152/2005 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice"
2010 1574 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1392 2010-05-11 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 1394 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010 roku
2010 1169 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2010 1170 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 10 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2010 140 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2006 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2010 141 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na rok 2009