Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 304

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7011 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 6418 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzchosławice
2019 6417 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku
2019 6416 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Wierzchosławice "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019
2019 6415 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019
2019 6414 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6413 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wierzchosławice
2019 6412 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 5892 2019-08-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 5690 2019-07-30 Uchwała Uchwała Nr XII/80/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 5303 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2019 5107 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 5106 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2019 5105 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2019 4819 2019-06-26 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 4757 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzonych ścieków
2019 4170 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów.
2019 3606 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 3605 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzchosławice
2019 3533 2019-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku
2019 2288 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w roku 2019”.
2019 2287 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019  Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku.
2019 1285 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wierzchosławice
2019 1284 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sieciechowice
2019 1283 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudka
2019 1282 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrów
2019 1281 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mikołajowice
2019 1280 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łętowice
2019 1279 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Komorów
2019 1278 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kępa Bogumiłowicka
2019 1277 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gosławice
2019 1276 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bogumiłowice
2019 1275 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bobrowniki Małe
2019 1274 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr Vi/38/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 1273 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów
2019 1272 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2019
2019 54 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr V/33/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 9222 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr V/32/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
2018 9221 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr V/29/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i  formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 8542 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8541 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 8540 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Wierzchosławice ” na lata 2019 – 2023
2018 8457 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/276/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 8463 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 8294 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 8293 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2019.
2018 8292 2018-12-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice
2018 7957 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LVII/329/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 7572 2018-11-09 Uchwała Uchwała Nr LV/326/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 6793 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/325/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchosławice
2018 6792 2018-10-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/323/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 6131 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/321/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2018 6130 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/320/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6129 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/319/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu
2018 6128 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/318/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 6127 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/317/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzchosławice
2018 6126 2018-09-13 Uchwała Uchwała Nr LIII/316/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wierzchosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5392 2018-08-01 Uchwała Uchwała Nr LII/313/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 5117 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/312/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchosławice
2018 5116 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr LI/310/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 4292 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr L/304/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiagnięcia w dziedzinie nauki, sztuki i sportu
2018 4291 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr L/301/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 3813 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 3718 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 3674 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2804 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018 Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 2732 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2731 2018-04-06 Uchwała Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2018 roku
2018 2160 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLVI/287/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku.
2018 1957 2018-03-15 Uchwała Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2018  Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 roku
2018 1829 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Wierzchosławice , trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1828 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 1827 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 1445 2018-02-28 Uchwała Uchwała Nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom , innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie gminy Wierzchosławice , trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1353 2018-02-26 Uchwała Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2018
2018 1188 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice
2018 1187 2018-02-09 Uchwała Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2018 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2018 165 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: „Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2017 8883 2017-12-15 Uchwała Uchwała Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 8706 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/248/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku.
2017 8705 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 7037 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 6514 2017-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r.
2017 5929 2017-09-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 5874 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Wierzchosławice w spółkach prawa handlowego
2017 5873 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/199/2017 z dnia 30 marca 2017 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2017 roku
2017 5872 2017-09-21 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016 roku
2017 5240 2017-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4967 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4961 2017-07-26 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/224/207 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 4481 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/225/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 4030 2017-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 3681 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wierzchosławice
2017 3680 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017 Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 3679 2017-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 3031 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 roku
2017 2858 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Wierzchosławice
2017 2857 2017-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2017 roku
2017 2642 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2017 1545 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXX/195/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1409 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1408 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2017 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2017 1407 2017-02-24 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2017  Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016 r.
2017 486 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/190/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2017
2017 485 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2017 484 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/187/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017
2017 483 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXIX/185/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Wierzchosławicach dla dzieci w wieku do lat 5
2016 7919 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 7911 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 7829 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 7827 2016-12-19 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017.
2016 7327 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2017.
2016 6668 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 6623 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 6622 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice.
2016 6621 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXVI/169/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2016 5978 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 5977 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 5845 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie–Prawo energetyczne
2016 5846 2016-10-17 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia z dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.
2016 5831 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 5157 2016-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wierzchosławice
2016 5116 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 3737 2016-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 3442 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 3070 2016-05-16 Uchwała Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 3032 2016-05-12 Uchwała Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice , zmienionej uchwałą Nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r.
2016 2618 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku.
2016 1672 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2016 Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016 roku
2016 1617 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchosławice w 2016 roku
2016 1246 2016-02-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2016
2016 1148 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice
2016 988 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 674 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2016 164 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr XV.102.2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 8351 2015-12-18 Uchwała Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XIII/82/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2016
2015 8052 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 7727 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 7726 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wierzchosławice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7725 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 7724 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2016.
2015 7723 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7722 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 6709 2015-11-17 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 6636 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 6635 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku
2015 6634 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 6621 2015-11-13 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 5353 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/66/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 5352 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 5351 2015-09-14 Uchwała Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku.
2015 4241 2015-07-09 Uchwała Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 4154 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 4153 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4152 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 4151 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych.
2015 4150 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2015 z dnia 2.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3721 2015-06-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 3565 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
2015 3033 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „ Placówka Wsparcia Dziennego w Łętowicach
2015 3032 2015-05-15 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Wierzchosławice
2015 2253 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 2247 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2015 Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
2015 2016 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2015
2015 1886 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXIII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2015 1885 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXI/124/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze
2015 1238 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Wierzchosławice.
2015 700 2015-02-10 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wierzchosławice w części miejscowości Rudka, Mikołajowice, Łętowice oraz Bogumiłowice dla terenu wydobycia kruszywa
2015 632 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 631 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice
2015 54 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń Tarnowskich Wodociągów Sp. zo.o. w Tarnowie na terenie Gminy Wierzchosławice
2015 53 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 23 2015-01-05 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2014 7073 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice
2014 7072 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6646 2014-11-21 Uchwała Uchwała Nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 5822 2014-10-15 Uchwała Uchwała Nr XLIII/249/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wierzchosławice na lata 2014 – 2017
2014 5609 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Wierzchosławice.
2014 5608 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4965 2014-09-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/242/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 4744 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXI/124/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze
2014 4730 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych 4+ na terenie Gminy Wierzchosławice
2014 3422 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3419 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3417 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3416 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 3194 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2473 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2014 Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2014 2472 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2014 2056 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2014
2014 2055 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 2023 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXIII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2014 1300 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wierzchosławice
2014 744 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 743 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wierzchosławice w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 742 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 741 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wierzchosławice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7457 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 7456 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7455 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 6881 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 6444 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 6443 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/00 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach
2013 6442 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 5979 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5174 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5064 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 4572 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu
2013 3964 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 3963 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 3962 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2013 3961 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w
2013 3806 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawiesprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 3549 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2013 Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 2811 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 2669 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2668 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/06 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie określenia uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 811 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2013
2013 596 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2013 218 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 217 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 216 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 215 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice
2013 214 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 187 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na stałe obwody głosowania
2013 186 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice
2012 6375 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 6374 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice
2012 6373 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6372 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6353 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach
2012 6352 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wierzchosławice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5168 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach.
2012 5167 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice
2012 4854 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 4771 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzchosławice na okręgi wyborcze.
2012 4764 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach
2012 3853 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 2335 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 2334 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/99 z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
2012 2333 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice
2012 2332 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im . 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
2012 1551 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2012 951 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 787 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice
2012 660 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2012
2012 636 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 499 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzchosławice
2012 236 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 6937 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XV/78/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice.
2011 6936 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 6935 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 6940 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 6939 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku
2011 6938 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXV/210/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 6313 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2011 5941 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2011 5125 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Wierzchosławice
2011 5124 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 5123 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 5126 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal gimnastycznych w szkołach na terenie Gminy Wierzchosławice
2011 5129 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 5128 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
2011 5127 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych, placów zabaw położonych na terenie Gminy Wierzchosławice oraz obiektu sportowo – rekreacyjnego w Wierzchosławicach.
2011 4926 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4925 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4924 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4927 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2011 4930 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4929 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 4928 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2011 Nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2011 2788 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych .
2011 2719 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 2031 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2011 2032 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1759 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchosławice na lata 2011 – 2016
2011 1760 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/02 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wierzchosławice
2011 1134 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ROK 2011
2011 702 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2011 701 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 704 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXV/210/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 703 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr Nr IV/22/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wierzchosławice Nr XXXVII/206/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5849 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/3/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wierzchosławice.
2010 5502 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 5503 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wierzchosławicach.
2010 5369 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5370 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 5371 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 4259 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4260 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice.
2010 3867 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3866 2010-10-06 uchwala Uchwała nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 2881 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/239/02 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia w Gminie Wierzchosławice obwodów do głosowania.
2010 2468 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2010 2170 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/240 /2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 1386 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 1110 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2010 Nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009 r.
2010 1111 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice.
2010 499 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2010 r.
2010 254 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na rok 2010
2010 142 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/09 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2009 r.