Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 330

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7240 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 6958 2019-10-04 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2019 6371 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz
2019 6355 2019-09-09 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 6274 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2019 6273 2019-09-06 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5606 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 5132 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 5131 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 4590 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/50/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2019 4589 2019-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2019 4299 2019-06-04 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2019 4160 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2019 4159 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2019 4158 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również tryb ich pobierania.
2019 4157 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz w sprawie ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz
2019 3043 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 3042 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz
2019 3041 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieprz na lata 2019 - 2024.
2019 3040 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019 r.
2019 3039 2019-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz od dnia 1 września 2019r.
2019 1372 2019-02-14 Uchwała Uchwała Nr III/21/19 Rady Gminy Wieprz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 595 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2019 594 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2019
2018 9100 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.
2018 9040 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieprz na lata 2019 – 2022
2018 9039 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9038 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9037 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 9036 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 8462 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/340/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8461 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XL/334/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8460 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8459 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/323/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 8458 2018-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 7368 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/345/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2018 7367 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/343/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 7366 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2018 6697 2018-10-05 Uchwała Uchwała Nr XL/337/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
2018 5344 2018-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2018 4314 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/320/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieprz.
2018 4313 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/321/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2018 4312 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/322/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2018 4311 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Wieprz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4310 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu.
2018 4309 2018-06-14 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu.
2018 4014 2018-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz
2018 3477 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3227 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3226 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/300/18 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3225 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3224 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXV/207/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3223 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3222 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVII/226/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3221 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3220 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3219 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3218 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3217 2018-04-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 3122 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2018 3121 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3120 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/58/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2018 1267 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/287/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 1262 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2018 1261 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1260 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2018 1259 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
2018 1258 2018-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.
2018 1256 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2018
2018 1257 2018-02-14 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/275/17 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2018 43 2018-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z 13 listopada 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2017 8601 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr IX/82/2015 Rady Gminy Wieprz z 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2017 8600 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wieprz instrumentem płatniczym.
2017 8327 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 8326 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe, przyznawana przez Gminę Wieprz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 oraz Poddziałanie 4.4.3
2017 8325 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2017 8324 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18.12.2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 6093 2017-10-03 Uchwała Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2017 5558 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/227/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody.
2017 5557 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
2017 5556 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie stawki czynszu regulowanego.
2017 5555 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
2017 5554 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2017 5553 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
2017 4377 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz”
2017 4376 2017-07-04 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2017 4375 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2017 4374 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2017 4373 2017-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki.
2017 4260 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
2017 4259 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieprz.
2017 4258 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 2908 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2907 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 2906 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 2905 2017-04-19 Uchwała Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XXIII/138/00 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie stawki czynszu regulowanego oraz uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XXXI/184/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
2017 1736 2017-03-07 Uchwała Uchwała Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
2017 1694 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIV/204/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Odprowadzania Ścieków.
2017 1693 2017-03-06 Uchwała Uchwała Nr XXIII/185/16 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2017
2017 972 2017-02-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania i czystości porządku na terenie Gminy Wieprz oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/164/2016 z dnia 12 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz
2017 210 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
2017 209 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2017 208 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2017 207 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2017 206 2017-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2016 6709 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6708 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.
2016 6707 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 7/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie: nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia - „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy”, z siedzibą w Wieprzu.
2016 6706 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2016 6705 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 6704 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2016 6703 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 6702 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 8/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2016 6701 2016-11-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
2016 6603 2016-11-21 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: zatwierdzenia cen i stawek opłat zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej z siedzibą w Wieprzu.
2016 5968 2016-10-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2016 5197 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2016 5196 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5190 2016-09-12 Uchwała Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2016
2016 4378 2016-07-18 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 4248 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2016 4247 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4246 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4245 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 4244 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu Odprowadzania Ścieków.
2016 4243 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2016 4242 2016-07-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz
2016 3131 2016-05-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2016 3130 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2016 2624 2016-04-22 Uchwała Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki.
2016 2098 2016-04-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2016 1076 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Frydrychowice, Nidek, Gierałtowiczki
2016 1075 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 1074 2016-02-10 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2016 601 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2016 600 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr IX/79/2015 z 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 599 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 598 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr IX/83/2015 z 27 października 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 597 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 596 2016-01-19 Uchwała Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2015 6579 2015-11-12 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 6571 2015-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2015 6519 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 6518 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 6517 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2015 6516 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2015 5617 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu
2015 5616 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
2015 5615 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - ośrodkowi wsparcia - "Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy" z siedzibą w Wieprzu
2015 5614 2015-09-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu
2015 5591 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. w sprawie: zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy
2015 5590 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2015 5589 2015-09-29 Uchwała Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/184/01 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
2015 4870 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4869 2015-08-13 Uchwała Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
2015 4330 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 1/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
2015 4329 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2015 4328 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4327 2015-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2015 3925 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Wieprz, Gierałtowice, Przybradz
2015 3924 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2015 3256 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr XIX/178/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2015 2973 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2015 2972 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2015 2351 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2015 2350 2015-04-15 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 2061 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2015
2015 1073 2015-03-03 Uchwała Uchwała Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz
2015 989 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/20/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 988 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr III/14/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2015 987 2015-02-26 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2014 7179 2014-12-16 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/354/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2014 6987 2014-12-04 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/360/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/336/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2014 6507 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/347/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2014 6395 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/351/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2014 6363 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/350/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie oraz posiłki.
2014 6362 2014-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/352/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2014 5129 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach
2014 5128 2014-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004 r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2014 5043 2014-09-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/336/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2014 3941 2014-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wieprz
2014 3940 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2014 3922 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz
2014 3921 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2014 2442 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2441 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2014 2440 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/176/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2439 2014-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/173/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2323 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/278/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2014 2263 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/280/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2014
2014 1828 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/282/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2014 1827 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/291/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2014 1826 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/284/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2014 1125 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza
2014 1124 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1123 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 429 2014-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie: nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia - „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy”, z siedzibą w Wieprzu.
2014 428 2014-01-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LI/298/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 października 2006r. w sprawie: przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2013 7743 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza
2013 6283 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieprz, za wybitne osiągnięcia uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z terenu Gminy Wieprz.
2013 6282 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2012
2013 6281 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/185/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2013
2013 5376 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.
2013 5375 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/278/2006 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu
2013 5374 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXII/125/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
2013 5373 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2013 5372 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.
2013 5371 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/249/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 5370 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXV/258/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieprz na lata 2013-2018
2013 4933 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4387 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
2013 4386 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXI/126/2000 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie ramowych godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Wieprz.
2013 4385 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2013 4256 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4255 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2013 3054 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wieprz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieprz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2013 3053 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 3052 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3051 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3050 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/222/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2013 3049 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/221/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2013 3048 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
2013 1446 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/205/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu
2013 1445 2013-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2013 1075 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr II/10/2010  Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2013 1074 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2013 1073 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2013 1072 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2013 1071 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 1070 2013-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2013 994 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz Nr XLVIII/278/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy” z siedzibą w Wieprzu.
2013 993 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieprzu
2013 992 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/189/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wieprzu
2013 991 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2013 990 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2013 989 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6146 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia  3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 6145 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. w sprawie podziału Gminy Wieprz na okręgi wyborcze, ustalenia  ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6144 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 6143 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 6142 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2012 6141 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 6140 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2012 6139 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 4921 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 4920 2012-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2012 4877 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2012 4876 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2012 4875 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieprz.
2012 4874 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 4873 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.
2012 4872 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 3 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXI/187/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: powołania Punktu Przedszkolnego we Frydrychowicach.
2012 3523 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz.
2012 3465 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/149/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
2012 3435 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/151/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz
2012 3259 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011 w sprawie podziału terenu Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3240 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie: podziału terenu Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, określenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2590 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/143/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2012 2589 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/144/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2012 1665 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
2012 1408 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach
2012 878 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 870 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2012 869 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz .
2012 868 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2012 854 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/127/04 Rady Gminy Wieprz w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w w Wieprzu;
2012 746 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2012 745 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 744 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 7075 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr VI/32/99 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie: zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi.
2011 6716 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 6717 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2011 5033 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5034 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2011 5035 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 5030 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5031 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5032 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian do budżetu gminy
2011 5039 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r.w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2011 5040 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2011 5041 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz, wykraczające ponad podstawę programową.
2011 5036 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
2011 5037 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wieprz nr II/16/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5038 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę nr XL/216/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 5006 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 276/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/178/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu.
2011 4371 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz.
2011 4370 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 4373 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na terenie Gminy Wieprz.
2011 4372 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3028 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3029 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2011 3030 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr III/28/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1148 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2011 1149 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
2011 608 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2011 599 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz na rok 2011
2011 536 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. uchylająca uchwałę nr XL/215/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 537 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę nr II/10/2010 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 317 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz
2011 296 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2011 250 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Wieprz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 5971 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 5972 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 5973 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/239/06 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
2010 5934 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
2010 4248 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/286/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/127/04 z dnia 24 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
2010 4247 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/285/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/276/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/178/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2005r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą w Wieprzu
2010 4250 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/288/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/125/04 z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – „Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy”, gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
2010 4249 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLV/287/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/278/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – ośrodkowi wsparcia – „Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy”, z siedzibą w Wieprzu
2010 4079 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLVII/304/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3705 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLIV/282/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3708 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVI/295/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3707 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLVI/289/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3706 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLV/284/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 3247 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/ 256 /10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/215/05 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3248 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/ 263 /10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/239/06 Rady gminy Wieprz z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
2010 3252 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/190/2001 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2010 3246 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/254/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3253 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3251 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/271/2010 z dnia 17 marca 2010r. Rady Gminy Wieprz w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2010 3254 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy.
2010 3250 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Urzędu Gminy w Wieprzu.
2010 3249 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/ 271 /2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz.
2010 783 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/251/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 750 2010-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieprz
2010 694 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz
2010 693 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do budżetu gminy
2010 695 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XL/247/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
2010 602 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XL/244/2010 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Wieprz.