Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 339

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7230 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/142/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 7181 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XI/135/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/359/2018 Rady Gminy Wielka Wies z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 6599 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/133/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 6598 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/121/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszaru „Modlniczka-8”
2019 6597 2019-09-17 Uchwała Uchwała Nr X/116/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 6458 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/132/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
2019 6457 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/131/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz zasad nabywania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2019 6456 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/119/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 6455 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/118/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6454 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/115/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Wielka Wieś
2019 6453 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Wielka Wieś oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 6452 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/113/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2019 6451 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/112/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
2019 6450 2019-09-11 Uchwała Uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Szycach
2019 5103 2019-07-08 Uchwała Uchwała Nr VIII/106/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 5053 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2019 4434 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.
2019 4433 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś.
2019 4432 2019-06-10 Uchwała Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
2019 3817 2019-05-13 Uchwała Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 3268 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 3267 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr XLI/436/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3227 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3109 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/274/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce i Prądnik Korzkiewski
2019 3108 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3107 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2019 roku
2019 3106 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2019 2325 2019-03-18 Uchwała Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 1445 2019-02-19 Uchwała Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 1306 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2019 1305 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2019 1304 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/07 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 marca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2019 349 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019
2019 348 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2019 347 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 346 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 345 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 344 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.
2018 7534 2018-11-07 Uchwała Uchwała Nr XLIII/453/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/356/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 7346 2018-10-30 Uchwała Uchwała Nr XLII/445/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce.
2018 7211 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLII/451/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 6480 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/441/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 6479 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/436/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6478 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/435/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielka Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 6477 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/434/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2018 6476 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/433/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielka Wieś.
2018 6475 2018-09-28 Uchwała Uchwała Nr XLI/430/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś.
2018 5728 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/428/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 5727 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/424/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Pasternik" w Modlniczce w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 5726 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/423/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5725 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XL/421/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
2018 4796 2018-07-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/419/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 4325 2018-06-15 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/398/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów "Modlniczka-5", "Modlniczka-9", "Tomaszowice-2".
2018 4174 2018-06-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/406/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 3445 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/397/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. – w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Modlnica.
2018 2628 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/385/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 2627 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/379/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku".
2018 2626 2018-04-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/377/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
2018 2505 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/383/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2504 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1215 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/358/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Wielka Wieś.
2018 1214 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/359/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2018 1213 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
2018 1212 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś.
2018 1211 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/362/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych rpzez Gminę Wielka Wieś.
2018 1210 2018-02-12 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/367/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
2018 556 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/356/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2018
2018 241 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/354/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś
2018 240 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 8610 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/349/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 8609 2017-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/346/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2017 8348 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/347/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2017 8347 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/345/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8346 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/344/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica
2017 8345 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/342/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy
2017 8344 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/341/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi
2017 8343 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/340/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
2017 8342 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/339/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Będkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Będkowicach
2017 8341 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXII/338/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bęble w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bęble
2017 7033 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/336/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 7032 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/333/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 7031 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/332/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce
2017 7030 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś
2017 6204 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/325/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 6203 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/324/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wielka Wieś instrumentem płatniczym
2017 6202 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/320/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2017 6201 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2017 6200 2017-10-06 Uchwała Uchwała Nr XXX/315/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2017 5671 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/311/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 5670 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych publicznych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
2017 5669 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/307/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 5668 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/302/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych i niskowydajnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła ciepła w ramach zadania: „ PONE w Gminie Wielka Wieś w 2017 roku".
2017 5667 2017-09-08 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/298/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu „ Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś".
2017 4578 2017-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXVII/295/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 3877 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/279/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 3876 2017-06-07 Uchwała Uchwała Nr XXVI/278/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3195 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/266/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 3194 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce
2017 2293 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXIV/252/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 2242 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/253/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 2241 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/251/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 2240 2017-03-31 Uchwała Uchwała Nr XXIV/249/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Wielka Wieś - 10"
2017 1640 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/242/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 1639 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/432/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2017 1638 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/246/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś"
2017 1637 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/245/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 876 2017-02-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce
2017 608 2017-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Będkowice-2"
2017 494 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/235/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2017
2017 493 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2017 492 2017-01-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/228/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2016 7487 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7352 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/225/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 7351 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/223/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2016 7350 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7349 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/220/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
2016 7348 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/219/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 7347 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 7346 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XX/211/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 6148 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/209/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 6147 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/205/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś
2016 6146 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś
2016 5685 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 5684 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś
2016 5683 2016-10-10 Uchwała Uchwała Nr XVIII/196/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce
2016 5056 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 5055 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5054 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5053 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/189/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5052 2016-09-06 Uchwała Uchwała Nr XVII/185/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 4347 2016-07-15 Uchwała Uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 4146 2016-07-08 Uchwała Uchwała Nr XVI/177/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4145 2016-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2016r.
2016 3577 2016-06-14 Uchwała Uchwała Nr XV/171/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 3546 2016-06-13 Uchwała Uchwała Nr XV/168/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/445/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś.
2016 3545 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2016 2890 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/162/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 2889 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/159/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś
2016 2888 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XIV/158/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2016 2794 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/165/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 1935 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/156/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 1907 2016-03-21 Uchwała Uchwała Nr XIII/148/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2016 1589 2016-03-09 Uchwała Uchwała Nr XI/132/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2016
2016 1162 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/137/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1161 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/144/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2016 1160 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/133/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”
2016 1159 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/146/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Szyce
2016 1158 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/141/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 1157 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XII/140/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 836 2016-02-02 Uchwała Uchwała Nr XI/129/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 8405 2015-12-23 Uchwała Uchwała Nr X/122/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 8073 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/120/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2015 7763 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/115/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice
2015 7762 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/114/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2015 7761 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/116/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2015 7760 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/106/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7759 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/119/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 7758 2015-12-08 Uchwała Uchwała Nr X/118/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6055 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych terenów rekreacyjnych
2015 6054 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 1” w zakresie ustaleń tekstowych planu dotyczących niektórych warunków i zasad zagospodarowania
2015 6049 2015-10-22 Uchwała Uchwała Nr IX/104/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 5187 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 5186 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/87/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 5185 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 lipca 2015r.
2015 4285 2015-07-10 Uchwała Uchwała Nr VII/85/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 4221 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VII/77/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 3693 2015-06-17 Uchwała Uchwała Nr VI/74/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 3607 2015-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2015 3446 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/72/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 3445 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr VI/71/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2015
2015 3138 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr V/67/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 3106 2015-05-19 Uchwała Uchwała Nr V/50/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu
2015 2739 2015-05-06 Uchwała Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1” w zakresie dotyczącym strefy ochronnej ujęcia wody
2015 2715 2015-05-05 Uchwała Uchwała Nr V/61/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2015 1522 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 1521 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1520 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu płatności, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1519 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1518 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1517 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1516 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2015 1515 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 1514 2015-03-17 Uchwała Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 950 2015-02-24 Uchwała Uchwała Nr III/29/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2015 553 2015-02-05 Uchwała Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2015 381 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2015
2015 328 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 6178 2014-11-06 Uchwała Uchwała Nr XLI/462/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 5693 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/445/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wielka Wieś
2014 5692 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/452/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 5691 2014-10-13 Uchwała Uchwała Nr XL/446/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
2014 4904 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/443/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4903 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/441/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
2014 4902 2014-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/439/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2014.
2014 4585 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/436/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4584 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 4583 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 3698 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/432/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2014 2152 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 2151 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2014 2091 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/393/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 2090 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/388/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
2014 1642 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014
2014 1636 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2014 926 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/378/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/204/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2014 925 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/382/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2014 924 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4”
2014 805 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/377/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wielka Wieś w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020
2014 804 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/376/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 803 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/380/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny
2014 802 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/381/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012 dotyczącej podziału Gminy Wielka Wieś na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 332 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/367/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 7256 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 7255 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/361/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/07 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2013 7254 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/357/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
2013 7203 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/366/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 7202 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2013 5938 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 5937 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Białym Kościele
2013 5381 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 5380 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/330/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 4999 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXX/324/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 4284 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 3910 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/243/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2013 3909 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3895 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/244/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3894 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. Nr XXV/245/2012 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3298 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 3297 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/183/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wysokości stawek czynszu dla tych lokali
2013 3296 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 3295 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3101 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2013
2013 3010 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru "Modlnica-8"
2013 2892 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
2013 1582 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2013 1442 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2013 1441 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach: Bębło, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice, Szyce, Biały Kościół.
2013 1440 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1439 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
2013 1372 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Giebułtów - 2”
2013 1366 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru: „Giebułtów - 1”
2013 1365 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 1”
2013 1022 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś  na rok 2013
2013 649 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2013 176 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 175 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 174 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/244/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 173 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/245/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 172 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 7324 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012 Nr XIII/116/2011 z dnia 26 grudnia 2011r.zmienionej uchwałą Nr XXIII/225/2012 z dnia 31 październik 2012roku
2012 7243 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 6978 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 6862 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Wieka Wieś z dnia 01 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2012 6133 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 5825 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/07 z dnia 06.03.2007 w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
2012 5824 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2012 5741 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012r. w sprawie : podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5150 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 4911 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2012 4449 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 3252 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012 Nr XIII/116/2011 z dnia 26 grudnia 2011r.zmienionej uchwałą Nr XVII/157/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
2012 3251 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wielka Wieś na lata 2012 – 2015”
2012 3211 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 3201 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wierzchowie
2012 3200 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr VII/35/2007 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica z dnia 26 kwietnia 2007 rok
2012 3199 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2012 3123 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 2505 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 2268 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XLV/322/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2012 2267 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
2012 1816 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 1283 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/127/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wielka Wieś
2012 1089 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 964 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2012 963 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”
2012 411 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2012
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 7341 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 6401 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 6402 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
2011 6403 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 4981 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2011 4982 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 4817 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie Gminy Wielka Wieś.
2011 4818 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś
2011 4815 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów z dnia 1 października 2008 r.
2011 4816 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół z dnia 27 maja 2010r.
2011 4821 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś nr XXIV/173/2008 - w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy Wielka Wieś
2011 4822 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 4819 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
2011 4820 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości
2011 4549 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś
2011 4047 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: podziału Gminy Wielka Wieś na stałe i odrębne obwody głosownia
2011 3993 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie
2011 3928 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
2011 3712 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 3640 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś.
2011 3627 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2011r. zmiany statutu Gminy Wielka Wieś
2011 2809 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 2433 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 1880 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
2011 1881 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r.
2011 1812 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 1392 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2011
2011 993 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś
2011 607 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XXXIX/280/2009 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 249 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 5471 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 listopada 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 5303 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie: utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi
2010 4876 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/355/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2010 4877 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/322/2010 w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2010 4251 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/361/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 4252 2010-10-26 uchwala Uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4078 2010-10-19 uchwala Uchwała nr XLVI/333/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dożywiania na lata 2010 - 2015”.
2010 3622 2010-09-20 uchwala Uchwała nr XLVII/352/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 sierpnia 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 3186 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie przyznawania dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś
2010 3184 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wielka Wieś i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 3185 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wielka Wieś i jej jednostkom organizacyjnym
2010 3040 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 3039 2010-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Wielka Wieś
2010 2774 2010-08-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/317/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. uchylenia uchwały Nr XLII/297/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii.
2010 2745 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieś
2010 2742 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/291/2010 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice
2010 2744 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół
2010 2743 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/07 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszowice
2010 2740 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Modlniczce
2010 2741 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010 r. dotyczącej ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 2127 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1886 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś
2010 1885 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010r. sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1765 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1450 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 1155 2010-04-27 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/289/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wielka Wieś na rok 2010
2010 532 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010r. przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii
2010 413 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czajowice
2010 412 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2008 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów
2010 414 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXVII/119/2004 z dnia 16 lipca 2004r. – w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś
2010 127 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Modlniczka – 2”
2010 126 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/287/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2009