Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 289

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6853 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/85/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 6852 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 6851 2019-09-30 Uchwała Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2019 5408 2019-07-15 Uchwała Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 4905 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 4904 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/70/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4314 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 4313 2019-06-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/31/19 Rady Gminy Wiśniowa
2019 3381 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 3380 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.
2019 3379 2019-04-24 Uchwała Uchwała Nr VII/ 51/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2019 2552 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
2019 2551 2019-03-29 Uchwała Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa
2019 802 2019-01-24 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2019
2019 638 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/287/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wiśniowa
2019 637 2019-01-16 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
2019 432 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na 2019 rok
2019 431 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie : określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 430 2019-01-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2019 151 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Wierzbanowa
2019 150 2019-01-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Kobielnik
2018 8725 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2018
2018 8724 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wiśniowa pomocy w zakresie dożywiania
2018 8723 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8722 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 7896 2018-11-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/345/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 7280 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/343/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości pomieszczeń zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych.
2018 7279 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/341/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2018 rok
2018 7278 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/340/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018 rok
2018 6897 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/328/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne
2018 6896 2018-10-16 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa – obejmującego obszar miejscowości Glichów
2018 6656 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/337/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r.
2018 6654 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/326/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: Statutu Gminy Wiśniowa
2018 6655 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr XXXV/ 329/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wiśniowa.
2018 4926 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4925 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4924 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 4923 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018.
2018 4770 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/317/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach   i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2018 4769 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4768 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4767 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa
2018 4766 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/43/15 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej.
2018 4765 2018-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/310/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wiśniowa instrumentem płatniczym
2018 4252 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/304/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 3114 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXX/300/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Wiśniowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2018 3070 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/302/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 3069 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/301/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2018
2018 1554 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/299 /18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2018 1553 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/298/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1552 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/297/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1551 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/294 /18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśniowa”
2018 1550 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/293/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe i na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśniowa”
2018 1549 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXIX/292/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa„
2018 313 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/288/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na 2018 rok
2018 312 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/287 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Wiśniowa
2018 311 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/286 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wiśniowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.
2018 310 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/280/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 7683 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/277/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 7682 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/275/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Wiśniowej
2017 7681 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/274/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Węglówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Józefa w Węglówce
2017 7680 2017-11-24 Uchwała Uchwała Nr XXVII/273/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów w Lipniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Partyzantów w Lipniku
2017 7110 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XXVI/268/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 6704 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/271/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 6703 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/270/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 6702 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVI/269 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 6220 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/260/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 241/1 i 241/2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Wiśniowa
2017 6219 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XXV/259/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne
2017 6070 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/263/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 6071 2017-10-02 Uchwała Uchwała Nr XXV/261/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4330 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/252 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.
2017 4329 2017-07-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/243/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa
2017 3765 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXII/239/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 2749 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXI/232/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 2288 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/230/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2287 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXI/227/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa.
2017 2158 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/231/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wiśniowa.
2017 2157 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXI/226/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z gminnych ujęć wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej.
2017 1548 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/210/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/207/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 1510 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XX/224/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2017
2017 1460 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/218 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XVII/178/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wiśniowej
2017 1459 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/217/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/145/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2017 1458 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/214 /17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
2017 1457 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/213/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2017 1456 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XX/212/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2017 724 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIX/196/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wiśniowa
2016 8000 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/208/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 7999 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/202/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2017
2016 7998 2016-12-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/198/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 7983 2016-12-27 Uchwała Uchwała Nr XIX/ 207/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie : ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2016 7697 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XVIII/194/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 7092 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/61/03 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniowa
2016 6199 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/188/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 6198 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/187/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 6197 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/185/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 6196 2016-11-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/178/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wiśniowej
2016 5821 2016-10-14 Uchwała Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 5788 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/258/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2016 4333 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/164 /16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 4332 2016-07-14 Uchwała Uchwała Nr XV/162/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 3804 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/169/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa.
2016 3803 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/167 /16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
2016 3802 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/168/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 3801 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/166/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3800 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr XV/165/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa
2016 2930 2016-05-09 Uchwała Uchwała Nr XII/147/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 2173 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/145/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2016 2172 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/143/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2016 2171 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XII/142/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej.
2016 1838 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/139/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 1837 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/138/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2016 1836 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/137/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2016 1835 2016-03-17 Uchwała Uchwała Nr XI/135/16 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 699 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/126/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2016
2016 698 2016-01-26 Uchwała Uchwała Nr X/115/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 8557 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/122/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
2015 8455 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr X/121/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 7250 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr IX/112/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6956 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr IX/113/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 6732 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/105/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia formularzy do podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6731 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr VIII/100/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/161/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa
2015 6394 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/103/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 6393 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/101/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IV/36/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 5 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 6392 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/98/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej
2015 6391 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/97 /15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniowa
2015 6390 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/96/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.)
2015 6389 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2015 6388 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/94/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6387 2015-11-05 Uchwała Uchwała Nr VIII/93/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 5689 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/84/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2015 5688 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/83/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/43/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej.
2015 5691 2015-10-05 Uchwała Uchwała Nr VII/91/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 5690 2015-10-05 Ustawa Ustawa Nr VII/85/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespołach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 4475 2015-07-17 Uchwała Uchwała Nr VI/63/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2015 4205 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/71/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4204 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/70/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4203 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/69/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4202 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/68/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4201 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/67/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4200 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/66/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4199 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/65/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 4198 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/64/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostaw wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Wiśniowa
2015 4197 2015-07-08 Uchwała Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Wiśniowa w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 2301 2015-04-14 Uchwała Uchwała Nr V/51/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2015
2015 2161 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/38/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1907 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/43/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wiśniowej
2015 1906 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/37/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wiśniowa
2015 1905 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/36/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 5 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 1904 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2015 1903 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/32 /15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1902 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2015 1901 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2015 1900 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Wiśniowej
2015 183 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/ 20/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2015 182 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 181 2015-01-12 Uchwała Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2014 6114 2014-11-04 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/306/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 5466 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXV/303/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 września 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 5357 2014-09-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu nad Zabytkami Gminy Wiśniowa na lata 2014 - 2017
2014 4938 2014-09-09 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/295/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r
2014 3997 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa
2014 3671 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2014
2014 3670 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniowa
2014 3669 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286 /14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/275/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmu lokali wchodących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa
2014 3668 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 3543 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 3091 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/260 /14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2014 1976 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2014
2014 1975 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2013 r.
2014 1768 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniowa
2014 1767 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXi/275/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa
2014 1766 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2014 1765 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2014 1764 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych ujęć wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
2014 658 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/262/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 657 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 656 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/258/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 354 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 7476 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
2013 7426 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/238/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 7425 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 7424 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa
2013 5840 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wiśniowa.
2013 5839 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 5838 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa
2013 5837 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa".
2013 5836 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 września 2013r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej
2013 4836 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXII/216/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 4480 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/ 215/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2013 4479 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/214/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniowa
2013 4478 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/212/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wiśniowa
2013 4477 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/210/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2013 4476 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2013 4475 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/208/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów.
2013 4286 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/211 /13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, w tym z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych na terenie gminy Wiśniowa przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3982 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XIX/185/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2013 rok
2013 3638 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/200/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie:przekazania do prowadzenia - w drodze umowy - Szkoły Podstawowej w Kobielniku oraz Oddziału Przedszkolnego w Kobielniku Stowarzyszeniu „Nasz Kobielnik”
2013 3637 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XIX/195/13 Rady Gminy Wiśniowa
2013 3636 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/195/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przekazania do prowadzenia - w drodze umowy - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glichowie oraz oddziału Przedszkolnego w Glichowie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Glichów i Okolic.
2013 2741 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/196/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budowli zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 2642 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/184/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
2013 1203 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2013
2013 1100 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 roku i Uchwały nr VI/46/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rady Gminy Wiśniowa dotyczących zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia.
2013 1099 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/13 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 862 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/153/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 7630 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa.
2012 7624 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie:rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Kobielniku.
2012 7623 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/165/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie:rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Glichowie
2012 7592 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/160 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie:  określenia metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7591 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/163 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów.
2012 7590 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
2012 7589 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/161/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu  i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach obszaru stanowiącej Gminy Wiśniowa.
2012 7588 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/159 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa"
2012 7400 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVI/149/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok
2012 7232 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/152/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wiśniowa
2012 7231 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/151/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
2012 7230 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/148/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2012 7229 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5261 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/135 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie:określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2012 5260 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/134 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwałach Nr II/10/95 i Nr X/38/97 Rady Gminy Wiśniowa
2012 4936 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/140/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 listopada 2000 r. i Uchwale Nr VI/40/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r.
2012 4935 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/142/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Wiśniowa
2012 4934 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIV/141/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej
2012 4792 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2012 4785 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/133/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3900 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2012 3838 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/ 121/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3676 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Wiśniowa na 2012 rok
2012 2177 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XII/112/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
2012 2176 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XII/108/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Wiśniowa
2012 1622 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1581 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
2012 1533 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/105 /12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 r.
2012 1273 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XII/104/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza do podatku od nieruchomości
2012 1156 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącej utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2012 1155 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/111/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. w Gminie Wiśniowa
2012 1154 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XII/110/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa
2012 610 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XI.98.11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIŚNIOWA NA 2012 ROK
2012 395 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
2011 6310 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości.
2011 6309 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
2011 6312 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: zmiany stawki opłaty targowej
2011 6311 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wiśniowa.
2011 4875 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2011 rok
2011 4529 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2011 3901 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011 Nr IV/28/11 z dnia 25 lutego 2011 roku
2011 3896 2011-09-05 Budżet Budżet nr Budżetowa Gminy Wiśniowa na rok 2011 nr IV/28/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r.
2011 3903 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VII/65/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2011 rok
2011 3902 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VI/63/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011 Nr IV/28/11 z dnia 25 lutego 2011roku
2011 3890 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 3889 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2011 3892 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/66/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3891 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie:nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wiśniowa
2011 3538 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały nr IV/21/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczące zarządzenia poboru podatku przez wyznaczonych inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
2011 3537 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2000 r. Rady Gminy Wisniowa z dnia 29 listopada 2000 r.
2011 3536 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: nadania Bibliotece Publicznej Gminy Wiśniowa imienia Janiny Czaja
2011 3541 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczące utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu
2011 3540 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa.
2011 3539 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 946 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2011 rok w Gminie Wiśniowa
2011 921 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: utraty mocy obowiązującej Uchwały nr XX/129/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 920 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wiśniowa oraz szczegółowych warunków i zasad jego funkcjonowania
2011 923 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa
2011 922 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie:ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa
2010 5544 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr X/61/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
2010 5545 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 5398 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie: uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wiśniowa
2010 5102 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2010 5039 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie zwolnienia gruntów sklasyfikowanych jako Tr(tereny różne) z podatku od nieruchomości
2010 3513 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie:określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiśniowa lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2591 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Wiśniowa na 2010 rok
2010 2384 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2010 rok
2010 1961 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/195/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie:utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wiśniowej i nadania mu statutu.
2010 1963 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/198/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy Wiśniowa
2010 1962 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX/196/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/61/03 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wiśniowa
2010 1667 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok
2010 1634 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiśniowa
2010 1657 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Wiśniowa
2010 1669 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 marca 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010 r.
2010 1668 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 rok.
2010 1087 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego – prowadzonych na terenie Gminy Wiśniowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2010 589 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z ujęć „Lubomir i Łysina” w Lipniku na 2010 rok w Gminie Wiśniowa.
2010 4662 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbanowa
2010 4663 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2010 Nr XXVIII/186/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 stycznia 2010r.
2010 4657 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Glichów
2010 4658 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobielnik
2010 4659 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik
2010 4661 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Węglówka
2010 4660 0001-01-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Poznachowice Dolne