Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 315

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4914 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/61/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4913 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/54/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie
2019 4912 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4911 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 4910 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2019 4909 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4908 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4907 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2019 4906 2019-07-01 Uchwała Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 3210 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie.
2019 3209 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2019
2019 3208 2019-04-17 Uchwała Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 1986 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 1985 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/321/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2019 1984 2019-03-11 Uchwała Uchwała Nr IV/25/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.
2019 687 2019-01-18 Uchwała Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 593 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 592 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2019 591 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.”
2019 590 2019-01-15 Uchwała Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK
2018 8622 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7998 2018-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLIII/419/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7691 2018-11-14 Uchwała Uchwała Nr XLII/415/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2018 7455 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLII/414/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7454 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/409/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7453 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/408/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2018 7452 2018-11-02 Uchwała Uchwała Nr XLI/407/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Uście Gorlickie
2018 7017 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/399/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7016 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XL/406/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 4976 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/391/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Uście Gorlickie, oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 4975 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/389/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. ustalenia na terenie Gminy Uście Gorlickie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4974 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/388/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Uście Gorlickie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4973 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/387/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/377/2018 z dnia 30 maja 2018r w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 4972 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/385/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 4261 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/379/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2018 4260 2018-06-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/377/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 3276 2018-04-24 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/360/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy „Uście Gorlickie I” – w miejscowości Wysowa-Zdrój i Ropki
2018 3247 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/366/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Banica i Izby
2018 3246 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Brunary i Śnietnica.
2018 3245 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/364/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Gładyszów, Smerekowiec i Zdynia
2018 3244 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/363/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowościach Nowica i Kunkowa
2018 3243 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Skwirtne.
2018 3242 2018-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Uście Gorlickie
2018 3206 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/338/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017r
2018 3115 2018-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/375/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Śnietnicy
2018 3079 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/367/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie
2018 3078 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/351/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Uście Gorlickie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 3077 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/350/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2018.
2018 3076 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/349/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2018 3075 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 3074 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/347/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2018 3073 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/346/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Uście Gorlickie, oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 3072 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/345/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
2018 3071 2018-04-12 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/344/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2501 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Uście Gorlickie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2500 2018-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 856 2018-02-01 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXXV/336/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 703 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2018 503 2018-01-15 Uchwała Uchwała Nr XXXV/327/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2017 8548 2017-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 8303 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/324/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2017 8302 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/323/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2017 8301 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/321/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2017 8300 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/320/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2017 8299 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2017 8298 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/316/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2017 7309 2017-11-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brunarach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Brunarach
2017 7286 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Uściu Gorlickim, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim
2017 7285 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Brunarach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brunarach, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Brunarach.
2017 7284 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uściu Gorlickim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim.
2017 7283 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysowej-Zdroju, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysowej-Zdroju, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysowej-Zdroju wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysowej-Zdroju.
2017 7282 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie.
2017 7281 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hańczowej, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hańczowej
2017 7280 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śnietnicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śnietnicy
2017 7279 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Banicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Banicy
2017 7278 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/270/2013 z 26 marca 2013 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania idnywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7277 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/245/2013 z 31 stycznia 2013r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju do załatwiania idnywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2017 7276 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017r
2017 5515 2017-09-05 Uchwała Uchwała Nr XXXI/283/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4923 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/279/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4922 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/281/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie.
2017 4921 2017-07-25 Uchwała Uchwała Nr XXX/280/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
2017 4759 2017-07-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/269/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 4024 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 4009 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 3982 2017-06-09 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2017 3151 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie
2017 3146 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXVI/240/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 3114 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXVI/254/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim
2017 2914 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2777 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/251/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2017 2776 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.
2017 2775 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie
2017 2774 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2017 2773 2017-04-13 Uchwała Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2017”
2017 1920 2017-03-15 Uchwała Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kunkowa – gmina Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej wsi Kunkowa.
2017 1379 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/235/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
2017 1373 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/236/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 1372 2017-02-23 Uchwała Uchwała Nr XXIV/234/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Uście Gorlickie na lata 2017-2020
2017 950 2017-02-06 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXIII/221/2017 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2017
2017 751 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2017 466 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/187/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickiez dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2017 454 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2017 453 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXII/216/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 7538 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim i nadania jej statutu.
2016 7537 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2016 7536 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7535 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/193/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2016 7534 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2016 7533 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/189/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 5992 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojwi sportu
2016 5991 2016-10-26 Uchwała Uchwała Nr XX/182/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 października 2016r. w sprawie w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4952 2016-09-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4793 2016-08-12 Uchwała Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Uście Gorlickie
2016 4774 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 4773 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie, i nadania statutu zespołu.
2016 4772 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Smerekowcu
2016 4771 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
2016 4770 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 4769 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4768 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Uście Gorlickie
2016 4767 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
2016 4766 2016-08-11 Uchwała Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 4619 2016-08-03 Uchwała Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 2518 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 2123 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
2016 2122 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2016”
2016 2121 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIII/119/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016 1110 2016-02-11 Uchwała Uchwała Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 stycznia 2016r. uchwała budżetowa
2016 457 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIi/108/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2016 311 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2016 310 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2016 309 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 308 2016-01-11 Uchwała Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji
2015 8248 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 8247 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
2015 8237 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2015 8236 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2015 8235 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 8234 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2015 8233 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
2015 8232 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
2015 8231 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8230 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 6118 2015-10-26 Uchwała Uchwała Nr X/82/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 6027 2015-10-19 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 4444 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 4443 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 4442 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Uście Gorlickie dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwonek”
2015 4441 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4440 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4439 2015-07-16 Uchwała Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2015 3263 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 2158 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2015”
2015 2052 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok oraz zmiany uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2015 645 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 stycznia 2015r. uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 349 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2015 348 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”.
2015 347 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Uście Gorlickie
2015 346 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – w miejscowości Nowica
2015 345 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie
2015 344 2015-01-20 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2015 255 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności
2015 254 2015-01-16 Uchwała Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2015 146 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/392/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 7080 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr XLI/391/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
2014 6848 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/400/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2014 6847 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/399/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 6846 2014-11-26 Uchwała Uchwała Nr XLII/397/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 6226 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLI/389/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 4330 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XL/387/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 lipca 2014r. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok orz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 3738 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2014 3737 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 czerwca 2014r. zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
2014 2795 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI//353/2014 z dnia 31stycznia 2014 roku
2014 2794 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI//353/2014 z dnia 31stycznia 2014 roku
2014 2793 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa na 2014 r.
2014 2399 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2014”
2014 1809 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31stycznia 2013 roku
2014 884 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 883 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 882 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 388 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 318/ 2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 7356 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7355 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/338/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7354 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7353 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
2013 7352 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 7351 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 7350 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego
2013 7349 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego
2013 7348 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości
2013 7347 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 5841 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 4350 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 4349 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4348 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 4347 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 czerwca 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 3753 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 9 maja 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 3066 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31stycznia 2013 roku.
2013 2982 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
2013 2844 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2013”.
2013 2843 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 2790 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 1906 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 dnia 31 stycznia 2013 roku
2013 1543 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY UŚCIE GORLICKIE NA ROK 2013
2013 1419 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2013 1353 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 1352 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
2013 977 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Uście Gorlickie do roku 2032”.
2013 975 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 974 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 973 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2013 972 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
2013 971 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie
2013 970 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 969 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
2013 968 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2013 967 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Uście Gorlickie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 966 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI /224 /2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2013 965 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/213/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 7280 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 7101 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej
2012 7100 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w inną formę orgaizacyjno-prawną
2012 7099 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
2012 7098 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2012 7097 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2012 7096 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 7095 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2012 7094 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2012 7093 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie
2012 5932 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 5535 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5392 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Brunary – Czarna – Stawisza - Śnietnica.
2012 5384 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie wsie Banica i Izby
2012 5280 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2012 5259 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/130/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej
2012 4929 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/173/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2012”.
2012 4701 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 4614 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 3995 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/173/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2012”.
2012 3717 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr xx/169/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 3264 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Uściu Gorlickim do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Gorlickim
2012 3245 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnietnicy.
2012 2937 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku.
2012 2393 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2012 2392 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" oraz sezonowego lodowiska "Biały Orlik" w Wysowej-Zdroju.
2012 1835 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2012 1760 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2012 1418 2012-03-30 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XVII/147/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 stycznia 2012r.
2012 712 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego "Uście Gorlickie V" w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia – Konieczna.
2012 711 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie, wsie: Kwiatoń – Skwirtne - Regietów.
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
2011 7074 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
2011 6702 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
2011 6703 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 6700 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
2011 6701 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
2011 6704 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
2011 6707 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie
2011 6708 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
2011 6705 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
2011 6706 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 5340 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie, wieś Uście Gorlickie.
2011 5339 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie,wsie Nowica i Kunkowa.
2011 5382 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 4980 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 3940 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011roku
2011 3923 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Banicy
2011 3922 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011roku
2011 3925 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/96/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 3924 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gładyszowie
2011 3882 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 3762 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miany Uchwały Nr XXXIII/315/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek
2011 3763 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie
2011 2737 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2011 2738 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2744 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2661 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2662 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku
2011 2602 2011-06-17 Budżet Budżet nr V/38/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1025 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1026 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2011 1027 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 5829 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa – Blechnarka – Ropki – Hańczowa”
2010 5442 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/443/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 5230 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/460/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 5231 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie
2010 5229 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 5227 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/448/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 5228 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/449/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Uście Gorlickie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2010 5235 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
2010 5236 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie
2010 5234 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2010 5232 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/462/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2010 5233 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/463/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie
2010 3834 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/438/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3832 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/441/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr II/15/2006 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 3833 2010-10-05 uchwala Uchwała nr XLVI/442/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie
2010 3139 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/412/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zarządu i zasad gospodarowania w lasach gminy
2010 3154 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/433/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3072 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/414/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3071 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3074 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3073 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 3061 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/437/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Brunarach do Zespołu Szkół w Brunarach
2010 3060 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/436/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Brunarach
2010 1861 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XL/379/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010, Nr XXXVII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickiez dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 1656 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r.
2010 1339 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XL/389/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim
2010 1086 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1085 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 930 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XL/383/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 588 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/374 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/358/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hańczowej.
2010 253 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2009
2010 223 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2009 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27.11.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wysowa-Zdrój