Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 299

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7239 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie : przyjęcia Statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
2019 7238 2019-10-15 Uchwała Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5688 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 5687 2019-07-29 Uchwała Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Szczurowa instrumentem płatniczym
2019 5367 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5366 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/44/2011Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r., w sprawie: uchwalenia zasad określającego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5365 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu BARCZKÓW.
2019 5364 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu DĄBRÓWKA MORSKA.
2019 5363 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu DOŁĘGA.
2019 5362 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu GÓRKA.
2019 5361 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KSIĘŻE KOPACZE.
2019 5360 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KOPACZE WIELKIE.
2019 5359 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu KWIKÓW.
2019 5358 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu NIEDZIELISKA.
2019 5357 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu POJAWIE.
2019 5356 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie : nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu POPĘDZYNA.
2019 5355 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RAJSKO.
2019 5354 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RUDY- RYSIE.
2019 5353 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RYLOWA.
2019 5352 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu RZĄCHOWA.
2019 5351 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu STRZELCE MAŁE.
2019 5350 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu STRZELCE WIELKIE.
2019 5349 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu SZCZUROWA.
2019 5348 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie:nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu UŚCIE SOLNE.
2019 5347 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu WOLA PRZEMYKOWSKA.
2019 5346 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu WRZĘPIA.
2019 5345 2019-07-12 Uchwała Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania Statutu jednostce pomocniczej gminy - Sołectwu ZABORÓW.
2019 4714 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 4712 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4711 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie:określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4710 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/99/2000 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
2019 4709 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 4708 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 3728 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 3727 2019-05-08 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 3246 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2019
2019 3245 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3244 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3243 2019-04-18 Uchwała Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczurowa
2019 1037 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023
2019 1036 2019-02-06 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2019
2019 946 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczurowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne
2019 540 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 539 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2019 538 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 537 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie:zmiany uchwały nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2019 536 2019-01-14 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 8719 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w  szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 ( M.P. z 2018 r. , poz.1007)
2018 8718 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 - 2023
2018 8717 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczurowa
2018 8716 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2019 rok
2018 8715 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2018 7485 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX /293 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2018 7484 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa.
2018 7466 2018-11-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/294/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 6221 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2018 5998 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII /285 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie : zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Szczurowa poprzez wymianę niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły zasilane gazem” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2018 5997 2018-09-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 5299 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 270 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szczurowa.
2018 5298 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/ 278 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Szczurowa i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 5297 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 277/ 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 5296 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 276 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2018 5295 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 275 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga,psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 5294 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 274 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/99/2000 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
2018 5293 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI / 273 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie:zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2018 5292 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVII / 279 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/ 42 /2015 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2018 5291 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 3273 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 3272 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3271 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Szczurowa na stałe obwody głosowania
2018 3270 2018-04-23 Uchwała Uchwała Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2018.
2018 2977 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 1538 2018-03-05 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa – Etap I”
2018 1462 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/247/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2018
2018 1461 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 252 /2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1460 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV / 253 / 2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 838 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2018 837 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2018 836 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 835 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 834 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 227 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r., w sprawie; określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 833 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 228 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014 r., w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 832 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr xxxii / 229 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 831 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 230 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle łączącemu dwie gminy Szczurowa i Koszyce
2018 830 2018-01-31 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 234 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej.
2018 114 2018-01-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/ 239 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 8744 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 226 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2017 8743 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 225 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2017 8742 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XXXII / 224 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2018 rok
2017 6711 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 219 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć doradców Zawodowych, psychologów i nauczycieli wspomagających.
2017 6710 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 218 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 6709 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 208 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie:zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 6708 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXX / 207 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie:uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2017 6672 2017-10-30 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2017.
2017 6661 2017-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXX / 222 /2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/ 42 /2015 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 4013 2017-06-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/136/2016 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 26 października r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa.
2017 2976 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2017
2017 2975 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV / 185 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
2017 2974 2017-04-21 Uchwała Uchwała Nr XXIV /181 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2017.
2017 2918 2017-04-20 Uchwała Uchwała Nr XXIV/179/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1632 2017-03-03 Uchwała Uchwała Nr XXIII/ 173 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów rekrutacji do klasy 1 publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
2017 1509 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2017 1447 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXII /167 / 2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
2017 1446 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2017 1445 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 1444 2017-02-27 Uchwała Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2017
2017 362 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 156 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szczurowa w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zasad zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2017 361 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 157 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa.
2017 360 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 158 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa
2017 359 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI / 159 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie:nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa w gminie Szczurowa
2017 358 2017-01-11 Uchwała Uchwała Nr XXI /160/ 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie „ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa”.
2016 7572 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczurowa
2016 7571 2016-12-13 Uchwała Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 7522 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 149 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 7521 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 147 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2017 rok
2016 7520 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr xx / 144 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa.
2016 7519 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 146 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2016 7518 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 145 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 7517 2016-12-12 Uchwała Uchwała Nr XX / 143 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 6671 2016-11-23 Uchwała Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa
2016 6646 2016-11-22 Uchwała Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 6403 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XIX / 135 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 października 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5328 2016-09-20 Uchwała Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 5300 2016-09-19 Uchwała Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. sprawie: zmiany w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4811 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 4810 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII / 118 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie:określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4809 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII / 127 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 4808 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 4807 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII /116/ 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
2016 4806 2016-08-18 Uchwała Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 3740 2016-06-28 Uchwała Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa - Etap I”
2016 3713 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 113 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2016 3712 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczurowa
2016 3711 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 107 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3710 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2016 3707 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 114 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Szczurowa.
2016 3706 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI /110 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie:określenia warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Szczurowa, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3705 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI / 108 / 2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3704 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr XVI/115/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 1702 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 1701 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert i kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dotyczących zapewnienia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Szczurowa ma obowiązek zapewnić taką możliwość.
2016 1700 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2016
2016 1220 2016-02-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2016
2016 1180 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/ 95 /2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2016 1179 2016-02-16 Uchwała Uchwała Nr XIII/89/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie : zmiany uchwały XI/ 77 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 785 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2016 784 2016-01-29 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2016 362 2016-01-12 Uchwała Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie:określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Szczurowa.
2016 110 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 8314 2015-12-17 Uchwała Uchwała Nr XI / 78 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2015 8252 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI / 80 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/60/2003 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 29 września 2003 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej.
2015 8245 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 8244 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2016 rok
2015 8243 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2015 8242 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowisku Gminnym w Szczurowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8043 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 6857 2015-11-23 Uchwała Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 6782 2015-11-20 Uchwała Uchwała Nr IX/66/ 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2015 5205 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 5204 2015-09-08 Uchwała Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 5184 2015-09-07 Uchwała Uchwała Nr III/15/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2015
2015 4630 2015-07-27 Uchwała Uchwała Nr VII /48/ 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2015 3005 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 2265 2015-04-13 Uchwała Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowisku Gminnym w Szczurowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2157 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2015
2015 2156 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczurowa
2015 2155 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Szczurowa na lata 2015-2019.
2015 2154 2015-04-09 Uchwała Uchwała Nr IV / 23 / 2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Szczurowa jest organem prowadzącym
2015 2098 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczurowej przy ulicy Lwowskiej.
2015 391 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Szczurowa
2015 390 2015-01-26 Uchwała Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 7103 2014-12-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/315/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 7015 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa - Etap I
2014 6997 2014-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczurowej przy ulicy Lwowskiej
2014 6804 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/311/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2015 rok
2014 6803 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/310/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2014 6800 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/313/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa.
2014 6799 2014-11-25 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 6557 2014-11-18 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/317/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa
2014 5532 2014-10-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/301/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 5465 2014-10-07 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/298/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 4392 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 3924 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 3923 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 3350 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2014
2014 3299 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie:ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2014 2002 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2014 1726 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXI/263/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1725 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 marca 2014r. w sprawie :przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2014.
2014 848 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 847 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 846 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 845 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa
2014 844 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2014 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 143 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
2014 142 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa
2014 141 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczurowa
2014 140 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7753 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2013 7134 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczurowa.
2013 7133 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 7132 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2013 7131 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2013 7130 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXiX/233/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2013 7129 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2014 rok
2013 7128 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 6564 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 6563 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 225 / 2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie : ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 6562 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 224 /2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 października 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa.
2013 5567 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 5023 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 4913 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Szczurowa, gminie Szczurowa.
2013 3184 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 2824 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2823 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 2822 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie :zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2013 2734 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Uściu Solnym
2013 2606 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2605 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2604 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa
2013 1635 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2013
2013 1451 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2013.
2013 1450 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Uściu Solnym
2013 1370 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczurowa”.
2012 7607 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/150/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2013 rok.
2012 7600 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/151/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie „ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa”.
2012 7410 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 7371 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7370 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 149 / 2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa.
2012 7369 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 150 / 2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2013 rok.
2012 7368 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7367 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX / 151 /2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2012 5833 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 5582 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 5457 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy Szczurowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4015 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 4014 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa na rok 2012.
2012 4000 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktów trwałych Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej
2012 3713 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 2395 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Szczurowa na rok 2012.
2012 2394 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szczurowa.
2012 2172 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 1805 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 1445 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2012
2012 741 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/ 10 /2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 314 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2012 313 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2012 312 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/100/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 08 grudnia 2011 r w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6695 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 6694 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2012 rok
2011 6693 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2011 6696 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa
2011 6699 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Szczurowa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 6698 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII /93 / 2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków udzielania zwolnień od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2011 6697 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczurowa dotyczącej określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomosci, rolnego i leśnego.
2011 5750 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej
2011 5498 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Gminy Szczurowa przyjętego uchwałą Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Szczurowa z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa.
2011 5259 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 13 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 5260 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 5261 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4961 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2011 4745 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/72 / 2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szczurowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania.
2011 4746 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4563 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.
2011 4379 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4380 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 4146 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2011
2011 3068 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Szczurowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3069 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę szczurowa oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 3070 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z publicznych placów zabaw w Gminie Szczurowa.
2011 2808 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr V/54/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 1779 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV / 40 /2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika.
2011 860 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa.
2011 855 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa
2011 854 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2011 856 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w zakresie wyznaczania inkasentów.
2011 858 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2011 857 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2010 5065 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej.
2010 5066 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 284 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym.
2010 4771 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 278 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2011 rok.
2010 4770 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX /277/ 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Szczurowa.
2010 4773 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 4772 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szczurowa.
2010 4102 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/268/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Szczurowa.
2010 4103 2010-10-20 uchwala Uchwała nr XXXVIII/269/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 4060 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVIII/271/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4061 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 3669 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVii/264/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową .
2010 3670 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego "Komunalnego Przedszkola Publicznego w Uściu Solnym" w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3215 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 2998 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2713 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 261 / 2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Zaborowie
2010 2302 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2010 - Nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2278 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczurowa na rok 2010
2010 2233 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 252 /2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szczurowa lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 654 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej
2010 394 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczurowa
2010 320 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczurowa na 2009 rok